Anda di halaman 1dari 1

CARTA ALIRAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN

MULA

Pentadbir sekolah menyediakan KEW PA-16 & 17 (setiap permohonan jumlah harga semasa tidak < RM100,000)

KEW PA-16 ditandatangani 2 pegawai perakuan aset alih kerajaan (PEP) 1 borang untuk 1 peralatan (surat lantikan dan DHM/KEW-PA312/KEW-PA 2 dilampirkan)

KEW PA-17 ditandatangani 2 pemeriksa dari sekolah yang dilantik oleh KSU melalui JPNS Rangkumkan senarai peralatan dalam 1 borang sahaja (surat lantikan dilampirkan. Kaedah pelupusan dicadangkan BUANG/RUNGKAI UTK P&P) Buat 2 salinan

Kemukakan borang asal KEW PA-16 & 17 ke PPD (UnitPerolehan dan Pengurusan Aset)

TIDAK LENGKAP Mendapat kelulusan Pegawai PPD LENGKAP

PPD (Unit Perolehan dan Pengurusan Aset) kembalikan KEW PA-16 & 17 ke sekolah

Pentadbir sekolah lengkapkan (KEW PA-18 jika hendak ditanam/bakar/buang atau tenggelam KEW-PA 19 (Sijil Pelupusan Aset Alih Kerajaan) ditandatangani oleh Pentadbir Sekolah Resit jualan (jika berkaitan) Sekolah hantar 1 salinan KEW PA-16, 17, 18(jika berkaitan), 19 & Resit jualan (jika berkaitan) ke PPD (Unit Perolehan dan Pengurusan Aset)

SELESAI (Pengantian oleh KPM)