Anda di halaman 1dari 3

Nama: _________________ 1.

Tingkatan: _________

7. A B C D 8. A B C D 9.

A B C D 2. A B C D 3. A B C D 4. A B C D

Anak-anak perlu mendapat nasihat daripada ibu bapa apabila menghadapi masalah.Pada pendapat kamu,mengapakah kita perlu mendapatkan nasihat daripada mereka? idea ibu bapa lebih bernas. untuk mengambil hati ibu bapa. ibu bapa mempunyai lebih banyak pengalaman. supaya ibu bapa berasa bangga kerana tidak diketepikan. Pilih pernyataan yang salah dalam membentuk keluarga harmoni. Saling bekerjasama melakukan kerja-kerja rumah. Saling menziarahi kaum keluarga yang tinggal berasingan. Memberi hadiah yang mahal-mahal kepada ahli keluarga. Mengambil tahu masalah yang dihadapi ahli keluarga. Berikut ialah cara-cara untuk menjalinkan hubungan yang mesra antara anggotakeluarga,kecuali bertanya khabar tolong-menolong tinggal berasingan hormat-menghormati Cara-cara seseorang itu menghargai anggota keluarga ialah sentiasa mengingkari nasihat mereka. sentiasa membantah pendapat mereka. sentiasa membelikan mereka hadiah yang mahal. sentiasa mengucapkan kata-kata sayang kepada mereka. Apakah yang perlu kita lakukan terhadap ibu bapa kita yang sudah tua? Menjaga dan melayan mereka dengan baik. Mengajar mereka untuk menjaga diri sendiri. Menghantar mereka ke pusat penjagaan orang-orang tua. Menasihati mereka agar tidak menyusahkan kita. Mengapakah kita perlu mengamalkan sikap bersopan santun apabila berbicaradengan ahli keluarga kita? Untuk menjaga hubungan agar sentiasa baik. Untuk membolehkan mereka menyayangi kita. Untuk memudahkan mereka memahami percakapan kita. Untuk memudahkan kita meminta pertolongan daripada mereka.

Apakah yang dapat kamu peroleh daripada sebuah keluarga yang harmoni? Dapat melahirkan masyarakat yang cendikiawan. Dapat melahirkan masyarakat yang porakperanda. Dapat melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia. Dapat melahirkan masyarakat yang mementingkan diri. Anda tidak bersetuju dengan pendapat salah seorang ahli keluarga anda. Apakahyang patut anda lakukan? Mentertawakannya kerana pendapatnya tidak boleh digunakan. Memberitahunya bahawa pendapatnya tidak boleh digunakan. Mengejeknya kerana tidak dapat memberi pendapat yang bernas Menyatakan pendapat anda dengan baik dan tidak menolak pendapatnya mentah-mentah. Antara berikut merupakan kebaikan membincangkan masalah yang dihadapi bersama-sama, Kecuali tidak perlu banyak berfikir. masalah lebih mudah diselesaikan. hubungan akan menjadi lebih erat. mengurangkan bebanan yang ditanggung. Yang manakah antara berikut bukan tanggungjawab ibu? Mendidik anak-anak hingga berjaya. Menguruskan keperluan anak-anak. Menguruskan hal berkaitan rumah tangga. Menyediakan tempat tinggal yang selesa kepada ahli keluarga. Setiap keluarga yang hidup bahagia akan menikmati perkara-perkara berikut. Hidup yang tenang. Tidak dikelilingi masalah. Tidak disenangi oleh orang lain. Wujud perasaan malu antara satu dengan yang lain. I dan II I dan III II dan III III dan IV Menghormati hak orang lain bermaksud mengikut arahan orang lain memberi bantuan kepada orang lain memberi penghargaan kepada orang lain menerima dan memahami kepentingan orang lain Antara perayaan berikut, yang manakah tidak disambut oleh umat Islam? Hari Raya Haji Maulidur Rasul Hari Raya Puasa D Pesta Kuih Bulan

A B C D 10. A B C D 11. I II III IV A B C D 12. A B C D 13. A B C

5. A B C D 6. A B C D

14. A B C D 15. A B C D 16. A B C D 17. A B C D 18. A B C D

Hak-hak individu merangkumi perkaraperkara berikut,Kecuali hak untuk bersuara hak untuk bergerak hak untuk mengkritik hak untuk menjatuhkan orang lain Apakah peranan SUHAKAM kepada masyarakat? Membantu ibu-ibu tunggal Membanteras masalah jenayah Membantu golongan kurang upaya Memperjuangkan hak asasi manusia Seseorang itu dikatakan menghormati hak orang lain apabila dia tidak menolong orang lain tidak melakukan kesalahan tidak mengganggu orang lain tidak mengambil tahu hal orang lain Semangat kejiranan yang diamalkan oleh masyarakat adalah untuk mewujudkan __________. persaingan perbalahan keharmonian pertelingkahan Penyataan berikut menunjukkan kebebasan beragama, Kecuali setiap orang bebas mengkritik agama kaum lain setiap orang bebas mengamalkan ajaran agama masing-masing setiap orang bebas menghadiri upaca keagamaan masing-masing setiap orang bebas mengajar agama kepada penganut dalam kalangan agamamasingmasing Apakah yang dimaksudkan dengan kebebasan bersuara? Bebas melakukan jenayah Bebas mempertikaikan pemerintahan negara Bebas mengeluarkan pendapat tentang isu agama Bebas memberi pendapat tentang pentadbiran negara demi kebaikan Mengapakah setiap orang perlu mengelakkan diskriminasi antara kaum? Untuk melahirkan masyarakat yang kucarkacir Untuk melahirkan masyarakat yang cendikiawan Untuk melahirkan masyarakat yang tahu banyak bahasa Untuk mengelakkan perasaan tidak puas hati antara kaum

