Anda di halaman 1dari 229

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.

net

) Zz <

L IZ {o

13 ----------------------------------------------------------------- )l
19 ------------------------------------------------------------------ 

) Zz <

L IZ {o'[!*

28 ------------------------------------------------ ?VY b &Z }o


31 ------------------------------------------- ~gzyT {osZ
32 ------------------------------------------------- b ] {osZ
33 ---------------------------------------------------------- gb **

33 ----------------------------------------------------------- g **

33 --------------------------------------------------------- g**

34 -------------------------------------------------------- gZ'
,
Z **

34 -------------------------------------------------------- g- **

34 ---------------------------------------------------------- g}**

35 --------------------------------------------------- awZ**

36 ---------------------------------------------- sg
) Zz <
L IZ
36 ------------------------------------------------------------- w Z
38 -----------------------------------------------------------

G
Z

38 --------------------------------------------------- G
Zz wZ IZ
40 -------------------------------------------------<
L IZ
40 --------------------------------------------------- g<
L IZ
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

yZZ6,\vZ'[!*Zuz

43 ---------------------------------------------------------- 9
43 -----------------------------------------------------------
M 1g
46 ----------------------------------------------------------- : Z
47 ----------------------------------------------------- x|z p]

52 ------------------------------------------------------- ] z Y Z
54 ------------------------------------------------------ w l 0Z
54 ----------------------------------------------------- *
*x Z Z vZ Y Z

-!
:XE

57 ----------------------------------- EvZg Gx~ ]z Y Z


57 ---------------------------------------------------- ? ]z Y Z
58 ----------------------------------------{o 0]z Y Z

-!
:XE

J@*
gzZ ex Z/
59 ---------------- EvZgx
) Zz <
L IZ

59 ------------------------------------------- ? twBZzz Z

$ 6,]yZ
4E
59 --------- ? K: ^
,YgzZU~ yZgzZ yZZ E
0G
60 ----------------------------? + Y:
g Zn~ yZgzZ

-!
:E
XE
I
!
!
k

60 --------------- g6
, gzZ E
0 t
s x 0]z Y Z
60 ------------------------------------------------- E
0kI!X 1
62 ----------------------------------------------- !X 2
65 ----------------------------------------------------- x lZ Z ]
65 ------------------------------------------------- CZ f X 1
65 -------------------------------------------------- LX 2
65 ------------------------------------------------------------------ {Z
+
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

65 --------------------------------------------------X 1

66 ----------------------------------------- bZz
EB ZX 2
67 --------------------------------------- z >
ZX 3
68 ----------------------------------------------- ZX 4
69 -----------------------------------------------

G
*9ZX 5

69 ---------------------------------------------------------- 9g
69 -------------------------------------------- ) gX 1
69 ------------------------------------------ {gX2
70 -----------------------

**
} gzZ **
} pX 6

70 -------------------------------------------------ZX7
71 ------------------------------- g Z E
71 ------------------------------ Z >uz

73 ------------------------------ AXg Z >uz


74 ----------------------------------

76 --------------------------------------- lZ ZY Z2ZX 8
78 ---------------------------------------------- wzZX 9
80 ------------------ \~g !*
z4,
80 ------------------ [Z kZgzZ wZq
-Z
81 ------------------------------------- \vZX 10
83 --------------------------------------------- Z X 11
85 --------------------------------------------------DX 12
87 ---------------------------------(D
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

88 ----------------------------------------

*
* zZX 13

88 ------------------------------------------------------------------ {Z
+
89 ---------------------------------------------- !X 14

89 --------------------------------------- g (Zz ]gX 15


91 ----------------------------( kZ n \vZ ) <Ez X 16
93 ------------------------------------------- y z X 17
94 ------------------------------------------ ( y ) X 18
94 --------------------------------------

(B; z )yZh
+X 19

95 ---------------------------------------- ( )X 20
96 ---------------------------------------- ( H) t X 21
98 --------------------------------------- ( 8
-N*
)V
gX 22
99 --------------------------- 7eY yZ Z X 23

yZZ6,V
'[!*Z
107 ----------------------------------------------------------- 5
107 -----------------------------------------------------Vc*
g Z)f z Z

114 ------------------------------------------------ #gzZ ]zZ5


114 ---------------------------------------------------- ] ZggzZ5

yZZ6,V1'[!*a

119 ------------------------------------------------------ z4
,
119 ----------------------- ~gz g yZZ6
,V[gzZ jY m
CZ
121 -------------------------------------------------- Z
+Z
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

122 ---------------------------------------------------------- 7.

122 --------------------------------------------------------------- ]Zg
123 ----------------------------------------------------------------- gZ
123 ----------------------------------------------------------------- g1i
124 ---------------------------------------------------------------`
125 ------------------------------------------------------------ M

125 --------------------------------------------- y M
Z

-;X&

E.GV1x
125 -------------------------------------------------
126 ------------------------------------------------------ w)gzZ

126 ---------------------------------------------------------------- p

I
GG35!x

128 ---------------------------------------------------------- [
129 -------------------------------------------------------------- vZ x
126 ------------------------------------------------------------

yZZ6,Vg'[!*VZv0*

133 --------------------------------- x| yZZ6


,x?Z:gz Y m
CZ
134 ------------------------------------------------- Iz ]tz
g
134 ----------------------------------------------- ] YggzZ "
$Z%z bc
135 ------------------------ 6
,x?Z:gz Y m
CZ x a*
135 -------------------------------------------------

x?Z:Y m
CZ

135 ------------------------------------------------------ ? 9
136 ---------------------------------------------x?Z:gz Y m
CZ e
$
138 ---------------------------------------------------------------] Z7
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

10

138 -----------------------------------

{7 g.**

139 ---------------------------- ] Z7x?Zm}**

140 ----------------- ]Z7zmvZ -vZ wg**

yZZ6,yZgzZ ex Z/'[!*

142 --------------------------------------- evZ gx Z/A


$Z%z bc
144 ------------------------------------------------ vZ g1Z Z
146 -------------------------

z vZ g "ygzZ tzg /

148 -------------------------------------------------- {Z
+
148 ----------------------------------- gzZ vZ g Z**

149 ------------------------------------------------------------- {w{


150 ------------------------------------------------------
M IZ

151 ------------------------------------------------0. Z ]'Z

@+G}
152 -------------------------- vZ g Z G
.{0. Z x Z
E

153 -------------------------------- vZ g {0. Z x Z


153 -------------------------------------------------------x Z Z vZ Y 1zZ
156 ----------------------------------------

7 yvz vZ Y 1zZ

157 --------------------------------------------------------- Y 1zZ Z


158 ------------------------------------- y ] ZP gzZ ]o] Z

yZZ6,y]y
M '[!*VZ

160 ----------------------------------------------- **
yZZ6,#

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

11

) Zz <

L IZ {o

162 --------------------------------------------------------- #

162 ----------------------------------- ] ~(
,#

174 ------------------------------------------------------------ y g
177 ------------------------------------------------------------------
178 ---------------------------------------------------------- IZ
179 -------------------------------------------------------- yZZ IZ
180 ------------------------------------ iZ%gzZ]y
M

180 -------------------------------------------------------------- W
,
j
181 ----------------------------------------------------- z
)$
+IZ

181 --------------------------------------------------------- [ z [
190 -------------------------------------------------------------- o Z>

191 ----------------------------------------------------------
)
192 ------------------------------------------------ yf ZvZ

192 ----------------------------------------------------------- 3gzZ


A
198 ------------------------------------------------------------- ZZh
+

yZZ6,gz ,'[!*VZ^ M
200 -------------------------------------------------------

x|~g

202 -------------------------------------------------- x| yZgzZgz ,


202 --------------------------------- g Z CgzZ M x|gz ,
203 --------------------------- ] q ~ ZZgzZ CZ fy
KZx|gz ,
203 --------------------------------------------------g6 c*
g U y
KZ
205 ----------------------------------------------------[ Z F
,
gzZk
,

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

12

) Zz <

L IZ {o

%NgzZ YZk
206 -----------------------------------------yZZ6
, ZE
,

208 ------------------------------------------------------- npzggzZk


,

gQ #
) Zz <
L IZ {o'[!*VZ

209 -----------------------------------------------------------------u

211 --------------------------------------------*
* gzZ kg c*
vZ)

212 ----------------------------------------- *
* g{ [vZ)

213 --------------------------------------------------------- )
214 ---------------------------------------------------- ( Z iz)0
215 ---------------------------------------------------------- 46
,,
217 --------------------------------------------------------------- 46
,G

219 ------------------------------------------------- ~gzWgzZy]Zg Z'

220 ---------------------------------------------------------kVzG

221 --------------------------------------------------- b i * zg 2
+vZ)
222 ------------------------------------------------------------- 46
,{g *
223 ---------------------------------------------**
Y k0*
0*
gzZ

224 ----------------------------------------------------------
o
224 --------------------------------------------------------- ] Z j
+

225 ------------------------------------------------------- **
VQnvZ)
225 ----------------------------------------------------------------- G
226 ----------------------------------------------------------------
)$
+
228 ------------------------------------------------ [ Z kZgzZ wZq
-Z

230 ---------------------------------------------- *
*~sZ <

iiii
Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

13

)l
# ^e ( j ( n j ( v # v ] $

# ] m$ (^ ^ l^F n( (^ ]*

m% ( $
# ] $ $ ]* ]* ( p ^

f ]$ v $ ]* ]* m u
j] ]$ $ i i j Fi $ u # ] ]i$ ] ] ! m $ ] ^ ` m% ^* m5
p$ ] e$ ]i$ ] ^$ ] ^` m% ^ m5 o
# ] ]i$ ]$ $ ] n % ^ q ^ ` &$ e ^` q ^` $ u]
o ^f n n ^ # ] $ ] ^u * ] e i $ ]

x m% o] m ] # ] ]i$ ] ] ! m $ ]^ ` m% ^* m5
^ X # ] _ m% e m ^ ]
o ^ n ]
p p ] n ( # ] h^j &m v ] n $ V e ^$ ]*
$ ^ ( ^ i ^$ v . ] $ D$ n # ] o$ E $ v
XX^$] $ ]* ( e $ $ e $ v $

* 7$J VEZ%gzZ Vx ]y
M s o
t b # X g Zb ux PZ gzZ Zxz ] ( z ] X b #
6,CZ os ] KZ6, a vZ wg x Z
/
z6,
: c*

7~

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

14

1 DD ]v i

# ] $ F V] =^$] ^` m% ]* ^m EE

X Y0*
b #?zvZ Z!Z !} Z L L

: w@
6,|Z y*s ]Z e
$ M {zkZ
o ` $ jn kvF # ] ] ] ! m $ ] # ]
` m M ` $ n ` f m $ ] j] ^ ]
o f m$ ^ ] ` e ` $ f n ` o i ] p$ ]
o ^] a 5 ^ F e $ ^n S oe Rm
wQQV]y
yZ vZ H V,ZgzZ yZZ v ~ ? L L
V yZ 6 ~ }iZ {z H{z
} tZgz "
$U*
Z HI ayZ+ TgzZ c*

] ~sv {z } w$
+ Z kZC
z sp yZgzZ
kZ v gzZ N 7q
- Zq ,
XV v z ,g(Z { Zg
$ M !*
{g
c*

{zt a wg LZ \vZ ~ s ]Z e
gzZ Z Zw$
#
+
q spgzZ _g Zz }i#
Q yZ {z
;g @*
_g Zz }i kZ Vz ( LZ ~ V i* {z 6X }
+ yZ gzZ ( c*
_g Zz kZ LZuZ { {'
,
)
sv {zgzZ Z~ [z wgzZ [fz t Z} kZgzZ u
x yZ v gzZ N ZI7q
-B kZ ,] vZ

yx0Z !RQRN V (^fu e] xnv !MQ )M V^u j !PUN )M Vu 


X 9L LZ

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

15

kZgzZ !*
kZ v z ,g (Z { Zg z!*
] ZZ z ] Z
XV [z [Z
:
gy*gzZ
h$ ] f n o n $ ] jR ] u ` F] o Ym F m
o ` !$ q ` ] p?$ ] o kn f ] ]aF
wP!MV*m]y
k
( H B ` kZgzZ'
,
Z ) L L
kZ) :X Ha k ^
/gzZ} h YZX Ha
,] [g y kZ ce Z ( a]
X c*
Z spgzZ c*
**
3agz uZ T
]+Z gvZzz ,!*
*u VXV VzonZ
yZ D 
ZpgzZ ~4 >VgzZ V
KZ x
:c*
g Z

wQRVl^m]]y o f n $] ] $ r] k ^

] ~{z H Za a kZ sV
KZgzZ V ~gzZ L L
X ,

' DD ^f ] o # ] % u ZZ o~ g
$uq
-Z ~g g 9gzZ
1

X
Hc*
gZ
h6,Vz LZ \vZ L L

_gz Y m
CZ J
-: ia * i g x M
Z \vZ x q
-Z
yZ N wi **
 M gzZ
\vZ |kZ Xce ] Z sa kZ 7q

QURS V (^f] h^j (^e xnv

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

16

:c*


g ZO X Hy ~ V M ~g * M

^] ? ]$ F]? $ ] n ] o?u $] $ f ^ ]
wNQV^nf]y o f ^

} wi **
kz 6,kZ 5wg \ M gzZ L L

X z] ~
?a kZ 7q Z
:c*

~ Z >ggzZ
] f jq] # ] ] f ] ] $ $ ] o ^ % e
wORVv]y l^_$ ]
vZ ! 5Bx kZ wg q
-Z k0*
{z
/
gzZ L L
C
Xg ] VGgzZ y-gzZz]
:c*

~ 45 :e
$ M sy

Z >ggzZ
M ^ q] ^ f ^ ] ^ ]
wPQV]y o f m ` d F u$ ]
5 \ M qb 7 Vg yQ}g \ M gzZ L L
] X q}uz {z g H
X Y
X a vZ wg **
9}g \ ~
/~y
M eklkZ
O X ]g #
}
.z ] o{0gzZ ~g7
1 DD ]v i

: 
Z a \ M6,

# ] $ F V] =^$] ^` m% ]* ^m EE

X Y0*
b #?zvZ Z!Z !} Z L L

URO V (o^%] <^u] (OPN (OPM)P Vu 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

17

Z 3g!\ 0*
Z(,q
-Z t J \ M ~ ]~y
M 0
+
i
B; kZQ gzZ % Ze ~ @'
,kZ ug IB; CZ a \ M X 0*
~T
:D 
gzZ X6,ug I n LZ

1 DD l] l

$ ( # ] $ F EE

X 7qZv
Z xZ~V"]!LL
Z gzZ c*
6, *`e
$ MC
C
M

X Z z y 
{ 0*
zuC
a vZ wg6,kZ ug I
: @*

6,\ ~g !*
z C
1 z 8
-g kZ g c*

u] $]* o % i

ozB oqgzZ oY ] kZ !x ZMg

: y 
a vZ wgX

2 DD
^$] ] o $ ^$ ] i

EE

X 6,V+F,
h$
+x L L

CY s
# z V +F,
h$
+L L kZ g Z L L g
$u ~uz q
-Z
vZ Z!Z L L~ }iJ
-Z
# 7J
-
z kZ #
~ T
X !*
z V Zz
4Z'
ZxgzZX Zz ZgzZ ]gzo EG
,z byZ
Z z X ]gvZ 7VYgzZ X 7e{g Z
/% o
{ N+F,
Z Z 'X c*

y sgzZ s
**

) Zz <
L IZ o L LgzZ H k
,
CZ o
gzZ ]c*
I ~ [!*
X [!*
( 9) [ kZ X k
,
[

SPLN V (j] h^j ( xnv RQML V (^] h^j (^e xnv

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

18

yZZ ~ [!*
}X y g ~ yZZ g Z }uz
~ [!*
z X !*
yZZ ~ [!*
,v0*
X ^!*
yZZ ~ [!*
a X!*
~'
,hZ ~ [!*
,^ M X yZZ6,]y
M zg~ [!*
,X yZZ6,e /
X y gZ #o~ [!*
~y
MgzZ ,Xk
,

{zxZZgzZttg
$qZ 9BB]c*
M M

J
-u ~} kZ LZ\ M v:ZgzZ X M: ~ [Zq a
n ] ] ] # ] Rm$ n i m # ] FXN MDF,
Z}g7
$
E
Bgu
}g Z kZ {z E
g ]+Z gvZ ~ y
M
ZgzZ ]
=g faV }g gzZ: { IZ +Zz}g a
! } M X x J
ZZf ~g Z@
[ 2z}g gzZ kZ Mg
E
E
5{g Z,V VzegzZ X Og c*
#Z G
G
~ V r
# g1ZgzZ
vZ g Z g Z Z }g g 
46,
u ~g  n g**
vZ
]r] n 6] ^n] o # ] ]q X g 
46,
u X

{gzZ t
/ZgzZ s \vZ Z
g ~ ZB [

^] ^n] _] v ^] X sy-gzZ ~g {z
fv $ $ v n oF oF^ i # ] o$

^z

jZ{ 1Z

EE
~B Zqq
x 22X 07X 2008

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

19


b }osZ 9 "
$U*
]!*
t g
$ qZ gzZ * M

: yg Z

X **
yZZ6,\vZ 1

X **
yZZ6,V
kZ 2
X ' V1 kZ 3
X **
yZZ6,Vgk Q 4
X **
yZZ6,y]y
M 5
X **
yZZ6,k
,
6
O X ]{~ <
L z [ b VZgzZ yg Zb !*
{g

: 
gZ \vZ(q
-Z

$ F h ] ] f a q ] % i ] $ f] n
n f$ ] gjF] 5 ] F ] n ] # ^e ! $ f]
wMSSVf]y
s[fz t}n LZ ? 7t n~ Vs| L L

6,V
6,]y
M - 6,vZ yZZ Mt n
X6,Y m
CZx gzZ 6,* M

:c*

6,x }uz

! ' + ] e $ n ] ] e $ ] !

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

20

) Zz <

L IZ {o

% u] n e fj j 5 # ^e
wNTQVf]y

s [g yZ M yZZ 6,q kQ a vZ wg L L

k Q gzZ 6,vZ c*
M yZZ q
-ZC
gzZ wi **
6,yZ

( {z) 6,Vg k QgzZ 6,V1 kQgzZ 6,V

X D7& yxgVgk Q

yZgzZ a vZ wg ~t \vZ ~`e


$ M !*
{gL L

._ <
L zy M
yt gzZ n
pg yZZ6,yZZ g Z x B

1 X DyZ g Z *0
+
i

 H b [0/ **
.ZZ~ 9KZ k x Z

a \ M HwZ"
$!*
yZZ a wgvZ g s **

n ] ( ( fj ( j ( # ^e $ i ]* ^m ]* EE
2 DD n ^e i (]

:c*


kZ 6,V1 kZ 6,V
kZ 6,vZ ? t yZZ L L

c*
hZ k
,
 yZZ 6,kZgzZ yZZ 6,]y
M - gzZ 6,Vg

X svZ
~'
,

gZ ]y
M - gzZ Vg kZ V1 kZ 
\vZ 

vZa kZX Y 2~ ZeWgzZ Y x hZg {z }

Y g Z ]y
M - gzZ Vg V1V
g Z \

MRO V ( o ^ 9]J ] ( u] nni 


UO V (^m] h^j ( xnv 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

21

) Zz <

L IZ {o

H 7g v!*
yZZ %K Z
# yZZ kZ gzZ % yZZ 6,yZ

: 
g Z \vZX YY

F ] n ] fj j 5 # ^e m$

wMORV^]y o ]n e F $

gzZ Vg kZgzZ V1 kZgzZ V


kZgzZ vZ gzZ L L

X Y `gz ~ Ze{z }g Z ]y
M -

:c*

h
+'

n e ] m% ] m m # ^ e m m $ ] $ ]
] m m $ f e $ f e + m # ]
^j ] ^& u F] a 5 ] o n f F n e ] j$ m$
# ^e ] ! m $ ] o ^n `% ^ e ] m F
^ a q] `n i + m 5 ] ` u] n e ] m
wMQN !MQLV^]y o ^ n u$ ] # ]

kZgzZvZgzZ Dg Z wg kZgzZvZ v " L L

 n
pg yZZ6, gzZ Dt
yxg wg
**
CZ 3 Zg gzZ yxg Vz v {z gzZ Dg Z gzZ

aVz
gzZ 
v z ~ Vs|X T e

yZZ6,VgkZgzZvZ v gzZ X 3gg [Z Zg


}`
Z Zg7 yZZvZ d
$k H7t
yxg yZgzZ M

X Zz 3gu" gzZ Zz ]nZ(,vZgzZ

$ M ( 150)t w d k0Z L L: n y%Ze


e

X wi **
~}g !*
VkZgzZ sZ0

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

22

z Z% IZ ~ e
$ M kZ w })z gzZM 0Z q

X c*
gZy;'
,z u % gzZ M yZZ6,Y m
CZ  g
E

45
45E
G
a EG
Z ?{ g gzZ Hg Z a*gzZ g}
kZ c*
Hg Z Y m
CZ T *
*yt kZ X Hg Z

 ~gz **
yZZ 6,Y m
CZ x \vZa kZ c*
g Z x

c*
C
kZ }g Z q
-Zzz ZpKZ c*

Zp 7avZ {z Hg Z yZZ kZ6,Y m


CZX

g !*
&~`e
$ M kZV,Z \vZX { n~z* gzZ
4G
& ) X H
.nG
( 310 :mZ G

\vZ v {z y a * ~ ( 152)e


$ M LL

H {z yZ vZ a Z X n
pg yZZ6,%gzZ [C
{wi **

sQ
/Z yZgzZ }!$
+Zg7 Zg7 yZ Z {z
4G
& ) X } J (
.nG
( 311 310 :mZ G
,{ k
HFV>yZ g zgi ZgzZ }

iiii

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

23

) Zz <

L IZ {o

:[!*

) Zz <

L IZ o
g z Y m
CZ x \vZ } {osZ
) Zz <
L IZ {o

: \~g !*

c*
ZI kZV
KZgzZ Vx gzZ c*

_

` m ] ^ o f n ]$ ] $ r] k ^
wQS!QRVl^m]]y o o _m% ] m ] ^ $

] ~{z H Za a kZ sV
KZgzZ V ~gzZ L L
**
3= {z V Le : gzZ V ~izg yZ : ~ X ,

X N

kZgzZ X N w2a ] s {oZ M x


G
]y
M gzZ * ~ u h.-dZ{oZgzZ I~g@*
Qa gZ
: Z 
X >

^e j] # ^ e + m l^ _$ ^ e m$
wNQRVf]y o n n # ] ^` ^ ] oF$]

kQ M yZZ6,vZgzZ }g Z ] : L L

7L 1 x B ]~g7 }
/o,Z q
-Z |g

X L I

kZgzZ zg wkZ vZ c*
@*
g (Z { Zg
/ZgzZ

Y H g66,wJxsZ M ,Z
/Z [Z ~ $6,ygzZ M

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

24

) Zz <

L IZ {o

X `zD 5Zgx wJhY : {Z


+

^f ] a Y m ^ $ ] % v ] a # ] $ ^ e F
wRNVsv]y o n f] o% ] a # ] $ ]

-6,{z T Z vZ gzZ h'


,]Zf vZa kZt gzZ L L
X Z(,gzZ F,
,vZ" gzZ !*
'
{ z D

pypgzZ w kZ ~ * }o
g gzZ 9y
KZ
/Z :

: 
g Z a vZ wgX D Y

u ( # ] f m ^e ( # ] $ F V^ EE
1 DD $ q$ # ] o e ^u ( ^

x {zvZ kZ H bkZg Z


Z vZ Z!Z L L T L L

vZ [ kZ gzZ pyp kZ w kZ H Vzq


X 6,Vz

g X Y 0*
] Z Z #
zg y
KZ
z$
+ {okZ

: Z
/
g Z J x(

^` ve $ ( $r ] ^n e m # ] o EE

2 DD # ] o ` e ^u

4Z ~
A {z @*
]5%K uB \vZ L L

X 6,\vZ [ yZgzZBhkZ1

0Z ]+Z gvZ #
zgzz pgKg (Z {osZ gzZ 9

**
l ~F,x Z } i Z ]nVze s Vk
H x M

MQU )M V (^m] h^j ( xnv


NSU )M V (^m] h^j ( xnv 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

25

b P **
X D

L L6,kZ e
$Zzg bZ

\vZ L L: g 
a \ M a vZ wg ~ D 

wqZ 0%**
} A =gzZ M { k
H'
,
Z'
,}i
/Z !x M 0Z} Z :c*


X VCN ]n'
,
Z'
,kZ~ :u~

: 
g Z \vZX @*
{or
#

o n ge # ] oi] ]$ o e ^ m m
wTU!TTV]9]y
 M kZ Z X zZ : gzZ M x w : y T L L

X Mt vZa w u0*
( Vk
H)

gzZ tuz~ * w Tn $ [Z 3 M {z s

kZ izg #
( M ,Z X p ]Z z t Z x v
: 
g Z \vZX M x

nF u $ n nv + a o%F] ] ^v ^
o m ] ^ ^ u^e a q] ` $ m r f n
wUSVv]y
5 Mg }x ( ]g c*
Z {z G
% L L

Z!$
+YZ { c*
i wqZ yZgzZ , 0
+
i {gzZ { 0*
X,

yZZ ~ ~p ( ]gz%) yC
~`e
$ M !*
{g kZ

~ * kZ Z \vZ }._ <


L zy M


xnv X L LZ vZg ~F,


x Z !OQPU V (l]] h^j (j] 
v e &mu RSSP V (] h^j (

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

26

) Zz <

L IZ {o

wqZ yZ y #
gzZ } w'ig WzgzZ ] Xz s
# Zg
X }!$
+4k
HF
Ym
CZ ( 18) {g VZX g !*
,wqZx {o@'
'
,kZgzZ

:c*


gZ ]+Z gvZf h x Z

] a] Y ^ f m$ e p ` m # ] p a F
wTTV^]y o m ]^ ^$ ` fv

$Z@ vZ L L
@*

g Le& ~ Vz LZ {z e

X D Y wqZyQ Duv {z
/ZgzZ

kZ gzZ **
u~` e
$ M kZ l M 0Z q

: c*

~%i g \vZ 6
HHy **

$ _f vn k a] f m $ ] o] n ] ou]
wRQV]y o m ^] $ j

_ Y kzt `g* \ M Vg yZgzZ \ M gzZ L L

gzZ Y \ M c*
q
- vZ \ M
/Z
XN Y ~ V Zz VQ {g \ M

xzy
KZ a
A gzZ ]n g (Z {o

]+Z gvZ X *
@Y c*
[ Z
g ~ 36,kZgzZ X *
@Y
: 
gZ

^ ^$ ] mF ^ $ r] n # ] $ u # ^e m% $ ]
wSNV^]y o ^] n #

6,kZ vZ ZIq
-}uz B vZ " L L

X :g V>gzZ 3**
1kZgzZ ~x Zw
A

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

27

) Zz <

L IZ {o

yp kZ gzZ X `g {sZ Iy
KZ {o V M'
,h
+'

\vZ *
@Y w' w kZ gzZ @*
I
g **
O kZ **

:c*

[V

# % m ] m $ j i oj# u a i ^
wOUV^]y
[*
! J
- V z k
B Vz
? ( ! ) gzZ L L

X YavZ z
) Z gzZ Y

6,g~C
zW
/ZgzZ Y : ] {z kZ

}YvZwqZ m!*
yZX Y u k
B v ? N Y M i !*
\vZ 6X }!$
+Z ._K yZgzZ X }[ yZ z

:c*

~/g

# ] $ ] ` n f ]% F$ ] ]i! F$ ] ] ^] ] e ^i ^
wQVej]y o n u$
X z hg3 Zg yZ , > 2igzZ ,i gzZ B/{z
/Z : L L

L L{zJ
-V
Hc*
wy V= L L :c*

a *

Y pw gzZ yp yZ B| 7,t {z Z
# , vZ Z !Z
1

X [ yZvZ y#
gzZ h6,kZkZ Z

L L kZ M q
-Z d h
+i 0)Q Z
# ~ e
$Zzg ~uz q
-Z

O vZ Z!Z
vZ Z!Z L
L y#
 a \ M c*

(Za X yY s kZ !vZ wg c*
:)Q **
?z H

g g !*
g !*
gzZ 1N 7VYo w kZ c*

a \ M H

NQ V (^m] h^j (^e xnv

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

28

~ b ) Q **
?z H vZ Z!Z L L#
zg
1

X @*
Z 4Z ~xsZ ` M ~ ! l

?VY b & Z }o
q H !Z c*
V!*
i
!7 7 V { z w

gzZ }g y
KZ xk!*
 3n i \vZ ~uZ Ng

.6,: Z Lg {0
+
iJ
-Z
# ~ * {za kZ ~ L v

KZ gzZ @*
3: 1 kZ CY M ]6,
/Z gzZ Sg C h
[ZyY kZa Y ~ 3 yYF,
m,

X g 2~

0*
]ge g0
+Z X v z s L vgzZ }g kZ

:N Y

X N yZZ6,yZ c*
yZZ6,V!*
X \vZ

:1

vZ m yZ e NOyZ x >, :2
c*
y% c*
V Z
# Zz {z egzZ t Vz c*
B t
X
-Z ~ : M {z yZ y 6,
q
zQ '!*
gzZ yZZ T :3

X N g 6,yZgzZ ,}uz
igzZ 1 ~ [AZ ZgzZ O z
) Z \vZ :4
gzZ Vv yZ 2 ,S }uz q
-Z 6,kZ } 7,VQ

NST V (^m] h^j (^e xnv

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

29

) Zz <

L IZ {o

 Ck
,
\vZ ,}uz q
-Z 6,V6
X Y7wN*
ZvZ qgzZ

H p Z yZ]!*
T N Y 0*
]Vzg et ~} T
VzgzZ g X }g {z b &Z }o } T YY

X g Z, x ~ y

iZ } (,{o6,0
+
i ~z* ~gza kZ {o &Z

ooyQmJ
- ( 110) ( 107) e
$ M />gX D A
$%]ZW,
Z
T ]g qq
-Z x **
Kd
$
DK L L V2

a vZ wg X *
* Za & yxg V gzZ li s xsZ

c*
y k kZ V2 5/z \ M x| ]g q
y vV Zz D K{ z c*
x **
g ZK L L \ v Z &
X a

 e
$Zzg X M ~(,~ g
$ qZ T DK L LgzZ

kZ gzZ D Y a ]g c*
i KkZ 6,~g ZLgzZ wa L a *
X _7,i gz ~

~
C ~ gzZ +
M { {oq ogzZ{oq :

gzZ g vZ ~ +
M kZ @*
x Z
# t {z t

kZ wV kZ a kZ @*
^~ +
M o@'
, kZ X @*

A
gzZ g0
+Z }yyk6,} ,Z C M
: \~g !*

X *
@Y V~ 3Z @*
/a

n + ] n e ^ m i$ ] $ ] ] ]r ] i$ ] m $ ]
]$ Y ] ] $ vn f # ] h ^u ]Y ^ ]

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

30

) Zz <

L IZ {o

r ] e ] n i o e F ` $ ] ` m # ] o Fv ]
^q n n i ] % u] m $ ] pFj$ ] o ]
^n e $ ] ] o m ` _$ ] g% v m # ] ] `$ _jm$ ] f% v m%
oF ^ n e $ ] $ ] n ] # ] pF i o F
] p` m # ] $ ` q ^ o e ^ ` ^ ^ a q^ a
] ? ]$ `e o f m ] e p$ ] ` ^ n e ] m o n # ]
wMML!MLSVej]y o n u n # ] ` e _$ i
gzZ a yvxsZ V2 oo {zgzZ L L

-Za Za & yxg V gzZa '!*


q
gzZ vZ { a V yZ {z @*
gzZ K

} 3 39gz{zgzZ g D#wg kZ
G v {z ZvZgzZ +
M >s 

zg
CTK{z G X V} 9: L~ kQ \ M X L

~ kQ V } 9~ k Q \ M { c*
i 6, wZ
V Zz
g u 0*
vZgzZ DI xg u 0*
 D v,Z

kZ gzZ g e vZ
C ]g q KZ T H X @*
I
A
CKZ T {z c*
4 {z g 6,~p

3 a Q : Zz
/ g 6,}g ) }
V,Z ]g q{z X 7e
$Z@ VvZgzZ
H
/~ v M

w yZt Z g C0*
lgz6,0 t ~ w yQ
Zz + Y Z(,vZ gzZ ( Y M ]Z ) N Y } }

X Zz~(,

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

31

! ~gzyT}osZ

Dg c*
ZgzZ}q yT }o xi6,yiz%C

: 
g Z \vZX

wMUVvy f j] ( # ] $f Ff $ ]* ^

7q Z vZ " yY \ M ! }} Z : L L

Xcg D]naVk
HLZ \ MgzZ

] h^e EE : D 10[!*
~Z [ 9KZ k ~g g x Z

~gz **
qD z w0kZ [!*
L L' DD ] ] f
X

]* f EE : i ZBg Dw+Z`e
$ M !*
{gv0Zq
1

X 3gxlD L
L ' DD ^e

2.Z 0ZL L : D 
.E
Hc*

C ~`e
$ M kZ I G
kv0Zq

: X 7{g e % kZ wZ oDa z w

e)g f D ~gz+


M 9a 5Z Z 9Y D
2

: D 
b [0/**
.ZZ

o ^* ] ( ] pF
i ]* m EE

DD n$ a^r ] m ]
z kZt gzZ Y ^I } } i xsZ d

$
LL

qY .
xsZ V Za v,Z ~ xsZ Z
#

NML )M V^f] xj


NML )M V^f] xj 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

32

) Zz <

L IZ {o

XV7 Y

b ] }osZ

i M ] KZ
yZ H_qgz Y m
CZ ]+Z gvZ

: 
g Z \vZX H ] o

]f jq] # ] ] f ] ] $ $ ] o ^ % e
wORVv]y l^_$ ]

vZ ! 5Bx kZ wg q
-Z k0*
{z
/
gzZ L L
C

Xg ] VGgzZ y-gzZz]

:c*

6,x }uz

^] ? ]$ F]? $ ] n ] o?u ]$ $ f ^ ]
wNQV^nf]y o f ^

} wi **
kz 6,kZ 5wg \ M gzZ L L

X z] ~
?a kZ 7q Z

x?Z :Y m
CZ J
-: i a * i g x M

ZvZ x q
-Z
yZ N wi **
 M gzZ _q
\vZ |kZ Xce ] Z sa kZ 7q

:c*

~ sy

Z >gX Y Hy ~ V M ~g * M

F u$ ] Y ^ q] ^ % f ^ ] ]
wPQV]y o f m% ` h
5 \ M qb 7 Vg yQ}g \ M gzZ L L

?Y ]X q}uz {zg H

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

33

) Zz <

L IZ {o

x?Z :Y m
CZ*\ M
Ht a * ': N

Ym
CZ yZ c*
7 VZzpg D gZ z ]Zg kZ b7
4G
& ) X wi **
.nG
( 1376 :Z G
{z6,X 7

:g b **

H_ wg D3g6,x yZ g b **
\vZ

/ZN C ZgzZ N Zg e u, x KZ {z c*

ZgzZ

X ~
/KZZ [Zu**
g vZ N M 7i !*
u{z
: x KZgzZ zUg [g LZ g b **

wOV|y o n ]* i$ ] # ] ] f ] ]*

X z
) Z ~gzZg Dge kZgzZ z]vZ
? L L

:g **

~ 4Z H_q g **
a e
$Z@ x \vZ

B ,J
- ( 75) ( 65) ]c*
M s ZZ >gZz yZ X
X
: yZ g **

wQLVUay n Ff ^ # ] ] f ] mF

q Zg v{z kZ z] vZ ? ! x ~} Z L L

X 7

:g **

Z z gzZ X _ w g **
g **

: VxKZ V,Z b g **
X 0*
0
+
iw (280)

wRMVUay n Ff ^ # ] ] f ] mF

q Zg v{z kZ z] vZ ? ! x ~} Z L L

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

34

) Zz <

L IZ {o

X 7

:g Z'
,
Z **

~ 4Z X 5 a .
!*
IZ \vZ g Z'
,
Z **

z uyZgzZ ~ ] vZ sZ V,Z X gi M \!*


yZ

:c*
Zg e

wMRVlf]y i$ ] # ] ] f ] ^ f

# LL
kZ gzZ z] vZ v ? x KZ V,Z Z

X zg e

:g- **

t X 5 g - **
a e
$Z@ V Zz + \vZ

gzZ \ ~g !*
g - **
X ~ g Z'
,
Z **
v

^Vz
)gzZ~ w\**
gzZX ~ ] yZZ6,]y
M

X H I ; Y~ }i

n ] ]q ] # ] ]f ] mF ^ ^f n a a ^] m oF]
wORVlf]y o m ] o ] % i F ]
: V,Z 5- yZ a + IZ gzZ L L

gzZ g yZZ6,y #
gzZ z] vZ ! x ~} Z
X zQ: D ; Y~ }i

:g}**

: ] s] \vZx KZ g }**

wSNV^]y e$ oe # ] ]f ] m h ] o? f mF

X g
?gzZ Z z] vZ v ?! LZuZ } Z L L

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

35

) Zz <

L IZ {o

!vZ wZ**

i M ] KZ a vZ wg E
5Wz **
9V Z y
M

7] ] F,
gzZ ]Zz I Z Y H
6,yZ:gzZ J
-qJzg : wqZ K%{o X $
Y ~


C9]g q ]!*
kZ =gzZ M [Z Nz `
Z

s z Z > Z
# J x( zz X $
{g 7%

] s {osZ {oU Y D 
Z
gzZ e { izg i yZ 6,( Step) }uz BwJ v {z Z
# gzZ ,

a vZ wg ~z% d k0vZ **


O X , {)z > 2i

:c*

Z 5s^ b 0f

$ ]* ^` oF ` ^ (h^j ] ]* ^ oi ^+ i $EE

]^]* a D # ] ]u$ m% ]* oF V ] o E # ] $ F

o l] `n
j ] # ] $ ]* ` ^* ( ]
# ] $ ]* ` ^* ] ^]* a ( F n m

( ` ] o % j ` ^n ]* i `n
j ]
i$] ( ` ] ] ] ^m$ ( ] ^]* a
1 DDh^ru # ] n e ^` n e
n $ ( ]

