RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3

BIL MINGGU / TARIKH BIDANG / TAJUK / TEMA / AKTIVITI BAHASA SENI Unsur Seni • Garisan – Selari dan bersilang • Rupa – Organik dan geometri • Bentuk – Ilusi • Warna – Primer dan sekunder Prinsip Rekaan • Imbangan – Simetri / Tidak Simetri • Kepelbagaian – Rupa dan garisan MEDIA / TEKNIK Media Kertas lukisan, pensel dan pensel warna atau pastel Teknik Garisan selari atau garisan bersilang Media Gunting, pensel, Kertas A4, kertas warna, gam. Teknik Basah atas kering

1

• Menggambar • Rumahku • Objek Buatan Manusia • Lukisan

2

• Membuat Corak dan Rekaan • Hiasan Dinding • Objek Buatan Manusia • Lipatan dan Guntingan

Unsur Seni • Rupa - organik / geometri • Warna - primer Prinsip Rekaan • Imbangan – simetri • Kontra – warna • Harmoni – perulangan motif

3

• Membentuk dan Membuat Binaan • Bunga • Alam Semula Jadi • Stabail

Unsur Seni • Bentuk - konkrit • Ruang - nyata Prinsip Rekaan • Imbangan – simetri • Harmoni

Media Gunting, pensel warna, gam, penyedut minuman, tanah liat, botol plastik, selotep , pisau dan stapler. Teknik Stabail

Unsur Seni • Bentuk - konkrit • Warna – sekunder / tertier • Mengenal Kraf Tradisional • Gasing • Objek Buatan Manusia • Gasing Mudah Prinsip Rekaan • Imbangan – simetri

4

Minggu 1

Media Gunting, kertas warna A4, box board/kad manila, gam, lidi sate / pencungkil gigi dan krayon. Teknik Gasing Mudah

5

Minggu 2

• Mengenal Kraf Tradisional • Gasing

Unsur Seni • Bentuk - konkrit • Warna – sekunder / tertier

Media Gunting, kertas

• Objek Buatan Manusia • Gasing Mudah

Prinsip Rekaan • Imbangan – simetri

warna A4, box board/kad manila, gam, lidi sate / pencungkil gigi dan krayon. Teknik Gasing Mudah

6

• • • •

Menggambar Pokok Bunga Alam Semulajadi Catan

Unsur Seni • Bentuk - ilusi • Jalinan – Tampak • Warna – sekunder Prinsip Rekaan • Imbangan – Simetri

Media berus lukisan, palet, kertas lukisan dan cat air/ tempera / cat poster Teknik Basah atas kering Media beeshoot card,tali parcel,gunting, gam Teknik Cetakan Media Pelbagai jenis permukaan berjalinan, gambar salinan fotostat, pensel warna Teknik Gosokan Media surat khabar, berus lukisan, palet, straw kertas lukisan, gam, warna poster atau cat air Teknik Tiupan

7

• Membuat Corak dan Rekaan • Pembalut Hadiah • Alam Semulajadi • Cetakan

Unsur Seni • Rupa - organik / geometri • Warna - primer Prinsip Rekaan • Harmoni – perulangan motif Unsur Seni • Rupa – Organik dan geometri • Bentuk – Ilusi • Jalinan - tampak • Warna – Primer dan sekunder Prinsip Rekaan • Kontra - Jalinan • Kepelbagaian – Jalinan dan ton warna Unsur Seni

8

• Menggambar • Robot • Objek Buatan Manusia • Gosokan

9

• Membuat Corak dan Rekaan • Bingkai Gambar • Objek Buatan Manusia • Tiupan

• Garisan – Pelbagai jenis garisan • Warna – sekunder • Jalinan - tampak Prinsip Rekaan • Ritma dan Pergerakan – garisan pelbagai arah • Kepelbagaian – warna, garisan dan jalinan Unsur Seni • Bentuk - konkrit • Warna – sekuder • Jalinan – tampak dan sentuh

