HBEF 2703 KO-KURIKULUM TUGASAN BERKUMPULAN FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SARJANA MUDA PENGAJARAN (PENDIDIKAN RENDAH) DENGAN KEPUJIAN SEMESTER MEI / 2012 HBEF 2703 KO-KURIKULUM NAMA AHLI KUMPULAN: NURULNISA BINTI DZULKIFLI 790430-02-5646 MAZRINA BT MANAB 800307-07-5652 NURAINI BT MD. SAAD 800526-02-5516 NORLIA BT MOHD SHAHARI 780615-08-5638 NORASITA BT MAT ZAIN 780620-02-6050 PUSAT PEMBELAJARAN: SEAMEO RECSAM, PULAU PINANG 1 HBEF 2703 KO-KURIKULUM TUGASAN BERKUMPULAN TAJUK TUGASAN: • • Bina satu kumpulan antara 3 – 5 orang setiap satu kumpulan. Kumpulan anda dikehendaki merancang dan melaksanakan suatu aktiviti yang berkaitan dengan aktiviti kokurikulum seperti berikut: Merancang dan melaksanakan suatu aktiviti yang berkaitan dengan penganjuran seminar / bengkel / pertandingan kelab atau persatuan atau mana-mana organisasi yang berkaitan dengan kokurikulum di sekolah. Atau • • • Merancang dan melaksanakan suatu aktiviti pertandingan sukan atau temasya sukan sekolah Atau Merancang dan melaksanakan suatu aktiviti pek bercuti atau perkhemahan di dalam sekolah atau di luar sekolah, Setiap aktiviti yang dirancang mestilah memasukkan sekurang-kurangnya satu unsur permainan tradisional Aktiviti perlulah merangkumi aspek pengurusan sebelum, semasa, dan selepas. Aktiviti sebelum merangkumi penyediaan kertas cadangan, pelantikan jawatankuasa, pemilihan tempat, surat menyurat, dan lain-lain yang berkaitan dengan aktiviti yang akan dilaksanakan kelak. • Aktiviti semasa pula ialah setiap perincian atau penjadualan pelaksanaan aktiviti bermula dari awal sesi hingga akhir. Sila masukkan aktiviti riadah / kesukanan/permainan tradisional dalam jadual aktiviti yang dirancang . • • • • • • • Aktiviti selepas pula ialah aktiviti penulisan refleksi atau laporan berdasarkan keseluruhan aktiviti yang telah dijalankan. Kesemua bahan hendaklah dimuatkan dalam e-portfolio. Lampiran yang berbentuk dokumen, gambar, pelaporan dan catatan perlulah disisipkan bersama dengan dokumen dalam e-portfolio. Markah akan dinilai berdasarkan gaya kreativiti, persembahan, kerelevanan dan kejelasan maklumat yang disampaikan. Sila lihat perincian penilaian portfolio dalam contoh portfolio (rujuk portal). E-Portfolio perlulah disediakan sekurang-kurangnya 25 muka surat. Penghantaran e-portfolio adalah dikendalikan oleh ketua kumpulan yang dilantik dan penulisan Jurnal Reflektif pula perlulah disediakan secara individu oleh setiap ahli dalam kumpulan. Penulisan Jurnal Reflektif berkaitan dengan aktiviti yang disempurnakan di atas perlulah mengandungi 3 hingga 5 muka surat menggunakan font bersaiz 11 jenis Times New Roman atau Arial dengan langkau 1.5 pada setiap baris. 