21. A B C D

Antara berikut yang manakah menunjukkan perbuatan tidak menghormati hak oranglain? Menegur jiran yang baru pulang dari pejabat Mendengar radio dengan kuat pada lewat malam Mengunjungi jiran yang berlainan agama pada hari perayaan Menghubungi polis kerana ada sesuatu yang mencurigakan di rumah jiransewaktu ketiadaan jiran di rumah Apakah faktor yang mendorong berlakunya kegiatan lumba haram dalam kalanganremaja? Kurang didikan agama Lesen motosikal senang diperoleh Pengaruh daripada rakan-rakan Mengisi masa lapang I dan II I dan III II dan IV I, III dan IV Yang manakah antara berikut bukan perbuatan mencabuli hak orang lain? Meragut Mendera Membuli Mengemis Antara berikut ialah hak-hak yang dimiliki oleh seseorang,kecuali menentukan pilihan membuat keputusan memarahi orang lain mengeluarkan pendapat Pilih penyataan yang tepat tentang maklumat di bawah. Hindu : Hari Easter Kristian : Hari Wesak Buddha : Good Friday Islam : Awal Muharam Berapakah usia warganegara yang dibenarkan membuat keputusan sendiri? 15 tahun 18 tahun 21 tahun 25 tahun Apakah yang dimaksudkan dengan semangat kekitaan? Semangat mementingkan diri sendiri Semangat cinta akan bangsa dan negara Semangat menghargai kaum masing-masing Semangat saling menghormati antara satu dengan yang lain

22. I II III IV A B C D 23. A B C D 24. A B C D 25. A B C D 26. A B C D 27.

19. A B C D 20. A B C D

A B C D

28. A B C D 29. A B C D 30. A B C D 31. A B C D 32. A B C D 33. A B C D 34. A B C D

Mengapakah kita perlu mangamalkan semangat kekitaan? Untuk melahirkan masyarakat yang pintar Untuk melahirkan masyarakat yang huru-hara Untuk melahirkan masyarakat yang senanglenang Untuk melahirkan masyarakat yang tidak berprasangka Antara berikut cara memupuk perpaduan, Kecuali bekerjasama berprasangka bertolak ansur hormat-menghormati Apakah kesan kepada negara sekiranya keamanan dapat dicapai? Rakyat akan bertambah Negara akan sentiasa diancam oleh kuasa luar Ekonomi negara dapat berkembang dengan pesat Negara tidak akan mengalami kekurangan tenaga buruh Apakah yang dimaksudkan dengan perpaduan? Keadaan masyarakat yang kucar-kacir Kebebasan seseorang membuat keputusan Gabungan kelompok masyarakat tanpa mengira kaum Kebolehan masyarakat hidup dalam kaum yang berbeza Kementerian Kebajikan Masyarakat memainkan peranan memberi perlindungan kepada golongan tertentu menyediakan kemudahan kepada masyarakat membanteras masalah sosial dalam kalangan remaja membuat penyelidikan untuk membanteras masalah sosial Bagaimanakah Kementerian Kebajikan Masyarakat melaksanakan dasarnya? Mencegah jenayah di kawasan awam Memastikan keselamatan dan keamanan orang awam Menangkap kumpulan remaja yang terlibat dalam masalah sosial Memupuk semangat bantu-membantu dalam kalangan masyarakat Antara yang berikut ialah badan-badan yang bertanggungjawab terhadapkeselamatan, Kecuali pihak polis rukun tetangga Persatuan Pengguna pasukan Bomba dan Penyelamat

35. A B C D 36. A B C D 37. A B C D 38. A B C D 39. A B C D 40. A B C D

Pihak manakah yang bertanggungjawab terhadap pengawasan kejiranan? Rukun tetangga Anggota tentera Bomba dan Penyelamat Persatuan Bulan Sabit Merah Yang manakah antara berikut Bukan gejala sosial? Vandalisme Gengsterisme Lumba haram Pengganguran Rukun tetangga berada di bawah naungan Jabatan Perpaduan Negara Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaya Kementerian Buruh dan Kebajikan Masyarakat Kementerian Perusahan dan Perhubungan Sosial Apakah peranan masyarakat dalam menjaga keamanan negara? Menyertai kem Khidmat Negara Membantu pihak polis menangkap penjenayah Menyertai pasukan keselamatan secara sukarela Memberi maklumat kepada polis tentang kejadian jenayah Mengapakah peranan anggota keselamatan sangat penting kepada masyarakat? Untuk menghapuskan kemiskinan Untuk membolehkan masyarakat bebas bergerak Untuk menjaga keharmonian masyarakat dan negara Untuk memberi bantuan semasa berlaku bencana alam Yang manakah antara berikut berkaitan dengan program yang dianjurkan olehJabatan Kebajikan Masyarakat? Sayangi Nyawa Satu Kampung Satu Produk Katakan Tak Nak kepada Rokok Program Pembangunan Rakyat Termiskin