Anda di halaman 1dari 6

Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Matlamat dan Misi Kementerian Pendidikan Malaysia

12/14/2012

Falsafah Pendidikan Kebangsaan


Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

12/14/2012

Melahirkan Bangsa Malaysia Yang Taat Setia Dan Bersatu Padu


- aktiviti kurikulum, kokurikulum

Melahirkan Insan Yang Beriman, Berilmu, Berakhlak Mulia, Berketerampilan Dan Sejahtera
- beragama, nilai murni

MATLAMAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN


Menyediakan Sumber Tenaga Manusia Untuk Keperluan Dan Kemajuan Negara - kemahiran belajar, berfikir, masyarakat berilmu, kemahiran teknologi terkini
12/14/2012

Memberikan Peluangpeluang Pendidikan Kepada Semua Warganegara Malaysia - tanpa mengira latar belakang - SK, SM, IPT, kurikulum khas kanak-kanak kurang upaya

Misi KPM
Membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia bagi memperkembang potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara.
12/14/2012 4

SISTEM PENDIDIKAN BERTARAF DUNIA

WARGA PENDIDIKAN PROAKTIF APLIKASI TEKNOLOGI CANGGIH KURIKULUM KEMAS KINI & SESUAI DGN. PERKEMBANGAN TERKINI

PENYELIDIKAN & PEMBANGUNAN


DASAR PENDIDIKAN TERBUKA PRASARANA BERKUALITI

Untuk melahirkan rakyat Malaysia


- berpengetahuan - berketerampilan - berakhlak mulia
12/14/2012

- bertanggungjawab - berupaya mencapai kesejahteraan diri - memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara

STRATEGI MEREALISASIKAN FPK, MATLAMAT DAN MISI KPM (Bahagian, JPN, PPD, Sekolah) PENDEKATAN STRATEGIK KPM Pembangunan insan kembang potensi(JERI), prasarana, keterampilan, mampu berfikir, pekerja berilmu - kurikulum relevan, P&P berkesan, pembelajaran kendiri,peluang pendidikan pelbagai bidang Pembangunan sumber pendidikan - tenaga pengajar berkualiti, keberkesanan P&P, perancangan sepadu dengan rancangan Malaysia(peruntukan kewangan) Penyelidikan dan pembangunan - kemaskini, baiki, pertingkat kemahiran menjalankan pendidikan (kursus) PERANAN GURU Pelaksanaan kurikulum - pembagai mata pelajaran (pengetahuan, kemahiran, nilai, patriotisme, jasmani, alam sekitar),bahasa, P&P bestari Pelaksanaan kokurikulum Pengurusan dan pentadbiran sekolah Jalinan hubungan yang rapat dengan masyarakat

12/14/2012