2 HBEF 2703 KO-KURIKULUM TUGASAN BERKUMPULAN SENARAI KANDUNGAN Penghargaan 1 Perancangan Kertas Cadangan Aktiviti Sukan Tahunan 1.1 Pendahuluan 1.2 Matlamat 1.3 Objektif 1.4 Nama program 1.5 Tarikh 1.6 Hari 1.7 Masa 1.8 Tempat 1.9 Penyertaan 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 Perasmian Jadual aktiviti sukan Pengisian program Senarai AJK kepegawaian Pegawai Kejohanan Olahraga dan Sukaneka Anggaran perbelanjaan 2 Pelaporan Aktiviti Sukan Tahunan 2.1 Latar belakang aktiviti 2.2 Tentatif program 2.3 Acara yang dipertandingkan pada 26-27 Jun 2012 2.4 Acara yang dipertandingkan pada 30 Jun 2012 2.5 Keputusan keseluruhan 2.6 Kesimpulan 3 Bukti/ Dokumentasi a) Gambar aktiviti sukan b) Buku program c) Surat jemputan 3 HBEF 2703 KO-KURIKULUM TUGASAN BERKUMPULAN SEKALUNG PENGHARGAAN ‫بسم ال الرحمن الرحيم‬ Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Selawat dan salam untuk Junjungan Besar Nabi Muhammad S.A.W. Dengan penuh rasa rendah diri, dipanjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia-Nya, tugasan yang telah diamanahkan ini dapat disiapkan mengikut masa yang telah ditetapkan. Sekalung jutaan terima kasih dirakamkan untuk rakan-rakan seperjuangan yang telah bekerjasama dan tolong-menolong untuk menyiapkan tugasan ini bersama-sama. Sesungguhnya tugasan ini adalah sebahagian daripada syarat Sarjana Muda Pengajaran KPMOUM. Namun begitu, penyediaan tugasan ini telah memberi banyak ilmu, faedah dan pengetahuan untuk diaplikasikan di sekolah kelak. Tidak lupa juga tutor saya En. Abdul Halim yang sanggup berkongsi masalah sekiranya kami terdapat kemusykilan dalam meyiapkan tugasan yang telah diamanahkan ini. Seterusnya tidak dilupakan kepada ahli keluarga kami yang banyak membantu, berkorban, memberi dorongan serta semangat demi menjayakan tugasan ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan di atas segala jasa yang telah dicurahkan. Sekian, terima kasih sekalung budi. Salam ukhuwah, Nurulnisa bt Dzulkifli Nuraini bt Md. Saad Mazrina bt Manab Norlia bt Mohd Shahari Norasita bt Mat Zain 4 HBEF 2703 KO-KURIKULUM TUGASAN BERKUMPULAN KERTAS CADANGAN SUKAN TAHUNAN TARIKH: 30 JUN 2012 HARI: SABTU JAM : 8.00 PAGI – 12.30 TENGAHARI TEMPAT: SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TASEK 14120 SIMPANG AMPAT, SEBERANG PERAI SELATAN PULAU PINANG ANJURAN: SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TASEK 1.1 PENDAHULUAN 5 HBEF 2703 KO-KURIKULUM TUGASAN BERKUMPULAN Sekolah adalah institusi pendidikan utama bukan sahaja menumpukan bidang akademik atau kurikulum, malah diberikan tanggungjawab turut memfokuskan bidang kokurikulum. Antara cabang kokurikulum yang begitu aktif sejak dahulu ialah sukan dan permainan. Hal ini dapat dikesan menerusi penghayatan kita terhadap apa-apa yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menjadi tonggak kepada prinsip sistem pendidikan Negara yang bermatlamat untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Pertumbuhan murid seharusnya dikembangkan dengan pelbagai potensi dan tidak sewajarnya terhad dalam aspek pencapaian akademik. Sememangya pencapaian dan kecemerlangan akademik sangat penting, tetapi mengisikan mereka dengan pembinaan sahsiah peribadi serta memberikan peluang kepada mereka menggilap bakat dalam sukan yang digemari sepanjang tahun. Sukan bukan sahaja wadah untuk mengasah bakat dan kebolehan murid, tetapi dapat menjurus kepada hala tuju membentuk masyarakat bersatu padu, aman dan sejahtera di samping dapat mengeratkan hubungan antara guru dengan ibu bapa dan menceriakan sekolah ketika berlangsungnya sesuatu kejohanan. 1.2 MATLAMAT Dalam masa jangkan yang panjang, aktiviti kokurikulum ini dapat melahirkan modal insan yang sihat dan cergas di kalangan murid melalui kegiatan sukan di sekolah. Bersukan dapat mengatasi masalah disiplin di kalangan murid sekolah. Selain itu, dapat memupuk budaya bersukan agar menjadi murid yang aktif dan cerdas dari segi mental dan fizikal. 1.3 OBJEKTIF a) Membangunkan modal insan melalui penyertaan yang menyeluruh di kalangan murid melalui kegiatan sukan. b) Melahirkan murid yang mengamalkan gaya hidup sihat dan cergas. c) Melahirkan murid yang berbakat, berpotensi dan berkebolehan dalam bidang sukan. d) Membolehkan murid menyebar dan menggunakan ilmu pengetahuan yang ada dalam bidang sukan. 1.4 6 NAMA PROGRAM : HBEF 2703 KO-KURIKULUM TUGASAN BERKUMPULAN Sukan Tahunan SK Seri Tasek Kali ke-39 1.5 TARIKH : 30 Jun 2012 1.6 HARI : Sabtu 1.7 MASA : 8.00 pagi – 12.30 tengahari 1.8 TEMPAT : Padang Sekolah Kebangsaan Seri Tasek 1.9 PENYERTAAN : Semua murid SK Seri Tasek 1.10 PERASMIAN OLEH : En. Mohamed Sani bin Bakar ( Pengurus Perhubungan Awam Nibong Tebal Paper Mill) 7 HBEF 2703 KO-KURIKULUM TUGASAN BERKUMPULAN 1.11 JADUAL AKTIVITI SUKAN TAHUNAN 03 Mei 2012 : Perbincangan AJK Induk Sukan Tahunan 04 Mei 2012 : Perjumpaan Rumah Sukan (Guru rumah sukan dan murid tahap 2) 15 Mei 2012 : Mesyuarat pertama sukan tahunan dan pembahagian tugas AJK Kerja 09 Mei 2012 : Latihan Rumah Sukan hingga 22 Jun 2012 Merah dan Biru (Isnin dan Rabu – 9,14,16 Mei 11,13,18,20 Jun) Kuning dan Hijau (Selasa dan Khamis – 10,15,17 Mei 12,14,19,21 Jun) 20 Jun 2012 : Serahan senarai nama akhir peserta rumah sukan untuk setiap acara kepada Penyelaras Sukan – En. Lim (Tindakan Ketua Rumah) 25 Jun 2012 : Sukantara (pagi) Mesyuarat kedua sukan tahunan (laporan oleh setiap Ketua AJK Kerja) 26 Jun 2012 : Saringan acara akhir padang 27 Jun 2012 : Saringan acara akhir balapan dan acara akhir sukaneka 28 Jun 2012 : Raptai lintas hormat perbarisan Tarik tali – saringan 29 Jun 2012 : Raptai penuh lintas hormat perbarisan 30 Jun 2012 : KEJOHANAN OLAHRAGA SK SERI TASEK 2012 05 Julai 2012 : Mesyuarat Post Mortem Kejohanan Olahraga SK Seri Tasek 2012 8 HBEF 2703 KO-KURIKULUM TUGASAN BERKUMPULAN 1.12 PENGISIAN PROGRAM : Acara dipertandingkan:a) Sukaneka Prasekolah b) Acara Akhir Balapan c) Acara Jemputan d) Acara Akhir Tarik Tali e) Acara Pegawai 1.13 SENARAI AJK PENGELOLA KEJOHANAN OLAHRAGA PENGERUSI NAIB PENGERUSI : Tn.Hj Abdul Nasir Bin Jamaludin ( Guru Besar) : Pn. Faridah bt Termazi (Penolong Kanan Kokurikulum) Pn. Noorhasimah bt Ismail (Penolong Kanan Pentadbiran) Pn. Hamidah bt Ahmad (Penolong Kanan HEM) SETIAUSAHA PENOLONG S/U BENDAHARI AHLI JAWATANKUASA : En. Marzuki b Dahaman : En. Lim Chiew Boon : Pn. Faeezah bt Ariffin : Pn. Latha A/P Lecthumanan (Rumah Merah) Pn Che Su bt Ashaari (Rumah Hijau) Pn. Susanti bt Samsudin (Rumah Kuning) Pn. Rohalina bt Sharudin (Rumah Biru) JAWATANKUASA KERJA AHLI JAWATANKUASA NAMA GURU BERTUGAS Tn.Hj Abdul Nasir Bin Jamaludin ( Guru Besar) 1. Pn. Faridah bt Termazi (PK Kokurikulum) Pn. Noorhasimah bt Ismail (PK Pentadbiran) Pn. Hamidah bt Ahmad (PK HEM) 9 PENYAMBUT TETAMU HBEF 2703 KO-KURIKULUM TUGASAN BERKUMPULAN AJK PIBG PENGACARA MAJLIS En. Zamri bin Nayan Pn. Maheran bt Aris JAMUAN & MINUMAN Pn. Siti Aishah bt Md. Isa Pn. Khairiyah bt Abdul Rahman Pn. Norzehan bt Ismail Pn. Noorhayati bt Yusof Puteri Islam SKST PUBLISITI / TAJAAN / DERMA Tuan Guru Besar Barisan Pentadbiran AJK PIBG KAWALAN KESELAMATAN Tn. Hj Mohamad Noor En. Rosfanizam Pasukan TKRS SKST BUKU PROGRAM / JEMPUTAN Pn. Norzehan bt Ismail Pn. Suwarni bt Talib Pn. Hasnah bt Ismail En. Saidin PEMBUKAAN / PENUTUP En. Zamri b Nayan En. Mohamad Fazli b Ramli HADIAH Pn. Norzila bt Saher Pn. Zarina bt Idris Pn. Hjh Rokiah bt Aziz Pn. Nurulnisa bt Dzulkifli PERSIAPAN TEMPAT 10 En. Abd Samat b Fadzil HBEF 2703 KO-KURIKULUM TUGASAN BERKUMPULAN Semua guru lelaki Pasukan TKRS SKST KEBERSIHAN Guru Khemah Sukan Pekerja Swasta DOKUMENTASI Cik Noordiana bt Rashid Cik Kamalia bt Abdul Karim Pn. Hayati Haslinda bt Yusof En. Saidin PERTOLONGAN CEMAS Pn. Nisha Arjunan Pn. Shariza bt Ismail 8 orang ahli PBSM PERALATAN En. Abdul Ghani b Awang Puteh En. Ahmad Azhar b Ab Hamid En. Tajudin b Osman Pasukan Pengakap PENYEDIAAN TRACK / PADANG En. Marzuki b Dahaman En. Lim Chiew Boon En. Hamzah b Zainol En. Mohamad Fazli SIARAYA En. Rosli b Abdul Rahim En. Rosfanizam b Abu Seman Tn. Hj Mohammad Noor Othman 1.14 PEGAWAI KEJOHANAN OLAHRAGA DAN SUKANEKA JURI RAYUAN : Tn. Hj. Abdul Nasir b Jamaludin (Guru Besar) Pn. Noorhasimah bt Ismail (PK Pentadbiran) 11 HBEF 2703 KO-KURIKULUM TUGASAN BERKUMPULAN Pn. Hjh Hamidah bt Ahmad (PK HEM) PENGERUSI TEKNIK: Pn. Faridah bt Termazi (PK Kokurikulum) PELEPAS (BALAPAN & SUKANEKA) : En. Marzuki b Dahaman En. Lim Chiew Boon En. Mohd Fazli b Ramli PENGURUS PESERTA / PANGGILAN : En. Shaiful Azlan b Awang En. Mohd Jasmee b Alias PENGURUS PESERTA RUMAH SUKAN: RUMAH MERAH : Pn. Latha A/P Lecthumanan Pn. Faeezah bt Ariffin En. Nor Zais b Ismail Pn. Noorhayati bt Yusof Pn. Roslina bt Hassan RUMAH HIJAU : Pn. Che Su bt Ashaari Pn. Zaidatul Ana bt Ngah En. Rosfanizam bt Abu Seman En. Ismail b Ahmad Pn. Che Tom b Abd Hamid RUMAH BIRU : Pn. Rohalina bt Sharudin Pn. Nik Aini bt Nik Muhamad En. Abd Samat b Fadzil Pn. Hashimah bt Abdul Rahman Pn. Suwarni bt Abu Talib RUMAH KUNING : Pn. Susanti bt Samsudin Cik Kamalia bt Abd Karim Pn. Zaiton bt Embong 12 HBEF 2703 KO-KURIKULUM TUGASAN BERKUMPULAN Pn. Zuraini bt Ismail HAKIM BALAPAN Pn. Mawarni bt Anas Fodzi Pn. Azlina bt Zainal Abidin 2 orang belia PENGADIL LORONG En. Ahmad Azhar En. Adrian Sani 2 orang belia PENCATAT MASA Pn. Nurulnisa bt Dzulkifli Pn. Sarina bt Zakaria 6 orang belia PENCATAT STATISTIK Cik Hjh Haslina Pn. Che Sam Pn. Hayati Haslinda HAKIM SUKANEKA PRA SEKOLAH En. Rosli b Abdul Rahim En. Tajudin b Osman ACARA PEGAWAI En. Marzuki b Dahaman En. Hamzah PENCATAT PAPAN MARKAH En. Abdul Ghani b Awang Puteh En. Noor Ermi Ekhzam 2 pengakap SKST HAKIM SUKANEKA TAHAP 1 & 2 En. Marzuki b Dahaman En. Lim Chiew Boon En. Ahmad Azhar ACARA TARIK TALI En. Mohamad Fazli En. Lim Chiew Boon 1.15 ANGGARAN PERBELANJAAN BIL 1. 