Anda di halaman 1dari 28

PENGAGIHAN ARUS DAN VOLTAN ANTENA

IMPEDANS

Definisi:
1. Nisbah voltan kepada arus pada terminal-terminal antena atau, 2. Nisbah komponen yang berkaitan medan elektrik dan magnet pada satu titik

IMPEDANS ANTENA
Impedans sebuah antena adalah nisbah voltan kepada arus terminalterminal antena tanpa beban. Pemancaran kuasa maksimum hanya boleh dicapai apabila impedans antena dipadankan dengan beban.

PADANAN IMPEDANS
Impedan antenna

Pancaran kuasa maksimum


beban

Rekaan yang teliti

Mekanisme seperti beban rintangan (resistive loading)

Padanan yang baik

PADANAN IMPEDANS
Padanan impedans adalah sukar untuk dicapai di dalam antena jalur lebar ultra (UWB). Ini disebabkan oleh impedansnya harus kekal malar atau tetap ke atas frekuensi yang mempunyai spektrum yang lebar.

LEBAR ALUR (BEAMWIDTH)

Lebar alur adalah pengarahan sesebuah antena berarah. Definisi : Sudut di antara dua kuasa separuh atau titik-titik 3dB pada mana-mana belah radiasi cuping utama.

LEBAR JALUR (BANDWIDTH)


Lebar jalur frekuensi menentukan tahap operasi sesebuah antena pada julat frekuensi yang berlainan. Lebar jalur didefinisikan mengikut satu jalur frekuensi. Tujuan utama adalah untuk membuatnya resonan di tengah setiap jalur.

Satu kaedah untuk menentukan tahap kecekapan sesebuah antena itu bekerja adalah dengan mengukur Voltage Standing Wave Ratio (VSWR).
Satu cara untuk menspesifikasikan jalur lebar adalah dengan membandingkannya dengan VSWR di mana sepatutnya lebih baik daripada 3:1 di dalam had jalur. Satu jalur lebar di sekitar 10% daripada frekuensinya dikatakan cekap.

LEBAR JALUR (BANDWIDTH)

VOLTAGE STANDING WAVE RATIO (VSWR)


VSWR - ukuran ketidaksamaan (mismatch) impedans antara talian penghantaran dan bebannya. Lebih tinggi VSWR maka lebih tinggi ketidaksamaannya. Kesamaan impedans adalah 1 bagi VSWR minima yang sempurna.

STANDING WAVE RATIO (SWR)


Kebanyakan peralatan radio dibina untuk impedans 50 ohm. Jika impedans kurang dr 50 ohm, kuasa maksimum tidak akan dipancarkan. Maka, sebahagian atau semua gelombang akan dipantulkan semula. Jumlah gelombang yang dipantulkan balik bergantung kepada keadaan ketidaksamaannya (mismatch). Standing wave ialah gabungan antara gelombang asal yang bergerak terhadap antena dengan gelombang yang dipantulkan .

Nisbah kedua-dua gelombang dikenali sebagai Standing Wave Ratio (SWR).

Untuk antena kecil, VSWR sebanyak 2.0:1 dikirakan baik. Ini adalah bersamaan dengan 90% kuasa resapan. (9.54dB return loss). Lain-lain had lebar jalur yang biasa digunakan adalah 3:1 (6dB return loss) atau 3.5:1 (5dB return loss). Satu cara biasa yang digunakan bagi menggambarkan VSWR adalah dengan plot polar yang dikenali sebagai Smith Chart. Daripada plot ini nilai VSWR, kelenyapan balikkan (Return Loss) dan impedans untuk frekuensifrekuensi yang berlainan boleh dikenal pasti

KELENYAPAN BALIKKAN (RETURN LOSS)


Secara asasnya dengan VSWR. kelenyapan balikkan adalah sama

Kelenyapan balikkan adalah 3dB, sekiranya sesebuah antena tersebut menyerap isyarat sebanyak 50% dan 50% lagi dipantulkan balik. Sesebuah antena itu dikatakan amat bagus sekiranya ia mempunyai nilai 10dB di mana 90% daripada isyarat diserap dan 10% lagi dipantulkan balik.

ANTENA JALUR LEBAR (SPREAD BAND)

ANTENA JALUR SEMPIT (NARROW BAND).

GANDAAN KUASA BAGI ANTENA


Kearahan Dan Gandaan (Directivity And Gain)

Kearahan adalah bagaimana sebuah antena menumpukan tenaga pada satu arah yang utama daripada radiasi pada arah-arah yang lain. Antena adalah sempurna jika kearahan sama dengan gandaan kuasa. Maka, kecekapannya antena ialah 100% dan radiasinya sama pada semua arah. Antena ini dipanggil isotropic radiator

ANTENA ISOTROPIK
Kearahan

Sama dengan gandaan kuasa Sama pada semua arah

Radiasi

Kecekapan

100 %

ANTENA ISOTROPIK

antena isotropik menyinar dalam semua arah, iaitu fluks yang dipancarkan adalah seragam Antena ini menjadi bandingan atau rujukan antena lain, oleh itu antena ini dirujukkan sebagai mempunyai gandaan 1 (0 dBi).

FLUKS

Istilah fluks digunakan untuk menggambarkan sejumlah zarah atau elektron yang bergerak pada satu arah secara selari sebelum melanggar satu permukaan. Istilah fluks yang digunakan di sini dinyatakan dalam bentuk kuasa per unit luas.

ANTENA BERARAH

corak pancarannya tertumpu pada suatu arah sahaja

ANTENA ISOTROPIK

ANTENA BERARAH

Fluks yang dipancarkan oelh antena isotropik ialah

Fluks yang dipancarkan oleh antena berarah pula adalah,

Pt = kuasa yang dipancarkan antena A = luas r = jarak I = fluks

Pt = kuasa yang dipancarkan antena A = luas r = jarak I = fluks = sudut pepejal bagi corak pancaran

PERBANDINGAN PANCARAN FLUKS

PERBANDINGAN ANTENA ISOTROPIK DAN BERARAH

Persamaan diatas menunjukkan bahawa Kekuatan fluks antena berarah lebih besar daripada antena isotropik kerana adalah lebih kecil nilainya daripada 4.

KEARAHAN

Nisbah pancaran fluks antena berarah dengan antena isotropik,

KUASA GANDAAN DIGAMBARKAN SECARA RELATIF KEPADA RUJUKAN HALF-WAVELENGTH DIPOLE

GANDAAN KUASA BAGI ANTENA


Unit gandaan : dBi atau dBd Gandaan adalah jumlah kuasa yang dapat diperoleh di dalam satu arah yang menyebabkan kehilangan kuasa pada arah yang lain .

Gandaan selalunya berhubung kait dengan cuping utama (main lobe)

GANDAAN KUASA BAGI ANTENA

Takrif:

GANDAAN KUASA BAGI ANTENA


Secara praktiknya, kuasa yang diterima oleh antena akan mengalami kehilangan tenaga sama ada melalui ketidaksepadanan antena dengan litar penerima atau kehilangan ohmik atau faktor-faktor lain.

Kehilangan ini menyebabkan gandaan kuasa antena menjadi kecil dan kaitannya dengan kearahan k ialah keberkesanan antena

Beri Nilai