Anda di halaman 1dari 10

www.ZaidiRazali.

com

CONTOH PENYEDIAAN NOTA SERAH TUGAS KAKITANGAN AWAM


I. a) SURAT PENYERAHAN DAN AKUAN TERIMA NOTA SERAH TUGAS

Adalah saya MOHD ALIM B ISLAM yang memegang jawatan GURU

PENOLONG di Sekolah SMK SERI MALAYSIA dari tarikh 06 OGOS 2010 hingga 29 FEB 2012 bersama-sama ini menyerahkan Nota serah tugas seperti mana diarahkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam melalui surat Bil, JPA. 193/6/3-4(20) bertarikh 19 Julai 1985.

Diserahkan oleh:

Disemak oleh:

Tandatangan:............................................. Tandatangan:.......................................... Nama: MOHD ALIM B ISLAM


812347-08-8890

Nama: HJ. ISMAIL B. AMIN


(PENGETUA SMK SERI MALAYSIA)

b)

Adalah saya .............................................................yang mengambil alih tugas dan bertugas

jawatan ...........................................

di .................................................. mulai tarikh ............................................. mengaku telah menerima satu salinan Nota Serah Tugas Jawatan Tersebut. Diterima oleh: Disaksikan oleh:

Tandatangan:............................................. Tandatangan:.......................................... Nama: Nama: HJ. ISMAIL B. AMIN


(PENGETUA SMK SERI MALAYSIA)

www.ZaidiRazali.com
II. SENARAI TUGAS JAWATAN 1. Guru tingkatan 1M2 a. Melantik jawatankuasa yang bertanggungjawab menjaga kebersihan, keceriaan dan keindahan kelas serta keselamatan alatan di dalam kelas b. melengkapkan maklumat di dalam buku kedatangan pelajar c. mewujudkan tabung kelas d. memastikan kelas dalam keadaan kemas dan teratur e. menyampaikan maklumat terkini kepada pelajar kelas f. menulis surat amaran berdasarkan peraturan yang ditetapkan g. mengemaskini maklumat pelajar maklumat murid (SMM) h. menanda kehadiran pelajar di dalam buku kedatangan setiap hari persekolahan i. memastikan kebajikan dan keselamatan pelajar sepanjang berada di sekolah terutama di dalam kelas j. mengadakan perbincangan dengan pihak berkaitan terutama ibu bapa dalam perkara berkaitan pelajar. 2. Guru penasihat Kelab Sepak Takraw dan Persatuan seni silat gayung
i.

dalam profil pelajar dan sistem

iv.

vii.

viii. ix. x. xi. xii.

Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa. ii. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan. iii. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam Perlembagaan. v. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. vi. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Badan Beruniform, Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disedia dan difailkan. Mendaftarkan Pasukan Pakaian Seragam, Kelab Persatuan dan Kelab Sukan/ Permainan kepada Pengetua/Guru Besar atau Badan Induk. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah/zon/daerah/negeri dan kebangsaan dengan baik.

www.ZaidiRazali.com
xiii. Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan . xiv. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. xv. Menandatangani Buku Kehadiran Ahli. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili . xvii. Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya. xviii. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. xx. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

xvi.

xix.

xxi.

3. Guru Matapelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu, Pendidikan Islam dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan i. Mempunyai sebuah Buku Rekod Mengajar yang kemaskini dan menyerahkan kepada Pengetua pada masa yang ditetapkan setiap minggu. ii. Memiliki, memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandungan sukatan mata pelajaran yang berkenaan. iii. Memahami dan mematuhi pekeliling_pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata pelajaran iv. yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus dicapai, iaitu dari segi pengetahuan, kebolehan dan kemahiran yang harus dicapai di akhir tiap penggal bagi tiap tingkatan. v. Menyediakan Rancangan Pelajaran bagi mata pelajran yang diajar dengan lengkap untuk tempoh setahun/sepenggal/ seminggu / harian dan melaksanakan pengajarannya mengikut rancangan pelajaran yang disediakan. vi. Menyedia dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup, memeriksa buku latihan pelajar dan memulangkan semula secepat mungkin. Menyerahkan / menunjukkan buku latihan murid kepada pengetua/ wakilnya pada masa yang dikehendaki. vii. Menjalankan ujian Bulanan dan Penilaian kepada pelajar . Merekodkan soalan-soalan dan keputusan ujian dalam buku rekod mengajar. viii. Mengesan kelemahan pelajar dan menjalankan kelas pemulihan/ bimbingan. ix. Menjadi ahli dalam Panitia Mata Pelajaran , menghadiri serta mematuhi dan melaksanakan keputusan mesyuarat panitia. x. Guru mata pelajaran harus menyedari dan menggunakan buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan / Jabatan Pendidikan dan PPD. xi. Memastikan keselamatan pelajar di makmal/ bengkel KH/ Bilik ERT/ Sains Pertanian serta mengawasi penggunaan peralatan. xii. Menghadiri mesyuarat / taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan sama ada yang dikelolakan oleh Kementerian Pendidikan /

