Anda di halaman 1dari 8

LATIHAN KERJA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

Nama : .....................................................

Tingkatan: ...................

A. Namakan alatan dan pandankan kegunaan alatan tangan yang berikut

Mengetuk paku dan mencabut paku


1.
___________________________________________

Mengukur , menguji
ketepatan dan menguji
kerataan
2.
___________________________________________

Mengerat lurus
kayu dan papan
3.
_________________________________________

Mengerat papan lapis dan mounting


board
4.
_______________________________________

Mengetuk hulu pahat


5.

________________________________________

Menebuk lubang
pada kayu
6.
________________________________________

LATIHAN KERJA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


Nama : .....................................................

Tingkatan: ...................

Bil

Nama Alatan Tangan

Kegunaan alatan tangan

1
2
3
4
5
6
7
Get a free website at Webs.com

About this ad
LATIHAN KERJA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
Nama : .....................................................

Bil
1
2
3
4

Nama Bahan

Tingkatan: ...................

Kegunaan / ciri-ciri bahan

5
6
7
LATIHAN KERJA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
Nama : .....................................................

Bil
1

Nama Penyambung

Tingkatan: ...................

Kegunaan / ciri-ciri bahan

LATIHAN KERJA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


Nama : .....................................................

Bil
1
2
3
4
5
6

Nama Bahan

Tingkatan: ...................

Kegunaan / ciri-ciri bahan

7
KEMAHIRAN HIDUP TINGKATAN DUALATIHAN ELEKTRONIK
Nama:.....................................................................Tingkatan:.......
Mengenal Simbol Komponen Elektronik
Lukiskan simbol bagi komponen elektronik yang ditunjukkan di bawah.
Alatan
Simbol
1L.E.D - Light Emmiting Diod2Perintang Tetap Karbon3Transistor PNPTransistor
NPN4Kapasitor berkutubKapasitor tanpa kutub5SuistogelSuistekanbuka

6
Reostart7Buzzer 8Sel KeringBateri