Anda di halaman 1dari 5

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 KEMAHIRAN BAND Mendengar dan bertutur 3 Mengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap perkara yang didengarditutur, dibaca dan ditulis B3 DL1 Berkomunikasi menggunakan ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

PENYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

B3 DL1 E1 Berkomunkasi menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri dalam pelbagai situasi. BAHAN: Gambar Tunggal

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah pentaksiran Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil. Membina ayat berdasarkan gambar dengan menggunakan kata panggilan yang diberi.

Nota :

Permainan ini dilakukan dalam bentuk kumpulan kecil . Kata panggilan ditetapkan oleh guru Murid akan membina ayat secara lisan dalam kumpulan bergilir-gilir.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN TIGA SK NAMA:. KELAS: RUJUKAN: B3 DL1 E1 ARAHAN: Perhatikan gambar di bawah dengan teliti. TARIKH:.

saya

mereka

kami

dia

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN TIGA SK

KEMAHIRAN

Membaca

BAND

PENYATAAN STANDARD DESCRIPTOR

Mengetahui asas mendengar- bertutur, membaca dan menulis B1 DB1 Membaca pelbagai ayat secara mekanis. B1 DB1 E2

EVIDENS

Membaca ayat tunggal susunan biasa dan susunan songsang dengan sebutan dan intonasi yang betul. Bahan: o Rajah Tukar ganti

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah pentaksiran: o Murid membaca ayat tunggal yang terdapat dalam rajah tukar ganti.

INSTUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN TIGA SK

NAMA: KELAS :.. RUJUKAN: B1 DB1 E2

TARIKH:.

ARAHAN : Baca ayat berdasarkan rajah tukar ganti di bawah.

Saya Ali Adik Abang Mereka Kami Dia Muridmurid bermain menonton

wayang. pertunjukan pentas. televisyen. pertandingan drama. bola badminton anak patung. layang-layang.