Inform asi nilai gizi

A SI

Enf ami l 20, Enf ami l 20 den gan zat bes i

Sim ilac 20 den gan zat besi ren dah , Sim ilac den gan zat besi , Sim ilac lanj uta n

Simi lac org anic (org anic iron fortif ied for mul a)

Similac special care 20 (zat besi rendah/ dengan zat besi)

Enfamil premat ure LIPIL (tanpa/ dengan zat besi)

Similac special care 24(zat besi rendah/ dengan zat besi)

Enfamil premat ure lipil 24 (tanpa/ dengan zat besi)

Simi lac spe cial care 30 (de nga n zat besi )

Iso mil 20/I somi l lanju tan

Enfa mil pros obe e LIPI L 20 kal/o z

Enfa mil lacto FRE E LIPIL 20 kal/o z

Iso mil DF 20 kal /oz

Neo sure 22

Enfa care LIPI L 22 kal/o z

Si mil ac PM 60/ 40

Ele car e

Alime ntum

Goo d Start Supr eme

Enf ami l AR LIP IL 20 kal/ oz

Enfa mil Nutra migen LIPIL 20 kal/oz

Preg estimi l 20 kal/oz

Prege stimil 24 kal/oz

Kalori/ 100 ml Osmol alitas Osmol aritas Protei n Gram/ 100ml % kalori total Sumb er Lemak Gram/ 100ml % kalori total Sumb er Ratio

6 8 2 9 0 2 5 5 1, 0 5 6

3, 9 5 2

minya k Asam linolea t (omeg a 6) (mcg) Asam linolen at (omeg a 3) (mg) DHA (mg) ARA (mg) Karbo hidrat Gram/ 100ml % kalori total Sumb er Minera l (mg/10 0 ml) Kalsiu m (mg) (mEq) Fosfor (mg) Iodium (mcg) Besi (mg) Magne sium (mg) Natriu m (mg) (mEq) .

Kalium (mg) (mEq) Khlorid e (mg) (mEq) Zink (mg) Cupru m (mcg) Manga n (mcg) Seleni um (mcg) Vitami n/100 ml Vitami nA (IU) Vitami nD (IU) Vitami nE (IU) Vitami nK (mcg) Tiamin /B1 (mcg) Ribofla vin/B2 (mcg) Niasin/ B3 (mcg) Vitami n B6 (mcg) Vitami n B12 (mcg) Asam .

folat (mcg) Vitami nC (mg) Asam pantot enat (mcg) Biotin (mcg) Kolin (mg) Inosito l (mg) Karniti n (mg) Taurin (mg) .