Anda di halaman 1dari 23

Keupayaan

atau kesanggupan mengikut

pemimpin Kemampuan dan kesediaan untuk bekerjasama untuk mencapai tujuan yang sama Pengikut yang bagus penting untuk seseorang pemimpin

Masa sebagai indikator kejayaan Respon terhadap sesuatu hal Tindakan secara langsung atau tidak langsung Keadaan luaran Kualiti peribadi pemimpin Kecekapan pemimpin Keputusan dan tindakan pemimpin

Pemimpin

akan berjaya jika mempunyai pengikut yang termotivasi dan cekap Kejayaan pemimpin akan menjadi bonus kepada kejayaan seterusnya Kesannya:

Memelihara hubungan yang baik antara pemimpin dan pengikut Memberikan percanggahan yang positif Menyokong kejayaan pemimpin Bersedia berkongsi tugas dengan pemimpin.

1.

Performance

3. Situasi

5.

mood

2. Actions

4. Kecekapan

Pemimpin dapat mengekalkan kedudukan dan menjadi lebih baik dan mengembangkan potensi diri. Kepercayaan yang lebih baik untuk pemimpin dan menjadikan kepimpinan lebih efektif pada masa depan. Mengekalkan kuasa dengan menjadikan organisasi lebih maju.

IMPROVED PERFORMANCE

FOLLOWER CAREER DEVELOPMENT


DYADIC RELATIONSHIP DEVELOPMENT

EARLY STAGE OF DYAD

LATER STAGE OF DYAD

Early
o
o o o

Stage of Dyad

Beri maklum balas dengan kadar segera Beri fakta yg tepat Berurusan dgn tingkah laku bukannya personaliti Bertenang dan profesional

Later
o
o o o o

stages of Dyad

Mengenal pasti masalah Meminta pengikut memberikan cadangan Tunjukkan keinginan utk membantu Membina keyakinan pengikut Berurusan dengan tingkah laku bukannya personaliti

Berani

untuk memikul tanggungjawab Berani untuk menentang Berani melibatkan diri dalam trasformasi Berani untuk apa-apa cabaran Berani untuk meninggalkan sesuatu

Robert E Kelly membahagikan jenis pengikut kepada 5 : The alienated follower The conformist The pragmatic survivor the passive follower the effective follower

Independent

critical thinking/aktif

Dependent,
o

uncritical thinking/pasif

Menerima pendapat pemimpin tanpa berfikir

Bebas
tidak

dan kritis,

bergantung (memikirkan kemungkinankemungkinan yang berlaku), dan tidak kritikal

Pemikiran
Gagal

kritikal

untuk mempertimbangkan kemungkinan di luar apa yang diberitahu idea pemimpin tanpa berfikir.

Menerima

Pasif,

namun tidak terikat Kritikal, pemikir bebas Memberi tumpuan kepada kelemahan organisasi dan pemimpin

Aktif

tetapi tidak menggunakan kemahiran pemikiran kritikal Rela menyertai apa-apa tanpa berfikir akibatnya mengelakkan konflik

Pengikut

yang pasif Bukan seorang pemikir yang kritikal atau bebas Tidak aktif dalam penyertaan Apa-apa tindakan perlu diberi tahu

Pemikir

bebas dan kritikal Aktif dalam organisasi Tidak mengelak dari menerima risiko atau konflik Rela Memberikan kepetingan kepada organisasi

Mempunyai

keempat-empat ciri Berubah mengikut keadaan Tahu sistem dalam menjalankan urusan Menggunakan sepenuhnya manfaat yang diberi kepadanya Menggelak daripada risiko

Perlu

bersedia untuk meluahkan idea Berani untuk memikul tanggungjawab Berani untuk berkhidmat Berani untuk mencabar Berani untuk mengambil bahagian dalam transformasi Beranian untuk meninggalkan