PARTI ISLAM SEMALAYSIA

BORANG PERMOHONAN MENJADI AHLI PAS
PANDUAN MENGISI BORANG 1. 2. 3. 4. Sila baca dengan teliti sebelum mengisi borang. Pemohon hendaklah tulis namanya dalam tulisan jawi dan rumi. Tandakan (x) di petak yang disediakan disediakan. Pastikan borang ini ditandatangani oleh pencadang dan penyokong yang maklumatnya diisi dengan lengkap. Pastikan borang ini ditandatangani sebelum dihantar. UNTUK KEGUNAAN PEJABAT AGUNG PAS KOD KAWASAN

KOD CAWANGAN

5.

NO. AHLI

JENIS PERMOHONAN TARIKH LULUS Tidak pernah memohon TARIKH TERIMA Pernah memohon menjadi ahli Telah berdaftar dan ingin member maklumat baru A. 1. BUTIR-BUTIR DIRI Nama Penuh (dengan tulisan jawi)

Nama Penuh (dengan tulisan rumi)

2.

No. Kad Pengenalan Lama

No. Kad Pengenalan Baru

3.

Tarikh Lahir Lelaki Perempuan

Melayu Cina 6. Pekerjaan

India Dll

4.

Kelulusan Universiti Dll (Nyatakan)……………………

5. Bidang Pengajian

Awam Swasta/Sendiri

7.

Alamat Surat Menyurat

Telefon (rumah)

Telefon (pejabat)

Email

Telefon (H/P)

8.

Yuran Bersama ini disertakan bayaran yuran Pendaftaran RM 2.00 Tahunan RM 3.00 Sekaligus RM 100.00

B.

PENGAKUAN PEMOHON Saya mengaku akan kebenaran PAS seperti yang terkandung dalam fasal 3 perlembagaannya dan akan berusaha untuk melaksanakan segala tuntutannya. Saya menerima PERLEMBAGAAN PAS sebagai panduan dan mengaku bahawa saya akan taat dan patuh kepada kepimpinan parti serta akan patuh dalam melaksanakan arahan-arahan dan keputusan-keputusan parti dari masa ke semasa.

………………………………………… Tandatangan Pemohon

………………………………………….. Tarikh

C. 1.

SOKONGAN Nama Pencadang

No. Kad Pengenalan

No. Ahli PAS

………………………………………… Tandatangan Pencadang 1. Nama Penyokong

………………………………………….. Tarikh

No. Kad Pengenalan

No. Ahli PAS

………………………………………… Tandatangan Penyokong D. UNTUK KEGUNAAN CAWANGAN/KAWASAN Penerimaan Cawangan Tarikh: …………………………………………… Nama Cawangan:

………………………………………….. Tarikh

Penerimaan Kawasan Tarikh: …………………………………………… Nama Kawasan:

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… (Tandatangan)

…………………………………………… (Tandatangan)

…………………………………………… Nama Penerima

…………………………………………… Nama Penerima

PERHATIAN Penghantaran borang melalui Kawasan, bolehlah merujuk kepada Direktori Kawasan yang telah disediakan di dalam laman web PAS. Sekiranya anda tidak mengetahui alamat atau wakil Cawangan/Kawasan, borang yang dimuat turun hendaklah dihantar ke Pejabat Agung PAS Pusat sebagai ahli yang berdaftar terus. Berikut adalah alamat Pejabat Agung PAS Pusat : BAHAGIAN PENDAFTARAN KEAHLIAN PARTI ISLAM SEMALAYSIA (PAS) NO 318A, JALAN RAJA LAUT, 50350 KUALA LUMPUR.

A. PEMBAYARAN Sebelum menghantar borang, anda dikehendaki menjelaskan pembayaran yuran keahlian terlebih dahulu. Anda boleh membayar dengan cara yang dinyatakan di bawah: 1. Wang Pos Kepilkan wang pos bersama-sama borang yang LENGKAP diisi dan hantarkan ke alamat Pejabat Agung PAS Pusat seperti alamat di atas atau kepada wakil Cawangan/Kawasan. Tuliskan nama di atas Wang Pos / Money Order: BENDAHARI PAS PUSAT 2. Pembayaran melalui bank Masukkan duit ke dalam akaun Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) No. Akaun Nama Penerima : 14023010000885 : BENDAHARI PAS PUSAT

Setelah anda membuat bayaran di bank, kepilkan slip pembayaran bersama-sama borang yang LENGKAP di isi, dan hantarkan borang ke alamat Pejabat Agung PAS Pusat seperti di atas atau kepada wakil Cawangan/Kawasan.

B. PERTANYAAN 1. Sebarang pertanyaan, bolehlah menghubungi wakil Unit Bahagian Keahlian PAS Pusat : a) Noor Ashikin Bt Abd Rahman Tel : 03-26925000 / 117 Fax : 03-26938399 Tel : 03-26925000 / 118

b) Zainokarni Binti Zainuddin

** Borang yang TIDAK LENGKAP diisi dan tidak membuat pembayaran keahlian terlebih dahulu, tidak akan diproses.