Anda di halaman 1dari 40

INSTITUT PERGURUAN TUN

HUSSEIN ONN, BATU PAHAT

ABDUL SUKUR KAMSIR 1


TANGGAM PEMIDANG
 Tanggam ini digunakan dalam pembinaan
rangka kayu yang berbentuk pemidang.
 Bahagian kayu disambungkan pada
hujungnya dari tepi ke tepi.
 Contohnya ialah pada pintu
berpanel,pemidang gambar,meja,kerusi dan
lain lain lagi.

ABDUL SUKUR KAMSIR 2


TANGAM LEKAP
 Tanggam ini dibuat dengan menarah kedua-dua hujung
bahagian keping kayu yang akan dilekapkan.
 Tarahan ini hendaklah setengah tebal papan supaya
apabila dilekapkan permukaannya berkeadaan rata.
 Tanggam lekap ini boleh dibuat dalam 5 cara iaitu
 1 tanggam lekap siku atau pepenjuru
 2 tanggam lekap penjuru rencong
 3 tanggam lekap T
 4 tanggam lekap bajang T
 5 tanggam lekap palang

ABDUL SUKUR KAMSIR 3


TANGGAM LEKAP – TANGAM
LEKAP SIKU ATAU PEPENJURU
 Ia digunakan pada
sudut pemidang yang
kecil .

ABDUL SUKUR KAMSIR 4


TANGGAM LEKAP – TANGAM
LEKAP SIKU ATAU PEPENJURU

½ daripada
tebal kayu

ABDUL SUKUR KAMSIR 5


TANGGAM LEKAP-TANGGAM
LEKAP PENJURU RENCONG
 Ia digunakan untuk membuat kumai seperti
pada rangka gambar dan sebagainya
kerana pelitupannya dapat melindungi ira
hujung kayu.

ABDUL SUKUR KAMSIR 6


TANGGAM LEKAP-TANGGAM
LEKAP PENJURU RENCONG

ABDUL SUKUR KAMSIR 7


TANGGAM LEKAP – TANGGAM
LEKAP T
 Ia digunakan dalam pembinaan dimana pemidang
lintang bertemu dengan pemidang tegak secara
melintang dihujungnya hujungnya.

ABDUL SUKUR KAMSIR 8


TANGGAM LEKAP – TANGGAM
LEKAP T

ABDUL SUKUR KAMSIR 9


ABDUL SUKUR KAMSIR 10
TANGGAM LEKAP – TANGGAM
LEKAP T (buntu)

ABDUL SUKUR KAMSIR 11


TANGGAM LEKAP – TANGGAM
LEKAP BAJANG T
 Ia adalah serupa
dengan lekap T tetapi
ia lebih kuat menahan
tarikan dari sebelah
luar.

ABDUL SUKUR KAMSIR 12


TANGGAM LEKAP – TANGGAM
LEKAP BAJANG T

pin

soket

ABDUL SUKUR KAMSIR 13


TANGGAM LEKAP – TANGGAM
LEKAP BAJANG T

ABDUL SUKUR KAMSIR 14


TANGGAM LEKAP - TANGGAM
LEKAP PALANG
 Ia digunakan pada dua keping kayu yang
bersilang.

ABDUL SUKUR KAMSIR 15


ABDUL SUKUR KAMSIR 16
ABDUL SUKUR KAMSIR 17
TANGGAM KEKANG
 Tanggam ini kadangkala digunakan sebagai
ganti bagi tanggam lubang dan puting.
 Tanggam ini terdiri daripada dua
bahagian,pin dan soket (cabang).
 Pin dan soket ini dibuat 1/3 daripada tebal
kayu.
 Ada 3 bentuk tanggam kekang yang
digunakan.
ABDUL SUKUR KAMSIR 18
TANGGAM KEKANG – TANGGAM
KEKANG T
 Ia digunakan untuk
menggantikan
tanggam lubang dan
puting biasa pada
pertemuan kedua-dua
bahagian kayu jauh
dari hujungnya.

ABDUL SUKUR KAMSIR 19


ABDUL SUKUR KAMSIR 20
TANGGAM KEKANG – TANGGAM
KEKANG PENJURU
 Nama yang lain bagi
tanggam ini ialah
tangam lubang dan
puting terbuka.
 Ia digunakan pada
penjuru pemidang.

ABDUL SUKUR KAMSIR 21


TANGGAM KEKANG – TANGGAM
KEKANG PENJURU RENCONG
 Cabang tanggam ini direncongkan pada
kedua-dua belah ataupun sebelah sahaja.
 Ia digunakan apabila satu tanggam yang
lebih kuat daripada tanggam lekap rencong
dikhendaki seperti pada pemidang kaca dan
sebagainya.

