PENDIDIKAN NEGARA BANGSA

MALAYSIA
TAJUK : HALA TUJU NEGARA

APA YANG PERLU ANDA
FAHAMI

Mengapa perlu hala tuju bagi sesebuah negara?

Bagaimana hala tuju sebelum merdeka

Bagaimana hala tuju selepas merdeka

Apakah perkaitan antara hala tuju negara sebelum
merdeka
dan selepas merdeka

Bagaimana Tragedi 13 Mei memberi kesan langsung
terhadap hala tuju negara.

Apa itu Wawasan 2020???Mengapa 2020??

Apakah dasar-dasar yang menyokong wawasan ini

Tidak cukupkah cabaran yang digariskan?Mengapa perlu
dasar-dasar tersebut?

Mampukah kita merealisasikan wawasan ini?

SENARIO SEBELUM
MERDEKA
PENDIDIKAN
POLITIK
EKONOMI
SOSIAL
PERPADUAN

SEMANGAT
KEBANGSAAN
Perasaan cinta akan
bangsa & tanah air yg
mendorong kita berjuang
untuk bebaskan tanah air
dr. penjajah
menyatupadukan orang
melayu untuk mencapai
kemerdekaan menggunakan
kebijaksanaan dan penulisan
mengisi kemiskinan org2
melayu melalui pendidikan

TRAGEDI
13 MEI 1969
POLITIK
SOSIAL
EKONOMI
T.A.Rahman isytihar Perikatan
Agung Malaysiayg terdiri drpd
Tnh Melayu,Singapura,Sarawak,
Borneo Utara,British dan Brunei.
Pemerintahan British menjalankan
dasar pecah & perintah,
ekonomi diiktiraf mengikut kaum.
Isu kerakyatan - prinsip jus soli

KESAN-KESAN TRAGEDI
v
Pembubaran Parlimen & pengisytiharan darurat
v
Penubuhan Majlis Gerakan Negara (MAGERAN)
v
Penubuhan Majlis Muhibbah & Majlis Perpaduan Negara
v
Konsep Rukunegara
v
Pindaan Perlembagaan
v
Penyusunan semula politik (Barisan Nasional)
v
Dasar Ekonomi Baru(1971)
v
Rancangan Malaysia Kedua(1971-1975)
v
Masalah Pengangguran
v
Perasaan takut dan curiga

Tragedi 13 Mei 1969 mencerminkan ketidakpercayaan
antara kaum akibat cara kehidupan mereka spt ‘api dlm
sekam’ semasa zaman penjajah.Namun,peristiwa ini bagai
satu rahmat yang tersembunyi krn ia adalah titik
permulaan hala tuju negara.Di samping itu,ia juga sbg
tanda peringatan kpd generasi kini & masa depan Malaysia
bahawa perpaduan & kerjasama sesama
kaum adalah kunci kepada pembangunan dan keharmonian
negara kita.
KESIMPULAN

SEJARAH WAWASAN

Ilham dari bekas Perdana Menteri, Tun Dr.
Mahathir Mohamad pada 28 Februari 1991.

Wawasan 2020 merupakan pengenalan
kepada pembentukan beberapa dasar baru
(Dasar Pembangunan Nasional) yang
menggantikan Dasar Ekonomi Baru.

MENGAPA PERLU
WAWASAN ?

Fokus Kebangsaan
Pemerintah dan rakyat memberi
penumpuaan ke arah mencapai matlamat
Rakyat dan kerajaan membantu usaha
pembangunan

Perjanjian Sosiopolitik

Agenda Pembangunan Nasional
Agenda pembangunan melalui perancangan jangka
pendek, pertengahan, panjang

1. Menetapkan Arah Tujuan
2. Menetapkan Matlamat
3. Menetapkan Strategi
4. Menetapkan Jangka Masa
5. Menetapkan Pencapaian

MATLAMAT
CABARAN STRATEGI
DEFINISI
WAWASAN
2020

DEFINISI WAWASAN 2020

Wawasan 2020 merupakan suatu garis
panduan kepada arah dasar pembangunan
negara.

Ia memberi arah tujuan dan sasaran
negara bagi mencapai suatu tahap maju.

Ia juga menetapkan satu jangka masa
tertentu sebagai panduan demi mencapai
matlamat ini.