Zg Y k0*
x q
-Z ~ [ IZ \ M G L L

$Zzg q
e
-ZgzZ) , ] Z vZ Z!Z L LZ \ M
t]!*
kZ {z
/Z : ( , ] s+
M Zuz vZ ~

0*
6,yZ~ ]ZggzZ y6,yZ \vZNeZ \ M B

MNM V (^m] h^j ( xnv (MPQT V (^] h^j (^e xnv

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

36

) Zz <

L IZ {o

\vZ eZQ B y ]!*


kZ {z
/Z gn
,i
Y ZL V]zW,
r
# 3gn
6,yZ
{ 0*
yZ \ M Bt]!*
kZ {z
/Z : Y c*
}

yxgvZgzZ kZY
8: $
+x ?gzZ V
X 7[s

gzZv!*
yZZ W\ M c*

a * \vZ
-!
:E
XE
gzZ ~ X <
L ~gzZ Z i Z **
V s \ ~g !*

D s+vZV6,
Cy;'
,z ? Zz Zz + }
- : kZ X u 0*
q
z C
]Z f vZ yZZ ZgzZ X 
V-gz$x gzZ z [x yZ {z ~: g
C kZ: .
:
:V 76,+V~gzZX u0*
8

o f i$ ] ^] n e oF # ] o] ]? Y ] o?n f aF
wMLTVmy o n ] ^] # ] vFf

+ }gzZ ~ { Zg ~ ( xsZ + ) \ M L L

vZ gzZ D ~ zg y;'
,z ? svZ V Zz
X V 7u~gzZ " ]Z f

:sg
) Zz <
L IZ

10
) Zz <
L IZ {oL L \ M ~gT
/!x ZMg

?y
) Zz <
L I Z L
L e [ZX 1 
_y Y

*.
Ri{z eX 
RiL Lp wZ L L': ]

wg ~ g
$u ~z% bvZ0 k
,
**
`
 6X #
.
c*
b z
:c*


gZ avZ

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

37

) Zz <

L IZ {o

q]* ^a q]* ( u $ ] o $ EE
( o aq].
m ] n ( e ^` e

^a n ^ ( n $ ] o $
1 DD o a] ]*
m ]* n ( e ^` e
LZ a kZ H ~g Yi*.
~ xsZ T L L
[Z N yZ Q ,t kZ v gzZ [Z N

~xsZ TgzZX [Z Nz`


Z VyZkZ%X A
%N M
gzZ 1 LZ kZ6,
zZ kZ H XZi ZE

kZ%X V Zc6,kZkZ VyZ

X Y ~ V1 yZ

6,T 5Zg kZ\ M Zt:Z wZ L L6,gkZZ


#

6,]Z NZ a\ M bZ Xg Zc ex Z/ \ M gzZ \ M
@ t :Z
*
)$
+6,}o ~ kZ gzZ X @*
t :Z <
L
G
^Z IZL L{ {oqgzZ wZ IZL L{oq g Z kZ : X

x **
yZ K6,q {o DIZ }n zz X
wZL L'
! P0 wZL L' N
m 0Z x wZL 
L 6X 3g wZ L L
X {)z ~g '
,x wZ b L L' ~iz,
{o{ t Y V]!*
t 6,Zz "7,V1 yZ

(^n] ( F] ( ] (^`_] b)z


: X 6,q
X [6,{)z nf] (^] (sv]

btg 0 n!*
**
a <
L L L6,gkZ

NOQM V (^] h^j ( xnv 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

38

) Zz <

L IZ {o

:c*

avZ wg~ T g
$u {z

n (]n % ^ j ] p n p e m $ EE
1 DD n m ` ] m ]$ ] ^ ] $ oj $e

A s%Z { c*
i {z G g {0
+
i } ~ ?: L L

gzZ xi g <
L ~6,?
z kZ : X

X <
L +Zg #Cc*
$Z@
e
v~T *
@Y 1 6,x kZ G
Z L L 
V^r]

2X VN Z6
,nq
-Z

@*
e x Z/xsZ z yZZ IZ L Lt :Z G
Z L L6,gkZ

Y fgzZ[ M Zz6,{ Zg yZ #
@*
B yZ yZgzZvZ g x
J
X @*
6, 6,<
L z [s x Z
 v {z Z%
) Zz <
L IZ : V^r] ] a]

z wgzZ { o{z gzZ VZz t <


L a x(

oF ^ue ` fi ZZ PvZgx
J@*
gzZ e x Z/~

h Z ]$
+x"
$U*
X VZz6,5 Zg XX m ] m

X D vCc*
VzvZJ
-#
gzZ
B

a% m ( # ] ^* e ^ $ ]. j $ ]. ] i EE

oF a # ] ]* ` n i ^m oj$u ` ^ `

3 DD F

X 9L LZ vZg ]Z !PRLS V (] h^e (U]U e 


XX q ZZ U^ (nv] ^] (h] ^ 
ORPM V (g^] h^j (^e xnv 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

39

) Zz <

L IZ {o

 g 6,vZ
) ) ~(, q
-Z ~ #
Q ~ L L
yZ {z }# yZ c*
} Zg yZ

g6,
q Z {zgzZ Y M vZJ
-V X n: yv

g!*

g B
) ) ZxsZ z yZZ IZ \vZ

g (Z ~ 
gzZ c*

yz }uz q
-Z ~ V ngzZ

:c*

I

wMLOV] ay ] $ i $ ^ n q # ] f v e ] j ]

gzZ L L
X Y: t!*
gzZ g g vZ

:c*


g Z a vZ wg Dy b y0tz **
gzZ

^j $ (n f $ '$ o j j $ ] aF $ EE
1 DD ^r ] Va ( $r ] o u] ^$] o f
~ y Z X Y ~ V 
( 7 3 ) ys Z I G gz Z L L

X Y ~
Aq
-Z gzZ N Y ~ 3 
( 7 2)

X
) )LL

:c*

a vZ wg Dy d /0vZ**

^_n $ ] $ ( ] ^m$ ( ^r ^e n EE

$r ] uf ve ] ]* ( e ]* n $ ] a (u] ]
2 DD ^r ] n

X **
Y $ 
Z]
.Z]
.gzZg} xi
) ) ! L L

NLP V (vnv] &mU^u] !PQUS V (U]U e 


X 9L LZ vZg ]Z !NMRQ V (^r] ^q^ h^e (j] 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

40

gz { c*
i V M zX @*
{ c*
iB M y-Y
{z ce Q Le **
q p
A M gzZ X @*

Xg B
))
: D 
b &0vZ**

1 DD u k

$ v ] ] ^ ^r ] EE

X ,kZ h+  v {z Z%
) ) V L L

X: VY! Z ?~ { Zg kZp
/Z

:<
L IZ
: D 
l 0ZxsZ 
] o ] a^* ] $% ] a]* EE
2 DDpF. ]
yc*
Z}uz xsZ w n
pg w{z~xsZ <
L IZ L L
X ~

:g<
L IZ
h^v]* a ^r ] n o f i j $] ^* ] EE
$% ] a]* a (n q]* # ] ` u (A $ v
e % (j e ] $ ` ^+ m ( ^r ]

DD ^$] ^` a]* $ ] (

o^ ^r] ] a U^j] |d 
NTP)S VpF^j] r 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

41

) Zz <

L IZ {o

f x Z/ a {z Y H
) ) 6,T
C{z L L

{ Ze {z 7g yZ 
) Zz <
L IZ z 
kZgzZ ZegzZ Ze
)$
+C
gzZ Y $
+gzZ Y
X 5 Vz ( { Ze ) IZ

iiii

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

42

:[!*
Zuz

yZZ6,\vZ
}i z y M kZg NZt {t yZZ6,\vZ

h'
,qz q
-Z {z \vZ s z { ] ~g7 gzZ

q
-~ : Z kZ : X ]Zf Z ' gzZ ]
- ~ ]w kZ B ]wKZ {z ~
q
M 1g:

X Zz : ZgzZ e
$x zgzZ 7

 z ] z z { C
\vZ Z
#

:c*

O Y z ] T7gzZ ZkZ

^] ? ]$ F]? $ ] n ] o?u ]$ $ f ^ ]
wNQV^nf]y o f ^

} wi **
kz 6,kZ 5wg \ M gzZ L L

X z] ~
?a kZ 7q Z

: 
g Z(~uz

] n m u m ] n # ] ]f n ]$ ]? ] ^
wQVnf]y o n ] m Y F F $ ] ]i+ m F$ ]
a kZ ,] vZ {z
Hc*
sZ gzZ L L

gzZ , > 2igzZ ,i {z gzZ ;{]

X +
g e
$.

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

43

:c*

(~

wRQV
? y o ^`$ ] u] ] # ] ]$ F] ^ $

6,
Z 7q ZvZgzZ L L
X

X YY Hv!*
yZZ :

: 9&
X
M 1g '( 1)
X : Z ' ( 2)

X ]z Y Z '( 3)

:
M 1g'!

X g `0*
gzZ Vg ~izg z { ] kZ \vZ g {ot

gzZ Zz ` ] X Zz 7 % 0*

gzZ Zz ]z 0
+
i
X \vZ sZz Vgz

Z ~ y
yZ gzZ D W~(, Vzq LZ [W

kZ c*
M 1g 0yZqLZz!*

kZ D7
Z'
,q

} (,
 x bhZ Z D7a kZ {z ]g Z

~
Z
W n
pg 7
t "
$Vz%yZ c*
y
KZ Z(,

] b kZ w {z Za : Z ` **
Z c*
$q
.
-Z 0*

x Zg t gzZ gZ'
,
gzZ Vg ~izg z { ]Zf Y Zgz

W\ M
/Z a * \vZO X ~B; kZ
H Za vZ , [Z {z ? H Za Z 7

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

44

X D 0*
7g Z kZ ~ wq {zC
!*
zC
Z ]!*
t
: \~g !*

gZ

o + m o$ ^ # ] $ n ` ` j^
wTSV]y
[Z {z ? H Za Z 7 yZ \ M
/Z gzZ L L

X DQ V{z :X vZ :,

:c*


g Z6,x }uz

$ ` $ n ] lFF $ ] ` j^
wUV]y o n ] m ]

? H Za }igzZ V M 7 yQ \ M
/ZgzZ L L

Zz + Y Z(,
'
,
i H Za vZ kZ Z } {z
X

o n ] j
] h%

: ~ yg

f $ ] lF F $ ] h%
wTS!TRV]y o j$ i ] $ n

? y[g V M V ~7 yZ \ M !9}} Z L L

:\ M !vZ , [Z {z ? y[g xgzZ

X7VY Dg evZ ?Q

n~ gZ '
,
gzZ Vg ~izg z { \vZ nZ

z ]@*
m y M z }i X w@
qC
6,kZ X 7z
!lQ }zgy
KZ
/ZwZe 6,
zZ LZQgzZ 6,] gzZ ]Z )

T gz
HM 7~zpi Z: {g Zg t Yx

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

45

) Zz <

L IZ {o

;g ` 

X zyZ

: 
g Z \vZX $
70q {%a kZ

lFF $ ]] ] o ^] a ] oa n ] ]
wOR!OQV_]y o m e ]
Za \ M LZ p V,Z c*
 Za { % {z H L L

{z H Za V,Z }i gzZ V M H X 1

X xz
z

:c*

2

wRNV]y o n$ oa oF a $ oa ^ # ]
X VZz qC
zgzZ Zz Za qC
vZ L L

Vzq x z ~ \vZ L L : i ZBg n y%Ze


yZ gzZ Zz s ._ % KZ ~ yZ g `0*
yZ z {

}igzZ V M gzZ z D kZgzZ Vc*


0*
" ]g kZ VZz
k0*
Z

'
,zgzZ gz tig k0*
Z Ve V Z :

Z s Y c*
;wZ
gzZ g Z, z s ] a kZ X

M
~ * V v {zZz VQ {g y#
gzZXt

6,+
M Zuz kZgzZ ]z ]Z f \vZ DgZ VE
KyQgzZ *

9 .n4G
G& ) X C
( 1307 :my M Z y# E.W Z G

 z \vZ q ~(,KgC
J
-y M } f } f

)F,
[p H
gq
-ZX Y 7z q %Y
X

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

46

 cn2
e
cn2 4na
 ni
e
a 4na

G
: E.. Z0Z
! q
-ZgzZ

m
u] $]* oF % i

:: Z '@

\vZ t T *
@Y ] : Z

X Y :
/
] ]Z f {z kZ X Y c*
C
ZI gzZ ]

kZ z ] z z { C
\vZ Z
#

X Y z ] T7gzZ Z
: \~g !*

gZ

wQRVl^m]]y o f n f$ ] $ r] k ^

] ~{z H Za a kZ sV
KZgzZ V ~gzZ L L
X ,

Z sV
KZ gzZ V ~ c*

\vZ ~`e
$ M kZ L L

Za yZ = :gz Vz ] KZ Z ~ H Za a
X 7]gz

| 7,* M
a * ~ e
$ M 6,
zZ kx Z

V
KZa ]!*
t ~G@*
Z
Hc*


yZgzZ cg DZ wq \ M a kZ *
*]
X ,wJ\ M {z @*
l Wt

4G
&)
.nG
( 1476:my M Z y#Z G

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

47

) Zz <

L IZ {o

x kZ } 3 t 6,g i{ t x

: 
g Z \vZ 6X avZ
*
*% kZgzZ 'g

$ ]
o n F ] h # o i ^ p^n v o o i
o n ] $ ] ^] l ] Fe m a
wMRO !MRNV^]y
g vZ *
*% ZgzZ ZgzZ !*
~gzZ i ~ v \ M L L

Hc*

Z = gzZ X 7q
- kZ X a =Z
X V { g Z 
vZ~gzZ

~e
$ M kZgzZ {g
Z s]!*
~
C + ~ ( 162) e
$ M 6,
zZ

 , C W{z
Hc*
a *gzZ
HHf ]b

x yZ {z D %f 6,x **
Vz)gzZ D] vZ)

] yZ gzZ 0
+
i yZ !*
yZ i yZgzZ # yZ ~ V!*

#
Q kZ ~ a * ~y
M gzZ X ma =Z g

X Vy

\vZ
CT~ ] xsZ x?Z :Y m
CZ x \ M

: 
g Z \vZX 6,] Z sgzZ +
M Zuz

l ^_$ ]]f jq] # ] ]f ] ] $ $ ] o ^% e


wORVv]y

vZ ! 5Bx kZ wg q
-Z k0*
{z
/
gzZ L L
C

Xg ] VGgzZ y-gzZz]

:x|z p]

kZ~ < ZgzZ g Z 0


+ggzZ ~ b
KZ p]

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

48

) Zz <

L IZ {o

:5p l 0ZxsZ aKp

] * ] ^ m # ] f% vm ^ ^q ] EE
1 DD a^$ ] ^f ] ^* ]

x ZkZgzZ *
*7Zg2
+
e
$z KZt vZ L L

Ha ggzZ ~p \vZ s x ( {z **
O
X ] Y

B +Zz ~g Z $ Z w e { izg > 2i i g Z kZ


E
zf 5.Z 4szH!*
%Z *
* Zg7 {z g, u| E
L j8
X ]
y M

 ~ pyZ 
f h [gzZ t GZ Z'
,
Z **
\vZ

hYK xs zZ ++
M
$gzZ x| ] kZ X c*


g Z

lF n ] `n ] n u ] ^ ^ e ` m$ $ ] ` F q
wSOV^nf]y o m fF ^ ]^ F$ ] jm ] F$ ] ^]

X

D g V ._ }g c*
ZZ gzZ L L

i gzZ ,x iZ {z kz k0*


yZ gzZ
X D] ~g
{zgzZ , > 2igzZ ,

C ut vZ y
/ ]x t vZ q
-Z s]

: 
g Z \vZX

o ]f F u$ ] oi ! ? ]$ ] lFF $ ] o % ]
wUOVmy

MPU )ML VpF^j] r

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

49

) Zz <

L IZ {o

w} t g
 ~ }igzZ V M L L

XVq

gzZ Z z Xx Zz Y 0*
~ }i z y M #
Z
#

g kZB qz q e
$. Dg Z e
$KZ 

: H g [p H X V} 9

D vZ >
]

D { 
4 V Z

)  6,V

D { e , DQ 3e A 

/ u 0* RZ

D vZ
M Y 1
l g J(, 6,

D vZ ) Z7 ~

c*
=Z [Z q
-Z s6, ;z T
$rl W t Zz

: 
g Z \vZ 6X D

` r# ^$ m ] n # ] ] Y ] o ]f ]^
wRQVlf]y o m a ]] f ] o]

{ a vZ D g Z~ v {z Z
# : LL
J
-. X Z {z Z
# Q Dg Q

X u{g !*
z

z Vz Z% 0 W yyZ wq: i xj% ~ !*


M [Z Z

Hg Z k\Z z ] bkZ D \
deg 6,VzGai])

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

50

) Zz <

L IZ {o

yQ 7 C M Z}
.c*[Z ~

: i ZBg {z

VM V 0*h :

:t x Z 7g 6,G
gg V Zz g VZgzZ

# ] Y m $ % ]
m oF] gnrjm
` ]^ ^$ ] u ]] o ^ ` Y a nF ]
wR!QV^u]y o m F `i Y ^f e ]^$ h ]

@*
g VzqyQ OvZ y{ Ze| (, M kZgzZ L L

8 g z c*
yQ {zgzZ : g kZ J

-#


yQq{z N Y ~SZyv Z
# gzZ X 
X,g Z ] yQgzZ N Y

 g Y y $
+z ]z IZ L L : n y%Ze

 @*
g qL,Z ZvZ Y y{ Ze{ c*
i M kZ

c*
"
$ c*
{z c*
a kZ Y7J
-#
g kZ

7q
-Z % % vZ gzZ w'~ wq LZ z b

Zq{z V v
Z
# ~SZy y #
Yh

s s gzZ ,] Y Z'
,Z yZgzZ N Y 0 yZ !*
 Y : gzZ ,] ~g t 7Z ,

]P'
,gzZ ~g Z KZ yZ ! [g }g } Z ] ~g V,Z
X DyZ

WyZ yZ ]!*
kZ y!*
i KZ !*
Zq +

 V y- c*
q{z ? ]!*
kZ 7] ~g

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

51

L6,YK ] KZ V h k
,
gzZ }gzZ5 c*
B1 ^
} Z }gzZ ,yZ ] Y Z'
,KZ ~ Vs {z 7Zg

Z D] vyZ D7] ~g t ! [g}g


wq !*
i {z c*
V "
$ c*
{z
/ZgzZ X v!*
u

V-g LZ {z gzZ } } c*
]Z vZ c*
NPW

ZvZ }Y { f q
-Z q
-Z y M z }ia kZ ,g Z -6,
4G
&)
.nG
( 1407B2:Z G

X 7]

gzZ
K V qzgP VG yZ D Y7 VG Xl W

Zzg ~
# q4ZgzZ DV qzg yZ ] ZgzZ Dgg c*
$E
0&G
xsZ gt yZgzZ -6,z ] t yZp BgzZ
Z : X 7g Uz "
$ @*
- ~- Cg X !*

Xn
pgg (Z b@t gzZk
,
t yZ:gzZ g UpmZ

Z F,
B; LZ ZgzZ IY,Z ~ V1

O D] yZ
Zg Z'
,a ZgzZ BgzZ Zzg ~
#q

:
Hc*

~}g !*
V,Z~ M

wUQVl^^]y o jv i ^ f i ]*

X ZF,
V; LZ q D-6,VG yZ ?H L L

X ~gg ~g vtt ~ q LZ g Z'


,
Z **

}g vgzZ Zg vq D ] 4Z ZF,
V; LZ ?VG
X z s] a kZX \vZ { Vzq

pt ;e *
*g Z kZt ~ V yZ6,kZ gZ'
,
Z **

X 7g Ugz "
${ZF,

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

52

) Zz <

L IZ {o

z gJIZ gzZ Vvg )


,Z vZ  4Z v {z ~ }%i kZ

VzGyZgzZ _ N yQZzg ~
# qgzZg U gz G

gzZ c*
yZ gJIZq D, Z% D ~g Ziz c*

t

: 
g Z \vZX C 7V

wNNV^y o f ] $ e k]*

X M
h7\ M Z y ~ VzGvgzZ L L

, Z% yZgzZ xe yZa ])iI gJIZ Z

 s
# Z~ M
X gZgzZ x ZwgzZ !*
6,g

Zzg ~
# q {zkZce gvZq
-Z s{z c*


: 
g Z \vZX :

k ^ % m m ^ # ] Y i
? a^ e # ] m$ ] o n # ] ]] $ ^
wMLS !MLRVmy Y$ h n e Y m% ] a ]$

:gzZ M
h {Z
+: \ M 
g : VzqyZ ZvZgzZ L L

~ V> \ M
z kZ G H (Z \ M
/Z gzZ yv
{zkZ }2~ 1 \ MvZ
/ZgzZX N Y

kZ e > a \ M {z
/Z gzZ Y7gz Z

X Y7uzg xz a

:]z Y Z'#

kZvZ X g Zz Y ZgzZ ] \vZ ~<


L gzZvZ [

c*
Hp kZBXY Zg B]gzZ V**
4Z
: 
g Z \vZX c*

y a kZ

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

53

) Zz <

L IZ {o

o? v m m $ ] ] ^ ` e Y ^ o Fv] ] #
wMTLV]]y o m ]^ ^ rn ]

-Z Z v ?: x **
iZ vZ gzZ L L
=g f V**

kZ) D h V**
kZ Y s'
, V yZgzZ zg

X Y ~ ZwKyZd
$kZgzZ (Dyp

kZ \vZ L L : i ZBg ~`e


$ M kZ ny%Z e

vZ ~ e
$ M X C wJ{z CY g B V**
iZ

: $
+Z Y 1: x Z ~ V**
k Q c*
t \
1 ]o L L yogzZ L L m,
] L LvZ W 6 Y

IZ 6N Y g x **
6 6 vZ ? % <
L z y M : gzZ

{)z e Vzm,
ZgzZg3ZgzZ yZ= Vzy gzZ C
gzZ yZ m, Z}
. kg

X Y c*
sv
.x **
{"
$U*
<
L zy M
vZ: gzZ X a XZ x **
yZ c*
b w$
+ ~C
yZsz@*
V**
\vZ bZ

V**
\vZ
t bUB V**
tZ c*

8: Z% p
X 'g Z~

 x **
( 99) } ' \vZ ~z% b {k
,
1Z **
C
~

1 X 4Z ~
A {z u Z 

{ c*
i kZ x **
vZ x **
} z'svZ7t x| kZ

@*
x g
$ukZ b &0Z **
 6 }Y vZ ZX
$ 1Z : Z1Z Z&
a vZ wg~ T He
$Zzg M gZ)
,gzZ W G
: c*
M ~ kZX 2xq
-Z/

OSS )MM Vxj] ^e xnv

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

54

o e l $ ^+ j ] ]* ( e kn $ ^e ^* ]* EE
1 DDgn ]

3g a LZ V =g f x **
kQC
} ~L L

X 3g ~ (Dk0*
LZ &c*

X x **
g ZD
q
-Z\vZ L
L Ht Z Y f k ~zx Z

4G
&)
.nG
( 509 :my M Z y#Z G

:w l 0Z

X 
y x lZ &vZ Y Z k 0Z

Vz LZgzZ ~ [ KZ Hy \vZpX]z Y Z,Z

:1

X c*
Zzx

7y ~ [ KZgzZ HC
t V
LZ kZXY Z,Z :2
XH

yZ ~ ]kZgzZ 3g ~ (DLZ kZXY Z,Z :3


2

X }Y 7

:*
*x Z Z vZ Y Z

vZ Y Z O x Z Z vZ Y Z Y V M z J
-|

X Vzq Fx Z Z

 Y H[AZ pg x **
(Z ]!*
kZ x Z Z vZ Y Z ( 1)

Z1Z L LR~ ~z% b 1P **


X m{B\vZ
:c*

a :

DD [v ] ^e ]* o$i (v ] n (v ] a # ] $ EE

MRR )M V]] ]e 

OUM )M Vu 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

55

) Zz <

L IZ {o

g Y RZ1Z Z Z gzZ q \vZ G L L

?Y

@*
s%Z Z
# ~ Vx ~Y : D 
b 1Z **

Vz 6,kZ }: yxg yZ ~gzZ D M k0*


}{z

a p ( g (Z RZ1Z a } Z) X D Y Zg & 
~ g R6,x **
~ V } ) ]!*
hZ X L L

:c*


&) vZgzZ L L : ~ ? zZ X~g v( ?Y

n ~ ? y Z(, ~ yZ L L:c*

a \ M X ( d
W
1

X 1Z : L L:c*


g Z a \ M X :H

ZY ~ w$
+R Z1Z L L a x( ~ x ZZ vZ Y Z

: y 
\vZX ]Z f \vZ L Lt :Z

wPMV]y v g v m # ]

X 7Zz% N*
kZ @*
vZgzZ L L

a ~&
+
gzZ x LZ y
KZ ]!*
kZ x Z Z vZ Y Z ( 2)
p Z,Za kZ }: wEZ p Z XX j ]* ZZ gzZ XX f ZZ

b {k
,
1Z **
C
X @*M xi<
u~
M 1g wEZ
:c*


gZ a vZ wg G X ~z%

(e$ o+ (e$ ]* (e$ ] V u]* m EE


V u]* m ( pn ( n e u]* m

]Z) QPLN V (^] h^j (^] (PUQQ V (hU] h^j (U]U e 


X 9L LZ vZg

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

56

1 DD i ^j p^j

V n (j ]* f

**
3 [g L LLZ 0*
[g L LLZ : :t ~ ? L L

[gL L Z : :t ,ZgzZ X Zz [g L LLZ c*

~ ~ c*
{ Z : :t ,ZgzZ c*
g Zu Z :
X x ZgzZ ~&
+
~:

$u !*
g
{g
 LZ {z c*
kgt M a vZ wg ~ u0*

gzZ M LZ {z ~ t x bZ g zZ }g ~&


+
c*
x L L

X:<
u @*
}g c*
L L
6,
u

Zz vZ gzZ Y H 6,x **


vZt x Z ZvZ Y Z ( 3)
gZz wZ6,x **
vZ Y H: gZ }wZ}

a vZ wg X @*
7x Z Z {z Y Z kZgzZ \vZ c*
@*

2DD _^*

: g
$u

( # ^e ^* ( n ^* ( # ^e ^ j ] EE

wZ6,x **
vZ gzZ X z C Z f { C B vZ L L
X z Z}

vZ ~ 6,x **
vZ C Zz ]!*
t u 0*
$ukZ
g
X WgzZ [

sB z
z L L \vZ @*
]!*
kZx Z Z vZ Y Z ( 4)

X WgzZx ZZ x Z Z \vZ~ ZX Y HwZ


A sgzZ

QTOT V ( ^] h^j ( xnv (NQQN V (j] h^j ( p^e xnv


(NQRR V (^] h^j (^] (MRSN V (^] h^j (U]U e] 
X 9L LZ vZg ]Z) OTO )N (QORQ V (u

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

57

) Zz <

L IZ {o

:c*


g Z a vZ wg : D 
~z% b ,
'Y **

1 DD $r ] $ # ] q

^* m EE

X
A 1}Zz }n vZ Y HwZ: L L

\vZ X N Y VQ: { c*
i 9 ~ ]!*
kZ x Z Z vZ Y Z ( 5)
: 
gZ

wTUV^]y ^ m ] ]u]
X zVKZgzZ L L

: p kZ D 
~`e
$ M kZ d k0vZ **

X 3: { c*
i 9? L L

-!
:E
XE
Gx~ ]z Y Z

wZZgzZ
g Z 9 Gx0 ]z Y Z \vZ

X ;gY HZ~gTsf{ { ZMg X I

: D]z Y Z '!

7q ht q
-Z X D Y ZgzZ ] \vZ

KZ \vZ& }g Z
\vZ+Z sKZ {z

J \ M "
$U*
a vZ wg : gzZ X c*

7f ~ ]

q
-Z ~XU*
] bZ X c*
g Z
\vZZ

]z Y Z G X c*
g Z
a wg kZ c*
\vZTY
L gzZ vZ [ sg ~ gzZ ]mZ
L IZ gzZ x Z a wg <
<
X D7"
$U*
gzZ Zg KZyZ
) Zz

( U^d] Hg 9L LZ yZi MRSM V (^] h^j (U]U e] 


MQO V

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

58

) Zz <

L IZ {o

ngzZC
a# 6 M: <
L z [ ]o Xp Z,ZgzZ

Xce *
*g (Z9X ~ ]q Z p

:{o0]z Y Z'@

~ yZ h6,C
LZ {zce **
t {o0]z Y Z

zg~ yZ \vZ ]z Y Z X 7z

yZZByZ H: Zz \vZyZgzZ: eXp c*

x ] M
hbkZ \ M kZX ~gz g NZz

wZ k x Z X }Y \vZ sX 7xp
: y 
\vZ
HH

wQVF6 y o pFj] j ] o F u$ ]*
X ~6,ly!*
$e
$.{z L L

:c*
[Z \ M ? H 2Z L L

(gq] e ^m ] (` r n ] ( ]j ] EE

1 DD e ]% ]

# Zz **
Z
yZZB kZ w! kZ xY Z2Z L L

X
)$
+*
*wZ0xkZgzZ

~bkZ6,l\vZ ;g ~gzC
Gx

: YY Hg Z kZ: wz gzZ dZ x kZ bT
X $
Y y kZ :gzZ $
Y ~UZ

}i V M {z y t l \vZ ~ g
$ q Z 9

Vf]f e ( n`j] (ONQ)R V^n] nu (QMR V (`nf ( l^] ^]


RRQ V (U^j] ] |d (MOT)S

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

59

 w 0h *Z~g g x Z qC
6,
zZgzZ yxgyZgzZ

 Hg Z +Z TgzZ
H
{z c*
UB tvZ T

kZ c*
y a LZ vZgzZ
H
{ z y a LZ v Z

Ta kZ 7xB ]~ kZ X y wg
$U*
"
bZ c*
M ~g
$ qZ 9gzZ ]c*
M M
f X]yZavZ

u0*
[z x ]Zf kZgzZ ]Z f kZ bT H
4G
&)
.nG
( 471 470 :my M Z y#Z G

X ;g !*
6,
Zg Zg {z

-!
:E
XE
: x
J@*
gzZx Z/
) Zz <
L I Z' #

-!
:E
XE
\vZ 6, j x
J@*
gzZ e x Z/
) Zz <
L IZ

~ yZ D yZZ 6,yZ gzZ DtwBZ zz Z]x

yZ V; X B7^
,Y ! +y
OgzZ Usz@*
%p
]: X B ]?]c*
M ]: gzZ y

X Y
g Z n~ yZ:gzZX Z
/gzZ p" p Z

:? twBZzz Z

wPUV`]y o ]u]* e% m
X @*
76,g \ MgzZ L L

:X @*
76,{z a kZ CY 0*
ww~ \vZa

Xce *
*twBZzz d]z Y Z\vZ Z "
$U*

:? K: ^,YgzZU~ yZgzZ y ZZ6,]yZ


wMMVpF9]y oa % n
X 7# kQq L L

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

60

) Zz <

L IZ {o

:? + Y:
g Zn~ yZgzZ

o? v m m $ ] ] ^ ` e Y ^ o Fv] ] #
wMTLV]]y o m ]^ ^ rn ]

=g f V**
4Z Z v ?: x **
iZ vZ gzZ L L

kZ) D h V**
kZ Y s'
, V yZgzZ zg

X Y ~ ZwKyZd
$kZgzZ (Dyp

1: x Z ~ V**
kQ c*
t \vZ ~ e
$ M LL

gzZ L L m,
] L L vZ W 6 Y: $
+Z Y

N Ygx**
6 6?% <
L zy M
:gzZ 1 ]o L L yo
Vzm,
ZgzZg3ZgzZ yZ= Vzy gzZ C
gzZ yZ m,Z}
. kg IZ 6
sv
.x **
{"
$U*
<
L zy M
vZ: gzZ X a XZ x **
{)z e
w$
+ ~C
yZsz@*
V**
\vZ bZ X Y c*

vZ
t bUB V**
tZ c*

8: Z% p yZ c*
b

4G
& ) X 'g Z~ V**
.nG
( 509 :mZ G
\
E

:X-!
dt
-I
:g6,!gzZ >XE
s x E0]z Y Z

z ( Main) } gzZ
zuZz sZ'Z ]z Y Z \vZ
o!X1
-I
!X2
>XE
: t

o!'!
-I
: >XE

t +Z ] \vZ t V2 v {zt

 6 ,ZB; \vZY t 6X B
bg xB]
XB; Z

o!g c*
-I
0 y gzZ X y .\0 y gzZ xZZZ 0 x Z(, >XE

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

61

) Zz <

L IZ {o

ugzZ {o (Z G X [ 6 L L
s y .\
6, {z G ~UB]t]\vZ T

gzZ a kZp g6z x (Z q


-Z ~ w kZ 7
6X Zz -6, kZgzZ Zz Z {zgzZ X { Za
: s
# z~ p Z yZ kZ0Zx Z

^ i ^ e f ^

^$ * ] e^ f ] $
UY 7U]\vZB]KZ L L

X
6,"
$Zz

gq *%0 [ 6,<
g {z g Z kZ Z

)X x \vZ g [~ kZ~ wyZYX D

: D 
h
+'
k0Z

e n ] # ] %$

o ] gn $] `

gZg Zu{z @*
vZ ~ t L L
1

: D 
k 0h *Zl ~g g x Z

]* e ^ o e # ] f$ EE

]* e # ] ^n n ( e
DD n fi e

yZ TgzZ H kZ ~UB t\vZ T L L

NMN )N Vp9] oFn e u] ] |d n] n]

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

62

kZ 
y wg kZgzZ vZ ]
7U~ kZ 
y wg kZgzZvZ ] gzZ X H
1

: !'@

9 ~ xsZ y X Hg Z ] V2 v {zt


!3gzZ G
0.:XE

vZ~ wyZ {z Ht6, kZ s] !3X 

X 6,5 Zgg Z a# ~!*


yZQX 
o]Zf \

: 6,n&gZt gzZ **
._]z Y Zg Z KZxsZ

\~g !*
w XX ] o ]j] ZZ :X ]L\vZ 1

gzZ e x Z/ j Gx]!*
tqX *
*g Z Bs
-!
:XE
c*

k ZizZ x ZX #uZujgzZ EM x
J@*
:

oF^ i # ] $ V ]j e^j$] ^$ EE

DD $ q i ^ e $% ] l ^` e
\vZ D B ]~(,@*
# LL
Z

zg
$ q Z ~ {g !*
] \vZ gzZ 6,
zZ l
2

X n
pg yZZ6,yZ w

: D 
k b Z`
0 G3 zx Z

] n l ^q ^ &m ^u* ] aF EE

DD ]

MOQ V (U^j] xnv oFt U^d]


MQM )ML Vl^] ^] 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

63

t gzZ DtbZ g Zzg


$ qZ Zz ] L L

? VYgzZ t 7
GG3G
{ \vZ 2
 {o V yZ X t C
 6 *
*g Z
1

:gzZ X 7Zz Za kZ ;g ^6,lzggzZ TKZ *U i

: \~g !*

qX +kZ

o p# $ ] o o * ] e ] xf
wN!MVoF]y
Tcg _7,x **
[g dZ z F,
,LZ \ M ! }} Z L L
'

X c*

g e
$.gzZ H Za
: i ZBg n y%Z e

Za g !*
]x kZt q
-Z [g g Zz dZ kZ L L

]!*
kZ ~ ]gz ^
owq
D kZtC
gzZ H

T ~vg gzZ 0 \ ~g !*
lz
t ?

