Anda di halaman 1dari 12

MAJLIS GURU CEMERLANG (MGC)

DAERAH HILIR PERAK, PERAK DARUL RIDZUAN


TEL : 05-6227793 / 019-5758131
KOMUNITI BERILMU PERAK TERBILANG

1. Bahasa ialah satu kemahiran dan mesti dipelajari, termasuk oleh penutur aslinya. 2. Proses pemupukan bahasa memerlukan masa yang panjang. Kemahiran bahasa tidak dapat diperoleh dalam masa seminggu dua, apatah lagi sehari dua.
INFOBAHASA : TANDAKAN ( ) PADA PETAK EJAAN YANG BETUL insuran 1 insurans komedi 2 komidi kalaupun 3 kalau pun kelikir 4 kerikil nasionalisma 5 nasionalisme keriting

majerin 11 marjerin selesma 12 selesema sentiasa 13 senantiasa stesen

kerinting komersil

komersial toksik

toksin sabsidi

subsidi maksima

14

stesyen lagenda

10

maksimum

15

legenda

FOKUS PERKONGSIAN KATA GANTI NAMA DIRI (KGND) KGND 1 saya aku beta patik hamba kita kami KGND 2 awak kamu tuan puan saudara saudari kalian 6. Awak hendak ke mana? tanya Elly kepada ibunya. 7. Beta hendak berangkat ke Melaka, kata Tun Perak. KGND 3 dia/ia -nya beliau baginda mereka FIKIRKAN TANDAKAN ( ) ATAU ( X ) 1. Buku cerita itu dibaca oleh saya. 2. Baju kebaya moden itu dijahit oleh ibu. 3. Kucing-kucing itu menjilat ekor mereka. 4. Mereka-mereka yang bersalah akan dihukum. 5. Makanlah ikan kerana ia mengandungi protein.

{X} {} {X} {X} {X} {X} {X}

8. Abdul Rahim tidak datang ke sekolah kerana ianya sakit. { X }

FIKIRKAN TENTUKAN YANG BETUL 1. Para hadirin sekalian 2. Hadirin yang budiman 3. Hadirin yang dihormati 4. Saudara saudari sekalian 5. Tuan-tuan dan puan-puan 6. Para hadirin yang dihormati 7. Saudara saudari yang budiman 8. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian

FIKIRKAN TENTUKAN AYAT YANG BETUL 9. Keluar dari pejabat saya!

{X} {} {} {X} {} {} {} {X}

{} {X} {X} {X} {} {X} {X} {}

10. Sila jangan merokok di sini. 11. Tolong jangan pijak rumput. 12. Apakah benar ceritamu itu? 13. Ya Allah, ampunilah dosaku. 14. Jemput datang ke rumah saya. 15. Halim melaporkan dari New Delhi. 16. Adakah mungkin peristiwa itu terjadi?

PEMANTAPAN TATABAHASA, BAHASA MELAYU

MD. RAMLI SABRAN - GURU CEMERLANG BM

MAJLIS GURU CEMERLANG (MGC)


