Anda di halaman 1dari 12

MOHD SINA BIN MOHD EHWAN 770824-01-6891 NURIL ASHRAF BIN YAHYA 880216-01-5323

1. Definisi 2. Konsep 3. Perkara yang terlibat dalam ucapan 4. Ciri-ciri teks ucapan yang baik 5. Ciri-ciri ucapan yang baik

6. Jenis-jenis ucapan
7. Format ucapan 8. Langkah-langkah menghasilkan ucapan yang baik

Pengucapan awam adalah satu proses berkomunikasi antara seorang pengucap dengan pendengar atau hadirin. Pengucapan awam melibatkan penghantaran mesej dalam bentuk lisan dan bukan lisan. Bukan sahaja menyampaikan mesej daripada maksud percakapan tetapi juga melalui bahasa badan, penampilan dan tingkah laku serta etika.

Ucapan dapat diertikan sebagai apa yang diucapkan atau perkataan yang diucapkan, atau cara menyebut atau melafazkan sesuatu kata, kata-kata yang mengandungi harapan, dalam bentuk syarahan atau pidato.

Satu kegiatan melafazkan katakata sama ada berbentuk nasihat atau pemberitahuan secara terbuka kepada sekumpulan orang.

1. Majlis atau situasi yang membolehkan ucapan dilakukan. 2. Majlis ucapan mestilah mempunyai pendengar. 3. Mesti ada orang yang member ucapan (speaker). 4. Mesti ada ucapan tersusun yang disampaikan oleh orang yang berkaitan. 5. Sesuatu ucapan harus mengandungi sImbol

penghantar. 6. Persetujuan pendengar untuk mendengar ucapan.

1. Bahasa mudah difahami 2. Isi ucapan yang sesuai. 1. Ucapan harus tersusun

1. Suara yang jelas.


2. Cara penyampaian 3. Keyakinan diri

4. Gerak-geri yang berkesan

1. Ucapan Rasmi

dilafazkan dalam majlis-majlis formal yang dihadiri orang-orang tertentu


1. Ucapan Tidak Rasmi

dilafazkan secara ringkas tanpa terikat pada sebarang prosedur

Format yang kemaskini dan sesuai digunakan terbahagi kepada tiga bahagian, iaitu: 1. Permulaan Ucapan. 2. Bahagian Isi. 3. Penutup Ucapan.

1. Suara yang jelas. 2. Cara penyampaian

3. Keyakinan diri
4. Gerak-geri yang berkesan

1. Memilih topik dan tujuan ucapan. 2. Analisis hadirin. 3. Kajian berkenaan topik.

4. Rumuskan tema topik.


5. Sokongan pada mauduk. 6. Susunan bahan. 7. Memilih perkataan. 8. Reka penutup dan pembukaan ucapan.