Anda di halaman 1dari 2

LAPORAN SESI KAUNSELING KELOMPOK

Sesi: ______________________ Tarikh : _____________________ Masa : _____________________


Nama Kelompok : ___________________________________________________________________
Bil Nama ahli Jantina Catatan
Bil

Nama Ahli

Jantina

Catatan

1. Isu yang dibincangkan


(Butiran masalah/konflik/isu/emosi/tingkahlaku dan sebagainya)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Matlamat Kaunseling/Individu
(Matlamat, sasaran semasa atau jangka panjang dan sebagainya)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Tahap Kemajuan Kaunseling Kelompok
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. Isu yang dibincangkan
(Butiran masalah/konflik/isu/emosi/tingkahlaku dan sebagainya)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. Refleksi Kaunselor Pelatih
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Tandatangan Kaunselor Pelatih : _________________________
Nama: ____________________________