DAERAH HILIR PERAK, PERAK DARUL RIDZUAN
TEL : 05-6227793 / 019-5758131
KOMUNITI BERILMU PERAK TERBILANG

PINTAR BERBAHASA - MEMBETULKAN YANG BIASA, MEMBIASAKAN YANG BETUL


BIL 1. TANDAKAN ( ) ATAU ( X ) KATA BILANGAN (B :1 atau 1 : B) 1. semua murid-murid { X } 2. semua murid { } 3. para pelajar { } 4. semua kanak-kanak { } 5. ramai budak { } 6. kebanyakan pelajar { } 7. guru-guru semua { X } 8. beberapa buah rumah-rumah { X } 2. IMBUHAN BER... (ber... ulang dua kali) 1. berpuluh tahun { X } 2. berpuluh-puluh tahun { } 3. beribu-ribu penonton { } 4. beribu penonton { X } 5. ribuan penonton { } 3. IMBUHAN KE... (ke... = 2X tak perlu penjodoh bilangan; beberapa) 1. kedua-dua anaknya { } 2. kedua anaknya { X } 3. anaknya yang kedua { } 4. ketiga-tiga ekor kucing itu { X } 5. ketiga-tiga kucing itu { } 9. 4. PECAHAN (ditulis di akhir bukan di tengah) 1. dua setengah kilogram { X } 2. dua kilogram setengah { } 5. SETENGAH ( ) SESETENGAH (jumlah / sebilangan) 1. setengah orang { X } 2. sesetengah orang { } 3. setengah-setengah orang { } 4. setengah-tengah orang { X } 5. setengah daripada sebuku roti { } 10. PENGGUNAAN IMBUHAN (ke... an, ber...) 1. Dia basah kerana kehujanan. { } 2. Surat anaknya belum berjawab. { } 3. Lim tertarik dengan keindahan ... { X } KATA BANTU DALAM AYAT PASIF (sebelum orang) 1. Wau itu akan saya buat. { } 2. Wau itu saya akan buat. { X } 3. Surat itu telah saya tulis. { } 4. Surat itu saya telah tulis. { X } 5. Cikgu itu pernah kamu lihat? { } 8. PENGGUNAAN OLEH (kena oleh, ter oleh) 1. Kuih itu dimakan oleh bapa. { } 2. Kuih itu dimakan bapa. { X } 3. Kuih itu bapa makan. { } 4. Kuih itu termakan oleh bapa. { } 5. Kuih itu termakan bapa. { X } 6. Kuih itu kena makan oleh bapa. { } 7. Kuih itu kena makan bapa. { X } 8. Pencuri itu tertangkap polis. { X } 9. Pencuri itu kena tangkap polis. { X } 7. AYAT PASIF (KGN1&2 tiada oleh, KGN3 ada di, oleh) 1. Roti itu dimakan oleh saya. { X } 2. Roti itu saya makan. { } 3. Roti itu kamu makan. { } 4. Roti itu dimakan oleh mereka. { } 5. Roti itu mereka makan. { X } BIL 6. TANDAKAN ( ) ATAU ( X ) BEBERAPA (jumlah; berapa - soalan) 1. beberapa orang pelajar ... . { } 2. berapa orang pelajar ... . { X } 3. berapa orang pelajarkah ... ? { }

PEMANTAPAN TATABAHASA, BAHASA MELAYU

MD. RAMLI SABRAN - GURU CEMERLANG BM

MAJLIS GURU CEMERLANG (MGC)


DAERAH HILIR PERAK, PERAK DARUL RIDZUAN
TEL : 05-6227793 / 019-5758131
KOMUNITI BERILMU PERAK TERBILANG

PINTAR BERBAHASA - MEMBETULKAN YANG BIASA, MEMBIASAKAN YANG BETUL


BIL 11. TANDAKAN ( ) ATAU ( X ) KATA GANDA : SALING (tidak perlu kata ganda) 1. A dan B saling kejar-mengejar. { X } 2. A dan B saling mengejar. { } 3. A dan B kejar-mengejar. { } 4. X dan Z saling menembak. { } 5. X dan Z tembak-menembak. { } 12. KATA GANDA SEPARA + BER ... AN (B :1 atau 1 : B) 1. dedaun berguguran { X } 2. daun berguguran { } 3. berterbangan lelayang { } 13. IMBUHAN PINJAMAN (ulang dua kali) 1. juru-juru terbang { X } 2. juruterbang-juruterbang { } 3. olahragawan-olahragawan { } 4. olah-olahragawan { X } 5. seniman-seniman jalanan { } 14. KATA NAMA (ulang dua kali kata pertama) 1. guru-guru besar { } *banyak GB 2. guru besar-guru besar { X } 3. guru besar-besar { } *badan besar 4. alat-alat tulis { } 5. alat tulis-alat tulis { X } 6. orang-orang tua { } *banyak 7. orang tua-tua { } *petua / pepatah 15. PENGGUNAAN KATA BELAKA (B :1 atau 1 : B) 1. Baju itu murah-murah belaka. { } 2. Beg-beg itu cantik-cantik belaka. { X } 3. Mereka bijak-bijak belaka. { X } 4. Mereka bijak belaka. { } 5. Anak-anaknya bijak-bijak belaka. { X } 20. 19. 18. 17. BIL 16. TANDAKAN ( ) ATAU ( X ) BERKALI-KALI @ BERULANG KALI (B :1 atau 1 : B) 1. mencuit-cuit pipinya { } 2. mencuit pipinya berkali-kali { } 3. mencuit-cuit pipinya berkali-kali { X } 4. melambai-lambai berulang kali { X } 5. melambai berulang kali { } IMBUHAN : MEMBUAT , BERBUAT (abstrak atau bukan benda) 1. jangan membuat bising { X } 2. jangan berbuat bising { } 3. berbuat begitu { } 4. membuat begitu { X } 5. berbuat demikian { } MEMPER... , MEMPER ... KAN (kata adjektif, kata kerja) 1. memperdalamkan lubang itu { X } 2. memperdalam lubang itu { } 3. mendalamkan lubang itu { } 4. memperkatakan hal itu { } 5. memperjelas perkara itu { X } IMBUHAN : MENG ...KAN, MENG ... I (orang ~ meng ... kan, benda ~ meng ... i) 1. kami menghiaskan pentas { } 2. kami menghiasi pentas { X } 3. pelbagai ceri menghiaskan kek { } 4. pelbagai ceri menghiasi kek { X } 5. adik mengotori lantai { X } PENGGUNAAN KATA SENDI AKAN (tiada imbuhan) 1. menyayangi akan anaknya { X } 2. sayang akan anaknya { } 3. sayang anaknya { X } 4. merindui ibunya { } 5. rindu akan anaknya { }

