Anda di halaman 1dari 9

MODUL

POLITEKNIK
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEJURUTERAAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL MEKANIKAL

J3009 KAJIDAYA BAHAN 1


Abd Rami bin Abdullah (PUO) Mohamad Azizan bin Kamaruddin (PUO) Mohamed Hamdan bin Mohamad Ibrahin (PUO)

J3009 - KAJIDAYA BAHAN 1

(i)

BIODATA PENULIS

Nama Alamat No Tel Email Kelulusan Jawatan

: Abd Rami Bin Abdullah : Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Ungku Omar Jln Raja Musa Mahadi, 31400 Ipoh. : 05-5457656/7622 ext 431 : arami@hotmail.com : B.Tech & Edu (Mech.Eng) Cert.Ed (MSP) : Pensyarah Teknik

Nama Alamat No Tel Kelulusan

Jawatan

: Mohamad Azizan Bin Kamaruddin : Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Ungku Omar 31400 Jln Raja Musa Mahadi, Ipoh. : 05-5457656/7622 ext 468 : Sarjana Pendidikan (Teknikal)(UTM) BSc (Hons) Kej Mekanikal(Bahan) (UTM) Sijil Teknologi Pembuatan (PUO) : Pensyarah Teknik

Nama Alamat No Tel Kelulusan Jawatan J3009 - KAJIDAYA BAHAN 1

: Mohamed Hamdan Bin Mohamad Ibrahim : Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Ungku Omar Jln Raja Musa Mahadi,31400, Ipoh Perak : 05-5457656/7622 ext 431 : Sarjana Pendidikan (Teknikal)(UTM) BSc (Hons) Kej Mekanikal (UTM) Sijil Teknologi Pembuatan (PUO) : Pensyarah Teknik (ii)

SOAL SELIDIK MODUL OLEH PELAJAR


Tajuk Modul : _________________________Kod Modul : _____________

Nama Pelajar : _______________________ Kursus

No. Pendaftaran : ____________

: ____________________________________

Nama Penulis Modul : ______________________________ Sila gunakan skala berikut untuk penilaian anda.

4 3 2 1

Sangat setuju Setuju Tidak setuju Sangat tidak setuju

Arahan : Tandakan pada ruangan skor yang dipilih. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ELEMEN PENILAIAN A. FORMAT Susun atur muka surat adalah menarik. Saiz font yang digunakan adalah senang untuk dibaca. Saiz dan jenis gambar serta carta yang digunakan sesuai dengan input. Carta dan gambar senang dibaca dan difahami. Jadual yang digunakan tersusun dengan teratur dan mudah difahami. Teks input disusun dengan cara yang mudah difahami. Semua ayat berbentuk arahan dipamerkan dengan jelas. B. ISI KANDUNGAN Saya faham semua objektif dengan jelas. Saya faham pada idea yang disampaikan. Cara persembahan idea adalah menarik. Semua arahan yang diberikan mudah difahami. Saya boleh melaksanakan semua arahan yang diberikan dalam unit ini. Soalan dalam aktiviti adalah mudah dijawab. Saya boleh menjawab soalan-soalan dalam penilaian kendiri. Maklum balas boleh membantu mengenalpasti kesilapan saya. Ayat-ayat yang digunakan mudah difahami. Gaya penulisan menarik. Saya boleh mengikuti unit ini dengan mudah. Unit ini memudahkan saya mempelajari & memahami topik ini. Penggunaan modul ini menarik minat saya. 1 SKALA 2 3

J3009 - KAJIDAYA BAHAN 1

(iii)

GRID KURIKULUM Grid kurikulum ini adalah berasaskan kepada kurikulum yang sedang digunakan di Politeknik-Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia. BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. TOPIK DAYA-DAYA PADA BAHAN TEGASAN SUHU DAN BAR MAJMUK DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR TEGASAN LENTUR TEGASAN RICIH KILASAN ACI 1 4 6 9 11 12 13 UNIT 2 5 7 10 8 3

Unit 1: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

DAYA-DAYA PADA BAHAN (3 jam)

Simbol simbol lazim Kesan daya pada bahan Perbezaan antara daya tegangan, daya mampatan dan daya ricih Tegasan terus Terikan terus DAYA-DAYA PADA BAHAN (2 jam) Hukum Hooke Modulus Young bagi keanjalan Ujian tegangan Keputusan Ujian Tegangan

Unit 2: 2.1 2.2 2.3 2.4

Unit 3: DAYA-DAYA PADA BAHAN (2 jam) 3.1 Tegasan Kerja 3.2 Tegasan bukti 3.3 Faktor keselamatan 3.4 Tenaga Keterikan 3.5 Nisbah Poisson 3.6 Tegasan ricih 3.7 Terikan ricih 3.8 Modulus Ketegaran. J3009 - KAJIDAYA BAHAN 1

(iv)

Unit 4: TEGASAN SUHU DAN BAR MAJMUK (2 jam) 4.1 4.2 Bar majmuk sambungan siri Bar majmuk sambungan selari

Unit 5: TEGASAN SUHU DAN BAR MAJMUK (5 jam) 5.1 5.2 5.3 5.4 Pekali pengembangan linear Tegasan suhu Tegasan akibat perubahan suhu dalam bar majmuk sambungan siri Tegasan akibat perubahan suhu dalam bar majmuk sambungan selari

Unit6: DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR (2 jam) 6.1 6.2 6.3 Jenis-jenis rasuk Jenis-jenis beban Keseimbangan daya DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR (3 jam)

Unit7: 7.1 7.2 7.3

Tanda lazim bagi daya ricih Magnitud daya ricih Gambarajah daya ricih.

