Anda di halaman 1dari 2

SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN PINJAMAN BARANG

Para pihak yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing : I. Nama No K/P No Matrik Fakulti : : : : Fuad Akmal Bin Mohamad Zahir 890702-02-5243 CE110102 FKEE

Bertindak seperti nama di atas,selaku Ketua Kumpulan 13,kelas Usahawan (BPK20802) Seksyen 7 dan penolong saya bernama di bawah : II. Nama No K/P No Matrik Fakulti : : : : Mohd Fakhrulrazi Bin Muda 880910-11-6079 CE110100 FKEE

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak PERTAMA dan KEDUA iaitu : Nama No K/P Pemilik Kedai : Nor Adilah Bt Badri : 781107-01-5160 : N & J 501 Bundle

Pada hari ini,____tanggal ______2012, masing-masing pihak telah sepakat mengadakan perjanjian secara sukarela berhubung dengan pinjaman barangan perniagaan untuk kegiatan aktiviti Usahawan di kampus UTHM, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : Perkara 1 : Pihak PERTAMA telah meminjam sejumlah barangan yang pakaian dan aksesori sebanyak kuantiti _____________________kepada pihak KEDUA untuk keperluan semasa aktiviti Usahawan di Kampus UTHM. Perkara 2 : Pihak KEDUA mengakui telah meminjamkan sejumlah barangan sebagaimana tersebut pada Perkara 1. Perkara 3 : Pihak PERTAMA telah berjanji untuk menjaga barangan pinjaman tersebut dengan baik dan bertanggungjawab di atas sebarang risiko kerosakan barangan tersebut dengan bayaran ganti rugi berupa wang.Di sini juga pihak Pihak Pertama melampirkan salinan Kad Pengenalan setiap ahli kumpulan kami sebagai sebahagian daripada syarat perjanjian ini. Perkara 4 : Sebagai jaminan atas pinjaman seperti yang di sebut di Perkara 1,maka Pihak Kedua telah mengambil surat perjanjian ini sebagai bukti atas berlakunya transaksi pinjaman barangan daripada pemilik Pihak KEDUA dengan jaminan surat ini. Demikian perjanjian secara adil ini dibuat dan ditandangani secara bersama-sama dalam keadaan beramanah dalam mematuhi perjanjian yang di persetujui bersama. Apabila dikemudian hari terdapat pengingkaran/perselisihan atas perjanjian ini, maka kedua-dua pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara baik, atau membawanya ke pihak berkuasa bagi mengadili perjanjian ini.

Tandangan Pengesahan: 1. Pensyarah Sokongan

(_______________________) Pihak Pertama : 2. Ketua Kumpulan

Fuad Akmal Bin Mohamad Zahir (_____________________________) 890702-02-5243 Pihak Pertama : 3. Penolong Ketua Kumpulan

Mohd Fakhrulrazi Bin Muda (______________________________) 880910-11-6079 Pihak Kedua : 4. Pemilik Kedai N & J 501 Bundle

Nor Adilah Bt Badri (______________________________) 781107-01-5160