PEMANTAPAN TATABAHASA, BAHASA MELAYU

MD. RAMLI SABRAN - GURU CEMERLANG BM

MAJLIS GURU CEMERLANG (MGC)


DAERAH HILIR PERAK, PERAK DARUL RIDZUAN
TEL : 05-6227793 / 019-5758131
KOMUNITI BERILMU PERAK TERBILANG

PINTAR BERBAHASA - MEMBETULKAN YANG BIASA, MEMBIASAKAN YANG BETUL


BIL 21. TANDAKAN ( ) ATAU ( X ) KATA PENGUAT (kata penguat bebas :SAS / ASS) 1. sangat cantik { } 2. cantik sangat { } 3. amat kejam { } 4. kejam amat { } 5. bijak sungguh { } 22. KATA PENGUAT - SEKALI (tidak perlu ter..., begitu dan paling) 1. KLCC tertinggi sekali { X } 2. KLCC tertinggi { } 3. KLCC begitu tinggi sekali { X } 4. KLCC paling tinggi sekali { X } 5. KLCC tinggi sekali { } 23. KATA PENGUAT (tidak perlu kata ganda berentak) 1. rambutnya sangat kusut-masai { X } 2. rambutnya kusut-masai { } 3. suasana sungguh riuh-rendah { X } 4. suasana sungguh riuh { } 5. keadaannya amat licin-licau { X } 24. ANTARA , DI ANTARA (abstrak/bukan tempat, tempat) 1. antara hobinya ialah melukis { } 2. di antara hobinya ialah melukis { X } 3. teh terletak di antara sos dan roti { } 4. dia duduk antara Din dengan Lie { X } 5. di antara lauk kegemarannya { X } 25. DALAM, DI DALAM (abstrak/tidak nampak, lubang/ruang) 1. di dalam ingatannya { X } 2. dalam ingatannya { } 3. di dalam bilik { } 4. dalam mesyuarat { X } 5. di dalam hatinya { } 30. 29. 28. 27. BIL 26. TANDAKAN ( ) ATAU ( X ) KERANA, OLEH SEBAB (sebab : kata nama abstrak) 1. Dia tidak hadir sebab sakit. { X } 2. Dia tidak hadir oleh sebab sakit. { } 3. Dia tidak hadir oleh kerana sakit. { X } 4. Kerana sakit, dia tidak hadir. { } 5. Oleh sebab sakit, dia tidak hadir. { } ATAS, DI ATAS (abstrak/bukan tempat, tempat) 1. terima kasih atas pertolongan { } 2. terima kasih di atas bantuan { X } 3. tahniah di atas kejayaan { X } 4. buku kamu ada di atas meja { } 5. cawan itu ada atas para { X } DI {sudah tiba, sedia ada} KE {belum tiba, pergerakan} 1. Mereka sudah sampai di Miri. { } 2. Mereka sudah sampai ke Miri. { X } 3. Masukkan guli di dalam balang. { X } 4. Masukkan guli ke dalam balang. { } 5. Dia jatuh di dalam longkang. { X } DARI : SE ... SE, 0 ... 0 (se ... se, o ... o - mesti ulang dua kali) 1. dari masa ke semasa { X } 2. dari semasa ke semasa { } 3. dari masa ke masa { } 4. dari hari ke hari { } 5. dari hari ke sehari { X } DI {tempat} PADA {benda, anggota badan} 1. Ada setompok darah di bajunya. { X } 2. Ibu membalut luka pada kakinya. { } 3. Ibu membalut luka di kakinya. { X } 4. Jangan bersandar di dinding itu. { X } 5. Kad itu tergantung pada dinding. { }

PEMANTAPAN TATABAHASA, BAHASA MELAYU

MD. RAMLI SABRAN - GURU CEMERLANG BM

MAJLIS GURU CEMERLANG (MGC)


DAERAH HILIR PERAK, PERAK DARUL RIDZUAN
TEL : 05-6227793 / 019-5758131
KOMUNITI BERILMU PERAK TERBILANG

PINTAR BERBAHASA - MEMBETULKAN YANG BIASA, MEMBIASAKAN YANG BETUL


BIL 31. TANDAKAN ( ) ATAU ( X ) KATA NAFI : TIDAK, BUKAN (kata kerja/kata adjektif, kata nama/kata sendi) 1. Dia bukan abang saya. { } 2. Komputer ini bukan berat. { X } 3. Soalan ini bukan susah. { X } 4. Soalan ini tidak susah. { } 5. Sudin tidak suka bermain hoki. { } 32. KATA TANYA (kata tanya tidak boleh dalam ayat penyata) 1. Saya tidak tahu siapa namanya. { X } 2. Saya tidak tahu namanya. { } 3. Ali tidak tahu di mana dia tinggal. { X } 4. Ali tidak tahu tempat tinggalnya. { } 5. Bila dia resah, dia bersendirian. { X } 33. KAH {mesti ada di awal ayat} {di tengah boleh, di akhir tidak perlu} 1. Siapakah nama saudari? { } 2. Siapa nama saudari? { X } 3. Nama saudari siapa? { } 4. Nama saudari siapakah? { X } 5. Yang manakah basikal kamu? { } 34. KATA TANYA (apa, mana, bila, siapa) 1. Dia tak tahu apa yang silap. { X } 2. Dia tak tahu apa-apa yang silap. { } 3. Aki tidak ke mana semalam. { X } 4. Silalah ke Ipoh bila ada masa. { X } 5. Lim menyiasat siapa yang culas. { X } 35. PERKATAAN YANG (penggunaan yang tepat) 1. Yang Dipertua MPTI { } 2. Yang di-Pertua Dewan Rakyat { } 3. Yang di-Pertuan Agong { } 4. Yang di-Pertuan Negeri { } 5. Yang di-Pertuan Besar { } 40. 39. 38. 37. BIL 36. TANDAKAN ( ) ATAU ( X ) SRI atau SERI (pastikan betul penggunaannya) 1. Tan Sri { } 2. Tan Seri { X } 3. Puan Sri { } 4. Dato Seri { } 5. Datin Sri { X } 6. Seri Paduka Baginda { } 7. seri muka { } Diraja, di-Raja atau di Raja (pastikan betul penggunaannya) 1. Polis Diraja Malaysia { } 2. Polis di-Raja Malaysia { X } 3. Polis di Raja Malaysia { X } HUKUM D-M (apa bendanya? atau apa barangnya? ) 1. mini telekung { X } 2. sos cili { } 3. ayam telur { } 4. telur ayam { } 6. telur kuning { X } HUKUM D-M (apa bendanya? atau apa barangnya? ) 1. Saya makan goreng pisang. { X } 2. Saya makan pisang goreng. { } 3. Tolong goreng ayam itu. { } 4. Aminah Kedai Jahit . { X } 5. Anjung Selera Restoran. { X } ANGKA DENGAN HURUF (mesti ada tanda sempang) 1. 1950an { X } 2. 1950-an { } 3. ke25 { X } 4. ke-25 { } 5. ke sepuluh { X }

PEMANTAPAN TATABAHASA, BAHASA MELAYU

MD. RAMLI SABRAN - GURU CEMERLANG BM

MAJLIS GURU CEMERLANG (MGC)


DAERAH HILIR PERAK, PERAK DARUL RIDZUAN
TEL : 05-6227793 / 019-5758131
KOMUNITI BERILMU PERAK TERBILANG

PINTAR BERBAHASA - MEMBETULKAN YANG BIASA, MEMBIASAKAN YANG BETUL


BIL 41. TANDAKAN ( ) ATAU ( X ) LAIN atau LAIN-LAIN (lain digunakan di akhir ayat) 1. masalah-masalah lain { } 2. lain-lain masalah { X } 3. perkara-perkara lain { } 4. lain-lain perkara { X } 5. hal-hal lain { } 42. KATA BANTU (boleh berpasangan dalam ayat) 1. Jelo belum pernah makan petai. { } 2. Leong masih belum bersekolah. { } 3. Dia masih sedang menulis surat. { } 4. Siti sudah pernah melawat Paris. { } 5. Kumari sedang hendak ke pasar. { } 43. AIRCOND (bahasa Inggeris yang diterjemahkan) 1. alat penghawa dingin { X } 2. alat hawa dingin { X } 3. pendingin hawa { } 4. penghawa dingin { X } 5. penyaman udara { } 44. AYAT SONGSANG (pendepanan frasa dalam ayat) 1. Membaca buku murid itu. { } 2. Tertidur Mawi di situ. { } 3. Sungguh besar sekolah itu. { } 4. Ke Mekah lagi Haji Ali. { } 5. Untuk siapakah hadiah ini? { } 45. RAYA - NAMA AM (satu perkataan atau dua perkataan) 1. pasar raya { } 2. pasaraya { X } 3. bandar raya { } 4. pilihanraya { X } 5. jalan raya { } 50. 49. 48. 47. BIL 46. TANDAKAN ( ) ATAU ( X ) RAYA - NAMA KHAS (satu perkataan atau dua perkataan) 1. Hari Raya Haji { } 2. Lebuhraya Persekutuan { X } 3. Bandaraya Kuala Lumpur { } 4. Bandar Raya Kuala Lumpur { X } 5. Bandaraya Ipoh { } PERKATAAN BAHASA (huruf kecil atau huruf besar) 1. Bahasa Melayu { } 2. bahasa Melayu { }
*mata pelajaran *am / bahasa

3. berbahasa Melayu { } 4. berBahasa Melayu { X } 5. Info Bahasa { X } IMBUHAN {meN- ... -i / meN- ... kan} {orang / benda} 1. menghadiahi Ali { } 2. menganugerahkan Ali { X } 3. menganugerahkan pingat { } 4. menghidangkan tetamu { X } 5. menghidangkan nasi lemak { } DEMI atau UNTUK (pilih satu sahaja / tidak boleh kedua-duanya) 1. demi ibu tersayang { } 2. demi untuk ibu tersayang { X } 3. untuk menjaga maruah { } 4. demi untuk menjaga maruah { X } 5. demi untuk ikatan kekeluargaan { X } SEJAK, SEMENJAK atau DARI (penggunaan kata sendi yang tepat) 1. sejak dari pagi tadi { X } 2. semenjak pagi tadi { } 3. semenjak dari lahir { X } 4. sejak lahir { } 5. sejak dari bangku sekolah lagi { X }

PEMANTAPAN TATABAHASA, BAHASA MELAYU

MD. RAMLI SABRAN - GURU CEMERLANG BM

MAJLIS GURU CEMERLANG (MGC)


DAERAH HILIR PERAK, PERAK DARUL RIDZUAN
TEL : 05-6227793 / 019-5758131

PINTAR BERBAHASA - MEMBETULKAN YANG BIASA, MEMBIASAKAN YANG BETUL


BIL 51. TANDAKAN ( ) ATAU ( X ) BOLEH dan DAPAT (keizinan / memperoleh, guna tenaga) 1. Kamu boleh balik setelah menyiapkan kerja itu. { } 2. Selepas kakinya sembuh, dia boleh menunggang basikal. { X } 3. Muhammad Redzuan boleh menjawab soalan itu dengan tepat. { X } 4. Apabila membaca surat khabar, kita boleh mengetahui pelbagai berita. { X }

52.

PENGGUNAAN PERKATAAN SELAIN (selain, tidak perlu berpasangan dengan dari atau daripada) 1. Selain mengaji, dia juga terpaksa mengulang kaji hari ini. { } 2. Selain daripada mengaji, dia juga terpaksa mengulang kaji hari ini. { X }

53.

IMBUHAN {di- ... -i dan di- ... -kan} (boleh untuk manusia dan boleh juga untuk benda) 1. Pingat Khidmat Cemerlang dihadiahkan kepada Puan Fatimah. { } 2. Puan Fatimah dihadiahkan Pingat Khidmat Cemerlang. { X } 3. Puan Fatimah dihadiahi Pingat Khidmat Cemerlang. { }

54.

MEMPERISTERI {berkahwin dengannya} MEMPERISTERIKAN {mengahwinkan orang lain} 1. Haji Kamarul memperisterikan seorang gadis kampung. { } 2. Haji Kamarul memperisteri seorang gadis kampung. { X } 3. Haji Kamarul memperisterikan anak lelakinya dengan seorang gadis kampung. { X } 4. Haji Kamarul memperisteri anak lelakinya dengan seorang gadis kampung. { X } 5. Haji Kamarul mempersuamikan anak daranya dengan seorang pemuda kampung. { }

55.

IMBUHAN {meN- ... kan) {orang atau buat/beli untuk orang lain} 1. Siti Nurhaliza membuatkan ayahnya secawan teh. { } 2. Kakak menjahitkan ibunya sepasang baju kurung moden. { } 3. Kakak menjahit ibunya sepasang baju kurung moden. { X } 4. Kakak menjahit sepasang baju kurung moden untuk ibunya. { }

56.

IMBUHAN {ber- ... -kan} (tidak perlu kata sendi) 1. Orang tua itu tidur bertilamkan surat khabar lama. { } 2. Orang tua itu tidur berbantal lengan. { X }

PEMANTAPAN TATABAHASA, BAHASA MELAYU

MD. RAMLI SABRAN - GURU CEMERLANG BM

MAJLIS GURU CEMERLANG (MGC)


DAERAH HILIR PERAK, PERAK DARUL RIDZUAN
TEL : 05-6227793 / 019-5758131

PINTAR BERBAHASA - MEMBETULKAN YANG BIASA, MEMBIASAKAN YANG BETUL


BIL 57. TANDAKAN ( ) ATAU ( X ) Men- -kan {tidak perlu tentang} Ber {ada tentang / kata sendi} / Ber- ... -kan {tak perlu kata sendi} 1. Cikgu Noridah menceritakan tentang pengalamannya. { X } 2. Cikgu Noridah menceritakan pengalamannya. { } 3. Cikgu Noridah bercerita tentang pengalamannya. { } 4. Dia sentiasa memikirkan masalah dirinya. { } 5. Hambali sentiasa berfikir masalah dirinya. { X }

58.

DARIPADA ... KEPADA {perbezaan} DARI ... KE {masa, jarak, tempat} 1. Markah Bahasa Melayunya telah meningkat dari 80% ke 90%. { X } 2. Harga minyak petrol telah naik daripada RM1.00 kepada RM1.30 seliter. { } 3. Jarak dari Tapah ke Slim River ialah 50 kilometer. { }

59.

KE ... KE / UNTUK ... UNTUK / DI ... DI (diulang dua kali dalam ayat) 1. Saya tidak tahu sama ada dia ke Ipoh atau ke Johor. { } 2. Hadiah ini adalah untuk ibu bukan ayah. { X } 3. Kami tidak pasti sama ada kakak kamu ada di kantin atau perpustakaan. { X }

60.

PENGGUNAAN SINGKATAN HURUF (singakatan yang memberi makna tertentu) 1. YAB Menteri Besar Perak melawat tapak industri kecil. { X } 2. Y. A. B. Menteri Besar Perak melawat tapak industri kecil. { } 3. Dia mengajar di Sek. Keb. Tasek Dermawan, Ipoh. { X } 4. Dia mengajar di Sekolah Kebangsaan Tasek Dermawan, Ipoh. { } 5. Dia mengajar di SK Tasek Dermawan, Ipoh. { } 6. Pameran kraf tangan itu dirasmikan oleh YB Adun Manjoi. { X } 7. Pameran kraf tangan itu dirasmikan oleh YB ADUN Manjoi. { } 8. Pameran kraf tangan itu dirasmikan oleh Y. B. ADUN Manjoi. { }

61.

PENGGUNAAN ABJAD DALAM AYAT { (nombor dalam ayat perlu ditulis dalam bentuk ejaan kecuali tahun, wang, alamat ...) 1. Dia mempunyai 2 orang adik perempuan yang masih belum bersekolah. { X } 2. Rahim dilahirkan pada tahun 1955 di Kampung Padang Terap. { } 3. Zoraimi mengeluarkan wang sebanyak RM2 350.00 dari Bank Islam. { } 4. Di dalam bakul rotan itu terdapat sepuluh biji durian. { }

PEMANTAPAN TATABAHASA, BAHASA MELAYU

MD. RAMLI SABRAN - GURU CEMERLANG BM

MAJLIS GURU CEMERLANG (MGC)


DAERAH HILIR PERAK, PERAK DARUL RIDZUAN
TEL : 05-6227793 / 019-5758131

PINTAR BERBAHASA - MEMBETULKAN YANG BIASA, MEMBIASAKAN YANG BETUL


BIL 62. TANDAKAN ( ) ATAU ( X ) SEMENTARA {baharu melakukan satu perbuatan} MANAKALA {telah melakukan dua perbuatan} 1. Ibu menanak nasi sementara kakak saya menyiang ikan. { X } 2. Ibu menanak nasi manakala kakak saya menyiang ikan. { } 3. Mereka menanam jagung manakala menunggu padi masak. { X } 4. Sementara menunggu bapanya pulang, Azmi membaca buku. { }

63.

