Mata Pelajaran AQIDAH Kelas I MI Sunan Ampel Surabaya

Dra. Irfaniyah, M.Pd.I
12/10/12

Aqidah Akhlak Kelas I MI

Standar Kompetensi
2. Membiasakan akhlak terpuji

Kompetensi Dasar
2.2 Adab Belajar dan Bermain

Indikator
a. Menyebutkan Adab Belajar di Sekolah b. Menyebutkan Adab Belajar di Rumah c. Menyebutkan Adab Bermain
12/10/12

JUDUL Materi
Kli k

Kli k

Click to edit Master subtitle style

Kli k

Adab Belajar di Sekolah Adab Belajar di Rumah Adab Bermain

12/10/12

1) Adab Belajar di Sekolah
Ø
Ø

Mempunyai Niat Memberi Salam Kepada Guru Membaca Doa Sebelum Tidur Bersikap Sopan terhadap Guru Membaca Doa Sebelum Belajar Membaca Doa Sesudah Belajar

Ø

Ø

Ø

Ø

12/10/12

2) Adab Belajar di rumah
Ø Ø

Belajar di Tempat yang Sesuai Membaca Doa Sebelum dan Sesudah Belajar Merapikan Buku dan Alat Tulis Menyiapkan Buku Untuk Pelajaran Esok Hari

Ø Ø

12/10/12

3) Adab Bermain
Ø Ø Ø Ø

Memperhatikan Waktu Harus Jujur Tidak Mengganggu Orang Lain Tidak Boleh Bertengkar/Bermusuhan

12/10/12