X @*
7{ x
\ v Z X ~ ] x q
- 4, ! g Z ] +Z 3
2

: y 

gjF] % ] $ a kF v % kmF ! gjF] n ] p?$ ]] a


e ^i ^ fj$ n m `e o m $ ] ^ $ ^ k`F fFj ]
wSV] ay m ^i j e ] j ] j e ]

[ kQ t M ~ T ~g @*
Q [6,\ M Q L L

RS V (^m]
MSNS V (u] nni 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

64

) Zz <

L IZ {o

^~ V VX: /?t M ~uz gzZ Z

sz@*( ._ ZpKZ )gzZ n ~0Z{z @*

X D Y V M/?4Z n

 @*
 D9g V M/? {z tz~ V VXL L

yZ=g f ]z@*
6,]c*
z Z
+(!*
LZ 2~ ]2V

tZg DgzZ yZZ XgzZ } ` Zzg Vo$


+~ xsZ gzZ w+Z

 ]c*
M \vZ t n
pg {ot ~}g !*
]?yZ {z @*

~Z ._ y!*
i ! gzZttg
$ q Z ]c*
M M
v x|z p yZ

7~+
h]:gzZ | yZ p Dy a V {z @*M

~g F gzZX C ZzgzZ t M aZ z =Za kZ D 7,

~G@*
g Z !*
LZ @*
 D ~ lV M` Zz =
1 X ;gzZ~ V gzZ ?

:9
!*
t kZ yZ$0 XEZ Hg Z ] V2v,Z
G
y Z ~lZ vZ0 {Z T H ~
.Z g 0 $t
X c*
%f x u

Zg z ?f qtkZ %fZz L L : D 
k gZ x Z

0*
kZ Za Y fgzZ Y Z
# c*
M
z {z g D
kZ Vg ZrtZgzZ gz X n]$
+KZ V { Ze

\vZ V,Z , qzg7a{ xsZgzZ **


Y

2 X c*
s@ CZ!*
kzgzZ d
$Y m
CZ g Zz %]

MRQ V (a] ^nf u] nni


MT V (o] n`r] o U] 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

65

:x lZ Z

X L( 2)X CZ f ( 1) X F
F6,nz Z

:gzZ ' 7Z]


.L ]Z f \vZ ]+Z': oi] ( 1)

X {)z x L L x L L z
z L L L
L 6X @*
Zz ~ yZ
GJG
34hI!=Z gvZ ]+Z Z% L': o ( 2)

X
rg ]g6, (Z {z e \vZ Z
# X B
bg mB ]ggzZ
E
X {)z ZgzZ C|Z wzZ Y Z2Z :}
7t
~ LgzZ CZf g Z yZZ6,]g c*
': N

L ~gz **
yZZ % gzZU sz@*
6,] CZf

X %gzZU:gzZ Y sz@*
yZ :X%Z ig yZZ6,]

 @*
Y c*
y ]q
-ZP
o ]~{g

X Y {Z
+

:'!

: y 
\vZ

wNTV] ay # ] vm

X @*
Zg e ]Zf L LLZ"\vZgzZ L L

:c*

6,x }uz

wMNV^]y u$ ] oF gj

X 1xi6,
zZLZg kZ L L

: @*

\vZ ;c*


g Z a vZ wgX g
$ugzZ
1 DD

i EE

UP V ( ] j (OUO)NVgnaj] gnj] 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

66

) Zz <

L IZ {o

c*
~ LZkZ ~ @*
c*
~ LZ= { Z
/Z L L
X V @*

:bZz EBZ '@

gzZ @*
yZ6,
CwqZ (gzZiZVz LZ \vZ

: 
g Z \vZX @*
lp

# ] f fv m o fi$ ^ # ] f% v i j f
wOMV] ay

?vZ z q nZ ~ D vZ ?
/Z\ M L L

X }

:c*

6,x }uz

wMPRV] ay o m f# ] g% v m # ]
X @*
I V Zz vZgzZ L L

:c*

h
+'

wMPT V] ay o n v ] g% v m # ]
X @*
V Zz YZvZgzZ L L

: 
g Z a vZ wggzZ

j ^ rm u]* f e j e ^u % ]* # # ] EE

1 DD ^e

M kZ @*
lp ,
6 /} LZ \vZ !nvZ L L

X
80*
~g Z{KZ { c*
i

RUQN V (ej] h^j ( xnv

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

67

) Zz <

L IZ {o

:z >
Z'#

yZ gzZ @*
I**
wqZ Vz LZ ]+Z g vZ bZ

: y 
\vZX @*
nZg **
V Zz

g ^` n ] ^ $ ` q h r ] j% ^ j m$
wUOV^]y n # ]

T 3!$
+ kZ }O1 yYy gzZ L L

X vZ6,kZgzZ g {z~

:c*

6,x }uz

` # ] g `n ] ^e | a $ F
wMLRVv]y o n h]

vZ6,V,Z c*
wB CZa T{z L L

X wi **

:c*

h
+'

` $^ f] # ] F$ $ ] % t ] ]Y ] ]
wPRVej]y

) vZpD~g akZ @*

3 { Zg Z yZ
/ZgzZ L L

X H7I Zzg yZ ( a

:c*

0e /g Z J x(ggzZ

1 DD # ] e ]* ` e ] # ] f$u]* ` f$u]*

EE

yZ gzZX
rg kZvZ @*
( g Z) yZ L L

X
rg # kZvZ
rg #

MMO )S Vxj] p^e xnv

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

68

) Zz <

L IZ {o

:Z'$

:c*

\vZX "
$U*
ga\vZ

a f i$ ] m $ ] ^ ] m r`F ] $ ] f# ]
wMLLVej]y ] ` # ] o$ ^u^ e

gzZ ] V2v AZ {z ~ g Z gzZ +`


'gzZ L L

yQ V2 v }uz {z gzZ '6,Vzuz ~ yZZ

{z gzZ
H Zg
yZ vZ ~zcB mZ j

X ZgvZ

1ZB a vZ wg  D 
b 0 P **
gzZ

g b Z'
,
Z **
( } Z a vZ wg ) {zgzZ V; g ;

yZ gzZ c*
B1 ZgzZ 1 b Z'
,
Z **
a vZ wg \!*

q 4,
q b Z'

,
Z **
gzZ V; 1Z kZQ 3g ug I6,
zZ

M M ~ V\ M a vZ wg ~
b s0Z **
:c*

a \ M (? Dzg) \ M ! vZ wg c*
 Hn a \ M

-Z **
zgt ! s0Z} Z
:c*


g Z a \ MQX gq

^ e% oF m ^ $ vm g ] i n ] $ EE
DD v n a] e ^m ] ^$

T}]!*
z y!*
ip {fg wgzZgzg @ M LL
1

X }(,
Z]
.~gv!Z'
,
Z}ZgzZZg[g Zg
w$
+ ] Z Z kZ Z

!
H VZk
,
z }g u Z

MOLO V (^r] h^j (^e xnv

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

69

:G
*9Z'%

vZ X n
pg g kZ yZZ IZ \g g

: y 
\

wNMTVf]y # ] u q m 5 ].
X n
pgyQ g vZ v z L L

: _ g Z yZZ IZgzZ

wV] ay u $ ^ ga
X 
g k0*
LZ gzZ L L

: q O
ayZZ IZ Z g

o rm ^$ n u # ]
wMQSV] ay

X D {z 4{c*
i
zzw kZgz]nvZ LL

: 1xig6,
zZ LZ ]gvZ

wQPV^]y u$ ] oF e% gj
X 1xig6,
zZ LZ [g}g v L L

:9g

XC{g ( 2) X) g ( 1) : bz g \vZ

kZ x aq
-ZC
) g \vZ': ^ ku ( 1)

: y 
\vZX yZgzZ y
KZ:gzZ 7
gzZ~

wQPV]y oa $ k oj u
X 
qC
g ~gzZ L L

CZ {z Z%C{g':
gzZx ZY 1zZ h Y m

^ ku ( 2)

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

70

) Zz <

L IZ {o

: y 
\vZX m{ByZZ IZ

wMPOVf]y o n u$ ] ^$ ^e # ] $ f

X Zz ggzZ . aVvZ" L L

V2X vm{ yZZ IZ Z% kZ L L~`e


$ Mg c*
X S7,,i IsABa *g

:**
g} gzZ **
} p'^

<z ] zggzZ L L~ y
KZ T ]Z f =Z gvZ

zg} ;e&gzZ c*
} p ;e& ~ * \vZ :X

: 
g Z =Z gvZX Hg66,

wPOVr]y o oFe ]* v]* a $ f


X @*
gzZ @*
zt gzZ L L

:Z' &

X ]x KZ {zt p T \vZ E L L

: 
g Z \vZ

wNQQVf]y o n ] % ] a
X Zz gzZ ~ z L L

: \ ~g !*

gZX _m
sVzvZ sgzZ 
zz

wPVt^]y n f | % ] ] t i

X D Y| m
k0*
kZ ( s) bzggzZ 
LL

VzvZ sgzZ 
L
L yt `e
$ M kZ k
,
0Z
`
,~y
M }i ,~ y q
-Zg,!*
 D `z+
$Y

wg ZD
k ]~uz g g ! "m
yQ ' 6,
zZ y M

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

71

( ~d)

X C'
,
Z'
,g g

: Z
/
g Z a vZ wg

^$ ] f u o n i ^+ m $ ] o n ^ ]* o ^+ i ]* EE

1 DD ^ $ ^u^f

}Z kZ ~ ~ y M qgzZ 7}Z = ? H L L

X C M x 
z V M k0*
}gzZ V

:c*

gzZ

^` j v u^* e ] ke $ ] o * ] # ] o ] EE
2 DD

^^

tkZ 
@*
~ V M x \vZ Z
# LL
X Dg 6,LZ D

:g Z E

9@'
yZ X Hg Z E L L \vZ G
0.:XE
,
) Zz <
L IZ
X (C
J
- I.Z ]Zz )gZ t\vZ I
3 DD ^

] m ^ o # ] EE
X 7{zkZ ( (C
\vZ L L
I
9': H
wgzZ AXgZ >uz Z >uz~xsZ wkZ G
0.:XE

X ~(Z
+(z ]c*
!*
gzZ:
9': #q] u
gzZ H~
.Z Z >uz {o Y 5 wG
0.:XE

CxsZ Z >uztqX X4Zg0


+ZxsZZ

PQO )MO Vxj] ^e xnv 

RS )T Vxj] ^e xnv
OP V (n`r] o U] 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

72

X CY {gI

gzZ z \vZ z ] x t Z >uz

1 D M z Z Zt ~ p
/ZX 7C
!*
z \vZq
1 X z \vZ |g q
-Z x |

O X 7t
~ tz { V; q ]c*
z Z
+(yZ

$U*
"
: Z6,
zZ LZgzZ gz e
$ V- p Y 5
2

X x **

y ZzgzZ D#gzZh
+ F,
g7tz {okZ g
$uz y M

{zX ~6,l{zgzZ Z]
.!*
gzZ tKZ \vZ D

: 
g Z \vZX @*
w~ t:gzZ Bt

wMSV]y $ ] o j ]* ]*

LL
X ~ y M t skZ ?c*

b ?0tz **
T Hc*
g ~&
+
kZ J x(ggzZ

: HC
t Zi M

k ]* Vk ^ [^ ]* V^ ( $ ] o Vk ^ [ # ] m ]* EE
3 DD

^` $ ^` j ]* V^ ! # ]

HwZ kZ \ M Q X ~ y M : kZ ? VvZ L L

wg O X wg vZ \ M : kQ ?V y~

Xt z Zi M kZ :c*

b tz **
ax(

MMR V (i mU (MLM V (p^i o d] ] ^j9] U]]


TL V (i mU 
MMUU V (q^] h^j ( xnv 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

73

a * V b zg zg ]!*
t u0*
$u !*
g
{g

~ y M \vZ Ct{z c*
wu g Z0
+ZZ ~&
+
kZ
X c*
Zi M Z \ M ~!$
+kZgzZ'
w] h^jy DD^

: D 
k xZ

o ^$ ] o # ]* EE
X ~(C
D kZgzZ ~ y M \vZ L L
kZX PMZ >uzt!*
tt ': #`$] u

vZ g .**
~ T CY kZg .**
h
+ F,
t
:c*


gZ \vZ X V Le 9 N ~ !vZ} Z
Zpg \

o mF i ^ $ j] ^ f r ] o] ] F o mF i
^ oF $ $ ^& Y q f r e% o# r i ^$
wMPOV]]y
{g !*
6,( KZt
/Z N s h N kZ p YN 7= L L

Zg i[gyZ6,h N kZ Z
# : N=Y
X} 7,
/
3.gzZ c*
{ m,
g { m,
gZ

DH !W} Z L L: i ZBg ~ e


$ M {g kZ k`:
0Z x Z
i ! 6B tC
gzZ y
KZC
(C
pZ&
+\vZ
/Z 7

gzZ kz yZygzZ h N }i Jz x3,


x bkZ X la qC
Q

a yZ {)z 'g qgzZ ]@*


m~ yZ gzZ Vc*
!*
M gzZ Zk
,
z
o$ r i^$ ; c*

\vZYD h Q6,yZ @*
Z l
Z Zg i[gyZ6,h N kZ Z
# : L L' ^& Y q f r e%
( vZg`:

0Zx Z i Z pZ [ )

X c*
{ m,
g { m,
g

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

74

) Zz <

L IZ {o

~ 239B10 : g ZL L k ~^ g g |tkZ
I
 D vZ + L Lv6,gx AXgZ >uz, L L : 
y VgzZ}lZ
]Zf Z { CY y V- | kZgzZ

~Z {z Y Kt gzZ Y kZ z x LZ

t Z%ZgzZ { {'Z ~Y ZkZgzZ 1q


-Z
X}g Z r" !*

x t iZ%+F,
gzZ wi o ZZ FZ
# gzZ

-Z gzZ LL] Xt @*
q
74ZgzZ EZ {z *
@Yq
I
*
@Y Hx x **
AXgZ ]uz L L% kZ C q a | M
.6X'
V7 #
|$
+gzZ V 3E
,zy & t~ !*
-Z X
q

gzZ 
y
KZ g(ZgzZ CZ{okZ X H
1g ]{
7,I k\Z e
$.gzZ *
@Y `g { yc*
Z z ^x?Z:gz Y m
CZ 0
X M ~i Z vOZz By ;g

: !*
t
qz+
$ tz { sn XZtkZ G

( | 465) Z ~k
,
WZX ^zg ~(,
~ { Zg Z}
.tzf g
I
~ XX hrv] ZZ "KZO X q AXgZ >uz {oZ
: h
+m,
!*
X ]` Dwq
-Z h
+m,
!*
DD o ^+ ]* ^ o ^vf EE

Xv!*
f oZ X H~V u 0*
~LL

:w

X Y b
Z #
zyZ
+(gzZ V|V- {ot

vZZz ge6,}okZ yxgV ]!*


t

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

75

( X HwJxsZ6,g: No~ b 6 T) X ~ 0
1 X
H (
H 4Z ) wg0
+Zb ZvZ H kZ

kZ H ~}g !*
Y ZLZ LZ V}g kZ

X
H 4Zg0
+Z}g pvZ :gzZ
H 4ZvZ~
G5E
" YqQ
X c*
`6,gkZ | 638Bx 1337 @*
| 680Bx 1281 5G
2

{>yZ {zgzZ *
@Y 4Z ~ ]gzpC
vZ H VQgzZ
3

X 

K wvZ ( vZ f ) ~ q C
] H V Q gzZ

t ~ [Z nzg yZ- L L LZ | 1310 yZg bTX


` m q ] o n

: qg Z

u$ i e ^n * ^ ]

Z ]Z f z1nY H{@x T 7 ~ ]Z L L


4

( X K w)Xg0
+ZY Z ~g

V**
kZ Gx C g {okZsZ <q

| 454 Z 0
+Z x x
0Z)O X Dg Z ]P'
, kZ gzZ 
: i ZBg

# ] $ ]* ]* ^ ] a $ q$ # ] $ ^ ^$ ]* EE
U$ v

e $ ]* ]* ( ^q]* q o % vm oF^ i

NOT !NNQ V (] ne ] 

NNQ V (] ne ]
NNR V (] ne ] 
# Ts 
/E
X 68 :m~z0
+
Z i Z G

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

76

1DD n i

o ^ $ ] j m $ m e on n ^n& f
c*
y
KZ z \vZg {ot 0 y
KZ L L

kZ '
Hw~ ~ tKZ \vZt
X H7s%Z V M z J
- ` M ~[

: ~ !*
M Z Z%+Z hgzZ

g 3 Z Y 7` Z Z[Z g g ~ kZ L L
2

X Y[Z {z w$
+ kZ ZX Zz~kZ

: ~zg ZD
y{xZ?gzZ

u{ *
@Y'
,
Z'
, Z}
.{ vZ + It ' L L

bkZ m kZ , hgZ:gz X xi *
*/ Ug IY,Z
3

X m ugzZ yOg

:lZ ZY Z2Z'*

6,l\vZ {o M x Z[Z gzZ x


J@*
e x Z/

Hg Z kZ: wz gzZ dZ x kZ bTX ~


\vZX $
Y y kZ :gzZ $
Y ~UZ: YY
: 
gZ

$ $ ^m$ ] j$ o ] lFF $ ] p$ ] # ] e$ $ ]
wQPV]]y j ] o pFj]

V ( 6)b }igzZ V M T vZ {z [g \ M " L L

NRU )N Vu e ( ]
MUO V (nd^u (SQ V (^] ni (^m] ^] ] ni 
PUN )M VpF^j] t^` 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

77

) Zz <

L IZ {o

X
H ~6,lQ H Za ~

j ] o pFj] ~ XX xnv] ZZ [ KZ l ~g g x Z
9~X
@WgzZ EgZ L LDZ1Z p 2Z L
L D g6,G
0.:XE

1 X H L L

4]Z
 kZX K y %gzZ wV % WG

V M \vZX F,
x ]x gzZ ]x {z l
%ZzZ LZ a yQ @*
wN ]x yxg yZgzZ }igzZ

X @*
s~ yZ ._VxKZgzZ @*

g
: D 
k g ZZ yx Z

i FF # ] $ ]* e ^n m ^ EE
2 DD

^e ^

6 6,l6,
zZ V M \vZ }g7 L L
X Z]
. t{zgzZ Hy p kZ

: D 
h
+'

o pFj ] $] # ] o i ^f ^m e m EE
# ] n f m ^$ ^e i FF ]
3 DD # ] m ]* pm

gz Z ~6,l{ z p kZ
rg 7y ZZ 6,vZ : L L

 7x Z gzZ X @*
] vZ) { z Z t

(n] z] h a wS VUay (^] o d ^ h^e (nuj] h^j (^e xnv


NUVej]
OR V (n`r] o U] 
QQ V (n`r] o U] 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

78

) Zz <

L IZ {o

? V v Z

:c*


g Z~ - >g

pFj]$ $ ^m$ ]* j$ o * ] lFF $ ] p$ ] e$ $ f


wOVmy * ] e m j ] o
Za ~ Vb }igzZ V M T vZ {z [g Zg v" L L
X wN gQx ~6,lQ H

:c*


g Zh
+'

wQVF6 y pFj] j ] o F u$ ]
$e
$.{z L L
X ~6,ly!*

y Z "
$U*
] \vZ~ <
L zy M
L
L M0Zq

%gzZ zUpz sz@*


% bZZ ;g x~ e
( M0Z) X Y 1y K y

j ] o F u$ ]* y 
\vZ
HY7 Z
# l xZ
:c*
[Z \ M pH pj]
e ^m ] ` r n$ n ] ( ]j ] EE

1 DDgq]

X Z
# Zz **
yZZ6,kZgzZ 7xkZ xY Z2Z L L

:wzZ'(

@*

wz4,
6,* M ]ZgC
\z: 4vZ {o
) Zz <
L IZ

~z% b {k
,
1Z **
C
X kZ Zf kZwz4,!*
X
:c*

a vZ wg

MLR (MLL)T Vf] n

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

79

n u ^n % ] $ ] o n $ oF^ i ^f i ^ e% m EE
[ gn rj ^* o m V n ?] n $ ] & $ o f m
1 DD [ ^*

j m n _^. ^* m

]Zg Z
# @*

wz4,
s * M ]ZgC
\vZ [g Zg L L

kZ y ? @*


g Z { z Q X *
@Y {g !*
z q
-Z ~y
M

wZ ygzZ ?VzwJg kZ ~ }g = 


z
~ } ygzZ ?Vz Z ~ }

X Vzs kZ

: D 
k _Z0Zq

n % q i ]j &m u a EE
1 DD A o f$] ] ^f ]*

a )gf > Zzg w gzZ Z M t F,


Z g
$ut L L
X w

: i ZBg k tiZ0Zq

l i ]i ^n % ] $ ] o oF^ i ^f i h $ ] $ EE

m $ n ^$ v ] U # ] e ^f * ]
2 DD e ^v
$ ]

a vZ wg **

wz4,
s * M \z ug n[g G L L

/ ( 28) KVZ T ~z% g


$ q Z F,
Z

X He
$Zzg

MNT)S Vn`j]
OR )O Vmmi^] 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

80

:\~g !*
z4,

@*

wz4,
T {z 7xp h'
,wz4, \z ugnvZ

X w tZg0rZgzZ n0Zj1Zx Z ug I0vZX


HHwZ~}g !*
XX^n] ^] o] ZZ h
+i0 x Z

g l{ Y ZZh
+i 0 ? @*
vsyk}uz ykq
-Z {z
1 DD m

:c*

QgzZ

n h m ( ^ a EE

X @*
d
$
tKZ Le ~ yk LZ {z L L
}g !*
*Z Y )gZ wz4,L L \z ug nvZ k 1Z x Z

wz4, \[g L L' DD n e m EE :c*6Z \ M
HHwZ
2

X 7xwz4,
k Q1 @*
gzz kl
: D 
E,ZvZ0Z1Zx Z

vZ G@*
kZgzZ ~z%B Z 9 g
$u Zz wz4,L L
' wNNVr]y ^& ^& ] e% q y 
kZ\

Vq|0
+!*
,g 
gzZ p=[g ZgzZ !9} Z L L
3

X C X

X c*

k
,
!g xq
-Z **
wzZ g
$u b L L k 0Z x Z
o! X HwZq
-I
s>XE
-Z a g U ~ qz!g
X c*
[Z pQ *
@Y H7~zWgx

@*
xgzZ }Y c*
? @*
~6,l \vZ i7
/Z ':

m^v_] n] |d 

PO )O Vmmi^]
NLM )N Vl^] ^] h^j 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

81

) Zz <

L IZ {o

? @*
Za gzZ
rg ]g ?

? ~ LZvZ ~7 kZ D 
k 0Z x Z':

bZ V~ }Y 7]Z f kZ~ } [Zt n2


sD YX }Y 7]kZ ~
1

X @*
,@*
D

: D 
k ~C
ix Z

DDn j$] ^ n f ] $ ] o ( ^ ] # ] EE

z
g kZ)f a vZ wg s \vZ < L L
ntut
g z <)f }g gzZ b <
X b

:\vZ')

-Z Y Z x Zz k
q
,
+q z ~ }igzZ V M D \vZ
5

BVz LZ(C
)g fDLZ {zX 7 kQ }{ f

qC
0 yZgzZ ]wz wqZ yZ {z V ~Td z'
,
0
+
i y Z Z
# gzZ @*

ZyZ @*
~izgZ {z = 9Zz

: y 
\vZX g @*
Q^v]Z D Y}g7 x c*
Z

pFj] $ $ ^ m$ ] j$ o ] lFF $ ] p $ ] a
m ^ ^` t m ^ ] o s m ^ m j ] oF
^ e # ] j ^ m ] a ^ ` n t m ^ $ ]
wPVmv]y o n e i

~6,lQ H Za ~ V ( 6)b }i gzZ V M Q L L

TQ V (^] ] o] ] m

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

82

) Zz <

L IZ {o

Q gzZ @*

4Z ~ }i }Y q kQC
{z
H
}V ?gzZ km
~ k QgzZ @*
F,
Q y M gzZ

[pvZZ D ?gzZ @*
B}g v{z D
X @*
;gN

:c*


g Z~ ^r] 6,x }uz

m ^ ] o ^ lFF $ ] o ^ m # ] $ ] p i ]
` Y ^ a ]$ ` e] a ]$ $ $ pr$
^ e ` n. f m $ $ ] ^ ^ m ] ` a ]$ %] F oFY ]
wSVU^r]y o n oa e # ] $ ] nF ] m ]

 }Y Vzq x yZ vZ 7x\ M H ! }} Z L L

u~ : M mZ &Z
# ~ }i gzZ ~ V M
D (Z mZ 0*
# gzZ @*
Z
B yQ a {z D

{ c*
i c*
V Z
Z kZ e gzZ @*
B yQ {z 

yQ {z y #
Q @*
B yQ {z V }V gzZ

X
rgDqC
vZ" X }Q wqZ

kZ q )Z 6,]!*
kZ V L L : i ZBg k M 0Z q

yQ=gfDLZ Z% BVz LZvZ L L~`e


$M

LZ =g f h
+ KZ gzZ q ]KZ {z 7'6,Z X **
B

X 7 kZ ]!*
!*
b~g7 yQ {z Vz

( M0Z)

 ~ wzZ g
$u b L L[ KZ k 0Z xsZ 

t q
- 4,
xf L (
L g Zz ~ !
Z >g L LgzZ h
++Z >gL L

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

83

) Zz <

L IZ {o

X=gfDLZBVz LZvZ L
L

X Hq )Z6,kZ @*
gzZx Z/[ZvgzZ_Z0Zx Z

)z N
m 0ZgzZ ~g Nyy0L
u ?d k0Z

e
$Zzg ~e
$ M kZ d k0Z ?q ! Z 0Z X ~z%
4G
& ) XByZ D kZgzZ 6
.nG
( 1535 :mZ G
,lvZ

:Z 'A

\vZ X **
x L Lq
-Z ~ ]]+Z gvZ

X @*
x Le Z
# Hx ;e Z
#

;g ]z~ ]z bcV **
yxg x?Z :g z Y m
CZg c*

vZ g Z'
,
Z **
X B7Vzuz ~ +Z vZY m
CZ
: \~g !*

g ZX HxWZz % g .**
gzZ c*
2CZ

# ] $ $ ` e oF ` e ^$ % ] i
wNQOVf]y kqF Y ` e
~ yZ ~ 6, ~ Vg yZ L L

X c*
x zZgzZ k
HFvZgzZ ]!*
vZ X {z

:c*


g Z6,x }uz

wMRPV^]y o ^ n i oF # ] $
X ]!*
w1 .vZgzZ L L

vZ L 
L c*

v Z ~y
Me
$ M kZ L L: i ZBg n y%Ze

vZt gzZ X Z# g .Zz % \vZ ]!*


.
X *Z g . s

gzZ xg/X H"


$U*
x L La LZ ~ e
$ M Z \vZ

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

84

wi **
6,a wg LZ kQ& x vZ y M
 {o <
L IZ
X vZta kZ t)t gzZ H

-Z ~!34Z Hg Z kZ V
q
{ Ze}uz gzZ!3

p~ e
$ M kZ kZ Z xl0 1Z ~ }g !*
M
YV- p @*
c*
wB vZ L
L J 7,^ n i oF # ] $
kZ L
L 1Z 7]!*
.vZ ]!*
vZ .L
L
q ^$ :e
$ M y M
vt Y fa Z 7,
q
-Z b

[g L L ~ kZX, H 143:s ZZ e% $ ^ i ^n oF
4G
&)
.nG
( 316 315 :mZ G

X 7RpV gzZ
:c*


g Z~ s ZZ >ggzZ

jn i! o e oj FFe ^$ ] o jn _] o ] o5 mF
wMPPV]]y o m # ]
VaxgzZ ~ KZ\ M ~ ! .} Z L L

Z Z]gzZ Z c*
\ M ~ :X 1`~
Xcg D

~ ~ ~pZ6,g * g . **
\vZ c*

1 `~ VzgzZ \ M a x \ M gzZ wg CZ
X Z Z]vZgzZ wJZa kZX

6X @*

x \vZ C "
$U*
]!*
t g Ig
$ qZ bZ

:} i Zz M J x M **
#
zg \vZ c*


g Z J x(
1 DD ^$] o ^% e

j m$ ti ]* ^+ m # ] $ EE

PQO )MO Vxj] p^e

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

85

X} w{z
/q
-Za3 zZ KZ @*
NvZ L L

6,x \vZ
H V bzg zg pg
$u !*
{g

~ w{ M gzZ @*
gzZ X Hx ~ : i kZ X g

k 0Z x Z X C F
F6,i Zz M Zz Y gzZ p Z szwx {zgzZX }
1 DD] * ^e

: D 

^$ j m e # ]EE

X *
@Y V x kZgzZX ;g @*
x [g ZL L

:D'B

kZ wgz Z w q t ] x D \ v Z

} g !*
V 
\ v Z 6X 7`g { DWz
:c*


gZ

F n e ^ ^ ^ ^m m ] n e ^ e ^e ]$ $ j ^
wRPVmy o ^n& e% ^ ^

yZgzZ M }g X M
h 7F,
Z[g\ M% L L

Zz%g gz6,\ M gzZ ~ !kZ ,q yxg


X 7

:c*

6,x }uz

oe _n v m ` ^ `m m ] n e ^ m
wNQQVf]y ?
t

kQvgzZ yQgzZt V }Y {zx {z L L

X D7q Z q ~D

n] n]

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

86

) Zz <

L IZ {o

\vZ 6 c*
Q vZ A
rg D Z

:c*

~ y!*
i V

wONVf]y ^j $ ^ f$ ^ vFf

7Dk0*
}g " gzZ u0*
]Zf ~ !vZ } Z L L

X c*
DZ Z

]+Z g vZ 6 }=
}i gzZ y M D \vZ

:c*

Df V

wSV^y o ^ $ u oa $ k ^e$

X }=
qC
DZgzZ g ~ ![g}g } Z L L

: 
g Z \vZX 7 DkZq }igzZ V M

$ ] o * ] o a n oFm # ] $ f
wQV] ay
X 7q ~ }igzZ V M vZ L L

: c*

J
-V

$ ^% h m gn ] F $ n i ^j oe oF e
gjFo ]$ f ] ? F ] ? ] o lFF $ ] o
wO V ^fy o n f%
G {z }Y '!*
( ! n[g}V; \ M L L

}igzZ V M q '
,
Z'
, { f q
-Z kQ g M 6,?

-Z ]!*
q
gzZqC
C
~(,:gzZ Kg Z:gzZ 7~
X ~ [zg

q '
,
Z'
, { f q
-Z yxg }igzZ V M [Z x kZ

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

87

) Zz <

L IZ {o

V
KZ X `g ~ pgzZ ~ D kZ ]!*
gzZ q C
C
7

-Z Z V ) gzZ V V } V yZ gzZ Vc*


q
A
~uZz M
yZ)g f XX ZZ q
-Z #
zggzZ } f q
-Z

X H Za g !*
Z kZ bT }{0
+
i bQ

:(D

\vZ X z : gzZ q
- : ~ kZ X C{ Z (D

: 
gZ

# ] ]$ gn ] ] lFF $ ] o m $
wRQV]y
~ yZ ]~ }igzZ V M\ M L L

X }Y 7'!*
(ZvZ

yZ 7 ~ ]Zz
g ~ }igzZ V M DgZ

: \~g !*

g Z 6X vZ sD

vf ] f ] o ^ m a ]$ ` m gn ] xi ^
] kF o f$ u ^` m ]$ $ i ^
wQUV^]y o n f% gjF o ]$ e^m $ g

{z }Y 7Q {zkZ k0*
Z Z :

(gzZ L L

}YZ {z @*
/ q

-Z
/Z
rgqC
ggzZ .

gzZ { i @*
gzZ @*
/~ Vg @*

}i **
Z q
-Z
/ZgzZ
X ~ [zg vZ {z

'!*
(gzZ VV~ e
$ M kZL
L y#Z L Lr
#

G-E
#
W :X Z X D N*
x AZz X Ch
+ F,
V Zz C

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

88

) Zz <

L IZ {o

:c*


gZ a vZ wg e
$Zzg b {k
,
1Z **
C
~ P

1 X c*
g Z [ ~g @*
Q6,a kZ
Hk0*
c*
 L L

Ve gQ ( a) *L 
L w b &0vZ **

X
Hc*

{z

X ~izg gzZ k
,
Z% Z
@ L L w d k0Z **

a vZ wg ~z% d /0Z~ QL V (p^e xnv

H ( 1) X 7 ZvZ D X ,q 0*
Z < L L :c*


V] M ( 4) H M ( 3) H~ 3g ( 2)
2 X M
#
L
L ~e
$Zzgq
-Z ?
lg !*
( 5)gzZ M

:*
* zZ'C

: 
g Z \vZ

^$^] m$ g` m m ^ m ] lFF $ ] #


rm ^$^]$ ^] ` q m ] o % ] m$ g` m $
wQL!PUVpF9]y o m n $ ] ^ n m$

@*
Za Le {z avZ s
!*
}igzZ V M L L

Z c*
Le & gzZ V
Le &
" {z X !*
Le&gzZ 5 VHgzZ

X Zz ]g~(,Zz + Y Z(,

akZ~ ZXce xgZgwq6,k


,
vZ} Z': N

]Z)X 9L LZ qx ZgzZ !TM )M V^u j (PNE


U )N Vu 

5
X c*
g Z
9L L6,69B7 : G Z Y Zzg ZZ vZg
PLQ V (a] ^nf u] nni ]ve 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

89

) Zz <

L IZ {o

X >
* z +

:!'D

YwZe 7^zg ~ !z { Zg Z kZ @*
Le \vZ

: 
g Z \vZX 4 q
-Z :gzZ

$ ] e% a^ ]$ ] lFF $ ] k ]Y ^ ^ ` n m F
wMLSVUay o m m ^ ^$ e$

-Z
# LL
g \ Mt 1g ~ Z g }iz y M J
GJG
34hI!z % KZ )
Le [g \ M " ( } w
X @*

:g (Zz ]g'E

H Za ]x yxgyQgzZ i ]y M ] \vZ

2Z gzZa ` ] ~g7 gzZ X 


wi **
Zz x Z

,qckZ 3TQ} kZt x yZgzZ K


Kq Z Vzq x ]gx kZgzZ D kZ B ]!*
kZgzZ
: 
g Z \vZX

] $ jm $ ` % ] $ lFF f p$ ] # ]
^u] # ] $ ]$ m o a o F # ] $ ] ] j $ ` n e
wMNV_]y o ^ oa e
X } i # 4 Z gz Z K Za y M ] T v Z { z L L

vZyY ? @*
Lg @*
F,
QvZ yxgVigzZ V M y Z

}=
qC
=g fDLZvZ"t gzZ g 6,qC

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

90

) Zz <

L IZ {o

a z yZ N Y v%{z tz {ot l

6,{0
+
i {g !*
z Zw }i Vc*
A yZ \vZgzZ Y

:N 
wi **
]c*
Mt ~h
+ F,
yZ \vZ X 7g

p ] o5 m F oF e o ^ r$ $ ] ^ ] gv m ]
wP!OV^n]y o ^e
! V; X ,7V-A kQ &t y
KZ H L L

X ,
gVzg7 VZ kZg 6,kZ

 Dg gzZ D] {z VG X {oztt l

{okZ !*
i a * \vZ n
pg g (Z yvz {z
~ Vzq Zz Y 0*
~ }i gzZ V M 4yY " { z 

vZ { z ~ ! z yZ : 7 {g f q
-Z

yZ]+Z [gvZ ~ ` ] ;g :gzZ q


- w
X ]gz

$ ^% m # ] Y j m $ ] ] Y ]
^ $ a ^ `n ` ^ ] o lF F $ ] o
wNNV^fy o n ` `

qZvZ ?qv V\ M ! }} Z L L
q '
,
Z'
, { f q
-Z ~ }igzZ V M {z ,zg Q

yZ : gzZ z yZ ~ Vz yZ : gzZ 7
X g kZ ~ V

a x( \vZ X 7 hY m
CZ yvgzZ

:c*


g Z !*
i

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

91

) Zz <

L IZ {o

wNMVr]y o ]a $ ]& ] ? o ]

