Anda di halaman 1dari 2

PERSAMAAN KUADRAT

Bentuk umum ax
2
+ bx + c = 0 dengan a, b, c a bilangan real dan a = 0

Penyelesaian suatu persamaan disebut juga dengan akar. Ada 3 cara mencari
akar persamaan kuadrat, yaitu dengan memfaktorkan, dengan melengkapi
kuadrat sempurna dari bentuk umum dan dengan rumus a b c. Persisnya cara
rumus abc adalah
x
1,2
=
a
D b
2


x
1
dan x
2
akar ax
2
+ bx + c = 0
D = b
2
4ac
D disebut diskriminan

S I F AT OP E R AS I AKAR
Sifat jumlah
a
b
x x = +
2 1

Sifat kali
a
c
x x =
2 1
.
Sifat pengurangan
a
D
x x =
2 1

Beberapa bentuk rumus yang dinyatakan dengan sifat diatas
1. J umlah kuadrat akar-akar
x
1
2
+ x
2
2
= (x
1
+ x
2
)
2
2x
1
x
2

2. J umlah pangkat tiga akar-akar
x
1
3
+ x
2
3
= (x
1
+ x
2
)
3
3x
1
x
2
(x
1
+ x
2
)

3. kuadrat selisih akar-akar
(x
1
x
2
)
2
=
2
a
D

(x
1
x
2
)
2
= (x
1
+ x
2
)
2
4x
1
x
2


4. selisih kuadrat akar-akar
x
1
2
x
2
2
= (x
1
+ x
2
) (x
1
x
2
)

5. jumlah kebalikan akar-akar

1
1
x
+
2
1
x
=
2 1
2 1
x x
x x +


J enis-jenis akar

1. Dua akar real berlainan D > 0
2. Dua akar kembar D = 0
3. Tidak memiliki akar real D < 0
Miftahul Public Document
KUMPULAN MEDIA PEMBELAJARAN www.miftahulive.wordpress.com
4. Dua akar real D > 0
5. Kedua akarnya real positif, jika
(D > 0 ; x
1
+ x
2
> 0 ; x
1
x
2
> 0)
6. Kedua akarnya real negatif
(D > 0 ; x
1
+ x
2
< 0 ; x
1
x
2
> 0)
7. Kedua akar berbeda tanda, jika
(D > 0 ; x
1
x
2
< 0)
8. Akar berlawanan tanda
( baca x
1
= x
2
) x
1
+ x
2
= 0 b = 0
9. Akar berkebalikan ( baca x
1
=
2
1
x
) x
1
x
2
= 1 c = 1
10. Kedua akar rasional D = k
2
dimana a, b, c dan k bilangan
rasional.

Menyusun Persamaan Kuadrat baru :
Persamaan kuadrat yang akar-akarnya x
1
dan x
2
adalah

x
2
(x
1
+ x
2
)x + x
1
.x
2
= 0

Miftahul Public Document
KUMPULAN MEDIA PEMBELAJARAN www.miftahulive.wordpress.com

Anda mungkin juga menyukai