Anda di halaman 1dari 1

Aku Abdi Tuhan

Modifikasi Aransemen : Henri Yulianto

1=Bes, 3/4
S.
A.
T.
B.

____
3 4
____
1 2
____
1> 1>
____
1 1

3>

1>

1>

1>

1>

____
5 6
____
3 4
____
1> 1>
____
1 1

1. Ke de - pan al - tar
2. A - ku ter - ke-nang
3. Ki - ni ya
Tu-han
S.
A.
T.
B.

____
3 4
____
1 2
____
1> 1>
____
1 1

3>

1>

1>

1>

1>

____
5 6

T.

B.

____
. 1>
____
. 7\
____
. 3>
____
. 1

__
13 5
__
3 5 1>
1

. 67 6

ke-nan

B.

ke-nan

Aku Abdi Tuhan

7<

1/

__
0 45
__
0 6 1>
__
0 45

__
0 45
__
0 6 1>
__
0 45

____
2 3
____
7< 1
____
5 5
____
5 5

1>

1>

1/

hi-na
6

2>

2>

se-ra- ya
Tuhan ber jan-ji se -

4>

____
5 6

____
1> 4>
____
6 5/
____
1> 1>
____
4 4

____
. 7
____
. 4
____
. 2>
____
. 5

____
6 7
____
4 5
____
2> 2>
____
5 5

4> 3> 2>


__ __
65 43 2

6
2

____
5 4/
____
7 1>
____
2 2

1>

2>

1>

3>

1>

2>

2>

1>

1>

4/

1>

3>

4>

1>

1>

____
5 6

ha ri yang
"Ma-ri-lah
di da-lam
__ ____
7 . 1> 2> 3>
__
5 .5
__
2> . 6
__
5 .5

ber ma - dah gembi-ra


ri- a
bi - sik
mer-du da-lam kal-bu
ti - a
di ja-lan pang- gil - an

penuh ke nangan
i - kut - i A - ku!"
se-tiap rin-tang-an
4>

3>

1>

2>

se-lu -ruh hi-dup a - ku ab-di-Nya

____
5 5
____
7 1>
____
5 5

Tuhan ber -

4/

4/

2>

1>

__
13 5
__
3 5 1>
1

pa-da yg hi na se-lu -ruh hi-dup a - ku ab-di-Nya


.

hi-na
6

pada yang

__
5 34 3
__
3> 5 6 5

nan pada yang


__
A. 3 4 3
__
T. 5 6 5

____
2> 3>
____
6 5
____
2> 1>
____
1 1

. 67 6

___

ha ri yg mu - li - a
lembut nan me - ra - yu
hamba-Mu ta - tah-kan

Tuhan ber-ke-nan
S.

___

Tuhan ber A.

a -ku me - lang-kah
ma-sa yang
la - lu
a -ku u - cap-kan

1. Sa - at ba - ha - gia
2. Ku - i - ngat sab-da
3. Ku - at-kan Tu-han
S.

____
5 6

____
. 1>

se-lu -ruh

4> 3> 2>


__ __
65 43 2

6
2

____
5 4/
____
7 1>
____
2 2

2>
5

pa-da yg hi na se-lu -ruh

4>

hi-dup a - ku
____
. 5
____
. 6
____
. 5

____
2> 3>
____
5 5
____
7 1>
____
5 5

5
2>
5

hi-dup a - ku

____
. 3>

____
2> 1>

1>

2>

ke5
3>
5

Tuhan ber1>

1>

te-tap ja - di ab-di-Nya
____
. 5
____
. 1>
____
. 5

____
5 5
____
7 6
____
5 5

2>

3>

4>

3>

3>

te-tap ja - di ab-di-Nya

- Halaman 1 dari 2 -