X V 7 c*
yva}g v~ !\ M L L

gzZ g (Z 6,z LZ {z H g Uz yvz Vzuz

: n
pg 7]g

# ] a ^ ]$ ]& $ ^ o ] ? $
wMTTV]]y
kZ ZV 7 yvz LZ ~\ M L L
X evZ

1Z X 7gzZ ~g (Z \vZ b =e
$Z@

uz
qgzZ ;g xz x yZZ p c*
B Z(, J x(g


gZ \vZO X )JZ(, a * 6,T
H ]~

m$ p` m # ] $ F kf f u] p` i $ ]
wQRV]y

:c*


e
$Z@ Le&vZ1 M
h } 7e
$Z@ e& \ M L L

X }Y [pV Zz wJe
$Z@ {zgzZ

:( kZ n \vZ ) q 'F

6,] ~ M
f TX "
$U*
{n a\vZ

:V5q
-ZP X 

wTTV]y ` q ]$ ^a oa %
X Y +qC
Z{n kZ L L

:c*

6,x }uz

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

92

o ] ] r ] ] e q oFf m o ^ ^` n %
wNS !NRVFu]y
{g !*
{n g \ M gzZ X Zz Y 6,}i qC
LL

X Zz ]gzZ w Y

n`r] o ] nuj] h^j ZZ 9KZ l ~g g x Z


f$ ^a a $ VoF^ i # ] h^e EE : H[!*
~ XX an
{n vZ L L 
g Z \vZ~ g[!*
L L' DD wTTV]y ` q

X Zz Y $
,q x Z

 t l ~g g x Z n L L : i ZBg k ~ i Zg Z )
9 { ZegzZ ;g M ~ g
Hg Z kZ G
0.:XE
$u z y M
6,g gz6,t :Z ( {n)

x Z ]|X sz@*
B]g h
+L LgzZ ]Zf
L L V,ZX
1

X H g kZ l 1Z

'Y **
 kZ gzZ
tZ
# L L g
$u ~z% b vZ0 ,

: wi **
$ M * M
e

^e ] n & f m$ ] o5 Y ^] a
wRQV^]y
wi **
[Z 6,
zZ }g v6,?6,kZ g {z\ M L L
X}

:c*

a *

DD `qe ]* EE

X V { C {n }~ L L

QOU )T VpaU ] U]U ] ^e xnv |d

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

93

) Zz <

L IZ {o

:wi **
p Zte
$ MQ

wRQV^]y q ] kvi ]

}g vc*
LL
X Y M [ZnV 0*
: tQ a ] M
DD`qe ]* EE

X V { C {n }~ L L

: wi **
$ MtQ
e

wRQV^]y ^ n a fm ]

"c*
LL
( X n[Z t ) X}2~ ~ 

1 XV1Z Z / y Mt ; c*


g Z a ] M

:yz 'G

g g b **
\vZ
H D **
M [Z Z
#

gzZ {g p yyZz + yZ {z @*


~ kZgzZ c*


vZ 0 yZY c*
uzg lg \a yYgzZ ] g

X **
Yg 2
+yZ [ ]+Zg

] m $ ] o o f ^i ^nu ^ n ^e ] ]
wOSVUay o % ` $ ]

V>gzZ
._ kz ~g ~ Z~g \ M gzZ L L

XN Y1e {z: ]!*


~e]

a IgzZ W P L L i ZBg y#Z L Lr


#

-Z ~ ]vZ M gzZ Xa ]:


q
HHwEZ

SPLR V ( nuj] h^j (^e xnv

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

94

) Zz <

L IZ {o

G-E
#
W :X Z X Z
# Zz **
yZZ6,kZp Y 7T

X XX^ e ZZ XX ^ n ^* e ZZ d k0vZ**

>g 14X 13 :e


$ M Z >g 48 :e
$ M gZ >g B h
+'

X 27 :e
$ M y0.ZgzZ 39 :e
$M
gzZ zZ Vz kZ q ~ { \vZ ]x

: 
g Z \vZX ;gNgz c*
d
$
{z { ZpqC
{z X 7

$ ] o * ] o a n oFm # ] $ f
wQV] ay
X 7q ~ }igzZ y M vZ L L

:c*

h
+'

o i ^ e n e # ]

X 8 Z D? vZgzZ L L

:( y ) 'H

: 
g Z \vZX \vZ L L

wOPV] ay o n n # ]
X Zz + Y Z(,ZzG
g [pvZgzZ L L

:(B; z ) Zh
+'I

:c*


g Z \vZX B; z\vZ

wRPV^]y m n m jFf Fm e

X Le @*
ay
{z AB; Vz kZ L L

: @*

LZ \vZ

NOQ V (^f e] ni

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

95

) Zz <

L IZ {o

] i i ] o i + i ] F $ ` # ]
oF $ ] n ] n e i % i i % i i $
wNRV] ay o m oa

gzZ e T 
!*
! 
!*
} Z vZ } Z L L

T ] gzZ e T kZ 
!*

8
>
~B; } e T
f gzZ e

X g qC
6,
zZ G

: D HZ
+Zip Zt ~ b /0vZ**

1 DD m n e n ](m (n f$

n f$ EE

V; } >nC
Xq~ !vZ} Z Vq~ !vZ} Z L L

' ~


gZ a vZ wg 6 N ZB; Vz\vZ': H

X N ZB; VzkZgzZ L L' DDn m m m ^j EE :c*
:( ) 'J
: 
g Z \vZ

nF ] m jf ^ n q ] $ u # ] ] ^
o m ^$ oF^ i vFf n n e l^m$ _ lFF $ ]
wRSV]y
gzZ g kZ h 6vZ V,Z g 7gzZ L L

kZ V a
e y M gzZ #
y ~ kZ
}i

X D ZIq
-{z ~ gzZ u 0*
{z ~ N Z

NTMM V (sv] h^j ( xnv

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

96

WyZ : @*

\z ug nvZ L L : i ZBg l ~Z

V,Z @'
,kZ hWzgkZ 67WgzZg[g LZ

\vZ V+Z } p
W kZ b x ZuwdZ,Z

 **
p C
s zZyZX **
~ wdZz s zZ LZ **
ZIq
-
:$
{z yv: $
} {z ,Z wdZ yZgzZ

g ] {t**
kZ V,Z : X g 7g (Z {z xz

x izg #
 t {C
]ggzZ {C
!*
T c*
ZI'
,
Z'
, x
N Z kZ z!*
VgzZ Vz KZ y M VgzZ ~ g

WkZ 6 7WvZ kZ X V a
e 6,B;
kZ Hx t TX c*
ZI~z) kZ V~uz T h
uyZ \vZ L L' m ^$ oF^ i vFf ? | (,
1 X gzZ u0*
{2
: Z
/
g Z a vZ wggzZ

$ # ] f m (gn e u]* $ i ^ EE

i k ^ n n e Fu$ ] ^a]* $ (gn _$ ]


2DDf r ] ]* i oj$u Fu$ ]
o ]e j

w { 0*
\vZ @*
w { 0*
LZ Z
# LL

vZ {z gL{z
/Z @*
~B; N Z kZ \vZ1 @*
wJ
' CY ~(, h N {z Sg f(,~

:( H) t 'K

: 
g Z \vZ

NOPN V (^] h^j ( xnv 

NOQQ )O V ni

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

97

) Zz <

L IZ {o

o n _jm Y r % ] of m $ ^ m m
wPNV]y
s}>{z N Y gzZ H Y y T L L

X {zOg
) ,Z 7

#
Z
# L L: i ZBg `e
$ M kZ k ~Z 

~g !*
M 7~ yz z VC
VH gzZi,ZgzZ y

X p=a Zwz Zb
yZgzZ yxg Vz LZ \

\vZ v B
bg 7xq T}C
H x(KZ {z :
a}>yZ Z
#
z {z X 7eT B z w

gzZ % KZ ( ~ * ) N Y m,
g {>t \vZ Y

1 X D H{>g (Z

Z% t L L L L : n - +Z b &q

bZkZ~ g
$u 9q
-Zp VH kZgzZZ
+Z#

y
kZ bT) H KZ \vZ yZz #
 y

v {z%Z N Y m,
g {>t kZ ]ggzZ%C
(

e **
{>{z D}>a ]gzZ } z N Y {g !*
zz T N Y 0 ~A q
-Z b ~A | l,
g y Z p
{z Z ? bH t \vZ2 X Y e**
DayZ

Ta kZ X M
hy : M
h yY kZ ? b

bZ n
pg yZZ 6,{)zB; y V\ M kZU z T b

NTNP )O Vp ni
] ? ni (^e xnv 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

98

x X ~gz g yZZ T 6,kZ ~ g


$ugzZ y M
f H
1

X $gzZ

:( 8
-N*
) Vg'L

:c*

a * ~z% b Z **

m oj$u (m a i (^$] o m EE
2 DD

V j

-V ? gzZ {zgzZ Y Z eViz ~ 3 L L


J

X '' {zgzZ g6,kZx CZ ]+ZgvZ


G
~zc 6,x kZ i L L : k ~ i Zg Z)
Z%x tc*
Z% *
*?f kZ pg x gzZ sz@*

DtbZ Vg L LgzZ x L
L D7fz@*
nkZ g
$Q Z X

Vg L L d ug 0ZgzZ{)z z
z L LgzZ L LgzZ y
L LgzZ L L

Vg L L~ e
$Zzg q 7"
$U*
Vg L L :gzZ Hg Z

{ i @*
] g
$Q Z gzZ
yY V/ V(u yZ X 
X X Cq

&mv] ]a q] ] V] v ^ EE

] ^j] ^`e ^m^ oF^i # ] l^


^] nj] m ^`n pj`^ gq] ^`n
% n f n] _ ] ] ^`n

2 DD

PTPT V (nfj] h^j (^e xnv 

MOON V (^nf] u] ni


PLL )R Vp^e xnv |d 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

99

) Zz <

L IZ {o

:7eY yZ Z'M

N Y ] z xEvZ
/Z X 7Z Z ]z ]

0*
ggzZ V: Z Y HwEZ zg* 0*
ggzZ

{z Y HwEZ zg* g Zuz 6gZ


/ZgzZX Y

: 
g Z \vZXV7]vZgzZ Y

i ] f v f ] oe kF ]Y ] vf ] ^ $
wMLUV`]y o ]Y % e ^q oe kF

zgg Zga ] [g}


/Z\ M L L

Y g ]g} Y 0
X N M ggzZ 6Z a e

\vZ ~`e
$ M gzZ q
-Z X $
7qZ kZ ~ ]

: 
gZ

e % m v f ]$ ] ra ] o ^ $ ]
o n u m # ] $ ] # ] kF l ^$ v e ] f
wNSV^y
]gN Y 0
{z
/Z |
# g 6,}i L L

'!*
vZ A
$N Y 0 ]Zz , zgg
X Zz gzZ
vZ" X V:

 tY Z x tY [|Z q
-Z F,
$
d
f tL L

gzZ @*
g ~ ]] kZ x \vZgzZ Zz ]x gzZ
 zgzZ r:X 7Z zu X t)] kZ

ug nvZ bZ X | (,
yZ \vZ Y M ~ V g X

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

100

) Zz <

L IZ {o

kZgzZ ]gkZ kZ D \vZ :}n ]!*


\z

1 Z D +y
M z AZ x ~ ty M gzZ }i
/Z ' g

a c*
q
m
-Z A Z ~ Dz \vZ {z Y

gzZ z x\z ug nvZa Zt X g gq


-Z {z 0*
{z ~
1

X k0*
vZ Z qC
gzZ ]

{z J x(g ? kZ 7g~Y Z \vZ

: D c*

J \ M ~ T y


j ]* ]* e kn $ ( a ] e $ ` # ] ^* ]* EE

o e l $ ^+ j ] ]* ]u]* j $ ]* e^j
2 DD gn ]

x**
 V @*
wZ WZz x**
}~ !vZ}Z LL
C

KZ x**
 c*
}g@*
Q~[KZ x**
 c*
g]Zf KZ
X
p~(UZ:
LZ x**
 c*

t

e**
YyZza}g yZ~(:Z:

kZvZYZgc*
gzZ

YyZ yZgzZ Zz c*
x**
(99)}'s ~ V**
\vZX

:c*


gZavZwgDyb{k
,
1Z **
C
OX MZz
^a^u]* (]u] $ ^ (^] n i $ i # $ EE

3 DD $r ]

MQQU)NV ni
kZ !QMU)M V^u j !NOSN V (^fu e] xnv !PQN (OUP )M Vu 
MUU V ( vnv] &mU^u] X 9L L yx0ZgzZ qx Z
)R V (^] ] h^j ( xnv (RPML V (l]] h^j ( ^e xnv
NRSR

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

101

yZ T ( 100) q
-Z x **
} ' \vZ G L L

X 4Z ~
A {z HY yZ

f x **
( 99) } ' ~ Y Z \vZ {Z
+ x Z * ': N

X A a wg <
L gzZvZ [ 

vZ [

u ]
3:h
++Z $ ]

q
-Z 1 :mZ
(
)

gzZ VzC

3:h
++Z

a^$ ]

h'
,q
F,
,z
'
# A
Z
$ {z)y
M

128 :{Z # ]
1 :dZ oF ]

3:h
++Z ? ]

( X N Y

11 :gZ n f ]

Zz

6 :Y Z gn v ]

Zzh
e [
y!*
$ Z (,

47 :*% o% v ]

n v ]
3:*Z n f]
86 :Z $]

( 0
+Zgz )g !*
'
,225 :>Z
Zzpg
Zz Za +4

]$ ]
147 :Y Z ^$ ]
53:{Z3 n `$ ]

Zz tig 58 :]c*
gZZ
yZg
{ Z

n ]
10 :b ^$ ]

Zz ~(,255 :{Z
ZzZ (,
Zz6," zg Up

38 : o% ]

Z(,

28 :g Z % f ]

h]$ j$ ]
57 : n v ]
1 :Z n v ]

Zz 
wJ/ 12:]ZZ
Zz z
Zz

n v ]
24:Z ^]

Zz pz 28 :gZ
Zz Za
Zz 3,
gzZy!*
$e
$.

2:BZ n u$ ]

Zz
g~ u @*53:[Z x
Z gn $ ]
yZg
z

'
,
i
Zz s
Zz{ k
H

34: $ ]
24:Z m ]
2: G
Z % ]

53:%Z ]

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

102

u 0*
z[

AZ % ]
1 : G.E

Zz [ Z Z (, 48 :Z'
,
Z ^`$ ]

m ]
23:Z f j ]
54:{Z 3 n v ]
45 :lZ j ]

Mz y!*
$ 6 :g Z
Zz zgz
Zz Z=

) Zz <

L IZ {o
18 :x Z a^]
g !
A & !*
Z(,
1 :<Z m ]

g !z
'
,
iz

Z(,

62:Z n f]
9 :Z ^ j ]

g !z o 58 :]c*
g ZZ n j ]

40 :w!
Z oF ]

{
!*
Zz ]g

24:Z ]
55 :Z n ]

23:Z ']]
Zz 14:`z_Z Y Y ]

z y

23:Z n ` ]

Zz ]g
M z z i g
( g z q ) _g Zz

Zz xVc*
0*
"

3:|Z ]

^f ]
Zz Za 24:Z p. ^f ]
Zz s 23:Z $ ]
Zz 3, 7:Z $ ]
{7 3:h
++Z

25 :gZ n f ]
- 4,( Vz) 186 :>Z g
q
m ]
Zz Zz

} iZzgtigzg

115 :{Z ]]

h^a$ ]
51 :Z F ]

ZEY { c*
i
8 :yZ/w M
h'
,q
Zz 1
'
,
i

23:Z ^f$ r ]

62:Z % v ]

y Zz

64:- ^v ]

Zz D{ c*
i

i *"

2:*Z n ]

2:mZ $ ]

yZz6,

2:BZ F u$ ]

kn ]
45 :Y Z n $ ]

Zz uZgpgZ0+YC 85 :Y Z
( Zz )g

Zz VZ
z Vz

26 : |^j$ ] qC gzZ Z z pZ &+ 255 :{Z n% ]

Zz%
y!*
$e
$.

Zz k
,

Zz D 51 :gZ

^ ]

61 : gn r ]
q
-g *
! 14:<Z
n _$ ]
Zzg
G

1 : G Z n $ ]

Zz wJ

( Zz x ) ig 173:yZ/w M

n ]

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

103

19:gZ p% ]
Zz Z 23:Z + ]

Zz ]{c*
i

n r ]
9 :gZ o% ]

Zz y
~(,Zz g)
, 23:Z
zg

!*
z

65 :x Z o% ]

Zzg (Z ]g

19 :gZ Y ^]

{
!*

73: ]

16 :Z u]]

 g Zz~ a wg <
L Y Z {z

Zz iZ{c*
i
2495 :~F
, ]$ r ]
z y !*

6927 :~g g n $ ]

4806 : Z1Z n $ ]
Zz { 3507:~F
,^f ]
g Zu

Zz 3116 :~g g
z

_ ]

6410 :~g g i ]

$ ]
Zz Y 5742:~g g o ^
Zz% 0* 572:Z

h% $ ]

Zz y Z 1819: Z 9 v ]

]gzp{ c*
i

147 : n r ]

Zz 4955 : Z1Z v ]
u 0*
gzZ Z'
,

487 : |f% % ]

Zz 3007:~F
,
e^ ]
Zz M

1120 :~g g ]

Z Zz y Z

1495 : Z1Z ^$ ]

{0
+
i

4012: Z1Z o% v]

Zz U 1120 :~g g
u 0* 1015 :

* ]
gn _$ ]

a vZ wg <
L gzZvZ [ Y ZL L\vZt

gzZ ~vZ [ x **
( 81) H Z ~ Y Z yZ V- , Hg (Z
~ V**
yZXXouZZ p
/Z M ~ a wg g
$ux **
( 18) {gVZ

**
g Zz t ~ v Z xY Z Zz F,~ g

\ M [g LZ ~ D 
gzZ xsgi M \!*
LZ g Z'
,
Z
X y!*
$ Z(,6," {z L L^n& u oe ^ $ f X Vz]nn
[ Zu [Z h
+ Z \!*
LZ g Z'

,
Z':N

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

104

) Zz <

L IZ {o

g = \ Mp
/Z ;e It c*
snkZgzZ 7

\ M [g LZ ~ 71 \ M p g}
X }7k- = 
x 6, {z Vz ]n

vZ 6c*
>[Z Z'
, g Z'
,
Z **
 +

# L
Z
L Hy t Nz q
-Z Dy s zZ ]+Z g

?~ ) X xs {z W yZ v IY

( X V Le 7**

DROV^]E o ^ F ]^ `rF] ` f ^ ]f$

xs ( } ( g ) y Z v y Z **
# gz Z L L
Z
X D Yg
/

vZ {z {zt \!*


LZ g Z'
,
Z **
 t +
gzZ M xsZ {z 6,
C kZ ,]nn kZ
x
g DglZ n kZ {z J
-] sq
-ZO }% 76,
kZ ] z Zz t GZgzZ x ZwK Y] s
: 
g Z~ ( 41) e
$ M Z'
,
Z g 6g D n

o h^v ] m m n p$ ] o ] ^e$

! [g} g } Z L L
\ !*
V }gz Z bs = y #
X Vx gzZ

c*
yZ ] Y Z'
,KZ kZ vZ {z
H 7Z Z
#p
: \~g!*

6

^$ ^m$ ] a $ $ $] n e n aF e ] ^j ] ^ ^

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

105

) Zz <

L IZ {o

o n u ]$ n aF e ] $ ] ]$ f i # ' $ ] ? n$ f i
DMMPVej]E
L }z k Q s ]n n \!*
:
LZ Z'
,
ZgzZ L L

vZ {z C
]!*
t 6,yZ Z
# QX 3g kZ VrZ
Xg !*
'
,gzZ w x3,
} (,Z'
,
Z Zz c*
]Y Z'
,Z kZ VrZ

iiii

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

106

:[!*
Z

yZZ6,V

6,T g q
-Z ~ ygZ ~
C yZZ **
yZZ 6,V

: 
gZ \vZX e**
gv!*
yZZ% yZZ

wNTQVf]y fj j 5 # ^e ! '

gzZ6,V1 kZgzZ 6,V


kZgzZ 6,vZ c*
M yZZ q
-ZC
LL

X6,VgkZ

wg ~ T C e
$Zzg sf `g Z !*
y Z Z gz Z

0 yZZ ~ [ZwZq
-Z g }Z LZ **
a vZ

:c*


(?] n ]( (fj j ( # ^e $ i ]* EE

1 DD n ^e i

kZ gz Z 6,V1 kZ gz Z 6,V 
k Qgz Z 6,\ v Z L L

6,k
,
~'
,gz Z hZ 2 g y ZZ 6,y ]y
M gz Z 6,Vg
X y ZZ

Hg Z
Z ]!*
kZ VZ. { Z w t x| yZZ6,V
gzZ

 t[Hz " q xq
-ZgzZ Zq
-Z \vZ 
x Y

z ] KZZ \vZgzZ y M #XgzZ gX

UO V (^m] h^j ( xnv

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

107

EG
" gQ mLZgzZ
53E
X c*

Za a E
G

:5

c { 6 tZgq
-Z \vZ 
g Zz

:c*

a vZ wg ~z%

1 DD

] k EE

X K Za g ( nm{q
-Z) 
LL

X w!gzZ x**
t Za b{z z : ! yQ1

X Hf ~ !*
T A ~gz g yZZ Qa yq
-Z '

z ] kZ L{z g Z
/] Z \vZ 

 6X Tg D{>g kZgzZ kZ {z D7g Z


) !*
: 
g Z \vZ

vf m i Y ^f fjm e m $ ] $ ]
wNLRV]]y o r m

] kZ {z k0*
[g \ M ( 
) " L L
kZgzZ Dy 0*
kZ gzZ D7gZ zz

X Tg D{>a

: i ZBg~e
$ M kZ n y%Z e

w'B qz q y ]Zg 
~ T Zf {z L L

g kZgzZ Dy vZ X
4 7LgzZ Tg

X Tg D{>

: i ZBgh
+'

SPUQ V (a] h^j ( xnv

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

108

] bV
{z **
(F,
V kZgzZ L L

{>gzZ 7,,i g w'~ z g D c*


vZ
X g D

c a VzZzG
g ggzZ ~g ]ze
$ M kZ

\vZ ~ g
$ qZ Xz!*
Zz {>t aZgzZ qz *
*{>
1

X M ~(,{>a

\vZ 6X c*
g Z
idgzZ [H CZ Z \vZ zz

: 
gZ

wNM Vn_]y o e $ ] ` m
X 
[Hk0*
kZ L L

:c*

6,x }uz q
-Z

wNRV^nf]y o % Y ^f e
X } idkZ ( 
) L L

t g Za gzZ q
-Z ~ t"kZ \vZ ,i Z {z

: ~z% b y1Z **
 6X M
hg J \zg y
KZ Z
r ( % ]. U o$ f$] oi ]* G m f q $ ]* EE
Vk ^ DD ]aF EE V . U % f$] ^ V ^ $ $ ' vm
oj$u ( ^m$ $ j f u ^ # ] m V % ] k ^ ( n u ]aF
2 DD m f q fm U o f$] f _ k

'!*
gzZ q~ #
}
. a x( g LZ%q
-Z L L

QMR (QMS )M Vu] nni


OROO V (g^] h^j (^e xnv 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

109

) Zz <

L IZ {o

# X k0*
Z
\ M ( ) c Q A
$g D

r
# yt x:c*

c Q a {z

c Q {X QOt :Hn~ [Z c Q ?

#y
Z
M X b QO **
{z ~ !nvZ Hy

) g LZ a \ M ~ T [ a ~
X ( g LZ {z ~ )g} ( M

**
3 } Tg Z mZp
KZ z!*
gJ \zg
KZ {z 1

Zz g Z'
,
Z **
 6 Tg 6,Nz Cz <KZ gzZ X {)z
: 
gZ \vZXC

F ^ ^ F ]^ pF f ^e n aF e ] l q
n ] i ` m m ] ]5 ^ $ o n u r e q ] & f ^
oF] ] $ ] i ]^ n ` q ] a
wSL!RUVUay o

xs : V,Z M ~pk0*
Z'
,
Z 
}g gzZ L L

X M ZZ q
-Z Q Xix?Z : Z'
,
Z !i

 g| (,7a3B; yZ V,Z Z


#:

bge \ M : V,ZX ge ~ w yZgzZ H7I Z


X so7

x Z ~ M ~Y YN 7~ ^Z yZ 7Z x

t \vZ ? ]!*
kZX b
Y Z "gzZ ~ ) $
N

: 
gZ

^ F q o m $ $ ] o$ ^ ^ ]

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

110

wU !TV^]y o fm ^$ `n ^f $ q F r $

~ 7ZQ @*
Y A g @*
Q

/ZgzZ L L


w@
kZ
/ZgzZ X ( *
@Y c*
uh Q ) CY
{z ~ T ZazayZgzZ %Q Dm,
?

X } 7,

~:
/
z YN 7~ ^-Z kZ 
y
KZa kZ

X Y 2

z X g ( Wings) 6,t"kZ \vZ

: 
g Z \vZX { c*
i kZgzZg e&

5 ] ^q ] lFF $ ] ^ # v]
o? ]
oF # ] $ ] m ^ ] o m m eF &F$ oF%$ v q]
wMV^y o m oa

gzZ Zz Za }igzZ V M  avZ =x L L

gegzZ &&gzZ z zX Zz Vg x CZV


,Z

vZ " @*
Z e ~ ~ ]KZ {z 6,g e

X
rg]g6,qC
\

**
X Z
/
!!*
ZVz6, V
 Zxg Ie
$ M kZ
1 DD |^ q ^

: ~z% b &0vZ

k% m f q pF]* A ]$ v $ ]* EE

( 600) b yQ ( x?Zm) LZ ( a) L L

X6,

PTQS V (nj] h^j (^e xnv

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

111

) Zz <

L IZ {o

:Vc*
g ZfgzZ Z

z kZ ~
q {zgzZ y 
,@*
\vZ s 

zzD
+]gx Z x Z gQ SLZ \vZZ D7
E3G
" yZgzZ
5E
B s Z z wgzZ
Z~g7 {z q 3ggHa E
G
X DS

X Mg #
}
.7g
$ q ZgzZ ]c*
M M
P ~ sf gT[Z

X C Zz Vc*
g Zf z Z
yQgzZ q Z Zzx lZ ZV

[g LZBBgzZ 3g VQ Z V2 {z ~ yQ

: 
g Z \vZ 6X D]nayZZ IZgzZ#z

+ m `e v e vf m u j ] v m m $ ]
wSV]y t ] ! m $ jm e
 LL
t 

/ kZ 
 gzZ VQ l

V Zz yZZgzZ n
pg yZZ6,kZgzZ Dy 0*
[g LZ

X D]na

**
kz sx?Z :x ZY m
CZ ~gZ)f X {z ~ yQ

: 
g Z \vZ 6X

? Y ^f m$ oF ] | % ^e 5 ] m
wNVv]y
6,T ~ Vz LZ } kz V
._ LZ {z L L

X @*
g @*
Q Le

p~ ^~k
,
C
y
KZ ~g Z)f X {z ~ yZ

: 
g Z \vZ 6X @*

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

112

) Zz <

L IZ {o

wMTV?y o n j gn m f$ m ^

yq
-Z k0*
kZ m y!*
i KZ ]!*
Z
# M L L

X (
8Z ) @*
g

:c*

6,x }uz q
-Z

o i ^ m o n fi ^ ^ ] on vF n $ ]
wMN ^i MLV^_]y
D ?X Zz id{z X gHy6,?" gzZ L L

X YQ {z

\vZ 6 *
*HVjzg ~g Z)f X {z ~ yZ

: 
gZ

e oF] $ $ e p$ ] l ] $ # jm
wMMVr]y o q i

~g v
HH6,? 
{z ]\ M ! } Z L L

X Y N*
sZ
?y#
Q Hbzg

vZ 6X **
~g ZNa 3~g Z)f X {z ~ yZ

: 
g Z \

^$ ] ^a Y $ ] ^ n a ] ] ] ] ! m $ ] ^` m% ^ m5
^ ` n ^ r v ]
m # ] m $ Y ]a
wRVmvj]y o + m ^ m a ] ^ # ]

T X v M kZwz IZ LZgzZ\ M LZ ! Zz yZZ} Z L L

gzZ w J 
,Z6,kZ VgzZ M gZ

 ZgzZ D7 
**
kZ ZvZ 3g"

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

113

) Zz <

L IZ {o

X Dz *
@Y c*

**
 6 *
* Zg y
KZ ~g Z)f X {z ~ yZ

:c*

a vZ wg ~z% b &0vZ

^_n $ ] $ ^$ ^* ( $ e ^e $ ^_n $ $ EE
n ^e ^ m ] $ ^$ ]* ( v ^e gm i $ ^e ^ m
1 DD v ^e m i

(q
-Z ) 
gzZ mZe w (q
-Z) ~ wx M 0Z y- G L L


gzZ **
PhgzZ b {z Z'
,a y-X mZe w
X *
*& hgzZ **
{z x iZ a

6X *
*]Z ~G~g Z)f X {z ~ yZ

:c*

a * ~z% b Z **


$ oj$u e ^v]* ga o# i f ] f ] EE

n ] ^ ^ ^i ]* (` ^ n
h" [Z kZ gzZ *
@Y 3g ~ GZ
# M L L
2 DD

 D M 
zQ
7i Zz M V yQ {z Dg
' y7 gzZ D Q

X **
q
-~WvZf ~g Z)f X {z ~ yQ gzZ

:c*

a vZ wg ~z% b {k
,
1Z **
C
 6

]q ] ( ] a]* j m _% ] F # $ EE

` % vn (j q^u oF ]% a ] ^ i # ] m ^

X 9L LZ ]Z) !NUTT V (nj] h^j (j] 


MOOT V (^r] h^j (^e xnv 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

114

) Zz <

L IZ {o
1 DD ^n % ] $ ] o `j v q^* e

Q Tg 36 ~ V2Zg,Z 
\vZ L L

-Z Tg Df vZ  f
q
e0*
V ,Z {z V
-y M {zQ
J
Hq Zg M i Zz M }uz

X Tg rQ6,yQ Vz6,LZ

:#gzZ ]zZ5

~g7 c*

q
-Z {z { Zp 7^
,Y # gzZ ]zZ V

s Z # z ]zZ \vZ # z ]zZ V


Zg
))
EG
" gQ X{zY
53E
Z Z 7 % KZ {z gHa E
G
: 
g Z \vZO x Zu

# ] ^ e f oF $ $ ^ m f r ]& ^
^ o n + pF e $ pa m m n e ^ ^
' # ] $ ^ Fn m f q j 5 # ] &
wUT !USVf]y o m F

kZ ( 7yv Z ) LZ
/Z \ M L L

 M* Zg@*
Q vZ6,w \ M y M
kZa
 X ~pgzZ e
$Z@ agzZ @*
& V1

vZ L} z LZ gzZ Vg kZ V
kZ vZ
X Vz

:]ZggzZ5

q 7Z iZ V2 w VI yZ

RPLT V (l]] h^j (p^e xnv

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

115

) Zz <

L IZ {o

6, g Z ~t g
$ q Z gzZ ]z@*
M
c*
M V,Z X 1
gzZ wZ : {z *bkZ g V

T 
 i Z0
+Z 8|kZ v,Z X Y ,@*
g
sbX `g { ],
Z b {z n
pg m q
4
Vzqzg gzZ G3EZ Z X Cc ]c*
z ] 2
?
LZ 7x t ba kZ X 7Zz
i Zg ~ }g !*
z gzZ : kZ X}c |)
x **
+Z6,x **
bX}g Z kZ Zgz [u kZ }
X ]!*
)q
-Zp .
zz kZ $
: uZg Z 9 V
6, zzKZ =~g
/Z
} =Zgz L LZ X M
h } 7gZ
= L Lg V

uZg Zy

z =X ]!*
gzZ **
=ZgzgzZ ]!*
gzZ **
=s q X
~ uZg ZB; c*
y!*
i u**
y M q X @*
6,KZjg Z F,
x
pX $
z Zg ~ }g !*
ZgzZ $
Z s=n M
YY : YY : Z ~ )gzZ -) }uz T
|T ~C
Zj c*
e**
g: gzZ YY : YY :
h p\ M : Z
M
] ZZ gzZ Zx { ~ }g !*
= C
s X n bg~ }g !*
kZ = 
X zz zu KZ kZ xg l{ =X g l{ ~ A kZ
qC
y
M X 7z }u |kZ YY H7~
.Zt kZ

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

116

) Zz <

L IZ {o

bgzZ =HX ]gz H ~ uZg Z # bgzZ =


kZgzZ \vZ Z0
+Zt ?7|~ `g { c*
6,
zZ [u
gzZ } Z9,
6 u g Z yZZ Zb
Z] ]y
M z Z kz a wg
:t yZZ IZZ
# X Yxzn!*
g !*
yZZ L L

wOVf]y gn ^e + m

X n
pg yZZ6,(( ) L L

iiii

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

117

:[!*
a

yZZ6,V1
x {gH x?Z :g z Y m
CZ h'
,Zf \vZ bT

Z s \vZ bZ X ~gz **
yZZ 6,Zwz Z b
gzZ ]y
M -

~gz g yZZ 6,V1gzZ V[Zz YK wi**


6,x?Z :g z Y m
CZ
: 
g Z \vZX

m m f n f$ ] # ] & f u]$ $ ] ^$ ] ^
n ]j] ^ n ^$ ] n e vn v^e gjF] ` ]
kFn f ] ` i q ^ e i ] m $ ] ]$ n j] ^
v ] n ] j] ^ ] ! m $ ] # ] p` ` n e ^ n e
wNMOVf]y ^ e

-Z v X L L
s%Z ~ yZB: iz%Q) 6,y q

~p
A Vx X c*

_Y m
CZ \vZ (
H

vZ @*
Xwi **
kl6,yZ gzZ **
Zge g **
ZgzZ b
~ : M V,Z ~ T } ]!*
k Q yxg V

gzZ ~ [ q H VyZ s%Z~ k QgzZ Hs%Z


s%Zzz gzZ # : M sz!*
Y M V*
K?

h~ ]!*
B ZkZ yZZ IZ xz aLZ vZ H

X g s

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

118

V-k yxg b **
gzZx M **
 d k0Z **

xgyZQXg 6,< q
-Z v~ ] ~g7 kZX ]
G
#
-:XE
( W Z) X
H Zz s%Z~Z
+(B: iz%

V2 5 h x ZY m
CZa 6,
Zg ZgyZ \vZ

kZ gzZ ~ ~p
A gzZ ! x ]y
M z * V Zz vZ

gzZ X c*
Zg e 3gzZ Zg z
f z **
]y
M z * V Zz 
**

 %ZzZ w'
,F
FgzZ ,E ~ XXwi **
6,x?Z :Y m
CZ yZ
X B
bgzg yxgV Zz s%Z~ qz
z wZ

gzZ Hs%Z ( z!*


+ Y
) ~ V1 vZ g z
h xz aLZV \vZp z : M yQ:
L kZ
yZgzZ yZZ6,y M
Q yZZ6,tzx {z X ~ e
$Z@ s
&vZgzZX Hs%Z gz ~X g (Z { Zg wZZ~gQx
X e
$Z@ s{ Zg SKZ Le
c*

a * e
$Zzg b {k
,
1Z **
C
~ tZiZ'
VAZ y#
p M ~y
M g Z: i y L
L
[ IZq V 4Z ~
A
v V ~
aLZ s hvZpB[~ gzZ B[
vZ Hs%Z ~ : M ~ }g !*
y- VX ~ e
$Z@ xz
0 ,@*
}g vgzZ 1g (Z y - gzZ ~ e
$Z@
1

X y gZ Z g gzZ 1g (Z y

MMS !MMR )M Vo ^ 9]J ] Fu] nni

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

119

) Zz <

L IZ {o

: z4,

X
HHy Z
~zz4,
~ M

wNMOVf]y n ]j] ^ n ^$ ] n e vn

yxg yZ ~ yZ Ds%Z !*
v ~ gZ X @*L L

X}

gzZ ]Z4,
yZ x?Z :Y m
CZ ~ zg 2Z gzZ VZ yZ t

X c*
!*
,z { nyj
'
KZ V2 ]%Z

! ~gz g yZZ6,V[gzZ jY m
CZ

: \~g!*

g Z 6X 
wi **
[ q
-Z6,wgC
LZ \vZ

] n ] gjF] ` ^ ] kFnf ^e ^ ^ ]
wNQVmv]y ^e ^$ ] n

K?Vg LZ G L L
B yQ gzZ 5B VE
X ,s Zz wv @*
Zg @*
Q yZgzZ

: n y%Z e

z n x?Z :x Zm
CZ \vZ ~`e
$ M kZ L L

a & zG@*
Y m
CZ yZ Hy Vzq &yZgzZ e
$

]Z7z b ~ aG@*
yZ q X ~ Z
]!*
> * z +t~ T Z q ~uzgzZ
C

T H yZ L L \vZq ~gzZ ~y

M0ZqgzZ X =g f w L L {)z { ygzZ@W


v X{z Z hT h{z Z% kZ

Xn
pg = 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

120

) Zz <

L IZ {o

T t e
$ z n Y m
CZB Vzq x yZ gzZ

wJZ v H _Z vZ a ; h

vZ~ 0
+
i ZgzZ ~ ZZ KZgzZ , vZ sX ,

gzZ [ vZ , T,**
s Z z w {wi **

zu m ]c*
X <
L a wg kZ
\vZ X D M ~ KZ

KZ v gzZ _Zx Z

0
+
i ZgzZ ~ ZZ KZx Zz 2Z x yZ {z Vz
4G
&)
.nG
( 1545B2:Z G

X ,**
~

t [Z X e
$ Z V1 Zz Y wi **
6,x?Z :g z Y m
CZ t

yZZ6,[ m{ xsZ X Z% H yZZ6,yZ

X c*
g Z
~gz yZZ6,V[gzZ V1 h Y m
CZ x O
: \~g !*

gZ

n F ] aF e ] o5 ] ] ^n ] ] # ^e ^$ ! ]?
oi ] oFn oF oi ] ^ f ] h m vF]
o v ` u] n e `e $ n% f$ ]
wMORVf]y

~g 6,[ kZgzZ yZZ6,vZ ? ( ! } Z) L L

gzZ [ rZ Z Z'
,
Z 6,]xyZgzZ wi **
s

v gzZ }z . 6,]xgzZ V1 x yQgzZ ,F,


Q6, zZ yZ

7& yxg Y m
CZ yZ s g yZ Y m
CZ
X g Z
/
) ZvZ Z gzZ D

: n y%Z e

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

121

) Zz <

L IZ {o

wi **
[ 6,a vZ wg ~ V \vZ L L
wi **
 6,x Zm
CZ*gzZ N yZZ6,g6,kZ

X Og yZZ 6,
& %gzZ Og yZZ 6,g6,yZ

X ,gZ gzZ , yZZ6,,: bgz

[ IZ e
$Zzg b {k
,
1Z **
C
l ~g g x Z ]|

V ~ y!*
i ! kZ gzZ _7,~ y!*
i Z]Zg ( )

yZgzZ d
$:gzZz& : [ IZ c*

a \ M D C

\ MQ) X ~ F,
Q6, M yZZ6,[ kZgzZ6,vZ 

( X S7,e
$ M ~g7

:Q

X Z
# Zz **
yZZ 6,X ~y ,q x {z ~`e
$ M kZ 1

V 4Z qZgzZ xsZ g Z Y 1 yZZ L LZ


#
gzZ 4Z yZZ L L~ kZ Y 1 xsZ L LsZ
# bZ

x **
& z g Z
Z w yZZ L L N Y 1 B q
-Z Vz Z
#

X wqZ ~C
xsZ L LgzZ

5qV Mg M yZZ y!*


kZ w G
i V^ $ h ] 2

bZ X YY H7g Zb
z [ZN% kZa kZ ;g&

X {Z
+" gzZ W,
Z" {z C 7 G@*
NZw
/Z

gzZ @*
yZ {oLZ yskZ {g 
Z~ kZ V] 3
X ]Vzuz skZ

t Z
Zx sZ #
Qs]!*
kZ {g
Z + V^$ h 4
: 2~ t ZZ gzZ g B g vZ ~g Z )f

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

122

) Zz <

L IZ {o

X V

uZ uZz Z Z
# Zz 6,vZ Z yZZ V # ^ e ^ $ h 5
x Z u 0*
z C
B wC

X 7q
- w TgzZ ] Z Z

: c*

vZ 6X 
Vz <
L zy M
V^ n f ]. ^ 6
zy M
6,\ M vZgzZ L L' v ] h^j] n ]* ^
yZ yt yZZ6,<
L zy M
X Zg @*
Q Vz
gQ ]y
M - g z Y m
CZ \ ~g !*
x ~ Vz

X
rg yZZ6,=ZgzZ

? yZZ [z6,Y m
CZx gzZtzx Vn a]F e f oFf ]. ^ 7
4G
& ) X ~gz **
.nG
( 75X74B1 :Z G
yZZ6,

:7.

