Anda di halaman 1dari 8

DELEGASI

HASSAN BIN KOSNAN MP111407

Definasi
Proses penyerahan kuasa yang sah daripada pihak atasan kepada kakitangan yang tertentu untuk menjalankan tugas-tugas bagi pihak atasan Satu pemindahan kuasa kepada kakitangan bawahan untuk mengambil alih tanggungjawab pegawai atasan sahaja

Penyerahan Kewajiban
Pengurus tidak menyerahkan kewajipan kepada semua kakitangan tanpa mengira kebolehan dan keupayaan meraka menjalankan tugas

Penyerahan Kuasa
Pengurus hendaklah menyerahkan kuasa secukupnya supaya subordinat dapat menjalankan tugas dengan cekap dan berkesan

Tujuan Delegasi
Pengurus menggunakan masa dengan lebih berkesan Meningkatkan kemahiran ahli pasukan Meningkatkan motivasi di kalangan ahli Pemimpin dapat melakukan proses membuat keputusan dengan baik Organisasi dapat diperkembangkan

Halangan Delegasi

Keengga nan pengurus menyerah kan kuasa

Takut kedudukan akan terjejas Sanggup membebankan diri

Ketidaksangg upan menanggung beban kerja oleh kakitangan bawahan

Takut kedudukan akan terjejas Memikul tugas yang sedia ada sahaja

Pekerjaan rutin

Hal-hal khusus Masalah Teknikal

Kertas Kerja

Tugas yang perlu didelegasikan


Menyelesaikan masalah pekerja

Tugas yang melibatkan pembinaan potensi

Cara Melakukan Delegasi


Penerangan mengapa orang itu kita minta dan apa yang dia perlu lakukan Menetapkan tujuan dan dan sasaran yang realistik Menyelaraskan tugas atau kewajiban dengan kemampuan Membina pelan perancangan Mengkoordinasi dan memerhati pada masa tertentu

Kesimpulan
Seorang pemimpin yang baik bukanlah hanya seorang hard worker tetapi juga smart worker, smart kerana dapat mendelegasikan pekerjaan kepada orang yang tepat untuk mendapatkan hasil yang hebat.