Anda di halaman 1dari 2

CONTOH SURAT

Penaja Koperasi Haji Ahamd bin Ali Sarawak Suruhanjaya Koperasi Malaysia Negeri Sarawak Tingkat 10, Bangunan Sultan Iskandar Jalan Simpang Tiga Peti Surat 1368 93728 Kuching Sarawak Tuan,
PERMOHONAN PENGURANGAN ANGGOTA KOPERASI MENURUT SUBSEKSYEN 8(1) AKTA KOPERASI 1993

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Saya seperti nama di atas bercadang untuk menubuh koperasi keluarga iaitu Oleh itu, saya memohon agar

Koperasi Keluarga..Berhad. Koperasi ini akan menjalankan aktiviti. anggota koperasi untuk penubuhan koperasi keluarga saya dapat dikurangkan daripada 50 orang anggota kepada 20 orang anggota menurut Subseksyen 8(1) Akta Koperasi 1993. 3. Untuk makluman tuan, koperasi keluarga saya ingin memohon pengurangan

anggota koperasi daripada 50 orang anggota kepada ...... orang anggota menurut Subseksyen 8(1) Akta Koperasi 1993 kerana:a)

Koperasi keluarga yang akan ditubuhkan oleh keluarga saya

mempunyai aset sendiri iaitu .milikan. Aset

tersebut

akan

diusahakan

bersama

antara

orang

anak

Encik..;
b)

Keluarga saya bercadang menjalankan kerja-kerja pendawaian elektrik

kerana anak saya mempunyai pengalaman dalam bidang kerja itu; dan
c)

Anggota-anggota keluarga saya sehingga hari ini hanya .

orang sahaja. 4. Sehubungan dengan itu, saya berharap permohonan ini dapat

dipertimbangkan dan diluluskan oleh pihak tuan. Jasabaik tuan saya dahului dengan ucapan ribuan terima kasih. Sekian. Yang benar, . ( )