M
{z NZt 0yZt ppg yZZ6,tz

M
76,yZ {z ;g !*
X {wi **
s \vZ b

<
L z [ q ~ V1 yZ X Y H6,<
L a vZ wg gzZ
Y c*
gQ s yQ gzZ X Y & kZ ._
X Zep~ kZ VY

V[gzZ V1g e sfzgq%Z ! V; X 7x0 ZV1 yZ

X c*
M ~<
L zy M
f X x~}g!*

:]Zg'!

6,g . **
kZ < L Lp TX y!*
i Z]Zg

\vZX [x~(, ~ V1 {wi **


6,LZuZ {zgzZ
HHwi **

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

123

) Zz <

L IZ {o

: 
gZ

m $ ] n% f$ ] ^` e vm $ pa ^ ` n mF j$ ] ^ ] $ ]
] v j] ^ e ^f u ] n% e# $ ] ] Y ^a m $ ] ]
wPPV^]y h` a n ]^ # ] gjF
kZ zggzZ e
$Z@ ~ T wi **
]Zg " L L

gzZ DaV- g Z 
vZ Y m
CZ {z ._

[ vZZa kZ ( D) Y fgzZZzvZ
X { Z {wi **
svZkZ {zgzZ
Hc*

:gZ'@

]+Z gvZgZ X ~p L Lp T y!*


i **
- gZ

\ ~g !*

gZ X Zz & ]Zg {z gzZ X Hwi **
6,g }**

m m n e ^ ^ m e ] on e a^$! o5 ^n $
n e ^ ^ $ $ pa n n r ] Fn i! mF j$ ]
wPRV^]y o n j$ $ pa mF j$ ] m m

5q VZg 5*%0}(Y m
]ZgkZ {z G
CZ) yZ gzZ L L
~ gZ Z gzZ _ M yZ D &

yZ C& ]ZgkZgzZ zggzZ e


$Z@ ~ T
X gzZ e
$Z@aVZz gevZgzZ_ M

:g1i'#

X
HHwi **
6,g Z **
& ZgzZ z zzg1i

: 
g Z \vZ

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

124

) Zz <

L IZ {o

e ^$ ] lFF $ ] o e ] e%
wQQVn]] oey o ] e Y ]Y ^n i!$ e oF n f$ ]

}igzZ V M 9Zz [p ]x yZ g \ M gzZ L L

g1i Z gzZ ~ 6,Y m


CZ gzZ ~

X c*

: n y%Z e

a * ~ kZ c*
M a kZ m{*f g1i L LgzZ L L

bT M {g 
Z skZ kZ gzZ y ]
E6,V
KZ x gz kQZ}g1i g Z \vZ

6,g ~y
M LZ a ~ V1 Z bZ ~
XgzZ wz =r
# { c*
i
~ Vz) LZ 1`
4G
& ) X ~ [* ~g7 el
.nG
( 813:mZ G
$ Zz
Z

:`'$

: 
g Z \vZX 
wi **
6, .**
gzZZ'
,
Z **

$ + i e o o# e ] o o# i x ]
o oF ] v% ] o ]aF $ ] ooFe ]$ n ? ] o ^n % ] nF v ]
wMU!MPVoF]y o oF n aF e ] v
x **
[g LZgzZ
H u0*
( uz ) [x{z G L L

q X F,
0
+
i * ? X S7,i kZ Q ;g
8
V[Z ]!*
t " X Zz
g !*
gzZ 4 { c*
i ]y
M

X ~ V[.gzZZ'
,
Z ~
: i ZBg n y%Z e

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

125

) Zz <

L IZ {o


HHytJ
-oFe ]* $ n o# i x]*
c*
[g LZ DH, LZ a yZ !x
F,
V * vtgzZ D gzZ D
`'!*
t X wZzigzZ 4 ? ]y
M q 
Xg ~ ]Zg.gzZ (10kZX) Z'
,
Z
y ~ ]gZ '!*
x{zZ% kZ +
X=pZv!*
zX

: M
'%

Zg* Vz\ M {E
+
Z tz~ ],*

0 ]d
KZ
tt wqg{yZk\Z1

Y7 kZ ._ V1 yZ Z {g
._ M
{zt Z X @*
q nZ Zg ~ \vZ {z

\vZ [Z Z p~ M
E gzZ -Z V1 yZ%Z

X 6,]x M
^ q
-Z g 6,

:y M
Z

\vZ& z 8w 8w{z ~ *
z kZ M

z p ZgzZ lg |Z LZ M
 zz X c*

wi **
6,a xZ

X : qwt tzZ
# X 7g ZC

7g "Z X K b Z6,i Z Z LZ M

X 7~gTsf q
-ZP ~ yQ

-;X&
.
G
E
: V1x

Z ~ ~g {z ~ kZ wi **
6,a xZ [

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

126

) Zz <

L IZ {o

O :}~ *
z kQ g CY ~ z~6,g
: 
g Z \vZ

gjF] m m n e ^ ^ v^e gjF] n ] ]


wPTV^]y n ^ n `

LZ 
wi **
[tB hs\ M gzZ L L

X gzZ Zz & V1 Z

:w)gzZ

q ~g7 x q
-Z s: {z D Yb ~ M
x Z ~gz

yQ D Yb ~ ^kZgzZ D Ybg7VgzZ ]q


KZ
]*a [ kZYX C M: 7]gz~pQ~
: 
g Z \vZX w)gzZ C {z xg

wMMLV^]y F f % $ ^ e kF k$ i
sZgzZ C2Zz x ZZz Yb s[g } L L

X 7Zz ~p~ yZ ( [Z) g Z

:p

x {z : ]gzw$
+z g ~ kZ )Zz bC
[

zz ~gzZ xg p kZ X e
$Z@ M a a x M

: 
g Z \vZX 3g)f [ kZp \vZ

wUVrv]y o vF ^$ f ] ^$ v ^$ f

X kZ gzZ c*

wi **
y M
kZ L L

I!
G

3
: G5

I
GG35! L Ly;'
c*
gZ

,z ? +
M LZ M

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

127

) Zz <

L IZ {o

h'
,F
FgzZvZ w2[ kZ HyZ D#Xz Z x gzZ
V@Z Z ]x t yJ'
,z ? ~(,

: 
g Z \vZOX g 7
) ,Z 7 kZz!*

! ] ]aF % e ] i^m$ ] o5 % r] ] k jq] $


o ] n ` f ` e ^ % e i^m
wTTVn]] oey
6y M
kZ Z Xz Z x
/Z\ M L L

0g }uz q
-Z {z e N 76kZ ,

X N Y

Xn
pg 7]z
) ,Z ]gq
-Zs{z y M
Zg7

: 
g Z \vZ

% e ]i^ ^f oF ^$ ^$ gm o j ]
o n F j ] # ] Y h` a ] Y ]
wNOVf]y
6,} LZ s ( x ) kZ ~ ?
/Z gzZ L L

Vzg LZ {zvZgzZ M ]gq


-Z kZ Zg@*
Q
XF ?
/Z

: i ZBg~e
$ M kZ k ~Z 
] ) ~3]c*
M ]c*
M v nkZgzZ ~ e
$ M kZ L L

[ y M
t Z% ~3 L L *
@Y ( ]c*
M Zz
u { _:X b b
kZgzZ 7
gzZ **
c*
? Y# x [!*
g Z g x y
KZ

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

128

) Zz <

L IZ {o

 $
x 6x kZ ` Z VU x
qt ? ~i * " Vc*
0*
" gzZ w VU x

s 0Z Zx {zC
X C
!*
o
KZgzZ ykZ ],
Z
x
) Z y M
Z
#
rg c ~h
1

X t
Z(, ~ Vz YC
6,kZ }.

:[

X b)x 0
+
i~ T [ q
-Z M

: 
g Z \vZ

pF e $ u $ pa $ oa ^^n f i gjF] n ^$
wTUVv]y o n

V gzZ Cy qC
 wi **
[6,\ M gzZ L L

X ~pgzZ ggzZ e
$Z@ a

: i ZBg~e
$ M kZ n - +Z b &q

X(g
$ qZ) ]%= a gzZ [ vZ Z% [ L L
6 c*
gZ
v Z [ L L wg v Z g
$ q Z K Z
4hLr
h^j (^f] xnv Xy5~ {)z G
L 

h^j ( ^f^ v] hn q ^] m a h^e (ne^v]


qC
gzZ r] o f] o ]9] nf] h^e (F]
Z X gzZ ~gzD X,{z wgzZ

z lgzZ * z + X'!*
{zgzZ ]w'z x Zw b

,q
t ~ Vz g
$uz y M
X ` Zy
KZ ~ ]5

UL)MV p] ni

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

129

) Zz <

L IZ {o
( 664:my#Z Z) X ~ Zz

:c*

6,x }uz q
-Z

mF ] e ^$ ] n e v j v^e gjF] n ] ] $ ]
wMLQV^]y # ]
V \ M @*
H wi **
B hy M
" LL
X , ._] ~ vZ yxg
Zg {z 7u ~ + a vZ wg g
$ qZ v a kZ
@gzZ {
M
Xn
pg 7 z yZZ6,{g M

X 
y a vZ wg z /

:vZx
: 
g Z \vZX q
-Z ~ ]v \vZ *
*x

wMRPV^]y o ^ n i oF # ] $
w1 . \vZgzZ L L
X ]!*
: i ZBg~e
$ M kZ y%Z e
vZt gzZ X Z# g . **
Zz % \vZ L L
X *Z g .**
s
g/X H "
$U*
x L La LZ ~ e
$ M kZ \vZ
LZ kZ & x vZ y M
 {o <
L IZ gzZ x
vZta kZ t)t gzZ Hwi **
6,a wg

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

130

4G
&)
.nG
( 315B1 :Z G

) Zz <

L IZ {o

X Hg Z kZ V
{ Ze}uz gzZ!3X

~ sf ]c*
M M
P ~ ekZ x \vZ M
Z x
: 
gZ \vZO X 7

F m o j# u q^ ^ rj] n ] u] ]
wRVej]y # ]
vZ {z @*
{ C Z f { C \ M ~ V
/ZgzZ L L
X x
:c*

6,x }uz q
-Z

wMQVxj]y # ] F ] f m% ]* m m
+xvZ T e {z L L
X , w$

:c*

h
+'

m ` m ^ ] + m% ] _j]
o m a ^ e vm $ $ # ] F
wSQVf]y
q N M yZZa}g v( vt) n
pgyQ ?H L L
1 yY h
e ZQ
7Z {z
/q
-Z ~ yQ
X w$
+Z
X t)gzZ x \vZ M
 Z Zz ]c*
M x !*
{g

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

131

) Zz <

L IZ {o

Z'

,;g " ~h
+ F,
y M
 L L l N
m 0Zx Zzz
x "
$U*
VrZp
Hc*
:
K 0z b bZgzZX X
X *
@Y H c*
x **
v
Z IZx Z L L7Z ` M X 1

iiii

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

132

[!*
VZv0*

yZZ6,Vg
-Z ~ yg Z ~
q
C xsZ + yZZ 6,h Vg gzZ Y m
CZ x
z b 6,y Z gzZ V ] Z \ v Z V { z VY g Z e
$.
G;XE
# xg t kZ gz Z \v Z { z 2 DZ'
-E
az gzZ Zz Z (,
,
X D
h g z Y m
CZ x LZ6,] q
-Z F~ M
\vZzz ,!*

X #
}
.7~ sf x q
-ZP ~ yZ X c*
ZI~gz yZZ6,
: 
g Z \vZ

wNTQVf]y fj j F # ^e ! %

gzZ6,V1 kZgzZ 6,V


kZgzZ 6,vZ c*
M yZZ q
-ZC
LL

X6,VgkZ
:c*

6,x }uz q
-Z

wMSUV] y # ^e ] ^F

X M yZZ6,VgkZgzZvZ ?: L L
: i ZBg~e
$ M kZ ~
"iZ Z 

nZ Vz LZ {z C \ vZ : L L
X Y u0*
**
~ u 0*
 @*
} 2~ yJZ gzZ i M

) Z yQgzZ
_g z Y m
CZ \vZakZ

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

133

) Zz <

L IZ {o

vZ~$
+ gzZ yZZX c*
yZZ6,yZgzZ ~zc yZ

q nZ x Zm
CZ :X c*

{z x`
ZByZ \
gzZ y
**
gzZ gZ
/
) Z : ~ x lZ z v g Z
gzZ X A
$%[z [Z N \vZ6,yZ @*
Xg gzZ yoo
1

XC
#
k Q6,tkZgzZ az w kZ @*
:c*

V- \vZ6,x q
-Z

gjF] 5 ] F ] n ] # ^e ! $ f] $ F
wMSSVf]y n f$ ]

M
6,V
6,]y
M - 6,vZ yZZ Mt n L L

X6,Y m
CZx gzZ6,*
E
,i Z {z
yZZ g LZ ~z% b [ BZ 0 / **
:c*

a vZ wg6,g Z 0

n ] ( (fj ( j ( # ^e i ]* EE
2 DD n ^e i (F]

y ]y
M gzZ Vz9 kZ V1 kZ V
kZ vZ L L

X yZZ Z6,k
,
~'
,gzZ hZ 2g yZZ6,
X g x **
s g
$uL Lg
$u !*
{g ':N

:x| yZZ6,h gz Y m
CZ

{h
+
/
,z mLZ \vZt x| yZZ6,h g z Y m
'
CZ

T Wz q
-Z
gzz ,!*
c*
hx CZJ
-V)gfVz

PQN )M V] ni
UO V (^m] h^j ( xnv 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

134

) Zz <

L IZ {o

z Ym
CZ x J
- Z
/Z f a vZ wg [ g x M **
~
X 
ggzZ 't h g

y Q gz Z ; g :%{gz Z
Zz h( KZ z wgC

zz \ ~g !*
{ z gzZ Hx _ q
-Z gz Z w q
-Z
m{gzZ c*
ZI~gz yZZ6,h gz Y m
CZ x \vZ
4E
5Z ?{
45E
G
X6, Z
/Zf a * EG

: Iz ]tz
g

KZ \vZ Iz q
-Zt 7
m ]tz
g

\vZ X ^
, 6,
g z ]tkZ Q Le & !
: 
gZ

wMNPV^]y j ^ rm &n u m # ]

X}<z V
g KZ {z x[pvZ L L

:]YggzZ A
$Z%z bc

\vZ Z h g z Y m
CZ p ]YggzZ A
$Z%z bc

: 
g Z \vZ 6X 6,

# ] $ $ ` e oF ` e ^ $ % ] i
Fm$ ] kFnf ] m e ] o n ^ n i! k qF 6 ` e
wNQOVf]y ] | e

~ yZ ~ 6, ~ Vg yZ L L

gzZ c*
x zZ k
HFvZgzZ ]!*
vZ X {z

( LZ) k;Z bzg gzZ ]Z7 ( ) *% 0 }


X G@*
yZ)g f

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

135

:6,h gz Y m
CZx a *

M%z h g z Y m
;
CZ x+Z ZzZ ~ h g z Y m
CZ x V-

t:Z Z6,h g z Y m
CZ yZ x a * p q EgzZ

c*

i {qzzZ \ M \vZ X q
4E
5Z ?{ \ M m<!*
45E
G
CZ \ M ]Zg ` ZcgzZ **
EG
#
Z h g z Y m
V M'
,h
+'
 b ZzgzZ } (, dZ z aZ) \ M X **

:c*

a vZ wg ~z% b {k
,
1Z **
C

1 DD ^n ] m

n ^ ]* EE

X Vg Zu x M zZ ( x ) #
zg~ L L

\ M t ? ~(,
a * ,i Z {z
~gz g yZZ 6,
g z ]tg z Y m
CZ vp
/Z _

yQ ,@*
}Z
\ M sb)z x ZkZgzZ <p

X 7^
,Y s ZZu

:h Y m
CZ

E
Vk
H} (,Lg nC
Y BZ x9 h g z Y m
CZ]

iu Z **

/ZgzZ x9 [g Z
X C!Zi Z tkZ gzZ ~
Ug 6,kZ \vZ

:? 9

: ZpgzZ %KZ {z t ? x9 h g z Y m


CZ

gz Z \ vZ { z @*
**
gz Z I Z D : gz Z

Zz \vZ 0 a vZ wg SX @*
._ % kZ

QUPL V (^] h^j ( xnv

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

136

) Zz <

L IZ {o

: 
gZ

wP!OVr]y oouFm% ou ]$ a ] o pF` ] _m ^


 C kz {z D7]!*
~ ~zc Zp KZ {z gzZ L L
X CY ~g@*
Z6,yQ

: i ZBg~e
$ M kZ n - +Z b &q

7
% Z kz {z Y b c*
{ Ze {z L L
ug Iy!*
i a \ M 6, 8lpgzZ b Z' X @*

Z ( b Z E,Z Y Y [!*
_Z [Z1Z ~nZ ) X
_: Z h

M wzN Z6,]!*
\
.LZ a \ M ~
_
q b
1 X
:Zz ]!*
y!*
i

Z J g z Y m
CZ + uZz {z xsZ + wq

NVO X Zi Z ]!*
Z {ZV{h
+
/
,yZgzZ
'
n F ] o ^ $ V GV

^n& ^ ^^ ^n& f$ ^m
zYm
CZ UC
xsZ +nZX n j% ] oF
X Z h g

:h gz Y m
CZ e
$

|g X y
KZ g Z]Zf h g z Y m
CZ]

O t~g: Y[c*
, y
^
KZ q
-Z s6,x dZ kZ
g
sf ]c*
M P ~ yQ C ]c*
M g " M
G@*
!kZ

: 
g Z \vZX #
}
.7~

^nf] u] ni ( ] e^j o h^e (] h^j (?]? oe 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

137

) Zz <

L IZ {o

$ f % ] v] gjF] # ] n i m% ]* Jf ^ ^
wSUV] y
V {zQ } ]tgzZ z [ M q
-Z vZ e**
t LL
' Y 0} }hgvZ
:c*

6,x }uz

h^r u O $ ] ^n u N$ # ] m% ]* Jf ^ ^
wQMVpFD]y
KZ gzZ L L
kZ Z}]!*
vZ kZ7et ay
X}]!*
^zPc*
}wi **
kz6,kZ

:c*
ZzyZ y!*
i a vZ wgp \vZ6,x q
-Z

wMMLV`]y % Je ^] ^ $ ]
X Vy
KZq
-Z 6}g v~v \ M L L
:c*
ZzyZ V- 6,x gzZq
-Z

wUOV]]y o $ ] Je ]$ k a oe ^vf

s ~ u0*
z [x [g Z\ M L L

X 5 CZ vZ& Vy
KZq
-Z
sa
g \vZ Z x ]c*
M M
!*
{g
Z J
- V
KZ yZ ~g t Zg: c*

[NZ V
KZ
X 7 y Z V Z VpZ &
+ g 6,#
}
.
zy M
g {o g L Lg !*
0 h Y m
CZv c*
a vZ wg Z
X # a<
L

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

138

) Zz <

L IZ {o

:]Z7

yQ z a
Zz +
M h g z Y m
CZ \vZ

X ]Z7 L LZ ZzC
gZ ] y

gzZ ws V;

[ **
F
F6,Z'
,z b <
L zyM
]Z7g Zz

6,]Z7yz C
wqXt VI 66,V
X ~gz g yZZ

:{7 g .**

T c*

g {7Z(, q
-Z V; g . **
\vZ

\vZO X w
z +
/
z Y } (,} (,g
z$
+
:c*

yZz Zg7 kZ Z
@y
MgzZ g .**

v ^$ ] ] q ^ $ ] ]^ v $ ] ^q ^$
oF ` ^ o n e$ ] ]] $ ] ^ o n f ^]
$ e ] ^ ` n$ ` ^ f u ] ^ o j] ^ ] ]
i oa ]^ ^ oF o^ o f ^] v ^$ ]
o n F ] h e ^$ ! ]^ o m rF v$ ] o ^ o ^m ^
wPT ^i PMV]D]y o ^a oF h

/Z : y
V,Z M ( ~ yZy)
/
z Y Z
# : LL

?A
$gzZ V; : y
?Az kZ H
A

: yQ .X Y 0 ~ V-g !*
g [H}

V KZgzZ V(g KZ V,Z X z7 **


7 "

V
G !n g )
,z ] y
:gzZ , wZ e 6,}i
yZ ~ wZ e ( 6,}i ) _ KZ .A
$X

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

139

) Zz <

L IZ {o

 X ~}>
/
z YgzZX
Vtd
$
6,
yZZ 6,[g yzg ; gzZ .X M yZZ 6,=Z g

X M

: i ZBg~e
$ M kZ n y%Z e

Z
/~ }>gzZ M yZZ Ug Nt
/
z Y L L

7
/
z Y .gzZ 7Z H vZ 7z Y t
H
X wgvZ
: i ZBgh
+'

z Y ? ]!*
kZ {z Z Zz V;z + L L

q w q
-Z t V\ M CY w$
+7| Vzq

yQ 6 X )@*
]g ' ~ C
t 2 X CY 7

g . 1Ug zz pg ]g '~H Vz
/
z Y

g : Vz
/
z Y {7 7z Y {z H 7 
1

X [g yzg ; gzZ . M yZZ6,=Z

:]Z7g}**

: 
gZ \vZX
g]Z7x}(,V; g}**
\vZ

n _ ] ] o? ] e $ m ^F e j q o ]
] p. e ] # ] ^ e ] n n n ^ n _$ ] n `
$ i ^ ^i ^ e f ] # ] ^ e oiF ] ou] e ]
o n + % j ] $ m F F o $ ] i n e o
wPUV] y

MLPR )N Vu] nni

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

140

) Zz <

L IZ {o

~t {z V c*
M
K s [g k0*
}g v~ L L
vZ {z Vzg 7
-Y ~ kZQ V ^ {0
+
6,
Zz m'
,gzZ 0
+Z Zi g vZ ~ gzZ Y {0
+
6,
LZ gzZ D 3 ? gzZ Vz{0
+
iVz%gzZ Vz

kZ Zz yZZ ?
/Z Vz"yZ D ~ Vzy
X
Kq
-Za}g v~

: i ZBg~e
$ M kZ n y%Z e

a kZ : i +C
]DgzZ V7: i g }a L L

pX ]DgzZ m X ]Z7,Z Z vZ

nz wV yZ z!*
V6& F,
x KZ y
KZ gz k Q

vZ {z C
gZ: Z7 V; yQ
H "
$U*
gzZ ;g b

KZ ]Z7a ]mZ ]tz


g yZ s
1

X:D

:]Z7a vZ wg**

gzZ Z3,
[!*
0
C
+
i \ M {7q
-Z 0
+
i ~g7 a vZ wg

gV m,
_ yZZ g Z Z,Z ]Z7 a \ M gzZ 2Z
\vZ 2X DZh
+'
~ "
$U*
gzZ ]~ VgzZ g

X 7V; gzZKg ]Z7 V; a vZ wg


[ \vZ {z c*

{7Z(,
 a vZ wg \vZ
M
X y Z%z ! x x Z Z x ~ T M

K\ M ~ T a #Z ` Zc {7Z (,
~ ]Z7x

MTL )M Vu] nni

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

141

x Q gzZ H h Y m
CZ x \vZ V
Hc*
Y Z x Zw
hYm
CZ x a \ M V- S7,i ~ ZMZ a vZ wg hY m
CZ

:
Hc*
Zz~ ~g Z
qB { ` Zc\ Mt h
+'
X x Z
: 
g Z \vZO XtV 6 bzg s

r ]o] ] v] r ] n f e pF ] p?$ ] vFf


o n f ] n $ ] a $ ] ^j mF ! m u ^ eF p $ ] oF ]
wMVn]] oey
]Zg ( ) } LZ {z u 0*
( z [x ) L L
g Q'
,
/ T
H J
-ZKkZ x ZwK
z
[p Zz G
g [p {z " N 3 V*
KKZ Z @*

X Zz + Y

~g Z
q {zgzZ hBEZ bzg ` Zc\ M Z 0#
Z6,kZ

: i ZBg n - +Z b &qX Zz~

]!*
kZ Y z Y fx #
QJ
- ` M @*
z/ L L

~ ~g Z
q XX p] re ZZ ` Zctg M b

vZ {@x v 7{@xgzZ qzg c*


[Zpt X
1

X c*
Zz9LZnKZ \

gzZ ! Z" X Z Z


# Zz h g z Y m
CZ x r
!
X *
@Y yZZ y
KZ q
CZ x
\vZ
nC
yZ gzZ =W h g z Y m
! !=Z g c*
} M Xg X ! Z" gzZ q (,Kg

^nf] u] ni

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

142

:[!*

e x Z/

yZZ,
6 yZgzZ
e x Z/ yZZ 6, Z
/Zf a vZ wg

X yZZ yZZ b
*
* e x Z/2 Y : AZz
yZ yZZ IZx gzZ
yQ p a vZ wg

~ ~z% b [i 0 Y Z'
,**
O
z
: D
a*

( ^ $ ` f m ( $ ` f% vm ^ * ] EE
1 DD # ] e ]* ` e ]* ( # ] f$u]* ` f$u]*
yZ
rg yZ ogzZ @*
g Z L L
g ]zZz yQ gzZ [8kZvZ }
X vZ {z

:ex Z/A
$Z%z bc

Z }uz q
-Z p ]Yg gzZ A
$Z%z bc e x Z/

: 
g Z \vZ 6X 

] 5 ] i^ xj] f ] pjm

OSTO V (^] h^j (^f] xnv

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

143

) Zz <

L IZ {o

ov ] # ] $ & ]i^ e ]] m $ ] q 6
wMLVmv]y
gzZ H ay
Il T Y 7'
,
Z'
, kZ ~ ? L L

l V2 zZ { c*
i yZ ~zg v {z H
X H{z
A q
-ZC
vZgzZ H gzZ H ay

: i ZBg~e
$ M kZ y%Z e

V2
y V yZ vZ ~ e
$ M kZ L L

i Zz M h @*
H gzZ H ay
~ { Zg vZ iu *c*
l

l V2M
h 7v {z'
,
Z'
,AZ jyZX
qz ]xsZ Z
# H
z kZgzZ H ay
~ { Zg vZ
X [

!pZ >g \vZ]!*


: c*

y V- ~ 100 :e
$ M GE
Z

a f i$ ] m $ ] ^ ] m r`F ] $ ] f# ]
pr i k# q ` $ ] ] ` # ] o $ ^ u^ e
o n ] ] F ]e ] ` n m F `F ] ^` jvi
wMLLVej]y
' L L
yZB mZ vgzZ xlgzZ .g ZgzZ +`

Zg kZ
{zgzZ Z Zg
yZvZ g zc
~g Y ,1n X g r !*
,Z a yZ vZ gzZ

X ! x ~(, g {z~X

Z x Z/ ? e
$ Mt ~ Z L L q L L

2 yZ g Z Z xsZ A v ~ yZgzZ A
$Z%

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

144

x Z/gzZ Xce Nx A
$Z%
D yZV ? kZ e
$ Mt
X H{z
A
\vZz!*
A
$Z%t
kZ
: M0Zq
:t @*
c*

a Z oFv ] # ] $ & \vZ L L

~ { vZ 7 px Z/+y
O
1

X *x Z/x

~ * yZ gzZ i e x Z/
x g$
+[ZgzZ

~z%~ e
$Zzg sq
-Z b Z**
X ~ } ]g t
K gzZ ]n
:c*

ag$
+Z a *

j ^ ] ] V^ e a]* o $ # ] $ EE
2 DD

l ]* ( $r ] kf q

T e **
 ? :c*

gzZ
zsg$
+IZ \vZ L L
" ~ :c*

c*
_ Z
# Zz
A a }g v" z

X c*
j

:b 1Z Z

b & 1Z **
aZ gzZ 4 { c*
i
~ w ~ ZZg c*

) Zz <
L IZ Z \ M a vZ wg gzZ 
3 DD e

: g
$u a vZ wg !

e]* p e m $ ^e ]j ] EE

MQOT (MQOS )N Vu] nni


NPUP V (e^v] ^ h^j ( xnv !OUTO V (^] h^j (^f] xnv 
MNOO V (vnv] 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

145

X *
*Y ZMZ /gzZ1Z }L L
y {z d k0 vZ **
~zZg T ~ g
$u gzZ q
-Z
: D
S u p=C
!*
~ ]z % LZ a vZ wg L L

7(Z :c*

gzZ Y zz vZ 6,
a\ M X

HyZ=gf w z yY KZ6, { c*
iB01Z T

pX @*
( b) 1Z @*

z Y ~ V
KZ ~
/Z gzZ
x KkZ hg9 ( b) 1Z d X aZ m xsZ
1

X N Y ~ VH9

: k ~
"z i Zg Z **

~ X kYZ
M xsZ IZ
zyZZ ~tK L L

a X [+
$Y X c*
0*
gZ
kl~gzZ
H$
+
\ M ~ X ~ VH9s ]**
k x Z/

{ i ZzggsX c*
Vzi Zzg x [fz t
1Z ]|1X c*

g VY9x yZgzZ 3g !*
\ M ~ kZ X g !*
9 Zz +
$Y yk b &
yZ
z D J 7,i ~: i {g 
Z s
X g
~ Y M

B vZ s zg ~y
M {z Z% 2
z ]p Z sZ kZ X c*

(Z \ M a ZX Y

K` M X c*
g Z
B b & 1Z ]| \ Mzg ~y
M

PRS V (r] o ] ] h^e (F] h^j (^e xnv

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

146

Z ^g c*
6,( 9kZ b & 1Z ]|~ ~t
(g
$ukZ ) X D Y M t ]uZz}g t NTX
1

X C "
$U*
~(, b & 1Z ]|

J* ? a wZgzZ \ M
:c*

J \ M c*
_g Zz }!LZ~x c*
Z ~y
Mg I KZZ
2 DD
^$^e n

e ^e ]* ] EE
X J 7,i V1Z L L

3 DD ]u]* e

: D
b /0vZzz

e^* e A f$] ^$ EE

X 7gZ
'
,
Z'
,
b1Z~a* L L

vB a vZ wg b tzg /gzZ b 1Z **
\ M L L
wg Y 6,~tG Z
# X y ~ c i {

]nz gaVz yQxszzg6,avZ


4

X xizb
yZZ 'xsgzZ *
*

kgzZ { &wz ] /w 63
zwZ': H
X y

:z d "ygzZ tzg /

X % z x d "yQ gzZ tzg / **


d 1Z **

: D
~z% d /0vZ

NRST V (]] h^j (^e xnv 


QLQ )M V^e xnv |U
ORUT V (g^] h^j (^e xnv 
!PSM V (m^v_] n] |U :Bh
+'
(MLQ !MLP V (p^`ee ^ ] 
PSR

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

147

f$] $ ]. ]* Vo' u A # ] ^$ EE
` # ] o ^% $ $ ( $ $ (e e ]* V e

1 DD n q]*

]z a ~ ugI: i a vZ wg L L
g yQgzZ /Q 1Z M +F,
aZ ~ #
Q \ M
X ZevZ

}gzZ tzg / **
Z}uz {o
) Zz <
L IZ
2X d "y **

**
gzZ6,x }uz b tzg / **
J x(g6,] F
:c*


g Z a \ M X 3g6,Zg} b "y

^% $r ] ( $r ] e e ]* ( $r ] EE
3 DD $r ]

~
A / V ~
A 1Z N Y ~
A mZ k L L
XV~
A ygzZ V

y ~ c { v~ U J x(g b tzg / **

6,b \ M xszzg6,a \ M {z M 6,a ~tG 


4

XxsgzZ} ]nz g

Z vZg ]Z !MMUL V (r] !PRNS V (nj] h^e (?]? e 


X 9L L
PST (PSR V (m^v_] n] |U 
Z vZg ]Z !MOO V (q^ e] (OSPT V (g^] h^j (j] 
X 9L L
MLQ !MLP V (^`ef] ^ ] 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

148

6,ug IG a xZ d /0vZ D
k g b 0vZ
ga d /gzZ1Z **
gzZ _7,zg6,a\ M } 9
1

X xsgzZ D

wkh ] X /w ( 63)
zwZ': H
G
G
3
3
gzZX
( G3 EZ
A ) y*G{g y ~ G3 EZ
A b "y **
X f sf `g6,gJgc*
iX y%]g c*
i VzGuZ Y ZgzZ
(^$ (n ] n ] ^m ] a]* n $ ] EE
2 DD n ^ ] ^ # ] ^* ]* u e ( # ]

vZ Y
KZ s6,? ! gzZZzgykZ}Z L L

svZa }g vgzZa LZ~X Zz M k0*


}g v
X _
G
$
Z p Z sf `g ~y
M D a G3 E
I Z ': N
X "
$U*
<
L

a* ] $ ` # ] EE
G
$
X
]nV Zz G3 E!vZ} Z L L

3 DD ] n e

{g!*
yP ] X /w ( 82)
z] ': H

X w

:gzZ b Z**

%z x b Z**
b y **
q
- 4,

) Zz <
L IZ

n ] o of] o] ] ^q^ h^e (] h^j (^ ^


NNQS V (^r] h^j ( xnv 
NNQQ V (^r] h^j ( xnv 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

