Anda di halaman 1dari 7

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 3

KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR Membaca 4 Mengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap maklumat yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan betul. B4 DB1: Memahami dan menyatakan ilmu dalam bahasa sastera dan bahan EVIDENS bukan sastera dengan betul. B4 DB1 E1 Membaca dan memahami bahan kreatif serta menyatakan kosa AKTIVITI PENTAKSIRAN

kata umum dan kosa kata istilah dengan betul. Bahan: Petikan sajak Lembaran kerja.

Langkah Pentaksiran:

Murid membaca sajak. Murid menggariskan perkataan kosa kata umum dan kosa kata istilah.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN TIGA

NAMA: ________________ TARIKH: ___________

KELAS: _____________

RUJUKAN: B4 DB1 E1 ARAHAN: BACA DAN FAHAMI PUISI DI BAWAH DAN GARISI KOSA KATA UMUM DAN KOSA KATA ISTILAH.

Galaxy Tab , Itulah panggilan untukmu, Dalam tubuhmu tersimpan banyak khazanah, Facebook ,Tweet ,whatSapp dan lain-lain, Dalam badanmu jua terkandung banyak azimat, Menjadi peneman dikala kesunyian. I-Pad, Itulah gelaran untukmu, Ada tangan yang menyentuh, Ada tangan yang mencoret, Namunku tahu, Kau tidak pernah mengecewakan,

Mengikut gerak jari penggunamu.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN TIGA

NAMA: ________________ TARIKH: ___________

KELAS: _____________

RUJUKAN: B4 DB1 E1 ARAHAN: TULISKAN KOSA KATA UMUM DAN KOSA KATA ISTILAH.

KOSA KATA UMUM


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

KOSA KATA ISTILAH

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN TIGA SK

KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD

Menulis 2 Mengetahui dan memahami perkara yang

didengar-ditutur, dibaca dan ditulis DESKRIPTOR B2 DT1: Membina dan menulis ayat. EVIDENS B2 DT1 E1 Membina dan menulis jawapan pemahaman

berdasarkan soalan bertumpu. AKTIVITI PENTAKSIRAN Bahan:

Gambar lembaran kerja

Langkah pentaksiran:

Murid melihat gambar . Murid menulis dan menjawab soalan.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN TIGA NAMA : _________________________________ KELAS RUJUKAN ARAHAN : _______________________ : B2 DT1 E1 : Lihat gambar dan jawap soalan-soalan berikut. TARIKH: ________________

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN TIGA NAMA : _________________________________ KELAS RUJUKAN ARAHAN : _______________________ : B2 DT1 E1 : Jawab soalan-soalandi bawah. TARIKH: ________________

1. Apakah yang dilakukan oleh ibu Rina ? .. 2. Berapa orangkah yang terdapat di dalam gambar ini? .. 3. Apakah yang dilakukan oleh ayah Rina? . 4. Siapakah yang membantu Rina membaca buku?
5.

Dimanakah aktiviti ini dijalankan? ..

(Menguasai/ Tidak menguasai)