Anda di halaman 1dari 6

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2

A- Suaikan kumpulan huruf dengan kalimah yang betul.

B- Isikan tempat kosong dengan kalimah yang sesuai.

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2

C- Susun kalimah supaya menjadi ayat yang betul.

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2

D- Bulatkan jawapan yang betul. 16- Al Quran diturunkan dalam bahasa ________ A- Arab B- Inggeris C- Melayu 17- Al Quran adalah kalam ___________. A- malaikat B- Allah C- manusia 18- Orang yang membaca Al Quran akan diberi ganjaran ______ oleh Allah. A- pahala B- dosa C- hadiah 19-Al Quran merupakan mukjizat teragung nabi_____. A- Adam B- Isa C- Muhammad 20- Malaikat ________ adalah penyampai wahyu kepada nabi. A- Jibril B- Israfil C- Mikail E- Padankan nama malaikat atau nama nabi bagi namanama berikut.(soalan 21 28)

Musa Atid Sulaiman Idris

Malaikat

Yusuf Izrail Munkar Isa

Nabi

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2

F- Namakan perlakuan solat di bawah ini.

TAKBIRATUL IHRAM MEMBERI SALAM

BERDIRI TEGAK RUKUK SUJUD

DUDUK ANTARA DUA SUJUD

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2

G- Pilih jawapan yang betul dan isikan tempat kosong. Abu Talib Kambing Abwak Aminah 8 tahun Muhammad

Ummu Aiman Abdullah

Abdul Mutalib

0- Nabi kita bernama Muhammad. 35- Nama ibu nabi ________________. 36- Nama bapa nabi ______________. 37- Bapa Saudara nabi ialah ______________. 38- Datuk nabi bernama ______________. 39- Nama Pengasuh nabi ______________. 40- Nabi diajar mengembala ____________. 41- Ibu nabi meninggal dunia di ____________. 42- Datuk nabi meninggal dunia ketika baginda berumur ______________.

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2

H- Tandakan ( / ) bagi gambar yang menunjukkan adab-adab yang baik.

Selamat menjawab...