149

V ] b y **
 Za \ M gzZ
gzZ c*

wJ \ Mp sZ #
QgzZg6 g ZZ
1

X 6,B; \ M V ~x

~ 9KZ k x ZO X
KgzZ #
yZZ Z**

~ }g !*
} D
 b Z**
p ~zZg T g
$u
:c*


g Z a vZ wg

$ f m $ o f% vm ]* EE
X t#
bZgzZyZZ#
bZr
# Zx:LL
wZ X y ~ y*G **
~ [ G
5. z [ Mt e
$Z@ zg
2 DD ^

X wg e] X k'
,( 63) wvF,
/9e
$Zz'
,
z

:>w{

J x(g q0 e / ( 10) k yZ
) Zz <
L IZ

y Z X M{ z n
pg {ot X ~ ~p
A ~ >q
-Z ~ *

0i ( 6) X ( 5) X : t [ Zb !*
{w{ +Zg Y #
X mz !P 0 ( 9) Xh
+i 0 G ( 8) X s 0 Z ( 7) X x Z
Z }P b ZZ0{D1Z( 10)
X f G%!
:c*


g Z a vZ wg
Mi M MZ My M/ M1Z L L
Mh
+i 0G Mmz !Z 0 Ms0 Z
3 X M( f) b Z`
0{D1ZgzZ

ST V (^m] h^j ( xnv 


OLNR V (pf m^i
X 9g
$ukZ vZg ]Z !OSPS V (g^] h^j (j] 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

150

:
M IZ

 bT xi b
yZZ b Q *
*x ZZ yZgzZ
M IZ

Q gzZ X xi b
yZZ **
x Z Z yZgzZ e x Z/v

IZB w t{zJ
-Z
# YB7gzZ yCq
-Z J
-k
,

X}:
M

z!*
g Z yZZ gzZ yI k\Z p

Ze f
e x ~ MIQgzZ ~i Z0
+Z 4 ~ e /]Z`
xL L
!Z 0 **
Xce
M IZ wq X g Y g D
: wi **
$ Mt Z
e
# ~z% b mz

A # ] ^ wMRV] y e ]
1 DD a]* aF $ ` # ] V^

^ e ]* EE

^n u ^u ^ ^n&

Z a vZ wg V LZ ?gzZ V LZ L L L L
X 
M IZ}t !vZ} Z :c*

gzZ c*
e@gzZ
: 
g Z \vZgzZ

` _m kn f ] a ] q ] gan # ] m m ^ $ ]
wOOVh]u]y o ] n `_i

}gz n V Zz Z y ? Le vZ L L
X}u 0*
bhZ"gzZ
: i ZBg~e
$ M kZ y%Z e
]Z0 ` Zzi Z a * ~}g !*
kZ e
$ Mt L L
X 
~
M IZ

RNMU V (e^v] ^ h^j ( xnv

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

151

) Zz <

L IZ {o

: i ZBgh
+'

a * Z
Z Vzg et @*
"
$U*
g
$u ( !*
{g) kZ L L

t:Z
M I Z L
L @*
7"
$U*
/

t p 
C
~ Zy

Zzi Z a * SZga Z X 6,Vzg e 4Z s


gzZ X 4Z=g f y M
~
M IZ L L]Z0

X ._g
$u 9@z gzZ Z
; M0Zq

~
M IZ LL `ZziZ a \ M ~}g!*
kZ e
$ Mt
]!*
 gzZ @*
y :
L wz4,
e
$ M kZa kZ 4Z
X C4Z \zZzg$
+~e
$ M {z C:
L wz4,
e
$M

4G
&)
.nG
( 1187B2:Z G

k! o? ] ]? % ] a ^ e
$ M M
dx Z( tQ})
KZ ( .) L L _i $ ^$ ] q ] f e ^` n i ! o? $ ] ^
V;z ~ e @ v M ~ !zI ~

: ' X @*
{g Z v M c*
V
1 DDgn k e oa i ]* ^

^$EE

X e g-{zgzZ ~ KZ VrZ L L

X x
~
M IZ a#Z ` Zzi Zq
- 4,
]Z| Zx

:.Z ]'Q

zz xizb
yZZ *
*x Z Z yZgzZ .Z ]'Q

6X c*

^
,6,zg ( V ) ]'Qa yZZ IZ x Z \vZ

NMM)P V^nf] r

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

152

) Zz <

L IZ {o

: 
g Z \vZ

` j`F $ ] ? q] ] `] n + ^e oF ] o% f$ ]
wRVh]u]y
yQ Vc*
gzZ g Z,{ c*
i \ M LZ yZ V L L
X N
w .Z ]'Q
a vZ wg zz V #

: 
g Z \vZX x Zw*
* b ~ 
]Z0 Zzi Z ]z

q] ] ]?vi ] ? # ] ] + i ] ^ ^
wQOVh]u]y o ^ n # ] ^ F $ ] ]e ] ? e

 ^
,Yt : gzZ Z j
+ZwgvZ7^
,Ya }g vgzZ L L

- 4,
q
v Z *
* (Z Zg vz~ 
V- yZ L yZ

X ]!*
{k
H} (,
G-I
d
 D ~i Zx gzZ z
~ }g !*
.Z ]'Z v Z
a [ z [~g !*
g kZ izg q
-Z Zce **
g e \vZ Z
X **
q

@+G}
: c Z GE
.{.Z Q

\ M X )H0<Ezi
a vZ wg c Z }
.{

#
Q Z a \ M zz W,
OgzZ k { c*
i yQ

X c*
g Z
y{ + 4
a vZ wg ~ ~z% b Z**
:

k e rm ^` ^ n (] k e m ^` ^ n EE

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

153

1 DD m

up
M c "}
.gzZ yZ/
M *%y{4 ~ &Zp L L
X 

: c i {.Z Q

{gzZ ( KZ
2 z x gzZ ;
M% z ` Zzi Z x

wg ~ ~z% b P **
X 6,( KZ ci
2 DD^ _$ ] ^ o m %$]

: a vZ

] o ^ EE

X6,V 3x h
+W,
+Z6,Vg L L

:x Z Z vZ Y 1zZ

i x Z Z Y 1zZ g Z
zb
yZZx ZZ Y 1zZ GxY f
X Y : #iyZX%Z

n fj$ m pF` ] n$ f i ^ e % ] ^ Jm%


o ] n l $ ` q o# i ^ n ] n f
wMMQV^]y
} # wg Y Zz e
$Z@ Zg gz Z L L
e **
YO]
.{z } q nZ { Zg ~uz hg{ Zg Vgz Z
Z'
,{z gzZ , wZ e ~ 3Z gzZ ,sZ Z

X **
1

RNSM V (e^v] ^ h^j ( xnv


OSSL V ( n ] o of] h^v] ^ h^j (^e xnv 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

154

) Zz <

L IZ {o

gzZX Hw+Z6, u q )Z L L e
$ M kZ k w
xZ

? e
$ Mt a kZ
Hc*
C 3x Z #iVa
X n
*
* q nZ yZ

K y gZ x + ~ <
L zy M
 l 0Z xsZ 

X$
76,Ze#
Qa kZ X hpZ&
+q )Z #
QgzZ 

w
x Z ~y
M gzZ Hw+Z V M * M
V,Z

$ M t kZ X Hw+Z 6, q )Z e
$ M Z
a vZ wg 6 z Zz : q nZ { Zg V C

{Z
+ y Z:z kZ:gz X z Zz #
1

X @*
:

: 
g Z \vZ V M'
,h
+'

m $ ] o v m a `n # ] n ] $ ] ? ]
o ^n % ] nF v] o pF Jf ] ` o j$ m ]^ ] !
wRO!RNVmy F ]
 X : h sp : V2z vZ " !g { M L L

kZ) ~pa yZ X Dg e vZ gzZ yZZ v


X ~ ]y
MgzZ ~ * ( g

: gzZ h : V2z kZ y #
 c*

\vZ

X sp w

g KZ(Vz ]y
M gzZ * Z c*

\vZ ~ 64:e
$ M LL

Y ZgZ 1Z )zz 0ZgzZ ~F,


Z x Z X ~ ~p
A gzZ ~qg

NUQ (NUP )M VFu] nni

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

155

~ 0
+
i ~z* :c*

a vZ wg e
$Zzg d #
0{ gzZ

t <
L zy M
gzZ X 8 M y [Zp( Z% ]gt
K

X } ~p
A Vz (vZ ]
 "
$U*

Vk
HgzZ vZ  yZZ IZ 4{z Z% Y 1zZ L L~ e
$M
IZ {z Ct yZ V X D Y d
$
kZzz [AZ

X d
$
L Lp z L LX D[AZ Vk
HgzZ D yZZ
Lggz Vk
H}uzgzZ ugzZ @*
g 6,gzZ yZZ Z
#

z t
Kq
-Z e
$z Y fX *
@Y d
$
vZ

0Z ~ g Z )
,gzZ X @*
wJ\vZ kZ @*
]ZZ [|

? yY 1zZvZ ! wgvZ} Z :Y7 q


-Z ~z% d k
X M c*
vZN qL L:c*

\ M

Y7w$
+L{z kZ c*

vZ ~ y
M ( 64) e
$M

! x y| (, kZ gzZ }4Z gz~


$
A Vz LZ {z
4G
& ) X
.nG
( 619B1 :Z G

$u X s Z k
g
B Z \vZ g vZ Y 1zZ
: @*

VzvZ c*

a vZ wg~

1 DD e ^v ^e # ] ^e

^n& # p ^ EE

B Z \vZ {z c*
k

rg # z vZ L L
X @*
;g

#)
-E
: D
<XE

x a **
}g \ LZzz \vZ L L

OUTU V (`nf pFf] 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

156

) Zz <

L IZ {o

n
pg B V
yZ gzZ D{ c*
i ]

v(gzZ Y 1zZ Y m
CZ } [ZgzZ <
L z [ pX
n
pg Vx yZ zz \vZ bZ {)z


} #
x Z[Z gzZ wg kZ vZ X
1

X v { ZegzZ $
+

7 yvz vZ Y 1zZ

0.Z _f':
**
H L L : Z wwZt w :Y Zz G
G

? M
h
zT
$r b Z

n: xD
+L
LZ {zgzZ
HHL b Z]|':

]z KZ {z YY H t ngzkZ LZ: gzZ


:gzKZ~ 0
+
i KZ {zZ
# M
hgz])}uz

,gzZ ~ y] c*
b Z]|g {ot : ?n

]:S \vZ '!*


t VY u{z $
c*
$

Z \vZ c*
 ~gzZ ]:Stg {ot  ~
: \~g !*

g ZZ
# 1 [Z CZZ c*
kZ }gzZ

n e 6 m% ] a ]$ ? n^ e # ] m$ ]
] a 6 ^ f Jm$ e gn m 6$ O
wMLSVmy o n u$ ]

Zz gz kZ Z kZ 1 \ M vZ
/ZgzZ L L

Zz1zg akZ e **
> \ M {z
/ZgzZ 7

N (M V (^r] nf

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

157

) Zz <

L IZ {o

{z gzZ @*
{Z
+ Le T ~ Vz LZ {z 7
1

X y!*
$Zz

:Y 1zZ Z

: S7ZgzZ ZgzZ ]g Z ~#
Z' V k]

fj$ x ^ f m oF # ] m rm ^ ^ ] * ]EE
2 DD m $
( LZvZ&n Zz k
,
+zg s ]y x L L
5
X @*
C
6,B; Zz q nZ <gzZ}

ZgzZ @*
#
)g f g} 7t t
~#
ZgzZ {7

w ( ! <
L IZ fg/ C k
,
+g)g f z
5
X ^
,Y **
%Z ] B;
: {E
+#
Z~rK *%~ * M
6

m mF ^ ^ ^a q h] v ] ^m$ ^` n 6 ^ $
wOSV] y # ] a k^ ]aF o# ]
g ~izg k0*
yZ D Y ~ {v yZ g c*
i LZ
# LL
[Z {z ? M V k0*
}g v~izgt !*%} Z :y7 {z D 0*
X k0*
vZtt
z ! vZ gzZ s 8t Z gzZ [Z ~C
 Z "
$U*
X CB#
Z uV; z ]g

] q (n] pF^j !o9n pFj


QS V (onv] na]e] Fu]f ] m] ] o l]?^] ]

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

158

:y ] ZPgzZ ]o] Z

]g6Zi gzZx q
-Z X k
,
+;g ~ k `
5
x **
T M q
-Z 1

] *Z 0*
z zg kZ ~ o **
iB LZ6,kZ
1

X ~w1 a
W |z]g6Zi kZ

~g q
-Z 4Zah
e { C lg !*
M &~ TZz Zzg 2

wqZ ( LZ LZ V,Z X
H g gzZ Z
/M 6,
zZ

yZ {z gzZ
g z 6,yZ \vZ 6, T c*
Zz
2

X 0*
]V{zgzZ
Huu V;z
z$
+V :

ZJ
-VZg &{z ~ TZz y-gzZ b {k
,
1Z **
C
3
*
@Y ^g Y iZ 3g%C
gzZ X ; g @*M n ~ga ~ w
! M kZi ~y
a \ M ZzryY e Z G
M gzZ
G
:c*

g^i i h a $ ^ ]* EE
3 DD ^_n ]

V^ ( V^ [ m a^e ]* ^m ^n '$

N*
{zq E ]!*
t ? kZ g Z L L
:c*

?g DxB ?J
-VZg & D"

X y-{z :c*

a\ M X7

] \!*
LZ Z
# b vZ0,
'Y d
Wb z/0vZ **
4
U Z } n y Z gz Z zg

NQQL V (] f] h^j ( xnv ]ve


QUSP V (h?] h^j (^f] xnv ]ve 
NOMM Vf &mu (^nU n] j ]m h^e (^] h^j (^f] xnv ]ve 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

159

a \ M gzZ c*

7I a \ M p zg Z e x Z/

:c*

oj$u ^` j v q^* e % i F ] k ] ^ n f i ^ ]* n f i EE
1 DD

B Vz6,6,kZ
( @*
M 6,q c*
) zg: 6,kZ L L

-V Kt
X 1VZZ e /J

k ^ ] $ EE :c*

a xZ 0b f 0 5

X 3g VQ0*
g egzZ b V
G L L' DD vi

Z7,t V { i b f 0 Z
# D
a \ M gzZ

ygzz ] b L L' DDFu$ ] $ j a] EE :


2

X l

]ZgB a \ Mi q
-Z Vz b 0 gzZ b 0 Z 6
Vz
z D Y :Zz X ~0
+Z Z ]Zg gzZ g w'~ WJ
-

_ b 0 Z
# V Kg Kgk0*

Z]
. Vz 3 Zg Z
# +
$Y Vzge zg kZgzZ

VzyVz {z J
-Z
# Q _ b 0Z Z]
.
3

X g ByZ zg V7J
-

iiii

PLST V (u] m n] j h^e (p^] h^j (^f] xnv


OTPU !OTPT V ( #] o ^ e g^ h^e ( g^] h]e] (j] xnv 
OTLQ V (^] g^ h^j (^f] xnv 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

160

) Zz <

L IZ {o

:[!*
VZ

yZZ6,y]y
M
yZZ >y
s !*
yZZ k
,
+q z] ]!*
5
{zC
Z% ]y
M
: y
\vZX gq
-Z

wPVf]y o m a ? ^ e

X n
pg 6,]y
M ( yZZ IZ )gzZ L L

:c*


g Z6,x }uz

` m ^e ^m F ] n ] # ^e + m
o n v # ] 5 ] lF n ] o ^m ]
wMMPV] y
gzZ >gzZ n
pg yZZ6,]y
M - gzZvZ v {z L L

nv {zgzZ D ~~ VgzZ zg Z'


,
X ~ V Zz
1{E
+ yZ gZ **
yZZ6,y]y
Mg c*
X K~gTsf Y

:**
yZZ6,#
'!

g vZ sD kZ gzZ #
 {o
) Zz <
L IZ

: 
g Z \vZX k0*
]+Z

^u ] o ^ m &n ] m ^$ ] # ] $ ]

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

161

) Zz <

L IZ {o

] p ^e pi ^ ] g i ]^ $ pi ^
wOPV^y o n f n # ] $ ] l i

vZ " L L
}Y z gzZ *
@'
,lg!*
zgzZ D #

H {z }Y 7 M gzZ X @*
~ 3g V Q
Zz ] kZ ~ }i }Yt : gzZ }
X!*
Z(,Zz + Y Z(,vZ "

T#
{z y7 g !*
g !*
a *l L L: +

* M
? M
{z D Zg e TgzZ ?
t X c*
~ i Z0
+Z ZgzZ ~ V M Z[Z wZ M Y ZZ kZ yZ
ge v vZB [Z kZ gzZ [Z wZZ yZ `e
$M

gzZz ( 1039 :g ) ~g g X 7ZkZ DX Hf Vzq


0*
 c*

a vZ wg e
$Zzg d /0Z g
$u[Z v

vZ ? H ( 1) X }Y 7 ZvZ Z gZ m V!*
X }Y 7 Z vZ ? M
#
( 2) X }Y 7 Z

ZvZ ?
lg !*
( 4) X }Y 7 ZvZ ? H~g 3g ( 3)

vZ s ? Zz V]kZ }Y 7gzZ( 5) X }Y 7
1

X }Y

:c*


g Z~g

^` ] n] ^q j e ` n i ^ i ] ^ $ ] ]$ m `
wMTVvy o a F ` j^q ]] ` o$ ^

M Q 7
-eZ {z g g OZ #
sv {z : L L

MMRO )N VFu] nni

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

162

kZ v {z M {z Z
# : I M V*
K kZO
Xq]V
 g OZ Z Z [Z @*
i Z0
+Z O ?
IZ L L
gzZ ~y X C
kZB yY {z Y M #
7
-eZ

X
K~(,q
-Z #
[
a * u ?

[
gzZ ~ c*

a vZ wg ~z% b 0 Z ~

iZ ] gzZ iZ
@ \ M gzZ # VZ z yS wV #

bZ d
$
}uz q
-Z V
_Z Vzt bT H {g 
Z s
X V
H5d
$
!*
#
~

~ X C V*
K #

~g
$ qZ a *

1 X 7C
J
-Z gzZ [g

:#

: ;g Y Hf #
~gTsf

{g a xZ ~z% d h
+i0)Z X :g VK 1

V 8 ~ Y7 e x Z/gzZ m
6,q
-Z ~ ]P
VK~ L L:c*


gZ a \ M 7:Hn/ ? ?H

2 X V ; gN @
*
/bVzlg !*

~ Vzy}g v

$u a *O X : x
g
gzZ Y J Q + D 2

D YY
~ X N M x c*
Z ,Z #
gzZ
3 X Yx ~ m
,
g yp `C
gzZ Y 1VQ ( + )

SLRL V (j] h^j (^f] xnv 

MPNP )N VFu] nni 


SLRR V (j] h^j (^e xnv

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

163

b {k
,
1Z **
C
X : Y y
**
+Zz LZ zZ #

3

p=B e x Z/ a vZ wg izg q
-Z L
L D

wg ? M
#
! vZ wg c*
: {7 gzZ Z q M q
-Z
HY7 T~ }g !*

#
L L :c*


g Z ~ [Z avZ
( 7D kZ = b ~g v) }Y 7{ c*
i b {z
y
**
) CZ ]gZ
# X V C V*
K kZ N ~ p

Zz y$
+ V 0*
Z
# ~ VE
K #
( zZ
V-Z
# gzZ ~ VE
K #
t Fg Zu V
#
X ~ VE
K #
t,y'g q!*
z Zzl

$ Mt Q X 7 Z \vZ D X ~ Y Z 0*
e
yZ
z

*
@'
,z lg !*
k0*
vZ D #
" L L :
]z
H{z }Y 7 }Y z Z ~ VgV
X ]({z }Yt : ( }Y vZ) ?}
1

X ( }Y vZ )

iO X : Ya **
4
t a xZ b e0 c*

JQ DZ
#
z kZt L L :c*


g Z a \ M Z f ]!*

 Z
# ? Y JQ D ! wg vZ } Z :H n ~ X Y

yM
zZ KZ M {z gzZ D J 7,y M
zZ KZ _7,y M

N ! c*
i L L:c*

a \ M X g J
-#
t gzZ N J 7,

|t H @*
g ~ Vg Z "~ 0*
V ~

~ kZ ~ yZ p _7,gZgzZ > Zg g z 7

ONRT V (o^%] r] (q^ e] xnv

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

164

?D76,q

:c*

a vZ wg D
b fv
.**
X :YJ Q $ Z 5

w ~g Z0
+ZZ w kZgzZ ]Zg M ( g Z0
+ZZ > YZ ) q
-Z L L

izgZX Y {g !*
y
K ~g Z0
+ZZ b r Z { (q
-Z :Y
M sgzZ Y VQ wkZ ~g Z0
+ZZ ( g )
LZ {g Z q
-Z ( v M ) bT Y {g !*
y
K q
-Z b

g0
+Z kZp @*
y
K T *
@Y wY M 6,V 0*
~g Z0
+ZZ~ yZp,|
# z
zh
+y
v ( d
$
#
) @*
7

}v ( Y {g !*
wVs M g Z0
+ZZ ) J
-V 7
-Z ( t wqgzZ) M g Z q
$ Z q
-Z ~ yZ0
+{ V#
Z(, Zz s} (,WZ(,V# : }v ~ }g !*
M

X 7yZZ '
,
Z'
, Z Zg ~ w kZ p g

{ Zz6, ]!*
kZ= [g
/
z (Z q
-Z6, : bfv
.
Z xsZ @*
y
/Z Vz: ?Vz]g 7
{z Dg6Z q kZ @*
|X}: ZZ" {z @*
g6
B( V M z q
-Z ) V#V#s~ [Zp}: ZZ"
2

X V @*
]g

* Yx **
ZEgzZ g sZ K#

6

yT yY s ! : VC
V*
Kt #
L L :c*


gZ

~ ]g C
LZ ~ **
x ]g @ IxsV

ONSN V (o^%] r] (q^ e] xnv 


SLTR V (j] h^j (^e xnv 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

165

) Zz <

L IZ {o

^ gzZ **
ZE % b Z K $ g s # g
1

X **
C

a vZ wg X : , 7{ Zz6
,t v#

7

\ M c*
@*
7I egzZ " \vZ " L L:c*


gZ
J
-
z kZ #
X
rg egzZ " \vZ c*

V-

Y g sX Y 7x egzZ " J
-Z
# 7
g Z Z gzZ Y g Z $ Z { Y H u| Z'
, t
2

X Y {

X : Y id{ c*
i
ZgzZ { c*
i
#

8

* J
-Z
# 7J
-
z kZ #
L L:c*


g Z a vZ wg

gzZ Z0
+{ Y Z idgzZ lp Z (,
g Z
3

X Z

g Z MZ v #

9
a vZ wg X : BV IZ **

b {k
,
1Z XgOZ #
C

z kZ Y $Z Z
# LL :c*

$Z !wgvZ } Z L L :Hc*
g
a \ M ? Y 4 XgOZ #
VIZ**
 Y c*
VyZgZMZZ
# LL:c*


gZ

Y Za ] ]gzZ * ~ V #

a vZ wgX : ,hz| m
6,V
zz T

(PLT)M Vu (PPR (PPL )P V^u j (MLPR V (^f ?] h?


X c*
g Z
Z 9L LZ - 
X 9L LZ q !SQ )M V^u j (MRO (MRN )N Vu 
MSUU V (o^%] r] (^f j] xnv
RPUR V (^] h^j (^e xnv 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

166

}uz q
-Z a hz | m
6,
zZ }g v~ (
)d
$k L L :c*

s yZp, }uz q
-Z Zz 3 bT N bkZ

\ M ? V ~ Z
z kZ h
+
Hn M q
-Z X D

Zz 6,
zZ 0*
w ~g vp ~ ] ? ! 7L L :c*

}
)g Zg v~ VV7}g v\vZX # v
vZ } Z :H n M q
-Z X }
Za z ~ V }g vgzZ
]gzZ * L L :c*

a \ M ? H z ! wg
1

X ]


gZ a vZ wg X : Y ] u #
a

( {g!*
z ) ] ~ gzZ ] J
-Z
# V 7]ZggzZ y L L:c*

X Y qz:

:c*

a vZ wg X : ] O #
b
yZ ,g gzZ x **
kZ p [Zv #
Q ~L L

v ~ }i Z \vZ N V1Zz Z!*


~ 46,
u
3

X } k
,
gzZg ( )gzZ }

X :V 2~ VK{ TgzZ vg " #


c

Zz { ZeV }g v~ }g !*
}g v= :c*

a *
}g !*
VKZz { ZegzZ ]ZpZz { Ze{ T]Zp

4 X g e { c*
i ~

ORML V (&^%] r] (?]? e xnv


SNUU V (^] ]U] j] h^j ( xnv 
ONPS V (o^%] r] (q^ e] xnv 
MPM )O Vgnaj] gnj] !OLR )S (MTT )M V]] r 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

167

a vZ wg X : , 7~ x Zwz w 'vd
$
#
d

 }7{ Zz6,]!*
kZ M M (Z
zq
-Z6,V L L:c*

X jx Zwc*
c*
jw'w kZ

@n *

z yZZgzZ + CZ ]Zg VZg v I #Vzq
-g @*
#

L L:c*

a vZ wgX : BZ e

X
x 
gzZ
z M q
-Z X VC
 #

*
z yZZgzZ + CZ vX

zgzZ
z x 

XBZe
@$
+

**
gzZ LZX k]Vc*
c*
-g !*
q
Vg
L L :c*


gZ a vZ wg X : q
-Z ~ VK #

~ yZX B 7J
-Z ~ +Z 9z Zz Y ~ 3

X V} h bV k0*
X v {z q
-Z

} VgyZ n~uz X ,g ( c*
g KZ )V {z

u yZ V1Zz FpgzZ V1Zz Vz% C kz!*

sq
-Z ( zz } h zZ ~ V !*
) b y; VzZ
qX p
A : N Y ~
A 'g+ZX Vv
3

X C M )sp
A

X : V Za g Z } L ( 30) M ]t #
g

Za M Li !*
M #
L L :c*


g Z a xZ

PMPU V (&^%] r] (^] xnv


MNTT V (o^%] r] (j] xnv 
SMUP V (n^] h^j ( xnv 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

168

X wg vZ {z }t q
-ZC
~ yZX V

lZ F,k] g ZZ z ]Z ] Z
+ y #
h

~zc g ~ q C
{)z lz gp g wJ e we lZy
-Z
J
# 7#
L L :c*

J x( X : '
!*
-Z {z
q
/Z :g (Z jg VQ #
Q ~
nXgB; q
-Z ? B; q
-Z {z
/Z g!*
-Z ?
q
? |gzZ
6,> M Z% VQ Z H ! wg vZ } Z :
HH
2

?ygzZQ :c*


gZ a\ M

wg X : V ]]uZz ]ZZ 7
-eZ #
i

M Z (,0
+e ( ]Zg ) d
$
#
L L: g
$u a vZ
v ) Y 1 3 Zg ]
.) }0
+e ]Zg ~uz Z v

-eZgzZ X ( 7,7i p ,]g c*


7
i c*
,g* ]
.)
3

X x ]

V 7Za ]@*
mp V ]/g !*
$
d
#

VJ
-V 7#
L L:c*


gZ a vZ wg X :
4

X Q7q }ip { c*
i lg !*
6,

'
,
Z'
,'
,
Z'
,w ) }g
/ ~!
z
#
) L L:c*

a *X :( '
,
Z'
,ygzZ'
,
Z'
,y

SOPN V (^] ]U] j] h^j ( xnv


SOMU V (] h^j^e ^j] h^j (^e xnv 
QSSQ V (n] ^r] xnv 
X 9L LZ q !PUQ )P V^u j (NTR )O Vu 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

169

) Zz <

L IZ {o

 Y M Y ( () }g* ~ ~
z (

`C
!vZ wg c*
:Hn e x Z/X Y| (,`C
gzZ VC

1 OL L:c*


g Z a \ M ? H

X : ' ,1~ kZ gzZ Y [Z 


z!u[}iu l

gzZ Y| (,gkZ w #
L L: Z
/
g Z a vZ wg
Z p > 2i w LZ M q
-Z Y x Z
z

Vz1gzZ V Zl
[ Z 
z!u [}iugzZ 7 Zz h
e
2

X Y

k k :e :e C
$Z VgI #

:c*


g Z a * X :%q
-Z sa
Vg

p M M (Z (
z): i q
-Z6,V L L

'g:e :eB%q
-Z q
-ZgzZ 7Zz wJZ
L ]VggzZ Vz%t ,q { C kZ V
:
3 X

y& M gzZ *
V ~ }i V- !*
Md
$
#

Z kZ L L:c*
#

a vZ wgX : V ]uZz'
,

Vz V & M gzZ *
V ~ }i ~ V ~y
M

H !vZ wg c*
L L:Hn c {XV]uZz'
,lg!*

# ! V; :c*
Z


gZ a \ M ? N Y uh D v(

SLRM V (j] h^j (^e xnv


NOOU V (^] h^j ( xnv 
NOOT V (^] h^j ( xnv 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

170

XV uh v Y
g z [

 7#
L L:c*


g Z a * X :]Vi o
2

XN M ]igzZ Y 1VQD

a x Z X : Y {g ~ gzZl sy ZZ #
p

{g!*
z gzZ ( kZ v ) bZ ~ qzxsZ L L :c*

gzZ x ZwK ) VzKVz {z gzZ ~ Y ZZ 6 Y bZ


3

X *
@Y ` ~ .
LZ,
$Y M ~ ( ~tK

:c*


g Z a vZ wg X :C
h N ] Z
c*
g q

V;z : C
: ZI
]Z
( c*
g ) d
$
LL

4 X: ~ kZ {z

X : ~ ] #
[

Y 0
+e ~ a ~t r


K a xZ g l IZ L L; ~z% b P **

X c*
3 **
Y O 0
+eZ \ M

:] ~(,#

yZ N Y CC
9 g 9t Z
#  ] {z Z% yZ

X Y B #

q
-Z ~ zZ a xZ g I #
X:l ~u s

6X }#
6,V1

MSSR V (o^%] r] (j] h^j (j] xnv 


OSO V (^m] h^j ( xnv MLOR V (^j] h^j (^e xnv 
SMMU V (j] h^j (^e xnv 
OROS V (g^] h^j (^e xnv
MTMT V (o^%] r] (j] h^j (j] xnv

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

171

a vZ wgx( {zgzZ vZx **


\!*
gzZx **
~ux Z

1 XV ~
M IZ

}iutwY L L:c*

y a vZ wgX :g wY [ t

kZ vZz Vzn V J e ~{ l yZy


x **
T
2

XVB

vZ wY [( pzg ) ~ i a vZ wg : N
3

X _ { C

]c*
M k >g T L L : y

a \ M gzZ
4

X H
1X wY{z B c*

wg X :
Kq
-Z ~ VE
K#
wz4, g }**
u

,F,
Z ( y& M ) g *% 0 } !nvZ L L :c*

a vZ
B 7tb
,h , sZ z w ,#

1 7x yZ ) }76,kZ , hg.
$zZ yZ 

w V g } g *
@Y gzZ a V V ( Y
5

X 7g ah
e p N a

g } V } 9a J 7
,i ~ux Z ': N
6

X, Z Z i ~ #
Z ~ux ZgzZ V wi **
y& M

PNTO( PNTN V (j] h^j (?]?e] 


ONUM V (o^%] r] (j] h^j (q^ e] xnv 
OPQ )M V^q] ] 
ORNR V (o^%] r] (u] h^j (?]? e xnv 
ORM V (^m] h^j ( xnv
OUQ V (^m] h^j ( xnv

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

172

) Zz <

L IZ {o

x gz wY [gzZ g *%0 } l ~ux Z v


1 X Y~ *g ` gzZ ` c*
Hzg yZZ IZ x Z { 0*
-Z #
q
w
2X
Zuz ~ tq
-Z ]uZz } (, & #
x
E
3 X M 7~ [Z >k
,
i8 L
b
L Zz ZgzZ~ [f
wg X :
K~(, #
**
q `g [f y
/gzZ 7/J
-Z
# 7] L L :c*

a vZ
4

X 7q [f `gJ
-Z
# 7

 KZ V}g C
VZ y& M #

: y
\vZ X ~

]aF ^$ ] oJF m o n f% ^e $ ] o i ^i m g i ^
wMM!MLV^]y o n ] h]

s y& M Z
# g OZ y kZ \ M ! }} Z : L L

[Z u**
g q
-Zt 7 J e V {z M VZ s q
-Z
X
gzZ Y u x Vz
zz N kZ *
@ Y ': N

X DPvZzX } Za x igzZ PsV

X 9L LZ vZg ]Z !POMM V (^] l]^ h^e (?]? e 


SOTM V (^] ]U] j] h^j ( xnv 
SNTQ V (j] h^j ( xnv (POMM V (^] l]^ h^e (?]? e] 
NMRR V (o^%] r] (?^`r] h^j (?]? e] xnv 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

173

X :} '!*
V }ig Y q
-Z d
$
#
A
: 
g Z \vZ

` i ] e$ O6 ` ^q ] `n ] ]]
wTNV]y o m ^j mF^Fe ]^ ^$ ] $ ]

-Za yZ }i Y M #
q
t yZ Z
# gzZ L L

6,V M ~g va kZ }]!*


yZ Bt0*
a
X n
pg 7

e
$ M kZ Z :vZ gtz%0Z gzZ q ?q ! Z 0Z k
,
0Z L L
`

; Hw d /0Z~
gzZ Zz > ~ }igzZ d
$

z #
Z
# LL

g Y q
-Z }i \vZ g 7!*
Zz1zg Z'
,
~ X D 7yZZ 6,V M yZ v ? V

t vZ kZ= V
K#
[Z ~ ~#

4G
&)
.nG
( 1088B2:Z G

X g 6, #
 ~ c*
g

:c*

a * ~z% d z/0vZ
q [f[ M t ~ VE
KZZ #
LL

VzgzZ Y Mt Vg Y q
-Z 7
-eZ
zgzZ
1

X V d
$
}uz q
-Z V*
K

] !*
!*
{g V q
-Z sg Y { z c*
L L ; +
}i q
-/ q
- Z ~(,q
-Z T nq
-Z g Y c*
}

f 6,zZ T , ] !*
z vZ Xgz Z C
~ VZ

X 9L LZ vZg ]Z !POML V (^] l]^ h^e (?]? e 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

174

) Zz <

L IZ {o
4G
&)
.nG
( 1088B 2Z G

X [ M

:y g

6,kZ ]gzZ *
@Y M
z y
KZ * y
s !*

V\ M kZu Zwz Z b
#
zggzZ ]>Z gzZ CY ~g
kZgzZ *
@Y JQ {6, yQ @*
gZ {z XgzZ *
@YQt
o nvi

: Dg (Zg Z
Zg ? T ]{z *
@Y

k ^ F v^ e l ] l q
wNL!MUV?y o n ] m F % ] o

, " ]gzZ L L
T |{z M h'

Z Z
Hc*
7
-Y ggzZ @*
g (Z g Z
Zg s ZZ
X y }z

T -Yg g >ZuZ
Y M #
y T
=Z g v
gzZ N Y 4Z ~ VLZ zg x W,
Zk
,
i
}uz q
-Z VQ h N gzZ }igzZ N Y } 9a ~qt
~g7 gzZ Y !*
,z { n * ~g7 ~ uZz M N Y ZbkZ
'
X Y Zz #
gzZ Y0yZyK
mq
-Z }i

J e e gzZ gz$ e
$.gzZ Y w$
+8
-g kZ Y O y& M gzZ

Vzu LZ
J M y kQ X B { C 6,Vzg ) y& M
gzZ Y
XV VQl6,

^f r] ] k u o u]$ % ] o ]^
$ ] k$ J] o ]] k $ n o u]$ $ 6 ^j$
e q v m ^ ` ^ q ] o5 ] o n a]$ m o `

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

175

) Zz <

L IZ {o

wMS!MOV^v]y o n ^ $ m `

VZ 6,
zZ h N gzZ }i gzZ Y ~g 7
-Y q
-Z ~ gZ
# LL

Zz y k Q X N Y { m,
g { m,
g Zg gzZ N Y
kQ {z } 7,O y& M gzZ X Y Zz ( #
) Zz Y
V ~ +
$Z z s ZZ kZ
gzZ X Y Zgz$y

XV VQ l[g\ M6,
z Z LZ
J M y kQgzZ


Y O y & M Z
# y #
L L ; w l u ?

