I. Pilihen salah satu siji wangsulan sing bener ! 1.

Menawa matur marang wong sing luweh tuwa kudu ............. a. Ngoko b. Seru c. Andhap asor 2. Menawa diparingi kudu ............... a. Matur nuwun b. Matur wilujeng c. Andhap asor 3. Wayang kulit uga di arani wayang .................... a. Purwa b. Wong c. Gedhog 4. Wong sing ngelakokake wayang di arani ................ a. Dhalang b. Waranggana c. Pangrawit 5. Panggonan kanggo nyimpen samubarang sing ngandut sejarah disebut ........... a. Kerajinan b. Museum c. Guwa 6. Barang- barang kuno kudu ......... a. Dienggo pameran b. Di dol c. Disimpen lan dilestareake 7. Taman wisata tanjung kodhok dumuning ing ............ a. Bojonegoro b. Lamongan c. Tuban 8. Ojo dadi bocah kang dowo tangane, dawa tangane tegese ......... a. Seneng tetulung b. Seneng jupuk duwete liyane c. Dawa seneng ngerasani 9. Nyambut gawe bebarengan resik –resik lingkungan utawa ndandani dalan diarani ...... a. Gotong royong b. Gugur gunung c. Kerja paksa 10. Siti loro sirahe, dene simbah gerah .......... a. Sirahe b. Endhase c. Mustakane 11. Sandhangan swara ing aksara jawa diarani ......... a. Wulu b. Taling, wulu c. Pepet lan taling 12. Sandhangan swara ing dhuwur yaiku .......... a. Wulu, taling b. Wulu, taling tarung c. Pepet, taling 13. Yen ditulis latin ............ a. Sapi kuru b. Sapi lemu c. Sapi nusu 14. Yen ditulis latin yaiku ........

b. Suku 15. Yen ditulis latin yaiku ........ a. Kupu b. Suku 16. Tembung seng during owah saka asale diarani .......... a. Tembung andhahan b. Tembung silihan lingga 17. Tembung sing owah saka asale diarani ......... a. Tembung lingga b. Tembung andhahan silihan 18. Ing kalebu tembung lingga yaiku .......... a. Sapu b. Nyapu 19. Sing kalebu tembung andhahan yaiku ........... a. Tangis b. Adus 20. Tembung makani, tembung linggane .............. a. Pakan b. Makan II. Isehono titik – titik nganggo tembung sing mathuk ! 1. Amarga playon, Dio tibo sikile .... 2. Dani sambat sirahe krasa .... 3. Wetenge krasa ... digosok lenga putih. 4. Udane ... sewengi muput ora terang – terang. 5. Wit gedhang iku arane .... 6. Yen nandhur gedhang, sing ditandur .... 7. Pak dhe arep lungo menyang Surabaya, basa kramane ..... 8. Bapak isih turu, yen dikramaake .... 9. Yen ditulis latin yaiku .... 10. Heleme biru, yen ditulis nganggo aksara jawa yaiku .... Wangsulana pitakon ing ngisor iki ! 1. ... regane buku iki ? Tembung pitakon sing cocok yaiku ? 2. ... jenengmu ? Tembung pitakon sing cocok yaiku ?

a. Kupu

c. Suru c. Suru c. Tembung

c. Tembung

c. Makani

c. Nyapu c. Pakani

III.

II. C 2. Bapak taseh tilem / sare 9. C 20. suaraku mbeker. sikilku papat. Garapen miturut prentahe ! 1. Gawea pambukane layang kanggo kanca ? 2. B 13. Terserah korektor 3. a. . Pira 2. C 17. Deres 5. IV. Owahana dadi basa krama a. b.C 7. Simbah ngunjuk jampi b. Simbah ngombe jamu b. JAWA KELAS III Romawi I 1. Coba sebutno 2 wae panggonana pariwisata ing kutha Tuban ? 5. Loro / catu 2. Uwit 7. A 10. Gawea panutupan layang kanggo kanca ? 3. C 12. B 8. Romawi III 1. Aku bisa ditandur ing sawah ! Jenengku ? 5.C 11. Negara maju KUNCI JAWABAN BHS. Mules / kembung 4. B 18. Ngelu 3. Terserah korektor 5. III. Tulisen nganggo aksara jawa a. Tebu 5. A 15. Sinta tuku nasi 4. ngombe kromo inggile opo ? IV. A 5. Ngunjuk Romawi IV 1. A 16. B 9. sinta tumbas sekol 4.3.5=30 Isian 10x 3 =30 J. B 6. A 19. aku bisa nggeret andhong jenengku ? 4. SKOR PENILAIAN PG 20X1. A 3. Sepatu biru b. Debog 6. A 4. Aku salah sawijining wit – witan. Jaran / Kuda 4. B Romawi II 1. A 14. Tuku tali 10. Simbah ngombe jamu. Singkat 5x3 =15 Uraian 5x5 = 25 I. Aku bangsane kewan. Aku biso kanggo bahan gawe gula. awakku wujude kaya empring. Terserah korektor 2. a. Pak dhe badhe tindak dateng Surabaya 8. Sapa 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful