Anda di halaman 1dari 10

Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 2: Teras

BAHAGIAN TERAS: REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


MINGGU TAJUK / KANDUNGAN KEMAHIRAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN ALATAN
7 Reka Bentuk dan
MINGGU Teknologi
1.3 Reka Bentuk dan
penghasilan projek

b. Faktor reka bentuk •Mengenal pasti faktor reka bentuk Faktor utama reka bentuk Memenuhi fungsi yang dikehendaki
- Fungsi Rupa bentuk yang menarik
- Rupa bentuk Bahan yang sesuai
- Kesesuaian bahan Kaedah pembinaan yang boleh dilakukan
- Kaedah pembinaan oleh pelajar
- Ketahanan Selamat – tiada toksid, keselamatan
- Kos elektrik dsb
- Kemasan Mempunyai nilai komersal
- Keselamatan Mengetahui kekuatan dan kelemahan
- Nilai kormesial PVC, perspek, aluminium dan keluli
lembut
c. Jenis bahan dan •Mengenal pasti saiz dan penggunaan Bahan:
pengikat bahan dan keksesuaiannya - PVC Menyenaraikan contoh saiz bahan yang
terdapat dipasaran
- Perspek
- Aluminium
- Keluli lembut
•Mengenalpasti jenis pengikat Jenis pengikat yang diperkenalkan:
- ribet
- skru benam sendiri
- glu panas

•Menyatakan cara menggunakan Tunjuk cara menggunakan riveter


pengikat dan hot glue gun

•Alatan tangan dan mesin Aras 1 Alatan tangan: Tunjuk cara penggunaan alatan
• Mengenal pasti nama dan fungsi - Pisau pemotong perspek tangan
alatan tangan - gandin getah
- penebuk pusat Aspek keselamatan perlu diutamakan
- riveter
- hot glue gun
- stapler gun

1
Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 2: Teras
MINGGU TAJUK / KANDUNGAN KEMAHIRAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN ALATAN
Aras 1 Mesin mudah alih: Tunjuk cara penggunaan alatan
• Mengenal pasti nama dan fungsi - gergaji jig tangan
mesin mudah alih - cordless screw driver
- sander Aspek keselamatan perlu diutamakan
• Mengguna dan menyenggara mesin Tunjuk cara penggunaan dan
menyenggara mesin

Sentiasa menamalkan dan


mengutamakan langkahsemasa
menggunakan mesin
e. Proses Aras 1 Melakar beberapa lakaran untuk
•Membuat lakaran reka bentuk memperkembangkan idea
i. Lukisan projek
Memilih lakaran yang paling sesuai
dibina
•Menilai dan memilih lakaran yang paling
sesuai Memberi ukuran pada reka bentuk yang
dipilih

ii. Pembinaan Aras 1 Gred dan cara menggunakan kertas las Contoh alat kemasan ialah berus cat,
Mengenal pasti alat dan bahan kemasan berus syelek dan pengikis
yang sesuai Cara menggunakan tepung penyumbat

iii. Kemasan •Membuat kemasan Tunjuk cara dan penerangan mengenai Contoh bahan kemasan ialah seperti cat
penggunaan kertas las, tepung licau, cat sembur, syelek, varnis, tona
penyumbat dan cara menyapu kemasan kayu, (timber tone), semburan lekar
jernih (clear lequer spray), dan pelekat
(sticker)

Guru menunjuk cara aplikasi kemasan

Bahan-bahan pelarut dan pencuci untuk


membersihkan alat kemasan juga perlu
diajar dan ditunjuk cara

Tekankan tentang aspek keselamatan

2
Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 2: Teras
MINGGU TAJUK / KANDUNGAN KEMAHIRAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN ALATAN
f. Reka bentuk projek

i. Pernyataan masalah •Mengenal pasti masalah atau keperluan Guru menyatakan tema sebagai panduan Contoh tema:
atau keperluan yang hendak diselesaikan kepada pelajar - Peragaan
- Penyusunan
•Menentukan masalah yang hendak
diselesaikan Cara mengumpul data: Gunakan maklumat reka bentuk seperti
- Pemerhatian fungsi, penampilan keselamatan dankos
- Lawatan produk sedia ada untuk membantu murid
- Sumbangsaran mendapatkan pelbagai idea
- Pembacaan
- Melayari internet
- Penyelidikan
- Bimbingan guru

•Menyenaraikan pelbagai alternatif Murid menyelesaikan masalah dalam Rumusan daripada aktiviti ini
penyelesaian masalah dalam bentuk berntuk peta minda, lakaran bebas, diterjemahkan dalam bentuk lakaran dua
lakaran bebas sumbang asaran dan perbincangan dimensi (2D) atau tiga dimensi (3D)
kumpulan
ii. Perancangan, Aras 1
pembinaan dan •Mentukan dan merancang pembinaan Guru mengimbas kembali pengetahuan
pengubahsuaian projek projek murid tentang bahan dan pengikat yang
telah dipelajari
•Menyediakan jadual kerja Murid menyediakan jadual kerja yang
lengkap

•Menyenaraikan bahan, alatan tangan, Perbincangan mengenai kekuatan dan


dan mesin yang diperlukan kelemahan bahan yang akan digunakan
serta memilih bahan yang paling sesuai
•Membina projek berdasarkan lukisan
kerja yang dipilih
Murid menilai sendiri kefungsian projek Penilaian mengikut faktor reka bentuk
dengan bimbingan guru
•Menguji dan menilai sendiri projek
Mengubahsuai untuk menambah nilai Bahan tambahan seperti ukiran, manik,
•Mengubahsuai projek untuk (value added) jika perlu pelekat dan lain-lain boleh digunakan
mendapatkan hasil yang lebih berkualiti

3
Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 2: Teras

MINGGU TAJUK / KANDUNGAN KEMAHIRAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN ALATAN


•iii. Pendokumentasian •Aras 1 Tunjukkan cara mengurus fail dengan Sistem maklumat bermula dari
•Mengumpul dan merekodkan maklumat kemas dan teratur perfnyataan masalah, hingga membuat
projek pengubahsuaian projek

Rekod ini perlu ditulis/ditaip dan


dibukukan

•Mengira kos pengeluaran Guru membimbing murid mengira kos Kos pengeluaran = kos bahan mentah+
pengeluaran kos upah + kos overhead
•Membuat persembahan projek

5 1.5 Elektronik
MINGGU
a. Nama, simbol dan Aras 1
fungsi komponen •Mengenal pasti nama, simbol dan fungsi Guru menerangkan nama, simbol dan
elektronik komponen elektronik fungsi komponen elektronik yang
dipelajari iaitu
- Diod pemancar cahaya (LED)
- perintang
- suis
- kapasitor
- transistos
- buzer

•Mengenal pasti jenis perintang, suis, Jenis perintang ialah Contoh suis:
kapasitor dan transistor - perintang tetap Suis togel, suis tekan buka dan suis
- perintang boleh laras tekan tutup

Jenis transistor
- NPN
- PNP

Jenis kapasitor ialah


- kapasitor berkutub seperti kapasitor
eletrolitik dan kapasitor tantalum
- kapasitor tidak berkutub seperti
kapasitor seramik dan kapasitor
mika

4
Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 2: Teras
MINGGU TAJUK / KANDUNGAN KEMAHIRAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN ALATAN
•Menyatakan unit asas komponen Unit asas bagi komponen ialah
- Perintang - Ohm (Ω)
- Kapasitor – Farad (F)
•Membaca nilai perintang tetap
Penerangan tentang kod warna perintang

Komponen aktif diperbuat daripada semi- Contoh komponen aktif ialah transistor
•Membanding beza antara komponen konduktor seperti silikon dam
aktif dan komponen pasif germanium. Komponen ini boleh
membentuk, mengawal, dan memproses
isyarat elektrik .

Komponen pasif ialah peranti sokongan Contoh komponen pasif ialah perintang
yang dapat membantu operasi komponen dan kapasitor
aktif
Guru perlu juga memberi penerangan
tentang keselamatan penggunaan
komponen dan dan cara
penyimpanannya.
b. Membaca dan Aras 1
menterjemahkan •Membaca dan menterjemah lukisan Lukisan skematik dan lukisan bergambar Guru menyediakan lukisan skematik dan
lukisan lukisan skematik kepada lukisan bergambar disediakan oleh guru bagi tujuan latihan lukisan bergambar
skematik
•Menterjemah lukisan skematik atau
lukisan bergambar untuk membuat projek

c. Penghasilan projek Aras 1

i. Alatan tangan •Mengenal pasti nama dan fungsi alat Alat tangan yang perlu dipelajari ialah:
tangan - pelayar muncung tirus
- pemotong sisi
- penjalur wayar
- alat pemateri elektrik
- penyedut pateri (desoldering tool)
- set pemutar skru (precision
screwdriver)

5
Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 2: Teras
MINGGU TAJUK / KANDUNGAN KEMAHIRAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN ALATAN
•Menyenggara alat tangan Aspek keselamatan yang perlu Sentiasa menggunakan pemegang alat
ditekankann pemateri ketika kerja pematerian
- cara penggunaan dijalankan
- penyenggaraan
- cara penyimpanan alat tangan

ii. Memateri Aras 1 Kelengkapan pematerian yang digunakan


•Mengenal pasti kelengkapan dan bahan Guru perlu menunjukkan cara ialah peteri, fluks, kertas las dan span
pematerian menggunakan pemegang alat pemateri
dan pemegang bod litar
•Mengenal pasti komposisi bahan pateri
Komposisi bahan pateri yang sesuai ialah
60:40 (60% timah dan 40% plumbum)
Alat pematerian yang dicadangkan ialah
Tunjuk cara proses pematerian 15W – 30W
•Memateri dengan tepat, kemas, kukuh
dan selamat
iii. Membuat projek •Membentuk kaki komponen Projek yang dihasilkan hendaklah Guru boleh memilih projek lain yang
mempunyai salah astu daripada tema sesuai dengan komponen yang dipelajari,
•Memasang komponen seperti dalam berikut: tetapi murid hanya perlu membuat satu
lukisan skematik atau lukisan bergambar - bunyi projek sahaja.
- cahaya

•Menyemak semula kedudukan


komponen berpandukan lukisan skematik
atau lukisan bergambar

•Memateri kaki atau tamatan komponen Bit alat pemateri mestilah sentiasa bersih
dan cukup panas untuk mendapatkan
•Memotong kaki komponen yang hasil pematerian yang baik
berlebihan dengan kemas
Pelajar digalakkan membuat
•Menguji projek yang telah siap dan Sekiranya projek tidak berfungsi, kerja pengubahsuaian pada projek, tetapi
membuat kerja pembaikan jika perlu pembaikan perlu dilakukan mestilah mengambilkira aspek
keselamatan, peruntukan masa dan kos
yang terlibat
•Membersih dan menyimpan semua
alatan dan bahan
Cara menyimpan alatan dan bahan yang
betul hendaklah diamalkan

6
Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 2: Teras
MINGGU TAJUK / KANDUNGAN KEMAHIRAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN ALATAN
7 1.7 Lukisan Teknik
MINGGU
a. Alatan lukisan teknik Aras 1 Alatan lukisan teknik yang digunakan Gred pensel yang biasa digunakan ialah
•Mengenal pasti nama dan penggunaan - pensel pensel 2H, H, HB dan 2B
alatan lukisan teknik - pembaris
- pemadam
- papan lukisan
- sesiku T
- sesiku set
- jangka lukis
- jangka tolok

Bahan lukisan
- kertas grid
- kertas lukisan

b. Jenis garisan •Melukis pelbagai garisan dengan Tunjuk cara melukis pelbagai jenis Contoh garisan yang terdapat dalam
menggunakan alatan lukisan garisan dengan menggunakan alatan lukisan teknik ialah garisan menegak,
lukisan garisan mendatar, garisan bersudut 30o,
45o, dan 60o, garisan binaan, garisan
objek, garisan tersembunyi dan garisan
penengah
•Melukis bulatan, segi empat dan segi Melukis segi tiga, segi empat dan bulatan
tiga dengan alatan dan bahan yang berkatian
c. Unjuran ortografik Aras 1
•Melukis unjuran ortografik Tunjuk cara melukis unjuran ortografik Guru boleh menunjukkan bongkah-
bongkah yang mudah dahulu bagi
membantu pelajar memahami topik ini
•Mendimensi lukisan unjuran ortografik Guru menerangkan tujuan utama Garisan unjuran, garisan dimensi, anak
mendimensi lukisan unjuran ortografik panah, menulis dimensi dan jenis pensel
juga perlu ditekankan.
Tunjuk cara mendimensi

7
Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 2: Teras
MINGGU TAJUK / KANDUNGAN KEMAHIRAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN ALATAN
3 1.9 Masakan
MINGGU
a. Perancangan menu Aras 1
•Merancang faktor penting dalam Sumbangsaran faktor penting yang perlu
merancang menu diambil kira dalam merancang menu
b. Penyediaan dan Aras 1
penyajian hidangan •Menerangkan maksud hidangan Hidangan sepinggan lengkap ialah Contoh hidangan sepinggan lengkapial
sepinggan lengkap hidangan seimbang yang mempunyai nasi lemak, nasi goreng, sandwich dan
kandungan nutrien yang lengkap lain-lain