F,
Z6,}iZ \vZJ
-V N Y ,
/{ C 6,Vzg )kZ
XB ~}=
LZV ZzgkQgzZ }iF,
Q {z }

4G
& )
.nG
( 1633B2:Z G

:c*


g Z a vZ wg D
d z/0vZ**

gzZ q sq
-Z y
/KZ  gzZ Y Y ]g L L

( } 7,/
l" ) VQ s~uz

;g
g nj VzZ LZ M {z i Zz M g

D
/( [i Zz M ) vgzZ } 7,
/ F

g i Zz M {z
1

XN Y

Ug v X XX &f] ZZ t X Y ~g 7
-YgzZq
-Z~ kZQ

V} 9JQ ~ VzGKZa [z [{z X ' J Q


_Q6,
zZ @ M yZ X _ b Zzg Z gzZ Z yZZ
# X
X @*
HByZ =Zg \vZVgN {z V

wRTV]y o m ^n a ]^ pF ] n $ $

SOTM V (j] h^j ( xnv

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

176

) Zz <

L IZ {o

( ) } 9 {z q
- k % ~uz ~ kZ Y ~g 7
-YQ L L
X V
gzZ V} 9J Q~ ^V
KZ {0
+
ix Zx }uz
: y
\vZXN Y qz **
q~
Z\vZ {z
/
g {z
/

o m `e oF] ']q ] a ]^ % ] o
wQMV
? mFy

[g LZ ( ) VzGKZ {z q
- k g Y Y gzZ L L
X,hz ~!s
d
$ Vg ~ wq kZ X : k
,
gzZ@*
n{z gzZ
:} Dg Z #
Z0
+
gzZ ]{zXV {i Zz

wQNV
? mFy ^ $ ^% e ^m mF

?c*
VQ V[Zp~g ! k\Z ; L L

:Y c*
[Z yZ

wQNV
? mFy o ] F u$ ] ^ ]aF

Vg kZ gzZ \vZB}gv T #
{z L L

X H{z

XQ ug IGKZ a xZ g
g}uz
wg b {k
,
1Z **
C
O X Q v !*
a\ M
:e
$ M M
avZ

]$ ] o lFF $ ] o % ] o
o m ^n a ]^ p ] n $ $ # ] n
wTRV]y

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

177

) Zz <

L IZ {o

uh t~g V & M z }i Y Y g ( g!*


) L L
Y Ygg !*
~uz e **
XvZ& kZ Z } 7,
/

X ' J Qvq
- k
:c*

~

^ e oF ] ( ]+ $ ]* ^* EE
$ ^ ]* ( f ]+ ]* ]* ( ] ]
1 DD # ] oF% j ]

V-0*
l .
z kZ V VQu~ ( G )
LL

G {z }Y 7~ V} 9t0*
-Z ~
q

3g p ?
Z<
\vZ q V ~ yZ {z c*
`Q
X
gz Z + y
M z A Z X Q Y } %x gz Z -Y g g > Zu Z

:&

[ wqZ yZ @*
N YKqt =Z [g
Z z X
X Y 1

o v ^m n q a ]^ u]$ v n ]$ k^ ]
wQOV
? mFy
N YKq k0*
}g
{z q
- k :i Zz M q
-Z1{z 7L L
X

{z X } hg7!*
} Ztx 6,}i kZ ]+Z gvZ

smi X 9L LZ vZg ]Z !ONPQ V (nj] h^j (j] 


MRN V (m^v_]

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

178

) Zz <

L IZ {o

(q
-Zw VZ, VzggzZ V V
Z
V VZ
vZ V` {g 0*
{g 0*
{zgzZ V` )Z b
ZyZZ
# X } Z
X } 0
+
i 5yZ \

6 ^ ` F Ju$ ^e ] p i ^f r] n m
wPSV`]y o ]u] `

?s}i B \ M gzZVzh N N` y TgzZ L L

X ~ yZ ,hg: :yZ , ZgzZ


vZ wgO X ( Z VSZyx 
}iu
: Z
/
gZ

1 DD $] v ]
]* ^$ ] EE

X()gzZ N Zx 
LL

:& IZ

H~ Vz
/Z._ wqZgzZ {o yZ t~g ~&

:Y ggzZ } Y

wQUV
? mFy o r ] ^` m% ] n ] ] ^j ]
!} Z ` M Y Z L L


y
M z w Z y Z V Zz Pizg #
\z ug n vZ
X }

` ^ j mF ^F e h m% $ ^ q $ ] Jv m
wTOV]y o m

~ VyZ {z
/q
-Z ~ #
QC
, Z izg TgzZ L L

ORNL V (n] ^r] xnv

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

179

) Zz <

L IZ {o

XN Yzg {z :V M ~g D P


X Y k0*
&Zy3aZ ~ z spg

: \~g !*

wUMV]D]y o m F n v r] l e
XaV { ZeY c*
t 3gzZ L L

gzZ0
+Z ~
q Zg e
$..
Vzn yZyZ \z ugnvZ
Xw1 :gzZN {z }N Z f

` mF ^ ^& $ ^ e $ ^n `a q oF nF ] m a Jv
wUSV]]y o ] n ` F6 kf ^ $ $ ` q
~ wq kZ .
yZ #
y yZ , Z gzZ L L
1 {z Z

# 3 yZ **
1 V }gzZ f0
+Z {z

X **
v M ayZ ,{ c*
i

:& yZZ IZ

L v Vk
:
Hv gzZ ]$
+z u yZ V \vZ

\vZ ~ ]g z {zgzZ } ZBWz x ZZ #


zg
~gzt gzZ yoz g yZgzZ w2yZ X Vq ~ #
}
.
IZ :X6,kZ c*
M k0*
TgzZ m,
_ yQ w Zz M
y g kZgzZ n
pgyQ yZ Vc*
0*
" g \vZ yZZ
kZgzZ Vq ~ #
}
. kZ D [c*
i Vi Z kZ ~

g \vZ V,ZgzZ M V,Z V wqZ ( {zyZ :


L
kZayZ6,y!*
i h g z Y m
CZ LZ \vZ " gzZ q nZ

DKz6,g LZB yEZ e


$.{z : X 3g [ZN

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

180

) Zz <

L IZ {o

XV VZz VZzg skZ

wTQVmy o ] F u$ ] o] n j$ ] Jv m

X ( ) ysgV, Z y T L L

iZ%gzZ]y
M

:W,
j'!

X c*

a LZ \vZVgZz6,W,
njyZZ IZQ

wMV$]y o $ ] Fn _ ] ^$ ]

X W,
\ M H G L L
kZ ) { q
-Z n kZgzZ ) { q
-Z w W,
nj
 X V# Vzg * y& M ~ gzZ ]KZ @'
,
W
**
O X 7k\ LZ kZ 8 %q
-Z W,
nj
M ZgzZ Z nj Z L L:c*


g Z a vZ wg ~z% bP
I
{ c*
i fh!p 0*
kZ x Y 6,kZ '
,
Z'
, Z Vzg *
jg !*
-Z C{ c*
q
i |zgzZ ZQ{ c*
i s'
, { c*
i
[ZL ;g xz kZ gzZ 7k\ LZ 8 0*
W,

1 X 7
q 6 ~z% e x Z/k ]c*
Zzg 0 W,
j

(^ne^v n e m ]
v ] EE
e ^v$ ] ^$ u (]$ ] e * ] ^ ] `

X L Lg
$ut !QNQT V (gm? m] v (gnaj] gnj] 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

181

1 DD n q]* `n # ] ] (a n ( f( j ]

y ex Z/| (, k g
$ qZ 0 W,
j L L
!ZzZM/p {z gzZ +Zg Y # ~ yZ D
 G
G
X f {zyZgzZ

:z
)$
+IZ

b &0 vZ **
O X g xz 0*
W,
jv $
+

:c*


g Z a xZ e
$Zzg

$ $ ^q $ n
v ] o ^ ]* EE
i $ V^ n Ve^v]* h ^m V ^* $ r j n
2 DD e

]$ u]* ^

N Y V;z v ~ ? y Zg v6,nj~ L L
~ t ! [g }} Z L L : V~ N Y U gz Q
V,Z Y 7\ M L L: Y ~ [Z X v #
Q
X , qz]$
+tt\ M

:[z [' @

y
KZC
\vZQ N YN Z ~&Zyvx Z
#

Zg7 Zg7 kZ ._kZQgzZ }wZ~}g !*


wqZ KkZ

: @*

\vZ 6X Y c*
!$
+

] ^n n i nF ] n ] m ] ]
o n f^u ^e oF ^` e ^n i] 6 f$ u ^% ^
wPS V^nf]y

RLSR V (^] h^j (^e xnv 

n ^] f] 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

182

) Zz <

L IZ {o

zi ZF,Zz% , Z9 ~ yxg y #
L L
'
,
Z'
, Z Zg q
-Z
/ZgzZ Y H: 6,Q X
X Zz [ gzZ,q Z

Zg q
-Z M y kZ Z% zi Z F,Zz % L L

}g VJZ X g2 * 6 Y 7C c*
i '
,
Z'
, Z

y kZpX D Y Zzg}uz { k
HK LZgzZ s g]
p } (,LgV;z 7Z **
nkZ~
ZvZ

H~ * M x z V;z Y H7w p gzZ c*

:
y bkZ
q y kZ \vZ X

^f jF nF m t o 5 F ] ^] $
o^f n u n n ] e oF f jF ] ] o ] J Fm$
wMP!MOVn]] oey
#
z'
,gzZ c*
~ nZ> Z'
,y
KZC
L L
p 0*
Z 6,
zZ LZ {z& BwqZ)**
kZt kZ
X h
e [ CZ p ` M | 7,[ KZ

p| 7,gzZ wyZ }t y


KZ \vZ

: q 

^ e ` q ] ` Ji `m m ] i `a]] o5 j n ]
wRQV
? mFy o f m ] ^

B; yZ gzZ , ,$6, yZ y ` M L L

{ z V y Z , VZ V 0*
y Z gzZ , '!*
X D

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

183

y
KZ Y %1 vZ pz Zg y
KZ y kZ

 ^B V 0*
K wqZ ( c*
},
' V; K Z Z p ZB
X, Zs y
KZ pY
IZt Kx $
+c*
(

^a q ^ ]] oj# u o m ` ^$ ] o] # ] ] ] Jv m m
o m ]^ ^ e a 6 q a ^e ] ` `n `n
wNL!MUVr] ?uFy

yZgzZ N Y s ciz vZ y TgzZ L L

yZ6,yZ N Y M k0*
3!*
# J
Z
-V Y c*

X , ZwqZyZ B3yZgzZ @ M y
:c*

au0*
 ~z% b 0Z **
~ KZ

$ i a V^ v A # ] ^$ EE

f ^ V^ ( ] # ] V^ ^ [v]

(oFe V m V^ [ % ] o ri ] h ^m m e$ f ]
V^ (o ]a^ $] o o nq] o ^ V n V^
nfi ^ ] ] ^e (]n` n n ] e oF V n

V^ (o _ ] V ^ ^ n ( n o j n V^ ] `
V n V^ ( ] n e n e o$ m $ $ ^ ( ^^ e _ j
1 DD ^ ] k

$ (^ v $ ] e

LL
~#
}
. axZ wg  b 0 Z **
VY ~ Y ? H ( Y7 ) gzZ \ M X q
a\ M X Y 4 wg kZ gzZ vZ :H n ?V

NURP V ( ^] ] h^j ( xnv

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

184

) Zz <

L IZ {o

= 6,WZz [g LZ } ( izg #
) :c*

7{ C = H ![g }} Z : y
KZ M

:

g Z \vZ ( Vz76,~ {z Z) ~

Z]Zf KZ Zs LZ ~ : y
KZ ?7VY ! V;
` M YZ L L :

gZ \vZX &7^
,Y Z }uz

6,kZ ) Z ZgzZ a } Z ]Zf ~


Y
IZ kZgzZ Y ~ $6, y
KZO ( Z
+Zi
kZ , Z wqZ y
KZ {zO 1 Y c*

# Y
IZ LZ {zgzZ Y ~ ]i YZ ]!*
y
KZ
;g Z{ ~g v~ a}g v
h gzZ ~gz :

( X Y $ 3? )

vZ Y c*
[ !$
+ kZ C c*
i 6, M TQ y kZ
: y
\

] ! m $ ^ ` r $ ] l^n $ ] ] u jq] m $ ] gu ]
o vm ^ ` i^ a ^n v O kvF # ] ]
kf ^ e % pF rj v ^e ] lFF $ ] # ]
wNN!NMVn$^r]y o m a
%N V yZ H L L
V yZ 7Z yt Dx } E

V7 *
*% yZK x (gzZ yZZ , 6
%N Y
w \vZ}igzZ y& M X g{z ZE

c*
!$
+Zg7 x K kZ C
 @*
gzZ H Za B
X Y H: 6,yZgzZ Y

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

185

Bt c*
[Z ]!*
V yZ \vZ ~`e
$ M kZ
%Nc*
V7
} E
}wqZ iZ y
KZ X **
7{0
+
i {g !*
z %
 6 ,!$
+Zg7 Zg7 !*
w y Zt c*

\vZ 
1 DD nF ] m

: y
a


j ] ^ ^ h EE

kZ y Zz #
Zg U
/Z Zhq
-Z T L L
X Y 1!$
+

^m ^ A o f$] pm n e q $ ]* ^ EE
o m (o m (o e m n o $ # ]

^ gvm V^ ` ^ ]* n ` e ]* ( ` j ]*

^ ( a^m$ e ^ ( e $ ( ( ^
( n ( ^ ^ ^ `e e a^m$ e ^
( ^ ( `e a^m$ e ^ ^
] `
$ j ] ( `e a^m$ e ^ ^

# ] ^ j ` m of m r q$ ] ov$ j V^
nF ] n ] m] ] V # ] h^j ]. i ^ ]* VA
^ m ?] wPSV^nf]y ^% ^ ] ^n n i
]n ^n ?` o q]* ^ = # ] ^m # ] Vq$ ]
2 DD ` %

] u]* ` $]* `]. `j ^

~ [Z avZ wg e
$Zzg c { L L

NNUM V (gnj] gnj] xnv


X Z 9L L Z k ]Z) !OMRQ V (nj] h^j (i 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

186

) Zz <

L IZ {o

!wg vZ } Z :H ngzZ Z q ~ #
}
. a\ M q
-Z
gzZ D$ s1 ^B} x }
%N7Z ~ D
V @*
g gzZV H > ZE
**
~


gZ avZ wg ? [ByZ Zizg #

/Z Y H[ ^gzZ

**
$ V} :c*

/Z [ZNz `

Z a }g v Vk
H yZ Zw ~g v

Y 1!$
+ ? ZwZ
+ZiQ { c*
i Vk
HyZ Zw ~g v
axZ wg X zg t avZ wg M {z

7e
$M y M
? H ? D zg VY :Y7 kZ

H76, M gzZ ,w Z izg #


L LS7,
%Nc*
Z ZE
n'
,
Z'
,ZZg
/Z Y
X a h
e [ ( t~g )gz Z X N M

~ hLZ ~ ! wgvZ} Z : !kZt ( 47 :Y m


CZ )

@*
{ Z\ M ~ X Vz Zi M 7Z &74 ]!*
kZ
X Zi M

{zV

:c*

a* ~z% b /0vZ**

$ $ n i ^ u o a ]* ^ m n l^ EE
1 DD a

^ m

kZQ ( n
) g c*
g b 6,kZ gzZ *
@Y ] L L
: V g: V;z (
z kZY ) Y c*
V>kZ!$
+
Xg b

NPMP V (m] mDj] h^e (q^ e] xnv 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

187

axZ VrZ e
$Zzg b /Z 0vZ **
LL
Z ( V c*

c*
)Vz \vZ i zg #
L L : D

ex Z/X ~
q gzZ % y$
+ }

XB; { :c*


gZ \ M ? H !vZ wg c*
:Hn

$
d
bT b Q Zzgz& }g 7Z \vZQ

{
!*
~gzZ V Zz !$
+~ :

g Z \vZ X Zz

~ 3J
-
z kZ {z h M)f 5
/Z !X V

M
/Z gzZ Vz Z : !$
+ kZ M~ J
-Z
# Y 7

~J
-Z
# Y 7~
AJ
-
z kZ {z h 5)f

kZ ~ Zg ( ^
,Y**
)
/Z Vz Z: h kZ5

t ! wgvZ} Z :Hn ex Z/X V Z !$


+
a\ M ? VB; {gzZ % y$
+ v Z
#
1

X BVZ'
,gzZ V>t :c*


gZ

g
$u ~z% b ~g}
.G1Z **
s
# z h
+'
g
$u kZ gzZ
: CY

$r ] n e _ o f vn ^$] ]
m EE

^n % ] o ` n e k ^ ^
% j n ^$]
e ` f
2 DD $r ] o ` ]. ]% ]e a ] oj$u
G
E
uzg6,{ 33yxg 3gzZ
A V g 0*
o Z>
LL
kZ C c*
igzZ 6,}uz q
-Z VrZ ~ * Y 1

X L L,kZ - MRLPN V (PUQ)O Vfu e u] 


RQOQ V (^] h^j (p^e xnv 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

188

7Z A
$N Ys u 0*
6,g{z Z
# Y c*
!$
+
X Y ~ ]i YZ 4Z ~
A
LZ~ gzZ MV) ~ * (Z M q
-Z

@*
7w Vzuz p @*
wqZ ( M {z V Y $ zz wqZ
~z% b >k
,
O1Z **
~ }g !*
M ,Z 6,gzZ C c*
i 6,
:c*

a \ M

( a ^ n ] V] ^ ] ^ i ] EE
( Fe ^n ] m oi ^ m oj $ ] ] $ ] V^ ( ^j

^ ]( ]aF ( ]aF j oi ^ m ( F ( ^n

( i ^ u ]aF o_6 n ( ]aF h ( ]aF ( ]aF


n ^ oF m% ] f i ^ u kn ^ ( i ^ u ]aF
1 DD^$] o

| $ $ n ku_ a^m ^_ ]

~ :Hn ex Z/ ? y Y L L

a \ M X: ai gzZ V: g k0*
T z
> 2i gzZ { izg i izg #
 {z #
Q ~ :c*

6, ~ M,ZgzZ M ( wqZ ()

hO Zg HO c*
3w o

V) kZ
/Z N Y ~ V) kZ yxg Vzg Z

b wZ e 6,kZ { k
H VzgZ h I Z Z ]Zz

X Y c*
N~ 3{z bkZgzZN Y

 6 Y c*
~B; N Z wqZ!
)**
XV {z vkZ

RQSU V (] f] h^j ( xnv 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

189

o n fjF ]

) Zz <

L IZ {o

: Z
/
g Z \vZ

] . a n n n e f jF o i ] ^$ ^
$ q o o n ]$ Jn o ` o n e^u F o ] k o ]
wNO ^iMUV^v]y o n ]6 ^` _ o n ^

{z Y c*
~B; N Z kZ wqZ 0%**
kZ L L
N [ CZ= = 7,wqZ 0%**
Z
v } T~
A !*
z ~ 0
+
i { Zp{ q
-Z {z :
X V
Y c*
~B; N !*
wqZ)**
yZX V v {z @'
, kZ

: y bkZ ~y M
\vZ yZ

o n fjF l ] o jn mF n ^ Je f jF o i ]

^$ ]
o oF] ^ o n ^] k^ ^ ` jn mF o n e^u ^ 6 ]
n v r ] $ $ o % o n _6 o a o n ^
o ^ ^ ] f ^` o $ $ o %
wON ^iNQVv]y

TgzZ L L
} Z : {z Y c*
~B; N !*
kZ wqZ)**
H[ Z @*
: x= gzZ @*

Hc*
: wqZ)**
Z= ! l
w Z @*
c*
x r Za ]~ ! l} Z
kZ( ) g CY z #
Q c*
M: x }

Q z 7
-~ 3ZQ z wZ e t~ y
/ kZQ

X z ~i DB;,Z
&t
Y c*
~B; N !*
wqZ)**
kZy
**
z
]LE

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

190

) Zz <

L IZ {o

:= @*M:t }wqZ)**
Z! l} Z: zz w5z yx
{z

H%~ * ~ Z
# ! l ; : Q @*
: x[ Z= gzZ *
@Y c*

X*
@Yx r Z~ ]Z *
@Y H: {0
+
i {g !*
z=kZ

y
/
B; kZgzZ Z : }
z kZV
3\vZ

~ Vzix
/3ZQ OwQgzZ 6,Vzg Z3ZQ z|0
+!*
B

$` q h] # ] ^ ^ X n: Iz bkZ~iq
-Z

X Y c*
7 Z3
M z ypV/gzZ 33kZQ

:o Z>
'#

,g
/6,>
kZ X$
+z (
z ~gz**
yZZ6,o Z>

N Y g
/ M c*
! ._ wqZ LZ LZ v ( Y 3g 6,3

~g !*
y
N Y
/Z ~ kZ Vg Z, [Z 3 gzZ
: \

o ^n& $ ^ ju e oF ^ t ^a 6 ] ]$ $ ]
wSMVmy
[g\ Mt }g*gz6,kZ C
~ ?gzZ L L
X

:c*


g Z~ Y m
CZ >ggzZ

o f ^` 5 ] o5 v] ^$ ` kf m $ ] $ ]
wMLMV^nf]y
(
A ) > [ ~g a V X " L L

X Yggz 3kZ 7Z Y

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

191

3g >
6,3Q L L:c*

axZ wg ~z%~
b
g'ZG1Z**

DD $ ` $ ] EE X, vX w'
) gzZX Y

\ M ? H>
! wgvZ} Z
HY7 X g #
sg #
s !vZ} Z L L

JZz 6 gzZZz Z}
/ H ~ kZ yZZz Z
/:c*

6,kZ yZZ IZXV tyZ|


# ggZ q
-Z~X 
Vzg Z6,Vzh!Vz0
+
6,v ,g
/b ZgzZ <
,
gzZ ,g/
i N Y $ 9X ,g
/b
1

XN Y
/~ v M 30
+
zZ

:
)
' $

Zy)gf T m{a a 9}g \ ~g


)

g x M **
pT x L L{z gzZ V} 9~&

X ~y M
X D
Zz M #
@*

wNNVr]y o ^& ^& ] e% q

XV0
+!*
:
gzZ M [g \ MgzZ L L

: i ZBg D`e
$ M kZ k M0Zq

t gzZ ( M [g ) a Vlyxg tKZ L L

a g Zu zZ x g x M **
vZ
# kZ

x+Z Z {z q
-Z q
-Z kZ X N M a
) k0*
[Z q
-ZC
~ yZ X V`
Zpg Vg

a ( **
) v V 7IZ lg \kZ~ c*

Q V @*
lg \t ~ N
i z \ M N M k0*

PQP V (^m] h^j ( xnv 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

192

H Vl ,
) k0*
\vZ Y a \ M

gzZ
)
t X
wJlg \ \ M vZ Y
M [g :X ~ LZuZ L L >gy T x L L
kZ
gzZ } yxg Vz LZ ce @*

XN M :g :t

: yf ZvZ

: y
\vZXqV
gzZyZZ IZ h Y m
CZ
) t

wNOV^fy ] ]$ ? ^J$ ] i

)
Zpg L L
X yZ S 7 k0*
kZ

X Y]i YZa

,
1P **
C

: c*

a vZ wg ~z% b >k
kZgzZ KZ C
X C wJgz q
-Z C
LL
KZ ~ #
zg @*
g X KZ ~ gzZ wJ
1

X Vz
) #
Q

.G1P **

:
\vZ L L c*
M~g
$u {y b ~g}

s[Z
) VgzZ
) Ym
CZ
) V

2 X !*
ZZ 3g Z

3gzZ
A '%

_ Za {z {o
) Zz <
L IZ t \vZ 3gzZ
A

6,kZ mF,
Z <
L zy M
<
9 gzZ ` M gzZ 

ROLQ (ROLP V (e^rj ? of h^e (l]] h^j ( p^e xnv 


PQP V (^m] h^j ( xnv

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

193

O X 3g Za \vZ Zz Y ~ 3gzZ
A X C

~z% b 0 Z **
~}g !*
M 5gzZ ~}g !*
M M
: c*


g Z a vZ

1 DD l]` $ ^e ^$] k$ u ( ^ ^e $r ] k$ u EE

q Z V Zp ^ cizgzZ 3gqZ ;
A LL
X Z H

@*

Z'
,;~ 5Zg \vZ ~ * M 

) Z wg kZgzZvZ @*
7#wg kZgzZvZ @*
7~zc
~ * Z ] Mt @*
7{ k
Hg e vZ Lg ~
{z y-gzZ LZ @*
g zc LZ 5gzZ C M ;

X kZc*
#+ { Zp } 7]!*

b 0Z **
{E
+VzyZ V ?~(,a
A IZ
: Hy avZwg

xm g% ` j ( q $ ^` i ^ m ( ^ $r ] o $ ] EE

^u ] n ( `e^n $ `aq o % vj ^$ ]

^q ^u ] ] ] `n a] o ] q n (^q
^q ^u ^ e i ] = # ] Va a] ` n
2 DD^q ^u ^ e

i ] # ] j ] n

Z wQ , c*
M -C
M~ Tg Zi !*
-Z ~
q
A LL
w) z yZgzZ N Y} gzZ}n yZ T

SMOQ V (^]^`n r] h^j ( xnv


SMPR V ( ^`n r] h^j ( xnv 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

194

) Zz <

L IZ {o

vZ }{z N Y^sIZ LZ {zQ Y| (,

H { c*
i w) gzZ Zg v ( Y k0*
) }g ! n
X
H { c*
i w) z Zg vgzZ ! nvZ :}{z
:c*

y ~}g!*
V avZ wg~ g
$ugzZq
-Z bZ

oj $] f ] n ] o $r ] i $ ] $ ]EE
` p ] ( $ ] o p g ] o ^` n i

o ^ v$ ] $ ^` % pFm ( ^j $ ] ^j q
1 DDh $r ]

b0
+e,a ]gyZ 4Z {z
/ ~
A LL
}g *D ~ y& M ]gyZ YkZ {z
/ gzZ

yZ g VCH XV Vc*
z MC
b

~ % ) ~
A gzZ } 3 g0
+Z

X 7(

: D
a9vZ~}g !*
JgzZ
W 3V

_j m j m $ j m ( f m EE
$ ] a ^r ( ] ` v (ga$ ] ` ^ ]

u] q o ` ] (n ] v ] ` q] ]
2 DD $ ] o ^] j% `ne] o

,s u**
,~
# q g:,[%
Ov M L L

yZ v yZgzZ V VyZ X:

SMPS V ( ^`n r] h^j ( xnv 


SMPU V ( ^m] h^j ( xnv 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

195

yZ V @ M ~(,~(, V- yZ j~ VZ
V6,]g gx M \!*
LZ {z Vq
-Z t Z

X '
,
Z'
,
/J~ y& M yZgzZ

: D
a* ~z% b >k
,
1Z **
C

oF m e ^n $ oFf i ^ f m m $r ] m$ EE
1 DD e ^f

1 kZQ N Y ~ ?kZ 4Z ~
A L L

X Z kZ:V Z6,} kZ 7

%
g !*
i b &0vZ **
{E
+ V 5gzZ 3@'
, kZ
:c*

a wgvZ D

^ ^ ] f ^` m $` re oiF m EE
2 DD^` % rm
] f
gZD
,x C
V~g ZD
,3( y #
) izg kZ L L

X Vg

gzZ X}= !vZ } Z: }wZ vZgzZ g u3gkZ

X D
y avZ wgv M kZ v M *

e ] m oj $] a ^ ^ A o$ f$] $ ] m a oe] EE
k ^ ] # ] ] ^ $` q u ] q n f q

nj j e ^` n k ^` $^ ^ # ] ^m n ^
3 DD ^a u %

^` % ^ q

SMRP V ( xnv 

SMQR V ( ^m] ( xnv


SMRQV ( xnv 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

196

) Zz <

L IZ {o

v M t ~g v:c*

a D y b{k
,
1Z **
C
LL

b/ Zg ,
/ 3 Dzg x M T

:c*

a \ M v Mt ! wgvZ} Z :Hn
X
/'
,
Z'
,v M V ~zgC
c*
izg Z kZ {z
: D
avZ wg gZ, kZgzZ

f q ] A # ] ^$ ^ m a oe] EE
# ] V^ V^ []aF ^ i A o% f$] ^

` ^ m n f ^$] o e o ru ]aF V^ ( ]
1 DD ^a o ] o`Fj ] oj# u ?] ^$] o p` m

BavZ wg  Dy b {k
,
1Z **
C
LL

x:c*

a\ M i Zz M ?
Z
/
/ a\ M

a\ M D[pwg kZ gzZ vZ : ?i Zz M tt

kZ [ZgzZ
H ~ 3 w,T q
-Zt :c*

X ~ Z,

vZ: vZ 3QgzZ { c*
i XZ, 3N { i Z0
+Z \ M

yZ L g ~ 3kZ 5X wZ e tgzZ ~ RgzZ ~

: y
a 6g 3 ZwgzZ R bZ M 7]
m l ^e rm A # ] ^ V^ n oe] EE

^$] $r ] n e n gm e ] ] x ] f $^ ^n ]
[]aF i a = $r ] a] ^m V^ n &mv ] o ^e o ^ i$]

$ $ V^ (l ] ]aF ( V m m f% n

RMRS V ( xnv

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

197

) Zz <

L IZ {o

m f% n ^ []aF i a ^$] a]^m ^ m

$ $ V^ (xe n e n ^ ( l ] ]aF( V m

=^$] a] ^m ( l $r ] a] ^m V^ m
m a ] A # ] ] $ $ V^ (l

wOUVmy m a o a ] o ] v]

1 DD ^n % ] o ] n e ^]

:c*

a vZ wg D y b ~g}
.G1Z **
LL
d
$1Z) Y c*
~ ^
#u]y #

kZ) Y H Z9yxg ciz gzZ
A kZ ( HZ
? TkZ ? H !
A IZ} Z : Y Q ( t Z V-zZg
Y gzZX ]t ! V;: }gzZ B Z VZ y
/{z
B Z VZ y
/{z ? TkZ ? H !c iz IZ } Z :
kZgzZ Y c*
%f kZQ ]t! V;:}gzZ

7]gzZ x Zz [Z !
A IZ} Z : Y Q Y c*
%f

a vZ wgQ 7]gzZ [ Z ! c iz IZ } ZgzZ

wqZ Z
# Zg e y]yZgzZ L L]ze
$ M kZ
5q V Mg Y H
gzZ
N 7yZZ {z gzZ {z G
X H{g 
Z s *B; LZ \ M

H Y c*
%ft V/gzZ V]Z
#
z kZ

vZ l D: V*
**
vZ ! l,Zp
z kZ 3IZ
kZ D Zc 6,y M
! l D: 2~ C a 9

SMTM V ( xnv

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

198

ZX
z Y Zb
{z 7{Z
+ } zD
z kZp D: t ZB
: D
f V
/
zViz ax( b

a] ^ U # ] ^ ^ m a oe] EE
^` e e m f ] h^ ^ ^n ` ^a ] ^$]

$ ` . l ^ ln l^m ^ l^n ^ ( ^$]


^` vm rm $r ] m ( ^ ] kf ] ^
1 DD ] ]

n qn ^` vm $ ]

Viz :c*

avZ wg Dy b{k
,
1Z **
C
LL

k0*
T {z
/{z q
-Z 7 ~X ,Z {z
/
z
V Vzh yZ {z V } h b V V-
{z V kz!*
k] VgyZ {z
/Zuz,g
V ; VzZ u yZ V b pgzZ ,b Vzuz
p
A : V 4Z ~
A {z Vv sq
-Z b
X C M )Z Zp
A qN 0*

:ZZh
+' ^

%N [Z 
gzZ
A gzZ Vg6,gzZ zg F
}n yZZ IZ #
zg

A t ~(,
7ZgzZ V Vq
z VZ 
0*
Vz " kZ
: \~g !*

g ZO X iz
Z {,t yZ [g yZ

wNO(NNV^n]y o ^ ^` e oF] o ^$ m$ q

XVgN[g LZXV[Z 
y kZ}n L L

TgzZ e**
~ p ZTA p+Z 7ZN=Z [g

SMUP V ( xnv 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

199

: ~ g
$uO N Y wVz~g
A {z
kZ q :
\vZ N Y V 4Z ~
A MZ
# LL

? 7C}n }g H ( ! vZ} Z ) : }{z ?ce { c*


i

X U [ s CZ \vZ ?c*
74Z ~
A X 3 H

wgQ gZh
+ [g LZ 4
~ yZ I~ ?7Z :
:]ze
$ Mt a vZ

1 DD ^m oF v ] ] u] m $

EE

X `
Z { c*
igzZ YZayZ n VXL L
~ DMTR (MSU V E XX |] ] p^u ZZ [ KZ k 0Zq

g GxgzZ e /BB f b ]{ <


L z [
X,g Zh
+ \vZ~
A ML L: Hq )Z vZ
iiii

NUS V (^m] h^j ( xnv 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

200

: [!*
VZ^ M

yZZ6,gz ,
: 
g Z \vZX 7e**
B%kZ n
**
yZZ6,gz ,

wPUV]y o e F on $ ^$ ]

X H Za ._} i Z0
+Z qC
LL

:c*

6,x }uz q
-Z

wNV^]y o ] m i $ on $

TgzZ L L
._e
$z nkZQQ H Za qC

X c*

: y
a vZ wggzZ

( ( fj ( j 5 ( # ^e i ]* V^m ] EE

1 DD n ^e i ?] n ]

V1 kZ 6,V
kZ M yZZ6,vZ t yZZ L L

X6,k
,
~'
,gzZ hZgzZ6,y]y
M 6,VgkZ 6,

:x|~ g

: 
g Z \vZX *
* c*
~ uq x|~ g L L

wMNV
? mFy o n f% ^ ] o? Fn u] on $

X 3g `g ~ ( p ) [zgqC
gzZ L L

UO V (^m] h^j ( xnv

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

201

) Zz <

L IZ {o

:c*

V- 6,x }uz q
-Z

wNN!NMVtf]y o v$ | o o n r$ ! a e
t L L
X [~p y M
Zz ~(,

:c*

h
+'

wNNVtf]y o gjF] % ] ? kf%m Jm ^ # ] ]v m


kZgzZ
rg !*
Le&gzZ S LeTvZ L L

X ( p) [Z k0*
gHKZ {z X S LeTvZ L L' ^Jm ^ # ] ]v m
X
rg gzZ L L'k f%m X S Le ~k
,
{
X {zgZ yZ *
*"gzZpt gzZ
rg {z Le ~k
,
kZ

\vZ VY @*
7wpz p~ gZ yZ : [ k
,
kZ
% ]. ? :c*

a kZX c*
~DkZ wt ~}g !*

p k0*
kZ X [ Z k0*
kZgz Z L L' g jF ]
: q z
kZ Y Z x !*
gz Z Zt Y Z x s T

 f
e
Xw qZ
z izg } @*
Zz ~ q z
wpzp
a "Z gz Z @*
Z
[ Z \ v Z a pg Z gz Z
p D 7iz k
,
G
00_IkZ [ Zt gz Z @*
[ Z
X x %~
c*
[Za tig z /DyZgzZ g,n \vZ
]
h gzZ X c*
:
L '
," ~ /gzZ tig Vk
H

X c*
:
L
h 7,~ Z
h gzZ c*
:
L s[Z
kZD
+ kZ @*
D
+gZ x ._ } Zg ZgzZ ]g KZ \vZ :

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

202

) Zz <

L IZ {o

1 X c*
~ p ._DLZ kZ& C7#

X kZ X ~z%g
$ q Z q
-Z F0 k
,
X L L,i Z {z

~ ~z% b m 0 z/ **
 6X C7,zg6,VU Z
: D
a vZ wg

l]^$ ] m ]* f ] m ^ # ] gj EE

2 DD ] o (
]* n e
* ]

wg ZD
k }igzZ V & M k
,
tx vZ L L

X 6,0*
lvZgzZ c*
I
:c*

a vZ wg6,g Zq
-Zb {k
,
1Z **
C
gzZ
3 DD k ]* ^e ]
$ q EE

X [ ( ~ p )Zz ? L L

:x|yZgzZgz ,

g Z RCgzZ M ( 1) q
-Z ~ yZ x|zgz ,

~ sf x|Vz X g Z ]q ~ ZZgzZ CZ f y
KZ ZuzgzZ( 2)
X g YK 7

:g Z CgzZ M x|gz ,'!

