Anda di halaman 1dari 1

Mewajarkan Mengubah Mentafsirkan Menakrif Memerihal Mengenalpasti Melabel Memadankan

Melakarkan

Menerangkan Meramalkan

Menganggarkan Membuat inferens Menulis semula Mengitlak Menghitung Menunjuk cara Meneroka Memanipulasi Meramal Menukar Mengatur semula Mengorganisasi semula Menyemak Mempelbagaikan Mencantumkan Menentukur Membina Merungkai Mempamerkan Mengenakan Membaiki Mengadaptasi Mengubahsuai Mereka bentuk Menjana

Menyusun atur Membangunkan Mengarang Membina Memulakan Mencantum Mencipta

Memilih Menerangkan Mengesan Mengenalpasti Membezakan Mengecam Menghubungkaitkan

Mendiskriminasi Mempamerkan Memahami Melaksanakan Mengamalkan Melayan Memulakan Mempamerkan Menghuraikan Memindahkan Setia Mengatur Mencantum Menyelesaikan Membanding Mempertahankan Merumus Menghurai Menyelesaikan Mengesahkan Mencadangkan Menyemak Mempengaruhi Mengubahsuai

Bertanya Memilih Menghuraikan Memberi Menamakan Mengikut Memegang

Menjelaskan Merumuskan

Menterjemahkan

Mengenalpasti Memilih

Menyenaraikan

Mengasaskan

Menunjukkan Menjawab

Menamakan

Pemahaman C2

Lakuan Tulen P7

Persepsi P1

Menyisihkan

Mengubahsuai

Menyatakan kembali Menghasilkan semula Memilih Menyatakan

Pengetahuan C1

Aplikasi C3

Menunjukkan Menyediakan Menghubungkait Menyelesaikan Memilih Mengalisis Mengasingkan

Menghayati Nilai A5

Menerima A1

Menggunakan Menjawab Mematuhi

Menaksir Membanding Menyimpulkan Membezakan Mengkritik

Domain Kognitif
Penilaian C6 Analisis C4

(Penyesuaian)

Adaptasi P6

Domain Psikomotor

Set P2

Meneruskan Memberikan tindakbalas Menunjukkan Menyatakan Menunjukkan kerelaan

Membantu

Membandingkan Membezakan

Mewajarkan Menilai Mengadili Menggabungkan Mengarang Menjana Mereka cipta Menghimpunkan Menghurai Merancang Menghubungkaitkan Mengorganisasi semula

Mendiskriminasi Mentafsir Kewajaran

Sintesis C5

Menjelaskan dengan gambar rajah Menghuraikan Menunjukkan perbezaan Mengenalpasti

Respons Ketara Kompleks P5

Membuat kesimpulan secara umum Menyatupadu

Mengorganisasi A4

Domain Afektif

Memberikan pertolongan Berbincang Mengucap selamat Memberikan Maklum Menolong Balas

Respons Berpandu P3 Mekanisme P4

A2

Melaksanakan

Mengamalkan Membentangkan Membaca Mendeklamasi Melaporkan Memilih

Menyalin Menjejaki Mengikuti Memberi respons

Menyedia Mengorganisasi

Mengubahsuai Mengenalpasti Menghubungkait Membuat sintesis Menunjuk cara

Mendiskriminasi Mengilustrasi Melakarkan Menghubungkait Memisahkan Membuat inferens

Memasang Mengukur Memanipulasi

Menilai A3
Membezakan Memulakan Menerangkan Membentuk Menyertai Melaporkan Memilih

Memberikan tindakbalas

Merumuskan dan menyokong

Mencampurkan

Mengubah suai Mengatur semula Menulis

Mengorganisasi Membina semula

Merumuskan

Menulis semula Menyemak

Menentukur Mencantumkan Menghasilkan semula Membina Merungkai Menganjurkan Mempamerkan Memasang Mengenakan Melakar Menumbuk Memanaskan Memanipulasikan Membaiki Mengukur Mencampurkan Mengorganisasikan Melakarkan

Menulis Akur

Mengajuk

Mempelawa Mencadangkan

Mewajarkan

Mengerjakan Mengkaji

Berkongsi