10

• Membentuk dan Membuat Binaan • Muka Haiwan • Alam Semulajadi

Media Pensel warna atau oil pastel,

• Topeng Muka

Prinsip Rekaan • Imbangan – simetri • Penegasan – bentuk muka

gunting, kad manila, gam, benang, gelang getah/ tali. Teknik Topeng Media Kertas A4 gunting, gambar bulatan,gam,lid i sate,krayon,bo x board. Teknik Gasing Media berus lukisan , palet, kertas lukisan, lilin atau oil pastel dan warna berasaskan air Teknik Resis Media Gunting, pensel, Kertas A4, kertas warna, gam. Teknik Basah atas kering

11

• Mengenal Kraf Tradisional • Gasing • Objek Buatan Manusia • Tembikar Gasing (Minggu 1)

Unsur Seni • Bentuk - konkrit • Warna – sekunder / tertier Prinsip Rekaan • Imbangan – simetri

12

• • • •

Menggambar Bunga Kebangsaan Alam Semulajadi Resis

Unsur Seni • Garisan – kesan lilin / oil pastel • Rupa - organic • Warna - sekunder Prinsip Rekaan • Kontra – garisan dan warna

13

• Membuat Corak dan Rekaan • • Objek Buatan Manusia • Lipatan dan Guntingan

Unsur Seni • Rupa - organik / geometri • Warna - primer Prinsip Rekaan • Imbangan – simetri • Kontra – warna • Harmoni – perulangan motif

14

• Membentuk dan Membuat Binaan • • Objek Buatan Manusia • Stabail

Unsur Seni • Bentuk - konkrit • Ruang - nyata Prinsip Rekaan • Imbangan – simetri • Harmoni

Media Gunting, pensel warna, gam, penyedut minuman, tanah liat, botol plastik, selotep , pisau dan stapler. Teknik Stabail

15

• Mengenal Kraf Tradisional • • Objek Buatan

Unsur Seni • Bentuk - konkrit • Jalinan – sentuh

Media Tanah liat, pisau, plastik /surat

Manusia • Tembikar

khabar Prinsip Rekaan • Imbangan Teknik Lingkaran

16

• Menggambar • • Alam Semula Jadi • Lukisan

Unsur Seni • Garisan – Selari dan bersilang • Rupa – Organik dan geometri • Bentuk – Ilusi • Warna – Primer dan sekunder Prinsip Rekaan • Imbangan – Simetri / Tidak Simetri • Kepelbagaian – Rupa dan garisan

Media Kertas lukisan, pensel dan pensel warna atau pastel Teknik Garisan selari atau garisan bersilang Media beeshoot card,tali parcel,gunting, gam Teknik Cetakan Media Gunting, pensel warna, gam, penyedut minuman, tanah liat, botol plastik, selotep , pisau dan stapler. Teknik Stabail

17

• Membuat Corak dan Rekaan • • Objek Buatan Manusia • Cetakan

Unsur Seni • Rupa - organik / geometri • Warna - primer Prinsip Rekaan • Harmoni – perulangan motif

18

• Membentuk dan Membuat Binaan • • Objek Buatan Manusia • Topeng

Unsur Seni • Bentuk - konkrit • Ruang - nyata Prinsip Rekaan • Imbangan – simetri • Harmoni

19

Minggu 1

• Mengenal Kraf Tradisional • • Objek Buatan Manusia • Gasing Mudah

Unsur Seni • Bentuk - konkrit • Warna – sekunder / tertier Prinsip Rekaan • Imbangan – simetri

Media Gunting, kertas warna A4, box board/kad manila, gam, lidi sate / pencungkil gigi dan krayon. Teknik Gasing Mudah

20

Minggu 2

• Mengenal Kraf Tradisional • • Objek Buatan Manusia • Gasing Mudah

Unsur Seni • Bentuk - konkrit • Warna – sekunder / tertier Prinsip Rekaan • Imbangan – simetri

Media Gunting, kertas warna A4, box board/kad manila, gam, lidi sate / pencungkil gigi dan krayon. Teknik Gasing Mudah

21

• Menggambar • • Objek Buatan Manusia • Catan

Unsur Seni • Garisan – Selari dan bersilang • Rupa – Organik dan geometri • Bentuk – Ilusi • Warna – Primer dan sekunder Prinsip Rekaan • Imbangan – Simetri / Tidak Simetri • Kepelbagaian – Rupa dan garisan

Media Kertas lukisan, pensel dan pensel warna atau pastel Teknik Garisan selari atau garisan bersilang Media surat khabar, berus lukisan, palet, straw kertas lukisan, gam, warna poster atau cat air Teknik Tiupan

Unsur Seni • Membuat Corak dan Rekaan • • Objek Buatan Manusia • Tiupan • Garisan – Pelbagai jenis garisan • Warna – sekunder • Jalinan - tampak Prinsip Rekaan • Ritma dan Pergerakan – garisan pelbagai arah • Kepelbagaian – warna, garisan dan jalinan

22

23

• Membentuk dan Membuat Binaan • • Alam Semula Jadi • Stabail

Unsur Seni • Bentuk - konkrit • Ruang - nyata Prinsip Rekaan • Imbangan – simetri • Harmoni

Media Gunting, pensel warna, gam, penyedut minuman, tanah liat, botol plastik, selotep , pisau dan stapler. Teknik Stabail

24

Minggu 1

• Mengenal Kraf Tradisional • • Objek Buatan Manusia

Unsur Seni • Bentuk - konkrit • Jalinan – sentuh

Media Tanah liat, pisau, plastik /surat khabar

• Tembikar

Prinsip Rekaan • Imbangan

Teknik Lingkaran

25

Minggu 2

• Mengenal Kraf Tradisional • • Objek Buatan Manusia • Tembikar

Unsur Seni • Bentuk - konkrit • Jalinan – sentuh Prinsip Rekaan • Imbangan

Media Tanah liat, pisau, plastik /surat khabar Teknik Lingkaran

26

• Menggambar • • Alam Semula Jadi • Gosokan

Unsur Seni • Garisan – Selari dan bersilang • Rupa – Organik dan geometri • Bentuk – Ilusi • Warna – Primer dan sekunder Prinsip Rekaan • Imbangan – Simetri / Tidak Simetri • Kepelbagaian – Rupa dan garisan

Media Kertas lukisan, pensel dan pensel warna atau pastel Teknik Garisan selari atau garisan bersilang Media Gunting, pensel, Kertas A4, kertas warna, gam. Teknik Basah atas kering

27

• Membuat Corak dan Rekaan • • Objek Buatan Manusia • Lipatan dan Guntingan

Unsur Seni • Rupa - organik / geometri • Warna - primer Prinsip Rekaan • Imbangan – simetri • Kontra – warna • Harmoni – perulangan motif Unsur Seni • Bentuk - konkrit • Ruang - nyata

28

• Membentuk dan Membuat Binaan • • Objek Buatan

Media Gunting, pensel warna, gam, penyedut

Manusia • Topeng

Prinsip Rekaan • Imbangan – simetri • Harmoni

minuman, tanah liat, botol plastik, selotep , pisau dan stapler. Teknik Stabail

29

Minggu 1

• Mengenal Kraf Tradisional • • Objek Buatan Manusia • Gasing Mudah

Unsur Seni • Bentuk - konkrit • Warna – sekunder / tertier Prinsip Rekaan • Imbangan – simetri

Media Gunting, kertas warna A4, box board/kad manila, gam, lidi sate / pencungkil gigi dan krayon. Teknik Gasing Mudah

Minggu 2

• Mengenal Kraf Tradisional • • Objek Buatan Manusia • Gasing Mudah

Unsur Seni • Bentuk - konkrit • Warna – sekunder / tertier Prinsip Rekaan • Imbangan – simetri

