Anda di halaman 1dari 21

Nilai murni yang tersirat dalam

FPN

berilmu berketerampilan

berakhlak mulia
FPN kesejahteraan

bertanggung jawab
Tujuan pemupukan nilai murni
Nilai murni penting dalam P&P untuk melahirkan insan seimbang
dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.

BERILMU
BERIMAN
INSAN BERAMAL

BERKETERAMPILAN
BERTANGGUNGJAWAB
Nilai murni pendidik
BERAKHLAK MULIA/BERMORAL

HUBUNGAN
SOSIAL BAIK Pendidik TAWADUK
/
guru

ALIM/BERILMU AKADEMISION

Muktamar pertama pendidikan Islam 1997 di Mekah


Nilai murni dalam
KBSR/KBSM sebagai teras
pendidikan
belas kasihan

bertolak ansur bertimbang rasa

berterima kasih BAIK HATI sedia membantu

murah hati sedia memaafkan


saling faham memahami
Nilai murni dalam
KBSR/KBSM sebagai teras
pendidikan
bertanggung jawab
berani untuk gagal jaya diri

ansur maju BERDIKARI yakin pada diri

mempertahan idea/hak
Keupayaan bertindak sendiri
memilih yang baik membuang yang buruk
Nilai murni dalam
KBSR/KBSM sebagai teras
pendidikan
sopan santun

mengakui kesalahan

HEMAH ramah mesra


TINGGI
alim

cendekia
Nilai murni dalam
KBSR/KBSM sebagai teras
pendidikan
patuh, hormat kepercayaan/adat resam

hormat/taat ibu/bapa/guru/pemimpin patuh/hormat undang-undang

hormat warga tua/rakan/jiran HORMAT menghargai maruah diri


MENGHORMATI

hormat hak individu patuh ketepatan masa

menghargai kebijaksanaan,pengalaman, jasa pekerja


Nilai murni dalam
KBSR/KBSM sebagai teras
pendidikan
agama,kepercayaan,adat

negara nyawa sendiri/orang

idea, karya KASIH keluarga


SAYANG

alam sekeliling,flora fauna harta

cinta keamanan,keharmonian
Nilai murni dalam
KBSR/KBSM sebagai teras
pendidikan
mendaulat perlembagaan/ undang-undang/peraturan

ganjaran kepada yang berhak

agihan yang sama ADIL tidak pilih kasih


SAKSAMA
bertindak mengikut akal empirikal/saintifik
bukan emosi
hukuman berdasar bukti
Nilai murni dalam
KBSR/KBSM sebagai teras
pendidikan
kebebasan undang-undang

kebebasan sistem demokrasi

KEBEBASAN kebebasan bersuara

hak warga negara


Nilai murni dalam
KBSR/KBSM sebagai teras
pendidikan
berani tidak membuta tuli

bertanggung jawab berani kerana benar

KEBERANIAN mempertahan hak

mempertahan idea

mempertahan bangsa,negara
Nilai murni dalam
KBSR/KBSM sebagai teras
pendidikan
kebersihan diri

kebersihan persekitaran

KENERSIHAN
MENTAL/FIZIKAL pertuturan

kelakuan
fikiran positif
Nilai murni dalam
KBSR/KBSM sebagai teras
pendidikan

amanah
patuh/taat peraturan cakap benar

kata dikota KEJUJURAN ikhlas

mengakui kesalahan menyampai yang benar

pelaksana yang bijak/bestari


Nilai murni dalam
KBSR/KBSM sebagai teras
pendidikan
cekal
terarah daya usaha

tekal KERAJINAN dedikasi

gigih
bersungguh-sungguh
tekun
Nilai murni dalam
KBSR/KBSM sebagai teras
pendidikan
persaudaraan

kebaikan bersama tanggung jawab bersama

perpaduan KERJASAMA gotong royong

toleransi bederau

meraya
Nilai murni dalam
KBSR/KBSM sebagai teras
pendidikan
Sederhana menimbang kepentingan diri
tingkah laku tidak
tawaduk keterlaluan

KESEDERHANAAN tidak keterlaluan


pertuturan

tidak materialistik
Sederhana menimbang kepentingan orang lain
Nilai murni dalam
KBSR/KBSM sebagai teras
pendidikan

reda
berterima kasih

KESYUKURAN mengenang budi

penghargaan
Nilai murni dalam
KBSR/KBSM sebagai teras
pendidikan
boleh membuat pertimbangan

boleh membuat penaakulan

RASIONAL berfikiran logik

berfikir cara terbuka

fikiran positif
Nilai murni dalam
KBSR/KBSM sebagai teras
pendidikan
bermuafakat

semangat kejiranan

produktif SEMANGAT BERMASYARAKAT


peka isu-isu sosial
DAN KEWARGANEGARAAN
berusaha bangga jadi rakyat Malay

semangat patriotik
KEJU
KERJA
JURAN
SAMA

BAIK
PATRIOTIK KEBER HATI SEDER
BERDI
SIHAN HANA
KARI

KEBE BER
RANIAN KHEMAH
NILAI
RAJIN MURNI SYUKUR
KEBE
BASAN HOR
MAT
KASIH
ADIL SAYANG RASIONAL
SEKIAN TERIMA KASIH.
MOHAMMAD SHAFIE BASRI
IPTHO