Anda di halaman 1dari 10

LoadingPlease wait..

SELAMAT DATANG KE KELAS CIKGU SITI RAFEAH Produksi Multimedia

OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN
Mengetahui fasa-fasa : pembangunan produk multimedia interaktif

: Menyenaraikan dan menghuraikan langkah-langkah untuk pembangunan produk multimedia interaktif : Menghasilkan CD interaktif multimedia (courseware)

PETA MINDA
SEBELUM ANALISIS REKABENTUK IMPLEMENTASI 6 FASA PRODUKSI SEMASA PENGUJIAN

PENILAIAN SELEPAS PENGEDARAN

PENGENALAN

Multimedia boleh ditakrifkan sebagai komputer berasaskan proses komunikasi interaktif yang menggabungkan teks, grafik, animasi, video dan audio. Pengeluaran multimedia melibatkan 6 fasa. Fasa-fasa produksi multimedia adalah analisis,reka bentuk, pelaksanaan, ujian, penilaian dan fasa penerbitan. Langkah-langkah dalam pembangunan multimedia boleh dikategorikan sebagai pre-produksi, produksi, post produksi dan pengedaran.

SEBELUM PRODUKSI
FASA
Tentukan tajuk & skop projek Buat peta konsep Temuramah pelanggan untuk tentukan keperluan Persembahan bagaimana yang pelanggan mahu

ANALISIS

Buat storyboard & papan cerita Sediakan sumber fail seperti grafik, audio dan video FASA Sediakan antaramuka pengguna @ gambar REKABENTUK latar, ikon, butang-butang navigasi

SEMASA PRODUKSI
Pengaturcara mula menggunakan perisian spt Flash, Toolbook etc Masukkan semua elemen FASA multimedia yang dinyatakan dalam storyboard IMPLEMENTASI
Prototaip yang sudah disiap perlu diuji :

FASA PENGUJIAN

Adakah semua butang navigasi berfungsi? Adakah sebarang ralat? Jika tak stabil, perlu dibetulkan dalam fasa ini.

SELEPAS PRODUKSI
Prototaip yang stabil diuji pula oleh kumpulan sasaran Adakah mereka suka? FASA Adakah sesuai @ tidak isi kandungan untuk mereka? Satu borang penilaian perlu disediakan IMPLEMENTASI Jika tak sesuai, perlu membetulkannya semula

Jika menepati kualiti, produk bolehlah dibuat edaran Jika berasaskan CD, edarkan dalam FASA bentuk CD dan jika berasaskan web, PENGUJIAN perlulah di muat naik dalam webhosting

MODUL CD INTERAKTIF MULTIMEDIA NOTA FASA PRODUKSI MULTIMEDIA LIHAT VIDEO DI SINI

VIDEO MEMBUAT MENU NAVIGASI