KATA PEMERI {adalah, ialah} {adalah; kata sendi, kata adjektif} / {ialah; kata nama, kata kerja} {adalah; tidak boleh diletakkan di permulaan ayat, berpasangan dangan KSN/kata hubung} {Tidak digalakkan kata pemeri dalam ayat ringkas} 1. Muhammad Ramli adalah abang saya. { X } 2. Hobi saya adalah bermain badminton. { X } 3. Rombongan itu adalah dari negara Jepun. { } 4. Orang yang sedang menjinjing komputer riba itu ialah abang saya. { } 5. Punca pencemaran adalah seperti pembuangan sisa toksik oleh pihak kilang. { }

64.

KATA GANTI NAMA {GELARAN} (ia dan dia digunakan untuk orang sahaja) 1. Saya ada seekor kucing. Ia bernama Si Comel. { X } 2. Saya ada seekor kucing yang bernama Si Comel. { } 3. Kamus itu sangat mahal. Ia berharga RM60.00 sahaja. { X } 4. Bersikap rajin amat penting kerana ianya menjamin kejayaan. { X }

BIL 65. KATA HUBUNG walaupun lagipun sekalipun kadangkala darihal BIL 66

MAKLUMAT

sungguhpun mahupun andaipun manakala walau bagaimanapun MAKLUMAT

kendatipun ataupun bagaimanapun apakala

meskipun biarpun apabila padahal

adapun kalaupun barangkali walhal

BIL 67

MAKLUMAT KATA MAJMUK antarabangsa bumiputera jawatankuasa kakitangan warganegara olahraga beritahu tandatangan ubah suai pesuruhjaya setiausaha sukarela suruhanjaya tanggungjawab matahari kerjasama atur cara urus setia

PERKATAAN YANG SAMA MAKSUD sejak sentiasa depan baru belakangan esok saja banyak pelbagai semenjak senantiasa hadapan baharu kebelakangan besok sahaja ramai berbagai-bagai

PEMANTAPAN TATABAHASA, BAHASA MELAYU

MD. RAMLI SABRAN - GURU CEMERLANG BM

MAJLIS GURU CEMERLANG (MGC)


DAERAH HILIR PERAK, PERAK DARUL RIDZUAN
TEL : 05-6227793 / 019-5758131
KOMUNITI BERILMU PERAK TERBILANG

PINTAR BERBAHASA - MEMBETULKAN YANG BIASA, MEMBIASAKAN YANG BETUL


BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. KLAUSA / FRASA / AYAT adalah dengan ini dimaklumkan agar tidak membuat bising antara mereka yang hadir atas perhatian ibu bapa banyak penduduk yang hadir beberapa biji jerawat membarisi pipinya berbagai masalah bertahun-tahun dia merantau bila ada masa lapang buku aturcara sukan buku aturcara sukan tahunan dalam pengetahuan saya dari masa ke semasa daun-daun berguguran di antara hobinya ialah memancing di gerainya ada menjual kad telefon di waktu lapang dia benar nakal dia menyesali tindakan kawannya dua setengah jam Halimah jururawat hobi ibu ialah menanam bunga Jabatan PERHILITAN jam lima petang kereta itu dipandu oleh saya kerja-kerja pedalaman parit ladang tebunya betul luas makan kuih karipap lagi membincangkan tentang memperlebarkan jalan BETUL / SALAH SALAH SALAH SALAH BETUL BETUL BETUL SALAH BETUL SALAH SALAH SALAH BETUL SALAH SALAH SALAH SALAH SALAH SALAH SALAH SALAH BETUL BETUL BETUL SALAH SALAH SALAH SALAH BETUL SALAH SALAH berbincang memperlebar pada pukul saya pandu pendalaman parit luas betul semasa ke semasa daun berguguran antara hobinya dijual pada nakal benar mengesali (marah) {sesal-insaf} dua jam setengah bila-bila (kata ganti nama tak tentu) atur cara atur cara berbagai-bagai / pelbagai
(ramai : sibuk, riang gembira, hebat)

PEMBETULAN dengan ini adalah berbuat antara yang hadir (jamak)

PEMANTAPAN TATABAHASA, BAHASA MELAYU

10

MD. RAMLI SABRAN - GURU CEMERLANG BM

MAJLIS GURU CEMERLANG (MGC)


