Anda di halaman 1dari 2

SURAT PENDELEGASIAN TUGAS Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama NIP Unit Kerja Jabatan : : : :

Menyatakan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai.pada: Hari/Tanggal: Demi kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, Saya mendelegasikan pelaksanaan tugas beserta kewenangannya kepada : Nama NIP Unit Kerja Jabatan : : : :

Demikian surat pendelegasian ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Makassar,.2012 Penerima Delegasi Yang Mendelegasikan Tugas

(.)

(..)

Mengetahui Kepala Ruangan

()

SURAT PERTUKARAN SHIFT Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Unit kerja Jabatan : : :

Melakukan pertukaran shift jaga pada haritanggal.. Dari dinesmenjadi dines dengan petugas: Nama Unit Kerja Jabatan : : :

Dari dines..menjadi dines. Demikian surat pertukaran shift ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Makassar, Yang memberi tugas Penerima tugas

) Mengetahui Kepala Ruangan