Anda di halaman 1dari 8

Subjek Sains

Kelas 5 Gemilang

Tarikh 28 Januari 2012

Masa 8.45pagi-9.45pagi

Tema Menyiasat Benda Hidup

Topik Kemandirian Spesies

Objektif Pembelajaran Memahami bahawa tumbuhan yang berlainan mempunyai cara yang berbeza untuk menyebarkan biji benih

Hasil Pembelajaran i. ii. Menyatakan pelbagai kaedah penyebaran biji benih Menjelaskan contoh-contoh tumbuhan yang menggunakan kaedah penyebaran a) Air c) Angin b) Haiwan d) Mekanisma Letupan

Pengetahuan Sedia Ada i. Jenis-jenis tumbuhan ii. Kewujudan benih/buah untuk membiak

Bahan/Alat Bantu Mengajar Slaid Powerpoint, CD Sains, Komputer & Internet

Fasa/Masa

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid

Catatan

Introduction Murid telah mengetahui (Eliciting Ideas) bahawa terdapat buahbuahan yang ditanam oleh manusia bagi tujuan 10 Minit dikomersialkan dan dipasarkan

1. Guru

menggunakan

slaid 1. Murid cuba menjawab soalan untuk yang diberikan guru

Powerpoint menunjukkan gambar: i. ii. Ladang manga Kebun Durian

berdasarkan sedia ada

pengetahuan

2. Guru bertanya kepada murid i. Bagaimana Mangga boleh tumbuh dikawasan ini? ii. Jika manusia tidak

2. Murid minat

menjana

idea

dan

berdasarkan

soalan-

soalan guru

menanam pokok Mangga dan Durian, bagaimanakah caranya Mangga dan Durian tumbuh dan membiak? iii. Lalang tidak ditanam oleh manusia, terdapat Bagaimana membiak? tetapi banyak

dimana-mana. Lalang

Fasa/Masa

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid

Catatan

Structuring Ideas

Tumbuhan memerlukan ruang untuk hidup dengan baik.

1. Guru untuk

membimbing menjalankan

murid 1. Murid satu

membaut mudah

aktiviti dalam

eksperimen

penyiasatan i. Dua buah piring petri

kumpulan masing-masing.

15 Minit Benih yang tumbuh terlalu rapat akan mengalami persaingan yang tinggi

dilabel A & B ii. Kedua-duanya kapas lembab iii. Piring A diletakkan tiga biji kacang hijau iv. diletakkan

2. Langkah-langkah menjalankan ditulis ke eksperimen dalam buku

eksperimen

Sesetengah anak pokok yang tidak dapat bersaing akan bantut atau mati v.

Piring B diletakkan sepuluh 3. Murid-murid memerhati dan biji kacang hijau Ketinggian diperhatikan direkodkan minggu selepas pokok dan 1 4. Murid membuat kesimpulan anak benih dalam piring B tidak tinggi kerana tempat yang sempit. memilih jawapan berdasarkan pilihan jawapan yang

disediakan oleh guru

Selepas 1 minggu, anak benih yang tumbuh dalam piring A lebih tinggi berbanding piring B

2. Guru

menunjukkan

hasilan 5. Murid membuat kesimpulan bahawa untuk hidup dan

penyiasatan yang dijalankan terlebih dahulu

tumbuh dengan berjaya, anak benih perlu bergerak jauh

3. Guru meminta murid memilih yang manakah kemungkinan hasil penyiasatan selepas

dari satu sama lain.

seminggu

Fasa/Masa

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid

Catatan

Restructuring penyebaran biji benih/ Ideas


Angin Air Haiwan Mekanisma Letupan

Terdapat EMPAT kaedah

1. Guru

menjalankan

pnp CD

1. Murid

menonton

dan

menggunakan

memberikan respon verbal kepada perisian CD

Courseware yang dibekalkan 15 Minit oleh Kementerian Pelajaran

Courseware yang digunakan oleh guru

2. Kandungan

CD

berkenaan 2. Murid menjawab soalan-

kaedah penyebaran biji benih ditunjukkan kepada murid 3. Menggunakan Activity Evaluation dan opsyen juga

soalan yang diberikan oleh perisian interaktif tersebut

3. Murid

menyatakan

dan

menyenaraikan secara jelas bahawa kaedah


terdapat

EMPAT biji

penyebaran

benih iaitu melalui:


Angin Air Haiwan Mekanisma Letupan

Fasa/Masa

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid

Catatan

Aplication of Ideas (Mendapatkan maklumat) 10 Minit

Terdapat EMPAT kaedah penyebaran biji benih/buah Angin Air Haiwan Mekanisma Letupan

1. Guru

mengarahkan

murid 1. Murid

bergerak

dalam

untuk menggunakan komputer secara berpasangan

pasangan dan menggunakan komputer

2. Guru menggariskan panduan 2. Murid mencari maklumat dan bahawa murid perlu mencari maklumat: Kaedah penyebaran biji benih Contoh tumbuhan yang menyenaraikan hasil dapatan mereka

menggunakan penyebaran benih melalui kaedah air; angin;

haiwan; dan mekanisma letupan

Fasa/Masa

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid

Catatan

Aplication of Ideas

Berikut adalah kaedah penyebaran benih/buah dan contoh-contohnya

1. Guru untuk

memilih

kumpulan 1. Murid menjalankan persembahan

menjalankan tentang

(Menyampaikan Angin maklumat)


Kekabu, lalang, dandelion Air Teratai, pongpong, pandan Haiwan Jambu, epal, limau Kemuncup, semalu Mekanisma Letupan Getah, bendi,

persembahan

tentang

hasil

EMPAT kaedah penyebaran biji benih beserta contohcontohnya

dapatan carian mereka

10 Minit

2. Guru mengawal persembahan dengan memberikan beberapa 2. Murid menyenaraikan hasil soalan dan ulasan berkenaan maklumat yang mereka beri dapatan carian ke dalam lembaran diberikan kerja yang

Fasa/Masa

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid

Catatan

Closure (Penutup)

Rumusan kepada pelajaran. Terdapat EMPAT kaedah penyebaran biji benih Terdapat beberapa tumbuhan yang disebarkan menggunakan kaedah-kaedah tersebut, antaranya: Angin Kekabu, lalang, dandelion Air Teratai, pongpong, pandan Haiwan Jambu, epal, limau Kemuncup, semalu Mekanisma Letupan Getah, bendi,

1. Guru

membimbing

murid 1. Murid menyatakan semula:

untuk menyatakan semula:

10 Minit

i.

Jenis-jenis penyebaran biji benih

kaedah i.

Jenis-jenis penyebaran biji benih

kaedah

ii.

Contoh-contoh

tumbuhan ii.

Contoh-contoh

tumbuhan

yang menggunakan kaedah penyebaran tersebut

yang menggunakan kaedah penyebaran tersebut