] \vZ t g Z RCgzZ M x| gz ,

z "~ yZQgzZ
Za ]4V ]gzZ }i y& M
: 
g Z \vZOX ,\vZt X
Za tn

MOOM (MOLL )N Vp] ni 


RSPT V (] h^j ( xnv 
QLSR V (|^] h^j (^e xnv 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

203

) Zz <

L IZ {o

^a ] ^ o ouF ] n m o l] ^ f $ ` F
wMNVr] ?uFy
kZ ~ y& MC
gzZ c*
y& M ]~ V z V & M kZQ L L
X c*

~g Y 0

EZ
gLE
# Z wEZ~ pZa XX ^ ZZ V

g (Z L Lx| yZ wEZM~ M
 ,
kgzZ k
,
]g

V i Zg kZ gzZ ] ~ V/z gz , L L bkZ X


]g6,
CT y ~
C{z y ~ p Z zC
y Z X
X
HZi Z
z gz uZgZ} f} fkZgzZ
HH: {gxt

:g Z]q ~ ZZgzZ CZ fy
KZx|gz ,'@

p , L LgzZ { i Z0
+Z p g L L~ 0
+
i ~ ZZgzZ CZ f y
KZ

~$
+gzZ n Z'
,gzZ YZ a y
KZ ~ * \vZ X Z`
Z
0
+
i iKZ gzZ q
-Z ~ Vz yZ Z Za ,q z

Q c*
0
+
i !*
zg CZ YZ e X c*

g (Z h
ema
: 
g Z \vZX]u CZZ'
,

o m r $ ] Fm a on jn$ ^^ o n n $ r ]
wML!TVf]y
$zgzZ y!*
.
iq
-ZgzZ 7@ M za kZ H L L

X 3 5Zg VzkZ gzZ 7

?g6 c*
gUy
KZ

c*
M g6 c*
g U y
KZX q
-Z ~ K k
,
L LX

X g6 c*
Y gUp6,gy
KZ

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

204

) Zz <

L IZ {o

g6y
KZ tz {oX M {E
+V F,Z~xsZ g @*

7g(Z
w % KZ q {z gzZ g66,g

gUp6,gy
KZ v
) Zz <
L IZ .
W!*
yZZ
#
rg
c*
YZ {z Z
# a kZ
p wqZ z wdZ LZ y
KZ g Z

6,g{z
z kZ @*
[NZ +
M KZ a [g Z ~$
+c*
nZ'
,

qg(Z CZ{ Zg ~ V2Zg VzZX @*


g (Z!*
gzZg!*
~ Zi M gzZ ~g UpZ @*
6f LZ kZ {%tVY @*

kZ
) !*
g (Z Z kZ gzZ X *
@Y Hg g(Z !*
L L{z 6,

X @*
{ ~
.ZgzZ [Z

ip Ck
,
+q z~ L L\vZqCg Zz
5

)f C
LZ {z6, g (Z ZgzZ
rgg (Z
~ wdZ LZ { 6,g
: 
g Z \vZX @*
0*
gZ
 Zwz Z b
6,kZgzZg Z

wURVkF# ]y o i ^ # ]

X H Za \vZwqZ}g vgzZ"q L L

: i ZBg~e
$ M kZ n - +Z b &q

Zz kZ X vZ { yZ D ? Zg v L L
X {o<
L IZ 6 vZ { wdZVz

( y#Z Z)

G
>%gzZ Ei4$
sy
KZ \vZ { wdZ Z x

: 
g Z \vZX

gvF] 5 ^ jn? _ e k ^ u]$ n g o F e


wTMVf]y o F ^` n a ^$ ]

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

205

{z 1=
Z VE
**
kZ gzZ K x }'
, T G L L
X ~ 5a
:c*

6,x }uz q
-Z

wNTRVf]y kf j] ^ ^` n kf ^ ^`

Z { i $ kZ }{ k
H gzZ A Z`
Z kQ }n L L

X } 7,

1 DD ^f ]

: i ZBg l 4+Z ! Z0Z)gzZ

g # ] ^f ] ^ ] EE

X
wqZ { gzZ { wdZV
KZx \vZ L L

^] ZZ [xq
-Z6,qkZ l ~g g x Z': H

X gZ_TX x **
XX ^f]

:[Z F,
gzZk
,

X
H7gzZC
6,q
-Z ~ ] i Zgq
-Z \vZk
,

c*
{ Zp }Y 7gzZ }Y z sZ \vZ
: 
gZ \vZX z

% ] q m n ] ] lFF $ ] gn #
wMNOV?ay
kZgZ x gzZ xvZ s'!*
( }igzZ y& M gzZ L L
( X ~g (ZkZ sqC
) X D Y N*
s

H~k
,
~g x HZ1 ,@*
Z k
,
wdZ Vz

g *

*uF,
Z,@*
k
,
Zg f z [Z ~C
a kZ ?

PPP V (m^v_] n] |U

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

206

) Zz <

L IZ {o

-ZO X V ~k
q
,
;guF,
M q[Z z e7
:
HY7 a vZ wg%

pF]j ] (^` n j o km ]* ]* = A # ] ^m EE
oa V^ [^n # ] % i a (^` n j$ ^ i ( e
1 DD # ]

}g !*
Zz gzZ D N
~ }g !*
x \ M L L

g(Z Z D
+ X gzZ D ` B TN C ~

:c*

a \ M ? w$
+k
,
\vZt HX D
X k
,
\vZ t
:c*

a vZ wg ~z% b ,
'Y **
gzZ

# ] e ]* e ]$ ] ] gn ]. ] ( ] ] EE
2 DDoF^ i
\vZ 0*
~g F Zz Z
# : Zz a~g F C
LL

X CY

:yZZ6, Z'
,gzZ YZk
,

wg 6X ~gzgzZ Z
# Zz g yZZ 6, Z'
,gzZ YZ k
,

:c*

a vZ

3 DD n ^e i EE

h^j (j] (MUU )P V^u j (MQPSN V (PNM )O Vu 


X L LZ vZg ~F,
x Z !NLRQ V (g_]
QSPM V (] h^j ( xnv 
UO V (^m] h^j ( xnv 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

207

X yZZ Z6,k
,
~'
,gzZ hZgzZ L L
:c*

a vZ wg ~z% b ,
'Y **
gzZ

1 DD n ^e m

oj$u f m EE

s \vZJ
-Z
# Y 7{ J
-
z kZ L L
Xg yZZ6, Z'
,gzZ YZk
,

g !*
C
s \vZ ]gzZg Zz
X w g Z zC
gzZ =*
*s kZgzZ Xgzk
,

gzZ g w x x ]U*
ZjgzZ "
$ !D \vZa kZ

g IZf kZ 74 ~ ] \vZ 2X 
\vZ X 4Z ~ x gZ %Z q x @*
wgzZ P

: 
gZ

wRNV]y n $ ^ # ]
X Zz Za qC
vZ L L

: i ZBg k 2t **

x
~
k
,
k
,
q
-ZC
u0*
vZ **
yZZ6,k
,
LL

~g F
/Zg wp D ._ k
,
Z

gz kZ ._k
,
gzZ @*
g
/~ ~uz c*
~

Zg k
,
~ ]gkZX}{zceZ **
2~ kZ

**
i kZ }X D iu { k
H
/Z p
g
8
7Zg k
,
kZ *
@Yiu { k
HZ c*
*
@Yg

Z **
iu **
i ~ k
,
a :t {z ce
8

X 9L LZ vZg ]Z) !NMPP V (] h^j (j] 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

208

5 {g Z {z 7
#
g I (Z Z **
i a kZ
1

X}g Z u 0*
vZgzZ}

:npzggzZk
,

%z gzZ
[H6,T i Zg q
-ZgzZ D \vZ k
,

G
" Z $
G3E
7uZg Z zqZ kZ =
KZ 2 7q :Z 6,kZ

}g !*
kZ **
gzZ ce '
,7iz b ~A k
,
<
zg~ gX L L a vZ wg zz Y 1x z g~
: @*M ~ g
$uO X c*

IB~(,np

o j m a e^v]* o U # ] t EE

(g ] ^$ % ] g% u `q o ^. m ^$^* ( ]
e ] e i [j ]`F ]. (i ]. ]`Fe V^
2 DD f . ] k a ]`Fe =
f e

g c 6,k
,
X {z ~
q kZ 6,[Z LZ \ M L L

g**
Z6,{n \ M @*
x u gkZN \ M
kZ v ? H :c*

a \ M X V hv Z
y M
? K Za a x kZ v ?Q c*

X I uh Z ?zz Z D Z V

c e **
[ AZ Iz cgz Z npzg ~ k
,
X L Lw q

X @*
7q Z Zez
Hgz Z i$
+y
KZ ( ZY

OQ )M Vxne^] FD |U 
X 9 L LZ vZg ]Z) !TQ V (] o h^e (q^ e] 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

209

) Zz <

L IZ {o

:[!*
V Z

gQ #
) Zz <
L IZ {o
c*
y ~ i Z0
+Z Y1
) Zz <
L IZ {o~ [[Z1Z*
) Zz <

L IZ {o B~gzy gZ yZ [Z 6,g0X


Y x a V Zz [gZ gZ yZ @*
 ouZu
X Y0=g f ]~ggzZ Yy'
6, Z
? { Zg h
+

^ $ r] 6 ] ^$ ] |u

:u'!

X u 'g Zz)~ ] gzZ ]]Zf \vZ

: y
\vZX 7ug c*

Jm$ F 6 ^ m e Jm% ] m # ] $ ]
wPTV^]y
c*
q
-B kZ @*
7s ]!*
kZ vZ " L L
X s LeaTVk
H{zkQgzZ Y

g Z 7,~ 3a ugzZ X ~x Zw
A 6,u
: 
g Z \vZX

^ ^$ ] mF ^ $ r] n # ] $ u # ^e Jm% $ ]
wSNV^]y o ^] n #

6,kZ vZ ZIq
-}uz BvZ " L L

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

210

X 7g V>gzZ 3: 1 kZgzZ ~x Zw
A
:c*


g Z a ] M D
b &0vZ**
gzZ
1 DD ^$]

]& # ]m a l^ EE

@*
q
-}uz B \vZ {z
H
%~ wq kZ L L
X 4Z ~ v M {z
$Zzg b ,
'Y **

:c*


g Z a *g e

m n ( $r ] ^n e m # ] o EE
2 DD ^$]

^n e

~
A {z H: u kZ 5 \vZ~ wq kZ L L

~ 3{z H uB kZ 5 ~ wq kZ gzZ 4Z


X 4Z
:c*

a vZ wg ~z% b g f1Z **

m j $ ]. l^ $]* $ f G m f q o ^i ]* EE
3 DD $r ]

^n # ^e

} L L
]g t
K]!*
kZ= V,Z p= g s k0*

BvZ {z Z%~ wq kZ M #


Q a \ M ~
X Z 4Z ~
A {z @*
7q
-q

~
A {z @*
uBvZ M Z x u 0*
$u kZ
g

X : 4Z

PPUS V (nj] h^j (^e xnv


NRR V (^m] h^j ( xnv 
MQO V (^m] h^j ( xnv 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

211

) Zz <

L IZ {o

? Y
vZ Z!Z y!*
i H':

fv oF $ ] F $ ] # v ]* ':

' = e

X
{z V; vZgzZ ;g| 7,vZ Z!Z q
-Z et L L

w gzZ @*
g Z
Z vZ Z!Z y!*
i @*
o {z bT

}uz gzZ w|0 !Z 0 vZ } X


rg 7yZZ 6,kZ ~
X Z
Z

fv $ $ v ^ n f oF # ] o$ n j$] # ^e EE
1 DD

:**
gzZ g c*
vZ)' @

gzZ S
QZ(, M
hs {z **
g0 y]vZ)

: l tiZ0Z)X {o
Z nq
-Z u *
*]YqgzZ *
* Vz 'NL L
{z *
@Y { M % |g X u

yvz a ]Z f KZ p ?H a Zz g
2

X @*
7

V
KZg egzZ " gzZ 7gzZ X \vZ sZz% N*
T
$r

:c*


g ZO X YwJz

rm ? % ] Jm ^ 6 ]] $ _ ] gn r m% $ ]
wRNV]y # ] $ F] ]

PR )N Vh p? (]] r] pF^j 
OPR )M Vn^] t] 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

212

gzZ ? gz wJy}g {zZ


# g " L L
? qgzZB\vZ H ? @*
}i "
:c*

6,x }uz

k ^ % m m ^ # ] 6 i
]$ ? n^ e # ] m$ ] o n # ] ]] $ ^
Jm$ e gn m 6$ O n e 6 m% ] a
wMLS!MLRVmy o n u$ ] ] a 6 ^f

:gzZ n : - **
#
] q +ZhgvZgzZ L L
~ V> ~
q kZ ? H (Z
/Z Q Xn g

gzkZ gzZ kZ S 1 vZ ?
/ZgzZ X Y
xz a kZ e > a\ M {z
/ZgzZ 7Zz

X Y7uzg

:*
* %f{ [vZ)' #

gzZ ~gz g \vZ gzZ u *


* %f { [vZ)

#
: Z
/
g Z a vZ wgX Z
1 DD # ] n

xe # ] EE

X @*
%favZ) }kZ \vZ L L
: x %~ ~g7l
O

h% j$] ^` e ( vn e xe ^ $ ]* ^ ] q]* EE
2 DD i

vn e j vn e (]& i ^ # ] n o

QMMN V (n] ^r] xnv !QMNP V (u^] h^j ( xnv 


NPL )M V^nf] xj (QOS V (pm pF^j ]ve 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

213

%f Z HpgzZ f H %f q )Z6,


Z kZY f L L

fD
+
%f kZgzZ Y D
+
%{z vZ)[
X #

\vZ X ]+Z gvZ ] gzZ ] i * zg 2


+
a kZ
: 
gZ

wNUVsv]y a ]n ]
+KZ vgzZ L L
X ,~g7 ,g 2

:)' $

=g f% a vZ wggzZ lg \gzZ Vz%

s qNB ,ZC
bZ X ^
,Y**
gzZ $
+)
qN {)z x Z6ZgzZ)(lKl] } <
L z [

: l 4 M)X

u]* a E e ^v$ ] u]* i EE


1 DD ^n kn

g $]* n o ]

p Y ygzZ w [Z N Z(, e x Z/ L L

( Gr
# ) {% V,Z 7"
$U*
t !
X
: y
a xZ vgzZ

oF^ i # ] ] ^ q^u oF^ i # ] o k ^ ] EE


DD n # ] oa^q $ oa^re

vZ az { Y } ~
# q s \vZ "Z
# LL

MNL )P V^] | 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

214

Xg ZvZz \
: D
0g
$ukZ k M)

u]* m A $ ^ ]
e m ^ EE
1 DD &m v ] gj

o a ] a]*

I Z Z ' : y
a  x Z gzZ L L
y
Kz x **
kZ ~ V1 g
$u : gzZ H 7e
$Zzg D

X 

:( Z iz) 0' %

jgzi6, e
$.~ M
qNiz~W 0 L L

: 
g Z \vZX y #
0 L L

$ v] ]$ # ] o ]i m 6 o ]i gjF] a ^ m5
wMSMV^]y # ] m e ] on xn ] ^ $ ]

]!*
h~ y
\vZgzZ z: 0~ + LZ ! [ IZ } Z L L

X wgvZ s*%0}[: {z

c*

I 0 L L[2Z IZ ]+Z g vZ ~` e
$ M !*
{g

~ + V,ZX 0*
{ c*
i / Vzuzg0
+ZyZ Z'
,
t ~gzC
Y

gzZ 1 q CZ VZggzZ Y f LZgzZ X H XZ {g ) VggzZ +


M Gg
X c*
} x vZ g }

y Z y
M
Ze V| Z
# a vZ wg **

a vZ wg \ M LZ H7Y r Z 6
,kZ a \ M 0 L L
C

/**
O X , ] { L LyZ v c*
t NB

MNQ )M V^] | 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

215

:c*


g Z a vZ wg ~z% b [0

f ^ ]* ^$ m e ] p ^$] l ]* ^ _i EE
1 DD # ] f ]

*%0Z g 6z: iz u ~ p~ ? L L
kZgzZ { vZ= a kZ V { vZ ~ 1x 0~
Xwg
: q Dy i Z0
+Z LZp Z 4Z
**
3 : # VzgzZ ?
**

C Z}
g
.

**
J(, Z : g u ~
**
] : ? J (,
{zu b T VZz y
KZ

{ kZ q
-Z ~ V b Z
? G ~ "
$F, : **

? n u 6, G ~ *
* :

:46,,' ^

=g f kZ u
~ * X 46,'
,
Z L Li 0 L L
X
HZ e [ZgzZ t_ q Z ^N}uzgzZ g m,
g }**
X c*
M

-6, VzqX b e
$Zzg b k0Z l ~g g x Z

X C

(NO )M Vu (ORTM V (] |U (RTOL V (?v] h^j (^e xnv 


MQP V

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

216

ou ]* ] a ^$ | n v ^ ^q ^]* EE

] ^ j $] ` ^r oF ] q] ]* ` o ^_n $ ]
oj$u f i ] ( a^^* e ^a% ^e ^ ]* rm

1 DD lf ] $ i 5 ]. a ]

{z Z
# x **
V(~ b gzZ t_ q Z L L

yZ ~ wZe ]!*


t ~ w x yZ y- 0*
]z v
&
v {z Z
# gzZ H (Z V,Zp VO z h +gBE
V**

&
X Y ]V .gBE
yQ
HJQD yxgyZgzZ%
: k 0Zq

af o ] ]i ^ ^$ V $ ] u] n ^ EE
2 DD af

u* ] `n ^ $ $ ` n $ ^$ ] $ $ $

gzW6,VzGyZ v ]vt Z
# It xZ L L

B , k
,
yZ V,Z
Hg
/
S Z
# QgzZ 0
X ~ qz] yZ V,Zg
/
Ssq
-ZQgzZ

M L L a 9}g \ a 8{ n% ~fkZ 46,'


,
Z
I ~ ~ L L ~&
+
gzZ { Z L Lx { gzZ g Zu L LgzZ
gzZ L LgzZ *
@Y { 
!*
gzZ g L L gZ Vs~X c*

p Z yZ a x a kZ ua G
%Z L L

b{k
,
1Z **
C
X YzD !*
3 Zg 46,, @*
c*
I wEZ

:c*


gZ a vZ wg ~z%

PUNL V (nj] h^j (^e xnv 


NTS )M V^`] $^m 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

217

n (e$ ] (e$ o e$ ]* u]* m EE


^j n (j ]* f u]* m ( n

1 DD i ^j

g L LLZ c*
**
3 g L LLZ : V- ~ ? L L
~ ?gzZ X} M L L ZgzZ g Zu L L Z Zzz
Z V- : ~&
+
L LgzZ { Z L LxgzZ x { LZ
X x L LZ )
{ L L~ x {L L

:46,
G' &

$yZQ ~ 7,6,VzGyQx ]Z
"
# mb x

6,X w,,Z k0*


g &Z'
,
Z x X ~ qz] gzZ
X D` k0*
yZgzZ D J m
,i * ,g 2
+
g 6,x 0Z LZ T x q
-Z
z g . **
gzZ
V-g Y m
CZ
z a xZ O X D V;z gzZ

; @*M ~ pg
$uO X C -6,J
-Vg gzZ VzG Vg )
,
2

X @*
c*
2Vq M q
-Z ]L L L L

~ g g Y -6, ]**
Z {z V
KZ ~ gz {

X D Y V;z tg t yX ]oZz kZG { 


} h
 D Y K } } D Y D Y 6,VzGv

!V#c } Z ! V# } Z : DN iZ D m,
g {> Ds Z

gz V  ,Z FgzZ lg \ ~ i~

QTSS V (h?] h^j ( xnv 


PTRM V (nj] h^j (^e xnv 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

218

# ^e X XX ^n onq ^]f n ^m ZZ : D[Vz'N


]

{ c*

IB ] ~(, V!*
yZ a *gq
:c*

~ ]>Z %LZ a ~z% c

` ^n f ]* ]f ]i$] p ^$] ` n ] # ] EE
1 DD]q^

{ ] VzGY m
CZ LZ V2}6,g z vZ L L
X 1
: C
h
+'

3g 7Z Y 1 : { {>G\ M w kZ L L
2

X
H3g~ {v X
H

: k ?v0Zq

LL
]y
M^~ n%kZ
H xt a vZ wg c*

a \ M bV1}g* Z spt \ M gzZ Zz

t 6,gz a \ M ZX : *z WG

VzG byZ v ~sZ I D{g 


Z
3

X x yZ ,~n

:
~ ]+Z g g !*
J\ M

4 DD ^$ f

ri $ ` # ]* EE

MMTP V (q^] h^j ( xnv (MOOL V (^r] h^j (^e xnv 


(NPP )N Vu 
!^f] xj 
!^m ]u 
X 9L LZ vZg ]Z (QSL V (xne^] FD (MLMNQ V (nu

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

219

) Zz <

L IZ {o

X **
: "
$G~!vZ} Z L L

: D
a vZ wg ~ ; D
b &0vZ**

^n u]* a ^$ ] i ^$] ] $ EE
1 DD q^ f ] j$m$

{0
+
i {zgzZ #
6,X {z +F,
,
k
~ V" L L

XN ,KVzGVv,ZgzZ V
yZ a kZ X e{ c*
i **
Y Zz ~ u Vg Vz%gzZ
; D
d k0vZ**
X c*

I ]g c*
i]{ VzG

^` n m j$ ] f ] l ] A # ] EE
2 DD t % ] q^ ]

:~gzWgzZy]ZgZ'
'*

a vZ wg X n
'
,i q
-Z u ~gz WgzZ y ] Zg Z'

'Y **
O X c*

I ] gzZ 6,VzG
~z% b ,
:

o f m% ]* n m% ]* f ]
$ rm% ]* # ] o` EE
3 DD ^` n m

]* (f ] o

]gq6,kZgzZ
6,kZ **
a G a vZ wg L L

e] xnv (POQ (PLQ )M Vu (^ (j] ` h^e (j] h^j (^e xnv 


STU V (m
L LZ - (NRLO V (u (MLQR V (] h^j (j] 
.@E
X c*
g Z
{ G
(ONNQ V (^r] h^j (?]? e (USL V (^r] h^j ( xnv 
!MLNQ V (^r] h^j (j]

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

220

X H I
: D
g
$ukZ l ~zx Z

n ^ f ] f ]
n ri a] &m v ] ]aF EE

1 DD ] sm vi

kZ 2 >
Z ]g q6,kZ G~ g
$u kZ L L

X #
w ~gzW
6,

yZY D Y 6,VzG Z
# Zz b Z
/ VJx yZ L L
2

X 6,#gzZ
**
a vZ wg
C

kZgzZ **
]g q6,G
HHwZ l .dZ1Z x ZtQ}

:c*

6Z V,Z ? 6,

n ri r ] n ^ f ] x m EE
3 DD n _i

X 7
g *
*AgzZ **
Z 6,kZ **
y]gq6,G L L

:kVzG' (

@*
x yZ g @*
=g f Z(, u k L L: 6,VzG

{ { zg X g gH]Z ,Z V-g 0*
V|

6,XX ]s zZgzZ ,* Y x **
V{X ` Zzg ] 46,
Zwz Zg2
+gzZ b@ +],
Zi X Tg *- V-g 0*
X **
L L

ON )S V] |U 
MNM V (]e] ^r 
NMS )MP Vnn_i f] nri o`] h^e (^fj] 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

221

^gzZ ]nv gt *~ u 0*


zy bZ
$J Z%gzZ ! xY V6,]Zg Z'
az nZZvgzZ

< D O x {zC
V;z gzZ D t Ze6,kZ X B
X D ouZusZ

7g Z
^
,Y a GKZ p]Z ,Z a * ! q
pg c*

:
z a \ M X c*

1 DD ]n f

] ri EE

X **
: { ~G~L L

: i ZBg l ~ _vZ z { 

^ai$] f ] ]* ] j ] ^ f ] ]* EE
2 DD ]n
q Z Z 0 Y 1zZgJ V,Z t ~ ]$
+~(,gzZ L L
X 1 { ~ZgzZ 3g

: i ZBg 0*
vZ Y z bZ

6,VzG Y ZgzZ Y 1zZ ( d~


6, gzZ c) IY t gzZ L L

 D ,KV;zgzZ Ds Z}>gzZ DVZl

Z 3g k V,Z x **
T **
V;z bw/ wgzZ
3

X ^
,Y**

:b i *zg 2
+vZ)' )

i * z g 2
+vZ)
/Z Z h \vZ s ] g 2
+L L

NLPN V (f] ^m h^e (^] h^j (^f ?]? e xnv 


RQ )N V` ni 
SP )N Vn`Fm l^n`i 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

222

: 
g Z \vZX u{z

^ m # ] $ ^ $ i ] $ j]
wNSLVf]y o ^] n #

GvZ 5 c*
D ay
~ { Zg vZ ?gzZ L L
X :g ( V) V>gzZ }YQ

i * zg 2
+a [vZ)gzZ D] vZ)l W
# ( W) yZ \ M Z a *a kZX D %f6,g
gzZ d
$vZ {)z %f gzZ i ] nC
~ ,yZ ]!*
kZ ~
: a~p

$ ]
o n F ] h # oi ^ p^n v o oi
wMRNV]]y
g vZ *
*% ZgzZ ZgzZ !*
~gzZ i ~ v \ M L L

X a=Z
E
E
3B
: Dw+Z e
$ M Z ZvZ 2)
.@Eg 2
.@Eg 2
 6 u bZ vZ G
+gzZ X !*
vZG
+gzZ %f L L
1 X u **
%f6,x **
vZ)

: ~A Z**
gzZ

zZC
p c*
{ Zp{)zgzsgzZ x Zw5zg 2
+vZ) L L
2

X x Zw**
3 kZ6,M

:46,{g *' A

Z~uzgzZ
/
w2q
-Z Vzg * wt [IZ

p ov]f pF^j 

MMOS )O Vm] o 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

223

) Zz <

L IZ {o

gzZ D H lg !*
s wi o 4Z {zO X C lg !*
B

( 6) w2V# c*
}g *V# L L' DD] e ^ _m ^ EE : D
1 X ~ lg !*

:c*


gZ a vZ wg ~z% b ~Zo 1Z **

]* ($ ` j m n$ a^r ] ]* j $ ]. e ]* EE

r% ^e ^ j ]( h^ * ] _$ ]( h^u* ^e
2 DD u^n ]

LZ ,hg: L{z q +Z '!*


ge ~ #
Q ~ L L
NZ lg !*
Vzg *i6, Vzuz 6, Ei8
X Zp<gzZ g

:**
Y k0*
0*
gzZ ' B

{)z W
z6,L LgzZ C
~0*
D L L C
xD L Lv ~q)

yZ X D} ~g7 Z%nC
c*
g7 e L L h1
gZ {)z **
3B; a c*
g wq Z gzZ Zz `
: Z
/
g Z a vZ wgX ~

]. ^e m ^e $ ^ ]$ ]* ^a^ oi ]* EE
3 DDA $ v

oF

kZ & kZgzZ c*
M k0*
gzZ L L

PQM V (nv] m] nni


ROP V (^r] h^j ( xnv 
z ~g gZ qx Z !T )M V^u j (UQOR V (PNU )N Vu*] 
X 9L L6,o

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

224

X Hg Z ( kz) {wi **
6,a

:
o' C

X ~ w u **
uy
KZ
ogzZ $
+

:c*


g Z (%&) a vZ wg ~z% b &0vZ**

1 DD n _ ] EE

G;XG
($
X u
+$
+L L

:] Z j
+' D

 D \
d {okZ6,+ c*
zi !*
{)z j
+gzZ v~q)

ZgzZ Za yxg~ VxX g pg gz XgzZ$


+Zt
t N Ygz T
$r yQ @*
 |0
+!*
V j
+c*
v {z b
**
O X c*
g Z
!*
xsZ q ]Z : hYgzZgQ

:c*


g Z a vZ wg ~z% b % 0
2DD ]*

n i $ EE

X Hu kZ c*
dj
\
+ T L L

vZ wg~ h kZ @
*
qg s]Z j
+yZ gzZ

:c*

a vZ wg ~z% b % 0O X
$
+
$ i ( # ] $ i ]* n i $ i EE
3 DD

# ]
G
-.' T L L

z L L TgzZ }: Zg7 x kZ \vZ c*


d*G
\

X 9L LZ vZg ]Z !OUML V (g_] h^j (?]? e 


PUN V (vnv] &m?^u] 
X L LZ - !MSPLP V (u 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

225

X}: x Zg M LZ \vZ \
d)

:**
VQnvZ)'E

: t q
-Z d/0vZ**
X u **
VQnvZ)
U

# ] k V e ] ^ ( f ] EE
1 DD ]*

# ] n u V m

a vZ wg ~ : d /0Z !n~ ! 7L L
X Hu kZ 3nvZ) T : D
\M

:G'F

: ~ i
Z *L L!gLZ k Yy{dZ & [Z
n%t m{
oq
-Z B **
i z [ZGn% L L

t CY M
]6,` Z'
T @*
Za `
]

xc*
@*
wtwz Z
# X g
6,]kZ ~gF

~ + ZX @C
[" ]w G @*M 7
~g
$uz y M
X c*
ZIux Z kZ gzZ M #
G
o Z
Z ~ li r X Z 7wEZ kpkZ (

X g ~
q li
wt X H r
# L L

V;z [sgX @*
sVgGg~~
F,
+ kZ X v
$
6,b bTX D yi t(%
xZgzZ o Znq
-Zt X D36, %Z L L{z kg IZ G
 X **
i)lq
-Zg G s]g bTX

^m] h]e] (j] (ONQM V (] ^m] h^j (?]? e xnv


POQT V (^fu e] xnv (MQOQ V (]

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

226

 DIZ X *
@Y ! Z {z @*
!% n% kZ

kZ X 46,"
$ z ug /
uzg =Z[Z }
~qg {~qg kZX *
@Y { t a
1

X 46,4kZ X
rgxl6,

:
)$
+'G

e /6
,Tx *{z x**
gzZ#<
L
)$
+LL

(<
L z [ )b {z:gzZ : ( vyzZ) @*
gzZ
2

X ._

V1i V ~gz {X 


)$
+~ Y{ou

)$
+z ugzZgz V {ztzz ~(, Zgz
f z q

!p ~(,

)$
+gzZ i Ze
)$
+ X g
/~

0 kZC
gzZ C M t x Z| hzZ { ]gzZ [ +t t
gzZ 6,x **
xsZt |g1 Dxz xsZ wqZ}g

:c*


g Z a vZ wga kZX : 
z
H
3 DD '

` n n ^ ]aF ^ ]* 'u]* EE

z ]!*
) {z 7~ kZ ]!*
+Z ~%Z kZ}g T L L
k ~Nx ZO xsZ + Z%

X z% ( q

XX ^ ]* ZZgZz~ g
$u!*
{g

:
y V- p Zg
$ukZ

NLO !NLN )M V#] u ] ?]? ] ^f] xnv |U ]ve


NSO V (OO V (ov] (o^qr] mU n ] l^mj] h^j 
NRUS V (x] h^j (^e xnv 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

227

1 DD '

` n ^ ^ m 'u]* EE

]!*
5 ( sKZ) ~ ( xsZ) + kZ }g T L L
X z%{z 7 kZ

gzZ + \vZ ]Zg z y 6,Zz XZ


)$
+~ xsZ +

:c*


gZ a vZ wgX 4'
,,g
?

2 DD ^$u ]

'u]* # ] EE

X XZ ]!*
5~xsZ T
6,kZ \vZ L L
avZ wgX Q=/ZgzZ @
*M 6,
Zg Zg $
+:gzZ
3 DD e gu^

:c*


gZ

e j$] gru # ] $ EE

X 3g uzg/ $
+C
\vZ G L L

/ x [ZNgzZ @*
[Z N
)$
+LZ $
+
VY

g C
)$
+{zx?gzZ hZ X{ Zp
)$
+q ? $
Y
: D
d /0vZX CY ~ v M

4 DD u
^$] ^a!

( e % EE

X ,g YZZ vp
/Z Ze
)$
+C
LL

: D c*


gZ
z[C
\ M g
$u a \ MgzZ

o $ ] ( e % ( e $ v $ $ EE

MLO V (]a] f] ? h^e (] |U 


OSN V (ne] 
NTM )O V]f_ ] r] 
NSR V (p` ] !MMP V (p ] 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

228

) Zz <

L IZ {o
1 DD ^$]

3x Z Ze Ze
)$
+C
gzZ
)$
+x *C
~ + L L
X v M

: D
l xZ

]$ v $ ]* u ^a] m e ] j e ] EE

m 6 k ] n ] V m # ] $ * ^ ] ^
] kn oj n k i]
2 DDwQV^]y ^m 6

@*
w n {z kZ gzZ XZ
)$
+~ xsZ T L L

vZY $~
g a Hyt kZ
? ~gzZ c*
+ Zg v ~ y ` M : @*

\

X HI xsZ +a}g vgzZ c*


KZ6,

: t X **
o ~ L L
)$
+q
-Z ~ ]$
+qz

vZ g @*sz @*
: gzZ f x Z/: gzZ o a *

@*
~: i yZ x t : gzZ X o7g Z[Z Z :
; ~w'
,ZgZh
+O X

~ t 7]o~ \zZ z
G x p ~ L L
3

X XZ

? H oVz ~':

7Z ~ {0< o Vz ~':

NLLQ V ( xnv (MNS )P Vu 


PU )M Vof^D ^j] h^j 
MSO V (n` o`F] ^u] ] kmme ]ve (MQ V (^n] ] ^ne ] 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

229

1 DD '

:
)$
+~ zg 
g Z kZa *t

` n ^ ]aF ^ ]* 'u]* EE

{z : ~ kZ } Za ]!*
5+Z ~ + kZ}g L L

X z%
G
1 SG
$Zzg q
-Z 9gzZ
G3$~ 9L LKZ l ~g g x Z& ~ e
2 DD '

: c*

yBgzZxb

` ^ ]* n n EE

X z% ( ) {z : ._}g }(Z L L

- CZ L~ KZ a vZ wg Y
t gzZ

t f+Zg #gzZ e x Z/: gzZ c*


kZ L: c*
o7 ~
c*
o7 ~- a L ~ e x Z/Z|X c*
2

Ba \ M ZgzZ D{ c*
i
<
L a \ M Zq
Z wh
+ ~zcgzZ q nZ \ M {z { c*
i V

Z D o| m
| (,Z G {z @*
~ < o#Z ~
/Z

o: c*
oZ ~ x Zf~ V-Zz ZZ b
X c*

& 7m <kZ #Z ~ Z x ,kZ

{ ZV x gzZ \vZ X p=~ * a ]|

/Z 
gzZ D ogzgzZ @*
c*
o ~ a

h^j ( xnv (NRUS V ( x o ]v_] ]m h^e (x] h^j (^e xnv 


MSMT V (^f] ^u] h^e (n]
MSMT V (^f] ^u] h^e (n] h^j ( xnv 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

) Zz <

L IZ {o

230

gzZ q nZ <
L \ M !vZhY ] o kZ V
yx gzZa LZ \vZ X wh
+ W 4z%Z \ M
p x kZC
gzZ g x"
$U*
6,h{z D a V
1 DDm

]$ q $ EE Xs {0<g

:*
*~sZ <'H

sZ g Z ~ yZZ
*~sZ <
Z *
: 
g Z \vZOX **
kZgzZ *
*6,q
-Z

j mF! # ^e] g ^$ ^ $ ] $ n ` j^
wRQVej]y o ` ji j

4- }{z 7 yZ \ M
/ZgzZ L L

kZgzZ ]c*
M kZ gzZ vZ v ? Hv \ M D w gzZ
X D Zh Q t Z wg
~ a \ M M q
-Z L
L ~z% b qZ 0 G*] **

N Z L L' DD n n e EE :c*

a \ M ;g 3 **
3B; N !*
-\ M X Y37 kZ~ L L' DDn _j ] EE : X 3B;
Z ,ZO Xn3: L L' DDk _j ] EE :c*

zmvZ
2

X
H `DB; VZ kZ .ZzgzZ

k7,i ._ <
L M @*M ~ ~ {}g

#] u ^e e] nU MRR V (] q (n] pFj


NLNM V (eU] h^j ( xnv 

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net

231

) Zz <

L IZ {o

g ~ i } vZ
/Z X CY V V~ i Z0
+Z Z6,kZ

V'g Z bZ X h Q c*
;g Zh Q Vt
H +6Z
]]
.
rg { izg X { Zg Z g!**
c*
~0
+H
H 6,
z Z

= ]aF oF X =g f q
-Z X LZI

fv $ $ v n oF # ] o$

iiii

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi