SENARAI SEMAK INSTRUMEN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

( PBS ) TINGKATAN 2
NAMA GURU

:

..............................................................................................................

NAMA CALON

:

..............................................................................................................

KELAS

:

......................................... NO KP

BAND
1

PERNYATAAN
STANDARD
B1

2

B2

3

B3

4

B4

5

B5

6

B6

DESKRIPTOR

EVIDENS

:

.......................................
TEMA/UNIT

PENCAPAIAN
(/)