Anda di halaman 1dari 13

Pedagogi Pengajaran

Pendekatan KONSTRUKTIVISME

Konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Dalam proses ini, murid akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru
2

Kelebihan pembelajaran konstruktivisme

Murid lebih berfikir Murid lebih faham Murid lebih ingat Murid lebih yakin Murid lebih berkemahiran sosial Murid lebih seronok
3

Peranan guru konstruktivis Menggalakkan murid menerangkan lebih lanjut jawapan kpd soalan yang ditanya. Menggalakkan penemuan oleh murid melalui pertanyaan soalan bercapah Menggalakkan murid menerangkan idea mereka serta menghargai pandangan mereka
4

Secara ringkas, konstruktivisme menagaplikasikan 5 prinsip utama (5 M):


1. Melibat 2. Meneroka 3. Menjelas 4. Mengembang 5. Menilai iaitu:

* Melibat guru menyoal dan merangsangkan minat dan rasa ingin tahu murid, murid melibatkan diri
* Meneroka guru mencungkil, murid mengumpul maklumat dan meneroka * Menjelas murid memberi penjelasan, justifikasi dan mempersoalkan jawapan * Mengembang murid membuat perkaitan dan melanjutkan konsep * Menilai guru mentaksir pemahaman murid, murid menunjukkan pemahaman konsep 6

Perkaitan proses kreatif terarah dalam pengajaran dan pembelajaran konstruktivisme

PERSEDIAAN

Orientasi idea berasaskan pengetahuan sedia ada

IMAGINASI Penstrukturan idea Meneroka Menjelas Konstruk idea baru


9

PERKEMBANGAN
Penjelasan lanjut Aplikasi idea

10

TINDAKAN
Penilaian Kaji semua perubahan idea Penyiasatan lanjutan
11

Proses kreatif terarah dalam pengajaran dan pembelajaran, perlu diikuti langkah demi langkah bermula dari fasa persediaan, imaginasi, perkembangan dan tindakan
12

Contoh Pengajaran

Pendekatan KONSTRUKTIVISME

13