DAERAH HILIR PERAK, PERAK DARUL RIDZUAN
TEL : 05-6227793 / 019-5758131
KOMUNITI BERILMU PERAK TERBILANG

PINTAR BERBAHASA - MEMBETULKAN YANG BIASA, MEMBIASAKAN YANG BETUL


BIL 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. KLAUSA / FRASA / AYAT mencolok mata menemui dompet mengehendaki sebuah rumah banglo menghadiahkan anaknya menghadkan jumlah perkataan menternak telur ayam merasa teramat sedih mesyuarat agong mini konsert Astro mohon restu Allah SWT oleh kerana paling peramah sekali para dermawan sekalian pengantin baru penyalah gunaan dadah projek jalan tar mini rampasan mercun terbesar rumah orang tua-tua saling bantu-membantu sambalewa sangat cantik sekali sayangkan kamu sedang ditemu bual oleh wartawan sekaki bunga selekoh amat berbahaya sudah boleh menunggang basikal sungai itu terpanjang tempuh seminggu terlalu amat indah turun ke bawah BETUL / SALAH BETUL SALAH BETUL SALAH SALAH SALAH SALAH SALAH SALAH SALAH SALAH SALAH SALAH BETUL SALAH BETUL SALAH SALAH SALAH BETUL BETUL SALAH SALAH SALAH BETUL SALAH SALAH SALAH BETUL SALAH sudah dapat paling ... (x sbg. predikat) tempoh
(pengecualian)

PEMBETULAN

menemukan

menghadiahi mengehadkan ayam telur berasa agung konsert mini S. W. T. oleh sebab peramah sekali para dermawan

penyalahgunaan

rampasan terbesar orang-orang tua saling membantu

sayang akan/kepada ditemubual sekaki bunga telur

turun

PEMANTAPAN TATABAHASA, BAHASA MELAYU

11

MD. RAMLI SABRAN - GURU CEMERLANG BM

MAJLIS GURU CEMERLANG (MGC)


DAERAH HILIR PERAK, PERAK DARUL RIDZUAN
TEL : 05-6227793 / 019-5758131
KOMUNITI BERILMU PERAK TERBILANG

PINTAR BERBAHASA - MEMBETULKAN YANG BIASA, MEMBIASAKAN YANG BETUL


BIL 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. KLAUSA / FRASA / AYAT Antara acara yang dipertandingkan ialah mewarna dan melukis poster. Apa pun yang terjadi dalam keluarganya, jangan kamu campur tangan. Ayah telah menggali di belakang rumah sebuah perigi batu. Baju kurung moden yang berwarna jingga itu bagi kakak long saya. Bapa Khamarrul ialah Guru Besar di SK Seri Setia, Teluk Intan. Bapa membeli goreng pisang yang masih panas di gerai Pak Mail. Benar tepat jawapan tatabahasa yang diberikan oleh murid itu. Carta Penulisan Bahasa Melayu UPSR itu terletak atas meja Cikgu Ali. Cik Nurul Husna membeli sehelai telekung mini di pasar malam. Datin Suraya berhasrat memperluas perniagaannya ke Malaysia Timur. Di zaman ini, kereta sudah menjadi satu daripada keperluan harian. Emak menyuruh kakak memasukkan sedikit cili sos ke dalam gulai itu. Encik Mutu bekerja di Estet Mini Ulu Bernam sejak tahun lepas. Guru Besar berterima kasih di atas pandangan guru-gurunya. Kata Ustaz Ishak kepada anak muridnya, Yang kekal cuma Allah. Kawasan pedalaman itu akan dimajukan oleh Kerajaan Negeri Perak. Kedua pengantin itu berseri-seri semasa bersanding di atas pelamin. Kejayaan cemerlang yang diperolehi Mustafa kerana usaha gigihnya. Lain-lain perkara turut dibincangkan dalam mesyuarat PIBG itu. Mak Cik Mariam menghidangi tetamunya sepinggan kuih seri muka. Makanlah ikan kerana ikan mengandungi zat dan protein yang banyak. Pemandu muda itu menafikan dia memotong garisan berkembar. Pertandingan catur itu hanya terbuka kepada ahli kelab itu sahaja. Puan Kamariah membeli sebiji kek berperisa coklat di pasar malam. Seekor lembaga putih pernah dilihat olehnya di teratak usang itu. Semenjak dari hari itu, abangnya tidak pernah lagi datang ke sini. Setengah murid tidak tahu membahagi-bahagikan masa dengan baik. Setiap pagi dia bersarapan dua biji telur ayam masak separuh. Siapatah yang suka membuang sampah sarap di kawasan ini. Siti Nurhaliza mempunyai peminat yang ramai di seluruh negara. BETUL / SALAH BETUL SALAH SALAH SALAH BETUL SALAH SALAH SALAH BETUL BETUL SALAH SALAH BETUL SALAH BETUL BETUL SALAH SALAH SALAH BETUL BETUL SALAH
(pengecualian)

SALAH SALAH SALAH SALAH BETUL BETUL BETUL

PEMANTAPAN TATABAHASA, BAHASA MELAYU

12

MD. RAMLI SABRAN - GURU CEMERLANG BM