Anda di halaman 1dari 1

MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Lembaran Kerja Aktiviti 1

Topik: 4.3.3 Produksi Multimedia 4.3.3.1 Fasa-fasa multimedia

Nama: __________________________ Tingkatan: ______________________

Berdasarkan 6 fasa dibawah, isikan jawapan yang betul berkenaan fasa tersebut dalam ruangan yang telah disediakan. Ambil gambar menggunakan kamera digital Menerbitkan program multimedia ke dalam CD atau ruang web Menemubual pelanggan untuk melihat keperluan mereka

Merekabentuk satu papan cerita

Menggunakan senarai semak untuk menguji program multimedia

Muat turun gambar dari Internet

FASA 1. Analysis (Analisis) 2. Design (Rekabentuk) 3. Implementation (Pelaksanaan) 4. Testing (Pengujian) 5. Evaluation (Penilaian) 6. Publishing (Pengedaran)

BAHAN BERKAITAN