WARA-WARA “Kanggo murid-murid SMP N 1 Wonogiri” Sakwise ulangan semesteran bakal diananake class meeting  Dina

,tanggal  Wektu  Papan  Kegiatan : Senin, 9-16 Desember 2011 : 07.00WIB nganti rampung : Ing lapangan upacara : Lomba basket antar kelas 7 Lomba badminton antar kelas 8 Lomba voli antar kelas 9 Lomba lari antar kelas 7 lan 8 Lomba Lomba catur antar kelas 8 lan 9 Lomba futsal antar kelas 7 lan 9  Liya-liyane : 1) Pendaftarane ing aula SMP N 1 Wonogiri 2) Saben kelas ngirimake PA lan PI 3) Peserta lomba nganggo pakaian olahraga

 Hadiah : 1) Juara 1 tropi lan dhuwit pembinaan Rp 500.000 2) Juara 2 tropi lan dhuwit pembinaan Rp 400.000 3) Juara 3 tropi lan dhuwit pembinaan Rp 300.000 Matur nuwun sedaya kawigatosanipun…..

PANITIA OSIS

A Bagus Wiratmoko

Nama Kelas No.abs

: Nur Rahmah Putri Wardhani : 7B : 19