Anda di halaman 1dari 12

Pendekatan Projek

Pendekatan Projek
Kaedah Projek adalah penyiasatan secara mendalam, berkaitan dengan topik dunia sebenar agar dapat menarik perhatian pelajar terhadap topik. Pembelajaran kendiri dan amalan penerokaan oleh murid sendiri.

Jangka masa tugasan boleh mengambil masa sehari, beberapa hari/minggu dan boleh juga berterusan sepanjang masa bergantung kepada tugasan yang diberi. Tugasan diberi secara individu/kump. Guru hanya sebagai fasilitator

Pendekatan Projek
Menyediakan pelajar agar dapat mengaitkan pengalaman luar sekolah dengan aktiviti. Tidak terikat dengan sistem lama iaitu pemb. dlm bilik darjah. Membantu pelajar bersedia menjalankan kajian dalam bidang sains. Mengaitkan pengalaman baru dgn psa.

Aktiviti projek juga diambilkira sebagai sebahagian daripada evidens / bukti di dalam pentaksiran KSPK / RPI(Rancangan Pengajaran Individu)

Kriteria pemilihan Topik bagi Projek:


Sejauhmanakah menariknya sesuatu topik bagi pelajar Adakah topik tersebut berkait rapat dengan dunia sebenar. Adakah pelajar mempunyai pengalaman sedia ada berkaitan dengan topik yang diajar Memudahkan pelajar agar mendapat pengalaman hands-on atau hand experience/field work

CONTOH AKTIVITI PROJEK

CADANGAN AKTIVITI PROJEK

Membina Akuarium Mini

Langkah Pelaksanaan
1. Hari pertama murid mewarna gambar hidupan di air. 2. Hari kedua- menampal gambar pada dinding kotak akuarium 3. Hari ketiga - Menghiaskan akuarium- cth ; hiaskan dengan batu berwarna dan rumpai dll.

Alat Bantu Mengajar


1. Kotak 2. Pensil Warna 3. Gambar hidupan laut 4. Gam 5. Batu hiasan/rumpai hiasan

CONTOH AKTIVITI PROJEK