Anda di halaman 1dari 5

HELAIAN TUGASAN

(Assignment Sheet)

NAMA KURSUS TAJUK MODUL

SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRIK MEMBUAT PENDAWAIAN PELBAGAI SUIS DAN KAWALAN AUTOMATIK Mendawai Satu (1) Photocell, Satu (1) Suis Satu (1) Hala Dan Satu (1) Punatekan Loceng Mengawal Dua(2) Lampu Pijar, Satu (1) Lampu Kalimantang Dan Satu (1) Loceng Elektrik (Kawalan Individu) Membuat kerja-kerja pendawaian satu (1) fasa jenis permukaan dengan menggunakan pelbagai jenis peralatan dan bahanbahan yang sesuai seperti photocell, punatekan, suis satu hala, lampu kalimantang, lampu pijar supaya kerja-kerja pendawaian tersebut berfungsi serta mengikut standard ST, IEE dan MS IEC 60364. MUKA: NO. K/P 1 DRP: 5

TAJUK SUB MODUL

OBJEKTIF PRESTASI / Performance Objective (PO)

KOD RUJUKAN NAMA

TAJUK : TUJUAN :

Lampu Kalimantang

Helaian tugasan ini adalah bertujuan untuk memantapankan kefahaman pelatih tentang lampu kalimatang serta komponennya.

ARAHAN : Anda dikehendaki menjawab semua soalan didalam helaian tugasan ini. Rujuk helaian penerangan GM/SW/KEL/PEL04/M07/HP(7/7)

KOD RUJUKAN

MUKA:

DRP: 5

SOALAN : 1. Namakan dua jenis gas yang biasa digunakan dalam lampu kalimatang. .. (2 Markah) 2. a) b) Terangkan dua tugas cok dalam lampu kalimatang. ... (2 Markah) Nyatakan tiga kebaikan lampu kalimatang jenis compact pada pengguna. . . (3 markah)

a) b)

3.
a) b) c)

4. Dalam sebuah lampu kalimatang starter diperlukan untuk nyalakan lampu. Apakah yang terkandung dalam sebuah starter lampu kalimatang. a) b) c) . . . (3 markah)

5.

Lukiskan gambarajah litar sebuah lampu kalimatang bagi pemasangan berkembar dan namakan komponen-komponennaya.

(6 markah)

KOD RUJUKAN

MUKA:

DRP: 5

6. Berpandukan gambarajah menunjukkan litar lampu kalimatang, antara berikut yang manakan litar lampu kalimatang dengan penghidup nyalan bebara.

a)

c)

b)

d) (2 markah)

7. a) b) c) d)

Kesan stroboskop ke atas lampu kalimatang boleh diatasi dengan cara Memasang dua metol lampu Metol dalam satu fasa Memasang metol pada jarak yang jauh Metol yang banyak dipasang (2 markah)

berikut kecuali.

KOD RUJUKAN

MUKA:

DRP:

KOD RUJUKAN

MUKA:

DRP: 5

JAWAPAN 1. a) b) 2. a) b) Dua jenis gas dalam lampu kalimatang Gas Argon Gas wap raksa Tugas cok Meninggikan voltan permulaan Mengelakkan litar pintas

c) 3. a) b) c) 4. a) b) c) 5.

Membantu tindakan nyahcas Tiga kebaikan lampu jenis compact Jimat tenaga sehingga 80% Tahan lama sehingga lapan kali ganda Boleh diganti dengan lampu biasa Starter mengandungi Suis bara Kapasitor Pin sambungan Gambarajah lampu kalimatang berkembar
S t a rt e r

T iu b

L a

N L

B a

lla

s t

/ L a

B a m

lla p u

s t

T iu b

S t a

r t e

6.

Litar lampu kalimatang dengan penghidup nyalan bebara Jawapan a. Kesan stroboskop ke atas lampu kalimatang boleh diatasi dengan

7.

cara berikut kecuali. Jawapan a.