Unit 8: DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR (4 jam) 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 Tanda lazim bagi momen lentur Magnitud momen lentur Gambarajah momen lentur Momen lentur maksimum. Titik kontralentur

Unit 9: TEGASAN LENTUR (2 jam) 9.1 Simbol-simbol lazim 9.2 Tegasan dalam rasuk 9.3 Agihan tegasan lentur J3009 - KAJIDAYA BAHAN 1

(v)

Unit 10: 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7

TEGASAN LENTUR (5 jam) Momen luas kedua Teorem paksi selari Jadual Keratan piawai Sentroid Persamaan lenturan Modulus keratan Agihan tegasan

Unit 11: 11.1 11.2

TEGASAN RICIH (8 jam) Persamaan tegasan ricih Tegasan ricih dalam rasuk akibat lenturan bagi bentuk-bentuk:i. segiempat padu ii. bulat padu iii. keratan tiub bulat iv. keratan I

Unit 12: 12.1 12.2 12.3 12.4

KILASAN ACI (2 jam)

Persamaan kilasan aci Momen luas kedua kutub Kilasan aci bagi aci padu Kilasan aci geronggang bulat. KILASAN ACI (3 jam)

Unit 13: 13.1 13.2 13.3

Kilasan aci majmuk siri Kilasan aci majmuk selari Penghantaran kuasa oleh aci.

J3009 - KAJIDAYA BAHAN 1

(vi)

PANDUAN MENGGUNAKAN MODUL 1. Modul ini dibahagikan kepada 13 unit. Setiap unit disediakan dalam jilid yang sama. 2. Mukasurat dinomborkan berdasarkan kepada kod subjek, unit dan halaman. Contoh : J3009 / 1 / 1
Subjek Unit 1 Halaman

3. Pada permulaan unit, objektif am dan khusus dinyatakan. 4. Setiap unit mengandungi urutan aktiviti dan diberikan simbol berikut :OBJEKTIF Bahagian ini mengandungi objektif am dan khusus setiap pembelajaran INPUT Input mengandungi maklumat yang akan anda pelajari AKTIVITI Bahagian ini mengandungi proses pembelajaran secara aktif untuk menguji kefahaman anda. Anda perlu ikuti dengan teliti dan melaksanakan arahan yang diberikan. MAKLUMBALAS KEPADA AKTIVITI Bahagian ini mengandungi jawapan kepada soalan-soalan yang dikemukakan dalam aktiviti

PENILAIAN KENDIRI Penilaian kendiri menguji kefahaman anda dalam setiap unit. MAKLUMBALAS KEPADA PENILAIAN KENDIRI Bahagian ini mengandungi jawapan kepada soalan-soalan yang dikemukakan dalam penilaian kendiri

J3009 - KAJIDAYA BAHAN 1

(vii)

5. Anda perlu mengikuti unit demi unit yang disediakan. 6. Anda boleh meneruskan unit selanjutnya setelah berjaya melalui unit sebelumnya dan yakin dengan pencapaian anda. PENYATAAN TUJUAN Modul ini disediakan untuk kegunaan pelajar-pelajar Semester 4 yang mengikuti kursus Sijil dan Semester 3 bagi yang mengikuti kursus Diploma di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik. Ianya bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang konsep sesuatu unit kearah pembelajaran kendiri atau dengan bimbingan daripada pensyarah. PRA-SYARAT KEMAHIRAN. Pra-syarat untuk mengikuti modul ini adalah lulus penuh pada semester sebelumnya. OBJEKTIF AM Diakhir modul ini, pelajar akan dapat : Mempelajari dan memahami kesan-kesan daya pada bahan. Memahami dan membezakan daya tegangan, daya mampatan dan daya ricih. Mengetahui, mempelajari dan menakrif Tegasan, Terikan, Modulus Young, Hukum Hooke, Peratus pemanjangan dan susutan luas, Nisbah Poisson, Faktor Keselamatan serta Modulus Ketegaran. Mempelajari dan memahami kesan suhu terhadap bar majmuk. Mempelajari dan menerangkan jenis-jenis rasuk dan pembebanan. Mempelajari dan memahami kesan daya ricih dan momen lentur keatas rasuk serta dapat melakarkan gambarajah daya ricih dan momen lentur yang dihasilkan. Memahami dan menyelesaikan masalah tegasan lentur serta mencari kedudukan paksi neutral dan momen luas kedua bagi keratan piawai. Memahami serta menyelesaikan masalah tegasan ricih akibat lenturan serta tegasan ricih pada bentuk-bentuk tertentu. Memahami serta menyelesaikan masalah kilasan dan penghantaran kuasa pada aci.

J3009 - KAJIDAYA BAHAN 1

(viii)

PERALATAN DAN SUMBER YANG PERLU DIGUNAKAN BERSAMA MODUL 1. Kalkulator 2. Kertas Graf 3. Alat-alat Geometri RUJUKAN 1. Ahmad Zafri Bin Zainudin & Mohd Yazid Bin Yahya, Mekanik Pepejal 1, UTM,1998 2. Ferdinand P. Beer & E. Russell Johnston Jr, Mechanics of Materials, Mc. Graw Hill, 1992 3. Ahmad Zafri Bin Zainudin, Mekanik Bahan 1, UTM,1998 4. Mohamed Rashid Bin Nabi Bax, Kajidaya Bahan, Politeknik-Politeknik Malaysia.