www.ZaidiRazali.com
Jabatan Pendidikan Negeri dan PPD. Menyampaikan semua maklumat kepada guru lain yang mengajar mata pelajaran yang sama. xiii. Sentiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan tentang teknik mengajar bagi mata pelajaran berkenaan bagi meninggikan lagi prestasi dalam pengajaran dan pembelajaran. xiv. Melaporkan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran tentang masalah pengajaran dan pembelajaran untuk tindakan selanjutnya. xv. Menjaga keselamatan dan kebersihan alat-alat bantuan mengajar yang digunakan, memastikan bahawa alat-alat bantuan mengajar digunakan secara meluas . Bertanggungjawab dalam menambahkan alat bantuan mengajar bagi memperkayakan Pusat Sumber Sekolah. xvi. Mengadakan sudut-sudut mata pelajaran berkenaan dalam kelas-kelas yang diajar. xvii. Memiliki, memahami dan boleh mentafsir serta menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian mata pelajaran berkenaan. xviii. Memahami dan mematuhi pekeliling pekeliling dan arahan-arahan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus dicapai iaitu dari segi pengetahuan,pencapaian akademik dan kemahiran yang harus dicapai di akhir tiap penggal bagi tiap tingkatan. xix. Mempunyai sebuah buku rekod mengajar yang kemaskini dan menghantarnya kepada Pengetua untuk ditandatangani pada masa yang ditetapkan iaitu setiap minggu. xx. Menyediakan rancang pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar dengan lengkap untuk tempoh setahun/sepenggal /seminggu/harian dan melaksanakan pengajaran mengikut rancangan pelajaran yang ditetapkan. xxi. Menyedia dan memberi latihan yang cukup,memeriksa buku latihan pelajar dan memulangkan semula secepat mungkin.Menyerahkan buku latihan pelajar kepada Pengetua /PKP untuk disemak pada masa yang dikehendaki. xxii. Membina soalan ujian atau peperiksaan mengikut JPN . xxiii. Menjalankan ujian bulanan dan penilaian kepada pelajar dari semasa ke semasa.Merekod soalan-soalan ujian dan penilaian serta markah ujian tersebut ke dalam buku rekod mengajar. xxiv. Mengesan kelemahan pelajar dan mengadakan aktiviti pemulihan . xxv. Menjadi ahli dalam panitia mata pelajaran , menghadiri serta mematuhi dan melaksanakan keputusan mesyuarat panitia. xxvi. Memastikan buku buku panduan yang digunakan adalah yang diluluskan oleh Kementerian Pendidikan /Jabatan Pendidikan /PPD.

www.ZaidiRazali.com

www.ZaidiRazali.com
III. Tugas-Tugas Yang Belum Selesai Pengajaran Ting 1M2 (Pendidikan Islam) KEDUDUKAN TERAKHIR TUGAS-TUGAS YANG BELUM SELESAI Tindakan Susulan Yang Diperlukan Sambung pengajaran topik seterusnya. Menjalankan Penilaian PAFA untuk PMR bagi tingkatan 1 Rujukan Fail/Pegawai Jabatan Yang Berkaitan Rujuk Rancangan Pengajaran Tahunan Rujuk Modul Penilaian PAFA Catatan Tindakan Guru Pengganti

