Anda di halaman 1dari 5

Nama Kumpulan Kumpulan 1 Ahli Kumpulan Norazizah binti Abdullah Noorliza binti Abd.

d.Rahaman Tilakavaty a/p Veranpusaly Yahaya bin Haji Ahmad

Nama Kumpulan : Kumpulan 1

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 3

KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR

Menulis 1 Mengetahui asas mendengar-bertutur, membaca dan menulis B1 DT 2 Menulis imlak

EVIDENS

B1 DT2 E1 Menulis imlak ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Bahan Bahan ransangan - petikan Langkah Pentaksiran Murid mendengar dan menulis petikan yang dibacakan oleh guru.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 3

NAMA : ....................................................... TARIKH : ......................... KELAS : ............................ RUJUKAN : B1 DT2 E1 Arahan : Tulis semula teks yang dibacakan oleh guru. Tahun Tiga Gigih
Nama saya Mariam. Saya belajar dalam Tahun Tiga Gigih. Ketua kelas saya bernama Rahman. Dia seorang ketua yang bertanggungjawab. Setiap pagi, kami akan membersihkan kelas sebelum sesi pembelajaran bermula. Kami melakukan tugas tugas seperti menyapu sampah, menyusun kerusi dan meja, mengelap tingkap, membuang sampah dan membersihkan papan hitam. Rahman akan memastikan semua murid selesai

melakukan tugas masing-masing sebelum loceng sesi pembelajaran berbunyi. Kami kemudiannya akan segera duduk di tempat masing masing sementara menunggu guru masuk ke dalam kelas.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD Mendengar dan Bertutur 5 Memahami, menaakul, dan memberikan respons/ menyampaikan sesuatu perkara yang didengar-ditutur,dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan betul dan tepat. DESKRIPTOR B5 DL1 : Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat. EVIDENS B5 DL1 E1 Berbicara untuk menyampaikan maklumat yang tersurat dengan tepat AKTIVITI PENTAKSIRAN Bahan: Lembaran kerja Langkah pentaksiran: 1. Murid melihat gambar yang diberikan.
2. Murid membina ayat tunggal dan ayat

majmuk.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 NAMA : ................................................ TARIKH : .........................

KELAS : ............................ RUJUKAN : B5 DL 1 E1 Arahan : Bina 2 ayat tunggal dan 2 ayat majmuk berdasarkan gambar yang diberikan.