2. 13 PERKARA Tempahan Medal Hadiah Sukaneka (294 x RM 3.50) (260 x RM 3.50) JUMLAH RM 1,029.00 RM 910.00 HBEF 2703 KO-KURIKULUM TUGASAN BERKUMPULAN 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Jamuan VIP Sewa Khemah dan lori (6 x RM 50.00 ) + RM 200.00 Saguhati kepada rumah sukan (4 x RM 100.00) Dokumentasi Kain Rentang Hadiah Acara Pegawai ( 6 x RM 5.00) Cenderahati Perasmi Lain-lain Runcit JUMLAH RM 100.00 RM 500.00 RM 400.00 RM 50.00 RM 100.00 RM 30.00 RM 30.00 RM 200.00 RM 3,394.00 LAPORAN SUKAN TAHUNAN 2012 TARIKH: 30 JUN 2012 HARI: SABTU JAM : 8.00 PAGI – 12.30 TENGAHARI TEMPAT: 14 HBEF 2703 KO-KURIKULUM TUGASAN BERKUMPULAN SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TASEK 14120 SIMPANG AMPAT, SEBERANG PERAI SELATAN PULAU PINANG ANJURAN: SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TASEK 2.1 LATAR BELAKANG AKTIVITI Sukan tahunan ini diadakan pada 30 Jun 2012 di SK Seri Tasek merupakan kali yang ke-39 tahun. Pada tiap-tiap tahun acara sukan tahunan wajib dijalankan di setiap sekolah. Acara sukan tahunan ini merangkumi acara padang, balapan, sukaneka dan sukantara. Muridmurid yang berpotensi dan berbakat akan menyertai acara sukan yang telah ditetapkan. Selain itu sukan ini dapat melahirkan murid yang aktif dan cergas dalam bidang kesukanan daripada tahun 1 sehingga tahun 6. Dalam sukan tahunan ini terdapat empat buah rumah yang akan dipertandingkan iaitu rumah merah, hijau, biru dan kuning. Murid-murid akan mempertahan dan menaikkan rumah mereka dalam pelbagai acara yang dijalankan agar menjadi johan. 2.2 TENTATIF PROGRAM Program kejohanan sukan dijalankan pada pukul 8.00 pagi hingga 12.30 tengahari. 15 HBEF 2703 KO-KURIKULUM TUGASAN BERKUMPULAN i) Para peserta berkumpul di padang ii) Para jemputan mengambil tempat iii) Ketibaan tetamu Kehormat iv) Perarakan perbarisan v) Ucapan Guru Besar SK Seri Tasek (Tn. Hj Abdul Nasir b Jamaludin) vi) Ucapan YDP PIBG (En. Norhiesham b Ismail) vii) Ucapan perasmian kejohaanan En. Mohamed Sani b Bakar (Penguurus Perhubungan Awam Nibong Tebal Paper Mill) viii) Ikrar kejohanan sukan tahunan ix) Para peserta keluar perbarisan x) Persembahan senamrobik xi) Acara balapan individu tahap 1 xii) Sukaneka murid prasekolah xiii) xiv) xvi) xvii) xviii) xix) Acara balapan individu murid tahap 2 Acara jemputan Acara tarik tali Acara pegawai Ucapan perasmian penutup Upacara penyampaian hadiah xv) Acara lari berganti 2.3 ACARA YANG DIPERTANDINGKAN PADA 26-27 JUN 2012 NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 16 ACARA LOMPAT TINGGI LOMPAT TINGGI LOMPAT TINGGI LOMPAT JAUH