30

Media Gunting, kertas warna A4, box board/kad manila, gam, lidi sate / pencungkil gigi dan krayon. Teknik Gasing Mudah

31

• Menggambar • • Alam Semula Jadi • Resis

Unsur Seni • Garisan – Selari dan bersilang • Rupa – Organik dan geometri • Bentuk – Ilusi • Warna – Primer dan sekunder Prinsip Rekaan • Imbangan – Simetri / Tidak Simetri • Kepelbagaian – Rupa dan garisan

Media Kertas lukisan, pensel dan pensel warna atau pastel Teknik Garisan selari atau garisan bersilang Media Gunting, pensel, Kertas A4, kertas warna, gam. Teknik Basah atas kering

32

• Membuat Corak dan Rekaan • • Objek Buatan Manusia • Lipatan dan Guntingan

Unsur Seni • Rupa - organik / geometri • Warna - primer Prinsip Rekaan • Imbangan – simetri • Kontra – warna • Harmoni – perulangan motif Unsur Seni • Bentuk - konkrit

• Membentuk dan Membuat Binaan

Media

33

• • Alam Semula Jadi • Stabail

• Ruang - nyata Prinsip Rekaan • Imbangan – simetri • Harmoni

Gunting, pensel warna, gam, penyedut minuman, tanah liat, botol plastik, selotep , pisau dan stapler. Teknik Stabail

34

Minggu 1

• Mengenal Kraf Tradisional • • Objek Buatan Manusia • Gasing Mudah

Unsur Seni • Bentuk - konkrit • Warna – sekunder / tertier Prinsip Rekaan • Imbangan – simetri

Media Gunting, kertas warna A4, box board/kad manila, gam, lidi sate / pencungkil gigi dan krayon. Teknik Gasing Mudah

35

Minggu 2

• Mengenal Kraf Tradisional • • Objek Buatan Manusia • Gasing Mudah

Unsur Seni • Bentuk - konkrit • Warna – sekunder / tertier Prinsip Rekaan • Imbangan – simetri

Media Gunting, kertas warna A4, box board/kad manila, gam, lidi sate / pencungkil gigi dan krayon. Teknik Gasing Mudah

36

• Menggambar • • Alam Semula Jadi • Lukisan

Unsur Seni • Garisan – Selari dan bersilang • Rupa – Organik dan geometri • Bentuk – Ilusi • Warna – Primer dan sekunder Prinsip Rekaan • Imbangan – Simetri / Tidak Simetri • Kepelbagaian – Rupa dan garisan

Media Kertas lukisan, pensel dan pensel warna atau pastel Teknik Garisan selari atau garisan bersilang Media beeshoot card,tali parcel,gunting, gam Teknik Cetakan

37

• Membuat Corak dan Rekaan • • Objek Buatan Manusia • Cetakan

Unsur Seni • Rupa - organik / geometri • Warna - primer Prinsip Rekaan • Harmoni – perulangan motif

38

• Membentuk dan Membuat Binaan • • Objek Buatan Manusia • Topeng

Unsur Seni • Bentuk - konkrit • Ruang - nyata Prinsip Rekaan • Imbangan – simetri • Harmoni

Media Gunting, pensel warna, gam, penyedut minuman, tanah liat, botol plastik, selotep , pisau dan stapler. Teknik Stabail

39

Minggu 1

• Mengenal Kraf Tradisional • • Objek Buatan Manusia • Tembikar

Unsur Seni • Bentuk - konkrit • Jalinan – sentuh Prinsip Rekaan • Imbangan

Media Tanah liat, pisau, plastik /surat khabar Teknik Lingkaran

40

Minggu 2

• Mengenal Kraf Tradisional • • Objek Buatan Manusia • Tembikar

Unsur Seni • Bentuk - konkrit • Jalinan – sentuh Prinsip Rekaan • Imbangan

Media Tanah liat, pisau, plastik /surat khabar Teknik Lingkaran