Kedudukan Sekarang Topik yang telah diajar: adab menjaga fitrah lelaki dan perempuan, adab menuntut ilmu, adab berguru, masyarakat arab sebelum dan selepas islam, al quran menjana kecemerlangan hidup, arak dan judi memusnahkan kehidupan, mencontohi kepatuhan malaikat dan konsep akidah

www.ZaidiRazali.com
Pengajaran Ting 2K1, 2K2, 2M1 dan 2M2 (Kemahiran Hidup Bersepadu) Topik yang telah diajar: Reka bentuk dan penghasilan projek, Lukisan teknik, Pengenalan kepada perniagaan. Kerja Kursus KHB: Modul 2: Lukisan lakaran objek Modul 3: bahagian 1, 2 dan 3 Modul 2: Mulakan Projek kerja kayu dan lukisan teknik Modul 3: membuat bahagian 4 dan 5 Rujuk Modul Kerja kursus KHB Sambung pengajaran topik seterusnya Rujuk Rancangan Pengajaran Tahunan Tindakan Guru Pengganti

Pengajaran Ting 1H3 dan 1H4 lelaki (pendidikan jasmani dan kesihatan)

Topik yang telah diajar : kecergasan fizikal, lari pecut, kesihatan diri

Sambung pengajaran topik seterusnya Menjalankan UJIAN SEGAK pelajar Menjalankan aktiviti padang (bola sepak, lontar pelur)

Rujuk Rancangan Pengajaran Tahunan Rujuk Modul Ujian SEGAK Rujuk En. ABU (peralatan sukan dan stor)

Tindakan Guru pengganti

www.ZaidiRazali.com
Guru Tingkatan 1M2 Buku Kedatangan pelajar Maklumat SMM Maklumat pelajar berpendapatan RM1000 ke bawah dan anak yatim Maklumat Tarikh lahir pelajar untuk program guru penyayang Mengisi kad 001 pelajar dan Fail pelajar Menyampaikan maklumat terkini kepada pelajar Mengisi slot di papan kenyataan bagi kelas 1P2 Mendapatkan data SMM dari Guru data untuk kemaskini Meminta surat MC bagi pelajar bernama Pratap Raj daripada Keshava untuk dokumen bukti tidak hadir Guru Penasihat Silat Gayung sesi petang Mesyuarat Agung Tahunan Pra Pendaftaran Ahli silat . Daftar guna borang pendaftaran yang disediakan. Mohon Rujuk Pn, Rohani Pengganti Guru penasihat Rujuk Pn Siti bt Jamaluddin Rujuk Cik Khatijah (Penyelaras Tingkatan 1) Tindakan Guru Pengganti

www.ZaidiRazali.com
pelajar membayar yuran sebanyak RM15 setahun dan diberi kepada Jurulatih luar silat yang telah dilantik. Perjumpaan/latihan mingguan Mengadakan perbincangan dengan Jurulatih luar silat sesi petang berkenaan latihan dan perkara berkaitan terutama bayaran Jurulatih(keputusan awal: RM3 sebulan). Buat pemantauan Minta Setiausaha persatuan buat laporan Guru penasihat Kelab Sepak takraw Mesyuarat Agung Tahunan Laporan perjumpaan Kelab sepak takraw. kedatangan Mewujudkan Liga sepak takraw antara ahli kelab Membuat baju khas bagi ahli kelas sepak takraw. Rujuk En. Abdullah Pengganti Guru penasihat Hubungi En. Pai (Jurulatih Silat) 0121234567

www.ZaidiRazali.com
(vi) Senarai Harta Benda/Peralatan Pejabat (Harta benda/peralatan yang dibekalkan khusus untuk jawatan yang disandang oleh pegawai yang akan bertukar itu sahaja). Bil 1 2 Harta Benda/Peralatan Meja tulis Kerusi Bilangan 1 buah 1 buah

(vii)

Kedudukan Kewangan/Akuan dan Lain-Lain TIADA

(viii)

Hal-Hal Lain TIADA

................................................................................................................................................

Diharap contoh ini dapat membantu mereka yang memerlukan

http://cikgu.zaidirazali.com http://zaidirazali.com/blog

Anda mungkin juga menyukai