Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN Nama Guru Tarikh Kelas Bilangan Murid Masa Subjek Tajuk : ________________________________________ : ________________________________________ : KBK 6 : ________________________________________

: 30 minit : Fiqh / Modul 2 / Unit 5 : Perkara yang membatalkan puasa

Pengetahuan Sedia Ada : 1) Makan dan minum boleh membatalkan puasa. Penggabung Jalinan Kemahiran : * Mendengar - Pelajar boleh mendengar penerangan guru tentang apakah perkara yang membatalkan puasa. - Pelajar boleh menulis latihan yang menilai pengetahuan tentang perkara yang membatalkan puasa. - Pelajar boleh membaca dan memahami bahan bacaan yang disediakan tentang perkara yang membatalkan puasa daripada buku teks.

* Menulis

* Membaca

Objektif Pelajaran : Diakhir pelajaran , murid-murid akan dapat :

1)
2)

mengetahui semua perkara yang membatalkan puasa. mengetahui beberapa perkara yang mengurangkan pahala puasa tetapi tidak sampai membatalkannya.

Alat Bantu Mengajar : 1- Papan putih & pen marker

2-

Buku teks 3- Buku kerja LANGKAH MASA ( MINIT ) 2 minit ISI PELAJARAN DAN KEGIATAN PENILAIAN / CATATAN

SET INDUKSI

Guru bertanya kefahaman Verbal pelajar mengenai makna Batal. Guru menegaskan bahawa batal ertinya rosaknya ibadah kerana sesuatu amalan. Tuliskan perkataan Batal = Rosak. Papan putih & Pen marker Verbal

2 minit

Guru menjelaskan apa yang perlu dilakukan jika puasa terbatal- ia wajib diganti pada hari lain. Puasa ganti disebut sebagai qadha, Tuliskan perkataan Qadha.

Papan putih & Pen marker

10 minit

Guru meminta murid membacakan teks sambil menerangkan satu persatu perkara yang mebatalkan puasa.

Buku teks

6 minit

Guru menyediakan beberapa contoh perbuatan haram atau makruh yang mengurangkan

Verbal

pahala puasa seperti : mendengar muzik yang melalaikan, mencuri, melihat maksiat. Guru perlu menekankan perbezaan perkara yang mengurangkan pahala puasa dan yang membatalkan puasa agar pelajar tidak terkeliru.

6 minit

Arahkan pelajar melakukan latihan di buku kerja ms. 11 13 secara individu.

Buku kerja

Penutup

4 minit

Semak bersama pelajar latihan Buku kerja yang dibuat sambil mengulas topik dengan ringkas berdasarkan apa yang ada dalam latihan.

PENILAIAN KENDIRI: ( Bulatkan mana yang perlu ) 1- Semua / Sebahagian pelajar faham pelajaran pada hari ini. 2- Pelajaran pada hari ini akan dikekalkan / dipindahkan 3- Semua / Sebahagian pelajar faham membuat latihan