Anda di halaman 1dari 1

1.

Nje elektron I cili gjendet ne qetesi eshte vendosur ne fushen magnetike me induksion
0.5T. Sa eshte forca me te cilen fusha vepron ndaj Elektronit?
2. Ne qarkun e mbyllur elektrik fluksi magnetik bie nga 80 ne 20 Veber per 0.5 s.
Sa eshte forca elektromotore e induktuar ne kete qark?
Zgjidhje.

1. Njesia: FL= q V B (=) C

T (=) C

(=) N

q=1,6 10-19 C
V= 2 107
B= 0,5 T
FL=?
---------------FL= q V B= 1,6 10-19 2 107 0,5 = 1,6 2 0,5 10-19 107=1,6 10-19+7= 1,6 10-12 N
2. Njesia: =

(=)

(=)

(=) V

1=80

Wb
2=20 Wb
t=0,2s
=?
----------------=

= 300 V