MATLAMAT
Menjadikan Malaysia

negara maju

negara perindustrian
Maju sepenuhnya menjelang
tahun 2020

MENGAPA TAHUN 2020
v
Kemunculan generasi
baru dalam
pembangunan negara.
v
Negara tidak
ketinggalan dalam
bidang sains,
teknologi dan
komunikasi.
v
Praktikal untuk
mencapai matamat.
v
Kewujudan pendapat
ahli-ahli fikir
melibatkan
pembangunan
industri.
1991 HINGGA 2020 ( 30 TAHUN )

CABARAN
EKONOMI
MENTAL DAN SOSIAL
POLITIK
SISTEM NILAI
PSIKOLOGI BANGSA ILMU BERSEPADU
Merujuk kepada :

CABARAN
0
Membentuk sebuah negara bangsa yang bersatu
padu
O
Masyarakat yang berjiwa bebas dan maju
O
Masyarakat demokratik yang matang
O
Masyarakat yang bermoral dan beretika
O
Masyarakat liberal dan bertolak ansur
O
Masyarakat saintifik dan progresif
6
Masyarakat yang penyayang dan budaya
menyayangi
O
Masyarakat yang adil ekonomi
O
Masyarakat yang makmur, dinamik, giat dan kental

ISU-ISU YANG TIMBUL KESAN
DARI 9 CABARAN
Negara
Perindustrian
Pembentukan
Sebuah Negara
Bngsa Malaysia
Pembangunan
Masyarakat
Berdasarkan
Sistem
Kekeluargaan
Keadilan
Ekonomi &
Sosial
Moral & Etika
ISU-ISU

Kadar
kemiskinan
menurun
Kadar
pengangguran
menurun
Sumbangan sektor
pembuatan kepada
ekonomi negara
bertambah
RANGKA RANCANGAN JANGKA
PANJANG KEDUA (RRJP2)
-ke arah melahirkan Malaysia sebagai
sebuah negara maju pada 2020

DASAR EKONOMI
BARU
-basmi kemiskinan
tanpa mengira
kaum
- penyusunan
semula masyarakat
DASAR
PEMBANGUNAN
NASIONAL
- menekankan
pembangunan
seimbang
DASAR WAWASAN NEGARA

RANCANGAN JANGKA PANJANG KETIGA(RRJP3)
(DASAR WAWASAN NEGARA)
DASAR PEMBANGUNAN SOSIAL
-Dasar penerapan Nilai-nilai Islam
Dalam Pentadbiran Negara
- dasar Pendidikan Kebangsaan
-Dasar Kebudayaan Kebangsaan
-Rukun Negara
DASAR PEMBANGUNAN
EKONOMI
-Dasar Pandang Ke Timur
- Dasar Dasar Persyarikatan Malaysia
-Dasar Pertanian Negara
-Dasar Penswastaan
-Dasar Perindustrian Negara
DASAR PEMBANGUNAN POLITIK
- Pembentukan Barisan Nasional

Membina bangsa yang
berdaya tahan
Membangunkan ekonomi
berasaskan pengetahuan
dan mengoptimumkan
pemikiran rakyat
TERAS UTAMA
DWN
Mengukuhkan
pembangunan sumber
manusia
Menggalakkan pewujudan
masyarakat yang saksama
Meningkatkan daya saing
bagi menghadapi cabaran
globalisasi & liberalisasi
Meneruskan
pembangunan
alam sekitar yang mapan
Mengekalkan pertumbuhan
ekonomi yang tinggi

STRATEGI
PELAKSANAAN
RMK8
-Menyelaraskan program
& strategi pengagihan
Meningkatkan
pertumbuhan
produktiviti
Meningkatkan daya saing
& daya tahan ekonomi
Memperluaskan
penggunaan ICT
Memperkukuhkan asas
sumber manusia
Memupuk & menyemai
nilai positif & sifat murni
Melaksanakan pendekatan
Menyeluruh bagi
menangani isu
alam sekitar
-Ekonomi makro
-Dasar kewangan
-Ekonomi berasaskan
-pengetahuan

KESIMPULAN

Keadaan negara sebelum merdeka.

Keadaan negara selepas merdeka.

Pergolakkan antara kaum.

Perubahan dasar-dasar negara.

Cetusan idea wawasan.

Strategi yang diambil.

Adakah matlamat akan tercapai?