Ia boleh disediakan sebagai hidangan


utama dan juga hidangan sampingan
•Mengenal pasti hidangan sepinggan Membuat carta hidangan sepinggan
lengkap lengkap berpandukan koleksi gambar
•Mengenal pasti alatan dan kelengkapan Guru menunjukkan alatan dan Kelengkapan dapur seperti alas meja,
dapur kelengkapan dan alatan dapur kain dapur, gubahan bunga dan kad
menu digunakan semasa memasak dan
menyaji hidangan
•Menyedia, memasak, menghias, Tunjuk cara hidangan sepinggan lengkap Penggunaan peralatan memasak dengan
menyaji dan membuat pengiraan kos cara timur seperti bihun goreng, nasi cara yang betul, kebersihan semasa
hidangan sepinggan lengkap cara timur goreng dan kuetiau goreng menyediaan makanan dan langkah
keselamatan menggunakan dapur perlu
bihun goreng, nasi goreng dan kuetiau diberi perhatian dan diperingatan kepada
goreng pelajar

•Menyedia, memasak, menghias, Tunjuk cara penyediaan minuman Minuman berkhasiat ialah minuman
menyaji dan membuat pengiraan kos berkhasiat bersusu atau bercoklat
minuman berkhasiat
Murid menyedia. memasak, menghias,
menyaji dan membuat pengiraan kos
minuman berkhasiat
•Menyedia, memasak, menghias, Tunjuk cara hidangan sepinggan lengkap
menyaji dan membuat pengiraan kos cara barat
hidangan sepinggan lengkap cara barat
Murid menyedia. memasak, menghias,
menyaji dan membuat pengiraan kos
hidangan sepinggan lengkap cara barat
seperti burger, pizza, dan hot dog

MINGGU TAJUK / KANDUNGAN KEMAHIRAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN ALATAN

8
Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 2: Teras
•Menyedia, memasak, menghias, Tunjuk cara penyediaan minuman Membersih dan menyimpan alatan dan
menyaji dan membuat pengiraan kos berkhasiat kelengkapan dapur
minuman menyegarkan
Murid menyedia. memasak, menghias,
menyaji dan membuat pengiraan kos
minuman menyegarkan seperti jus buah-
buahan dan sayur-sayuran
Aras 2 Tunjuk cara hidangan sepinggan lengkap Sanitasi sebelum, semasa dan selepas
•Menyedia, memasak, menghias, mengikut budaya setempat menyedi dan memasak makanan perlu
menyaji dan membuat pengiraan kos diberi penekanan
hidangan sepinggan lengkap mengikut Murid menyedia. memasak, menghias,
budaya setempat menyaji dan membuat pengiraan kos
hidangan sepinggan lengkap cara barat
seperti nasi kerabu, bubur nasi, dan roti
canai dengan kuah dal

Murid menilai hasil kerja sesama sendiri


dengan bimbingan guru

c. Etika makan •Aras 1

•Menerangkan pengertian etika makan Etika makan adalah adab sopan ketika
makan
•Mengenal pasti adab dan sopan semasa
makan
Guru dan murid mengamalkan etika
•Mengamalkan etika makan yang sopan
makan di meja makan

MINGGU TAJUK / KANDUNGAN KEMAHIRAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN ALATAN

9
Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 2: Teras
2 1.11 Tanaman Hiasan
MINGGU
d. Pemasuan semula

i. Memasu semula Aras 1


•Mengenal pasti tujuan memasu semula Sumbangsaran tujuan memasu semula
tanaman hiasan

Ciri-ciri tanaman hiasan dalam bekas


yang perlu pemnasuan smula ialah:
- medium padat
- pasu retak
- air bertakung di permukaan medium
- akar kelihatan keluar dari pasu
-
•Memilih pasu atau bekas yang sesuai Membincangkan ciri utama dalam
untuk memasu semula pemilihan bekas pemasuan semula

•Menyediakan medium memasu Tunjuk cara menyediakan medium


memasu iaitu vampuran tanah, bahan
organik, dan pasir dengan nisbah 7:3:2
atau 3:2:1

•Memasu semula tanaman hiasan Tunjuk cara memasu semula tanaman


hiasan
ii. Penjagaan Aras 1
•Menjaga tanaman hiasan selepas Murid menjaga tanaman hiasan selepas
pemasuan semula pemasuan semula dilakukan

10