LEMBARAN KERJA MATEMATIK PRASEKOLAH

Shamimi BBM

Mari membaca dan mengira..

1 2 3 4 5
Shamimi BBM

Mari membaca dan mengira..

6 7 8 9 10
Shamimi BBM

Warnakan gambar mengikut nombor yang diberi..

1 2 3 4 5
Shamimi BBM

Suaikan jawapan yang betul.

1 2 3
Shamimi BBM

Suaikan jawapan yang betul.

4 5 6
Shamimi BBM

Kira dan tulis jawapan.

= 2 = =
Shamimi BBM

Kira dan tulis jawapan.

= = =
Shamimi BBM

Isikan nombor yang tertinggal.

3 4 8 9
Shamimi BBM

Isikan nombor yang tertinggal.

1 5 6 9
Shamimi BBM

Tambah.

Shamimi BBM

Bilang dan tuliskan jawapan yang betul.

Shamimi BBM