LOMPAT JAUH LOMPAT JAUH LONTAR PELURU LONTAR PELURU LONTAR PELURU L/P L/P L/P L/P L/P L/P L/P L/P L/P L/P TAHUN 4 5 6 4 5 6 4 5 6 HBEF 2703 KO-KURIKULUM TUGASAN BERKUMPULAN 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 80 M LARI BERPAGAR 80 M LARI BERPAGAR 80 M LARI BERPAGAR 4 X 200 M 4 X 200 M 4 X 200 M SUKANEKA TAHAP 1 & 2 L/P L/P L/P L/P L/P L/P L/P 4 5 6 4 5 6 2.4 ACARA YANG DIPERTANDINGKAN PADA 30 JUN 2012 BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ACARA 50 M 5OM 75 M 75 M 100 M 100 M SUKANEKA PRASEKOLAH SUKANEKA PRASEKOLAH 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 4 X 100 M (JEMPUTAN) 4 X 100 M (JEMPUTAN) 200 M 200 M 200 M 200 M 200 M 200 M TARIK TALI 4 X 100 M 4 X 100 M 4 X 100 M 4 X 100 M 4 X 100 M 4 X 100 M ACARA PEGAWAI L/P P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L/P TAHUN 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 TERBUKA TERBUKA 4 4 5 5 6 6 TERBUKA 4 4 5 5 6 6 17 HBEF 2703 KO-KURIKULUM TUGASAN BERKUMPULAN 2.5 KEPUTUSAN KESELURUHAN TEMASYA SUKAN TAHUNAN 2012 RUMAH MERAH KUNING HIJAU BIRU MATA TERKUMPUL 287 296 298 272 KEDUDUKAN 3 2 1 4 ANUGERAH HIASAN RUMAH SUKAN KESELURUHAN PERBARISAN 2.6 KESIMPULAN Temasya sukan tahunan pada kali sangat meriah dengan hiasan rumah sukan yang indah dan perbarisan yang unik sekali. Sukan tahunan telah berjalan dengan lancar dan Berjaya dilangsungkan. Sukan ini telah dirasmikan oleh En. Mohamed Sani b Bakar, Pengurus Perhubungan Awam Nibong Tebal Paper Mill dan persmian penutup oleh Guru Besar SK Seri Tasek. Semua guru dan murid telah berpuas hati dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh pihak juri. Semua guru dan murid telah membuat persiapan dari awal lagi untuk menghias rumah sukan dan perbarisan masing-masing. Sesungguhnya komitmen yang dicurahkan oleh semua guru, murid dan kakitangan sekolah telah membuahkan hasil yang memuaskan. Malah penganjurannya berjaya menarik minat pihak luar termasuk PPD yang telah memberikan maklum balas yang sangat memuaskan. 18 HBEF 2703 KO-KURIKULUM TUGASAN BERKUMPULAN LAMPIRAN 19 HBEF 2703 KO-KURIKULUM TUGASAN BERKUMPULAN GAMBAR-GAMBAR TEMASYA SUKAN TAHUNAN ACARA SUKANEKA 20 HBEF 2703 KO-KURIKULUM TUGASAN BERKUMPULAN ACARA TARIK TALI ACARA PERASMIAN 21 HBEF 2703 KO-KURIKULUM TUGASAN BERKUMPULAN PERBARISAN RUMAH SUKAN 22 HBEF 2703 KO-KURIKULUM TUGASAN BERKUMPULAN HIASAN RUMAH SUKAN 23 HBEF 2703 KO-KURIKULUM TUGASAN BERKUMPULAN ACARA PRASEKOLAH ACARA SENAMROBIK 24 HBEF 2703 KO-KURIKULUM TUGASAN BERKUMPULAN ACARA JEMPUTAN ACARA PEGAWAI ACARA LARIAN 25 HBEF 2703 KO-KURIKULUM TUGASAN BERKUMPULAN ACARA PENYAMPAIAN HADIAH 26 HBEF 2703 KO-KURIKULUM TUGASAN BERKUMPULAN OLAHRAGAWAN OLAHRAGAWATI HADIAH UNTUK PEMENANG 27 HBEF 2703 KO-KURIKULUM TUGASAN BERKUMPULAN BUKU PROGRAM SUKAN TAHUNAN 2012 28 HBEF 2703 KO-KURIKULUM TUGASAN BERKUMPULAN SURAT JEMPUTAN 29 HBEF 2703 KO-KURIKULUM TUGASAN BERKUMPULAN 30 HBEF 2703 KO-KURIKULUM TUGASAN BERKUMPULAN 31 HBEF 2703 KO-KURIKULUM TUGASAN BERKUMPULAN SEKIAN, TERIMA KASIH 32