Anda di halaman 1dari 13

KEMAHIRAN 1: PRA-NOMBOR Kemahiran 1.1 Arahan : Warna : Warnakan gambar mengikut warna yang disebutkan.

biru

hijau

merah

kuning

hitam

Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan Khas

Kemahiran 1.2 : Saiz Arahan : Tandakan (X) yang sama saiz.

Contoh:

Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan Khas

KEMAHIRAN 2 : KONSEP NOMBOR Kemahiran 2.1 : Himpunan yang banyak Arahan Contoh : : Tandakan (/) pada himpunan yang banyak.

Kemhiran 2.2

: Himpunan yang sedikit

Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan Khas

Arahan Contoh:

: Tandakan (/) pada himpunan yang sedikit.

Kemahiran 2.3 : Himpunan yang sama banyak

Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan Khas

Arahan Contoh:

: Tandakan (/) pada himpunan yang sama banyak.

SKILL 3 : MENGENAL NOMBOR

Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan Khas

Kemahiran 3.1 : Memadan nombor dengan bilangan benda Arahan : Warnakan gambar berdasarkan bilangan angka.

8
Kemhiran 3.2 Arahan : Menulis nombor

: Kira dan tuliskan angka berdasarkan bilangan objek.

KEMAHIRAN 4 : OPERASI TAMBAH

Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan Khas

Kemahiran 4 Arahan

: Operasi Tambah : Selesaikan.

1 + 5 + 4 = _____

5 4 +

2 2

________ ________

_______ _______

1 + 1

2 0 +

3 2

3 1 +

0 5

________ ________

________ ________

________ ________

6 +

2 5 +

7 2

3 5 +

8 3

5 7

________ ________

________ ________

________ ________

KEMAHIRAN 5 : OPERASI TOLAK


Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan Khas 7

Kemhairan 4 Arahan

: Operasi Tolak : Selesaikan.

5 4

8 7

3 = _____

________ ________

_______ _______

0 0

3 1

0 5

________ ________

________ ________

________ ________

2 5

3 5

5 7

________ ________

________ ________

________ ________

KEMAHIRAN 6 : OPERASI DARAB


Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan Khas 8

Kemhiran 6 Arahan Example:

: Operasi Darab : Lengkapkan dan cari hasil darab.

16

1.

_______

X ______ = 3 1 = =

______ ______ ______

2.

17 5

X X 4

3.

4.

5.

_______ _______

_______ _______
9

KEMAHIRAN 7 : OPERASI BAHAGI


Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan Khas

Kemahiran 7 Arahan Example:

: Operasi Bahagi : Cari hasil bahagi.

10

1.

18

_____

2.

24

_____

3.

40

_____

4.

49

_____

5.

81

_____

KEMAHIRAN 8 : MENYATAKAN WAKTU


Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan Khas 10

Arahan

: Lukiskan jarum jam bagi menyatakan waktunya.

1.

Pukul 3.00

2.

Pukul 9.00

3.

Pukul 8.00

KEMAHIRAN 9 : WANG
Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan Khas 11

Arahan

: Lengkapkan.

_______ sen

_______ sen

RM _______

KEMAHIRAN 10: PENYELESAIAN MASALAH


Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan Khas 12

Arahan
No 1.

: Selesaikan.
Ruang Kerja

Cikgu Ali membeli 25 batang pensel untuk kelas 3A. Guru Besar pula membeli 3 batang pensel lagi untuk kelas 3A. Berapa batang pensel yang dimiliki oleh kelas 3A? __________ batang pensel

2.

Ayah memiliki 21 telur ayam. 4 daripadanya telah pecah. Berapakah telur ayam yang dimiliki ayah sekarang? ____________ telur ayam

3.

Terdapat 6 gelas dalam setiap kotak. Berapa banyak gelas dalam tiga kotak? __________ biji gelas

4.

Puan Aini membeli 20 biji oren untuk diberikan sama banyak kepada 5 orang anaknya. Berapa biji oren setiap orang akan dapat? __________ biji oren

5.

Kelas 4 Amanah mempunyai 38 meja dan Kelas 4 Budi mempunyai 27 meja. Berapakah jumlah bilangan meja bagi kedua-dua kelas tersebut? ____________ buah meja

Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan Khas

13