Anda di halaman 1dari 6

Nota Pengurusan Sukan(STPM)

by ancu on Thu 17 Apr 2008, 1:54 pm

Definisi Pengurusan Sukan Pengurusan sukan wujud dalam dua bentuk : i. Pengurusan sukan adalah satu bidang usaha profesional di mana wujud pelbagai karier pengurusan yang berkaitan dengan sukan ii. Pengurusan sukan merupakan satu program persediaan akademik, profesional yang ditawarkan di institusi pengajian tinggi sebagai satu bidang yang wajib. Definisi Pengurusan Sukan Pengurusan sebagai proses merancang, mengelola, mengarah dan mengawal aktiviti manusia dengan campuran sumber lain dalam organisasi untuk mencapai matlamat yang ditetapkan Kelly, Blanton dan Bertel (1990) mendefinisikan pengurusan sukan sebagai sebarang gabungan kemahiran-kemahiran berkaitan dengan perancangan pengelolaan, pengarahan, pengawalan, pengurusan budget, kepimpinan dan penilaian dalam konteks sesebuah organisasi atau jabatan di mana produk atau perkhidmatan berkaitan dengan sukan. Pengurusan seperti yang didefinisikan oleh William,Charlie dan Warren 1972,ialah satu proses menggunapakai peralatan dan sumber manusia untuk mencapai sesuatu objektif yang ditentukan. PERANCANGAN Masa yang diperuntukkan Jadual latihan, pra pertandingan dan pertandingan Bilangan peserta

Belanjawan yang diberi Menetapkan tempat latihan, pra pertandingan dan keperluan atlit atau badan sukan. PENGELOLAAN Masa yang diperuntukkan Masa latihan, prapertandingan dan pertandingan Bilangan peserta Jenis pertandingan Belanjawan yang diberi Menyenarai pegawai Kemudahan tersedia Kemudahan alatan yang tersedia PENGARAHAN Maklumat perancangan dan bentuk latihan atau pertandingan Mengarahkan komponen kemahiran yang lain menjalankan tugas mereka Pemantauan dan pemerhatian ke atas perjalanan komponen kemahiran yang lain PENGAWALAN Maklumat komponen lain dalam pengurusan sukan Mengawal selia bidang tugas komponen kemahiran pengurusan yang lain Bersedia memberi bantu mula dan bantuan terapi kepada atlit yang mengalami kecederaan semasa latihan atau pertandingan dengan menyediakan fisioterapi dan pegawai perubatan PENYEDIAAN BELANJAWAN Kertas kerja program yang dirancangkan Meneliti kertas kerja Mendapatkan belanjawan daripada sektor/bahagian tertentu seperti

KBS Mendapat tajaan daripada badan-badan korporat dan individu. KEPIMPINAN Maklumat daripada komponen perancangan dan pengelolaan Merangka rancangan latihan Mengaplikasi prinsip-prinsip dan kaedah latihan Menetapkan ujian dan mendapatkan skor Mengurus persediaan dan kebajikan peserta/atlit Pemakanan atlit PENILAIAN Maklumat daripada semua komponen kemahiran yang lain Menilai : Perancangan Kemajuan atlet Interpretasi Kemudahan perubatan/fisioterapi/bantu mula Kemampuan kepimpinan jurulatih,pengurus pasukan dan pakar pemakanan mengurus atlet Sama ada kesemua komponen kemahiran bergerak di landasan yang betul dan mencapai objektif yang telah ditetapkan pada setiap yang dirancang. Kemahiran dalam Pengurusan Sukan Kemahiran Berkomunikasi Mempunyai kemahiran untuk menghantar dan menerima maklumat secara verbal dan bukan verbal serta bagaimana seseorang pengurus dapat mempengaruhi kakitangan Kemahiran dalam Pengurusan Sukan Kemahiran Teknikal Menyediakan belanjawan

Merancang jadual pertandingan Merancang dan menyelia latihan Mengurus pejabat Menilai program dan aspek keselamatan Kemahiran dalam Pengurusan Sukan Kemahiran Konseptual Berkeupayaan berfikir secara abstrak, memupuk idea dan memahami organisasi secara keseluruhan. Tanggungjawab dalam Pengurusan Sukan Perancangan Berkemampuan memandang ke hadapan, mempunyai pemikiran logik dan berkeupayaan dengan baik. Tanggungjawab dalam Pengurusan Sukan Pengendalian Pembahagian bidang kuasa, tugas dan penyediaan struktur. Kakitangan Pengambilan pekerja mengikut keperluan Tanggungjawab dalam Pengurusan Sukan Pengarahan Bimbingan yang disediakan dan proses membuat keputusan Koordinasi Jalinan perhubungan antara kakitangan dalam penyelesaian masalah. Tanggungjawab dalam Pengurusan Sukan Pelaporan Proses menyediakan dan melaporkan kepada orang yang bertanggungjawab. Belanjawan Pengawalan sumber kewangan dalam aktiviti organisasi.

Konsep utama Pengurusan Sukan Autoriti Kuasa yang diberi kepada seseorang untuk bertindak Kuasa Keupayaan untuk mengarah dan mengawal Karisma Keupayaan untuk merancang dan melakukan sesuatu di luar kemampuan

Konsep utama Pengurusan Sukan Penurunan Kuasa (Delegation) Memberi autoriti kepada orang lain Tanggungjawab Kesanggupan untuk menjalankan tugas Akauntabiliti Akauntabiliti untuk melakukan tugas dengan jayanya Jenis Pengurusan Sukan Laissez-faire Profil yang rendah dan membenarkan organisasi berjalan dengan sendiri. Autokratik Pentadbir ialah ketua dan bukan pemimpin Struktur dan Carta Organisasi Sukan Struktur Formal Ahli jawatankuasa yang telah ditetapkan dalam mesyuarat Struktur Tidak Formal Ahli-ahli sedia membantu di dalam melaksanakan sesuatu tugasan. Carta Organisasi Sukan Sekolah

Contoh Organisasi Sukan Sekolah Pengurusan Prasarana, Alatan dan Pasukan Pengurusan prasarana Peralatan-pembelian dan pengendalian Penyimpanan Penjagaan Pembaikpulihan Kekemasan Rekod Pemilihan Pemain Melalui Uji Bakat Jadual Latihan Penyediaan Latihan Pemilihan Staf Penghargaan/Kebajikan

http://sainssukan.forumotion.com/t86-nota-pengurusan-sukanstpm http://www.scribd.com/doc/46776006/Pengurusan-Pendidikan-Jasmani-Dan-Sukan http://www.scribd.com/doc/31969160/PEMBANGUNAN-JURULATIH