ABDUL SUKUR KAMSIR 22


TANGGAM PENETAP
 Ia adalah sejenis tanggam temu yang dikukuhkan
dengan penetap.
 Penetap sebesar 1/3 tebal kayu dimasukkan
kedalam tepi kayu sedalam 3 kali diameternya.
 Tanggam ini terdapat pada pemidang lintang dan
pemidang tegak kerusi dan meja.
 Tanggam ini juga banyak digunakan pada perabut
yang dihasilkan secara pasangkan sendiri ( knock
down furniture )

ABDUL SUKUR KAMSIR 23


TANGGAM LUBANG DAN PUTING

 Tanggam ini adalah tanggam yang paling


kuat dalam kategori tanggam pemidang.
 Ia mempunyai berbagai-bagai bentuk dan
tiap-tiap bentuk ini pula mempunyai fungsi
yang tertentu.
 Antara bentuk yang biasa digunakan ialah :

ABDUL SUKUR KAMSIR 24


TANGGAM LUBANG DAN PUTING –
TANGGAM LUBANG DAN PUTING BIASA
 Kedua-dua keping kayu yang akan disambungkan
hendaklah sama tebal.
 Bahagian hujung pemidang lintang bertemu dengan
pemidang tegak.
 Bahagian puting dikerat pada hujung pemidang lintang dan
tebalnya ialah 1/3 daripada tebal kayu yang berkenaan.
 Lebar puting tidak sepatutnya melebihi 6 kali tebalnya.
 Jika pemidang lintang tersebut terlalu lebar,maka eloklah
dibuat dua puting.
 Lubang dibuatkan pada pemidang tegak mengikut saiz
puting.

ABDUL SUKUR KAMSIR 25


TANGGAM LUBANG DAN PUTING –
TANGGAM LUBANG DAN PUTING BIASA
 Seberapa boleh,gunakan saiz pahat yang hampir
dengan saiz lubang apabila menebuk lubang.
 Tanggam ini boleh dipasakkan dengan
menembuskan muka pemidang tegak dan puting
untuk menguatkannya.
 Akan tetapi,kayu yang dipasakkan itu akan
mencacatkan rupa permukaan pemidang tegak
terutamanya jika tanggam ini digunakan untuk
membuat perabut.

ABDUL SUKUR KAMSIR 26


TANGGAM LUBANG DAN PUTING –
TANGGAM LUBANG DAN PUTING BIASA

ABDUL SUKUR KAMSIR 27


TANGGAM LUBANG DAN PUTING –
TANGGAM LUBANG DAN PUTING BIASA
lubang
1/3 tebal kayu

puting

ABDUL SUKUR KAMSIR 28


TANGGAM LUBANG DAN PUTING –
TANGGAM LUBANG DAN PUTING BIASA

penetap

ABDUL SUKUR KAMSIR 29


TANGGAM LUBANG DAN PUTING –
TANGGAM LUBANG DAN PUTING BIASA

BAJI

ABDUL SUKUR KAMSIR 30


TANGGAM LUBANG DAN PUTING –
TANGGAM LUBANG DAN PUTING BIASA

ABDUL SUKUR KAMSIR 31


TANGGAM LUBANG DAN PUTING –
TANGGAM LUBANG DAN PUTING
BERJANJANG
 Tanggam ini digunakan apabila pemidang lintang
bertemu dengan pemidang tegak pada hujungnya
seperti pada kaki meja atau kerusi.
 Ukuran panjang janjang ini sama dengan tebal
puting.
 Fungsi janjang ini ialah untuk mengelakkan
pemidang lintang daripada beralih kedudukannya
atau berpiuh jika pemidang tegak mengecut.

ABDUL SUKUR KAMSIR 32


TANGGAM LUBANG DAN PUTING –
TANGGAM LUBANG DAN PUTING
BERJANJANG

janjang

ABDUL SUKUR KAMSIR 33


TANGGAM LUBANG DAN PUTING –
TANGGAM LUBANG DAN PUTING
BERBAHU TINGGI RENDAH
 Sebelah bahu puting dikerat panjang
sedikit untuk menerima tetingkat

ABDUL SUKUR KAMSIR 34


Gambar TANGGAM LUBANG DAN PUTING
– TANGGAM LUBANG DAN PUTING
BERBAHU TINGGI RENDAH

ABDUL SUKUR KAMSIR 35


TANGGAM LUBANG DAN PUTING –
TANGGAM LUBANG DAN PUTING
BERBAHU SEBELAH
 Tanggam ini digunakan apabila lintang
pemidang lebih nipis daripada kayu
pemidang tegak seperti dalam pembinaan
kaki meja biasa.puting ini cuma mempunyai
sebelah bahu sahaja dan tebalnya ialah ½
tebal kayu pemidang lintang.

ABDUL SUKUR KAMSIR 36


Gambar TANGGAM LUBANG DAN PUTING
– TANGGAM LUBANG DAN PUTTING
BERBAHU SEBELAH

ABDUL SUKUR KAMSIR 37


Lain-lain tanggam lubang dan puting
 Tanggam lubang dan puting sanding

ABDUL SUKUR KAMSIR 38


Lain-lain tanggam lubang dan puting
 tanggam lubang dan puting kembar

ABDUL SUKUR KAMSIR 39


ABDUL SUKUR KAMSIR 40