Anda di halaman 1dari 5

BORANG MARKAH PEMANTAUAN PUSAT SUMBER SEKOLAH 2011 BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI JOHOR

JANUARI - MAC

PKG :

TARIKH HINGGA

BIL

SEKOLAH

Bhg. A (15%)

Bhg. B (15%)

Bhg. C (40%)

Bhg. D (20%)

Bhg. E (10%)

PERATUS

BINTANG

TARIKH PEMANTAUAN

PENYATAAN BAHAGIAN A. Kemudahan Fizikal, Peralatan Dan Bahan B. Pengurusan dan Pengelolaan PSS C. Penggunaan PSS D. Program Galakan Membaca E. - Program Peningkatan PSS Disediakan oleh :

SKOR 0 44 % = 1 45 59 % = 2 60 69 % = 3 70 84 % = 4 85 100 % = 5 Disahkan oleh :

BORANG MARKAH PEMANTAUAN PUSAT SUMBER SEKOLAH 2011 BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI JOHOR

APRIL - JUN

PKG :

TARIKH HINGGA

BIL

SEKOLAH

Bhg. A (15%)

Bhg. B (15%)

Bhg. C (40%)

Bhg. D (20%)

Bhg. E (10%)

PERATUS

BINTANG

TARIKH PEMANTAUAN

PENYATAAN BAHAGIAN A. Kemudahan Fizikal, Peralatan Dan Bahan B. Pengurusan dan Pengelolaan PSS C. Penggunaan PSS D. Program Galakan Membaca E. - Program Peningkatan PSS Disediakan oleh :

SKOR 0 44 % = 1 45 59 % = 2 60 69 % = 3 70 84 % = 4 85 100 % = 5 Disahkan oleh :

BORANG MARKAH PEMANTAUAN PUSAT SUMBER SEKOLAH 2011 BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI JOHOR

JULAI - SEPT

PKG :

TARIKH HINGGA

BIL

SEKOLAH

Bhg. A (15%)

Bhg. B (15%)

Bhg. C (40%)

Bhg. D (20%)

Bhg. E (10%)

PERATUS

BINTANG

TARIKH PEMANTAUAN

PENYATAAN BAHAGIAN A. Kemudahan Fizikal, Peralatan Dan Bahan B. Pengurusan dan Pengelolaan PSS C. Penggunaan PSS D. Program Galakan Membaca E. - Program Peningkatan PSS Disediakan oleh :

SKOR 0 44 % = 1 45 59 % = 2 60 69 % = 3 70 84 % = 4 85 100 % = 5 Disahkan oleh :

BORANG MARKAH PEMANTAUAN PUSAT SUMBER SEKOLAH 2011 BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI JOHOR

OKTOBER - NOVEMBER

PKG :

TARIKH HINGGA

BIL

SEKOLAH

Bhg. A (15%)

Bhg. B (15%)

Bhg. C (40%)

Bhg. D (20%)

Bhg. E (10%)

PERATUS

BINTANG

TARIKH PEMANTAUAN

PENYATAAN BAHAGIAN A. Kemudahan Fizikal, Peralatan Dan Bahan B. Pengurusan dan Pengelolaan PSS C. Penggunaan PSS D. Program Galakan Membaca E. - Program Peningkatan PSS Disediakan oleh :

SKOR 0 44 % = 1 45 59 % = 2 60 69 % = 3 70 84 % = 4 85 100 % = 5 Disahkan oleh :

Anda mungkin juga menyukai