Anda di halaman 1dari 18

LAMPIRAN D

BORANG JUSTIFIKASI PEMBERIAN MARKAH PRESTASI 95% DAN KE ATAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

NAMA PPP/PPK NAMA PYD :

MARKAH PRESTASI PYD : JUSTIFIKASI :

NOTA : Sila gunakan helaian tambahan sekiranya ruangan di atas tidak mencukupi

Tandatangan PPP/PPK : Tarikh :

J A B A T A N

P E L A J A R A N

N E G E R I

S E M B I L A N

PENGURUSAN PRESTASI JPNS 1

2/2012

J A B A T A N

P E L A J A R A N

N E G E R I

S E M B I L A N

PENGURUSAN PRESTASI JPNS 2

2/2012

Sistem Penilaian Prestasi Bermaksud Suatu Sistem Untuk MERANCANG, MELAKSANA, MENGURUS Dan MENILAI Pencapaian Prestasi Anggota Dan Matlamat Organisasi Dalam Tempoh Satu (1) Tahun
J A B A T A N P E L A J A R A N N E G E R I

S E M B I L A N

PENGURUSAN PRESTASI JPNS 3

2/2012

PRINSIP ASAS DAN TUJUAN UTAMA SISTEM PENILAIAN PRESTASI

1 2 3

PENILAIAN HENDAKLAH DILAKSANAKAN SECARA OBJEKTIF, ADIL DAN TELUS

PENILAIAN PRESTASI HENDAKLAH DIASASKAN KEPADA PENGHASILAN KERJA DAN TINGKAH LAKU YANG DIPAMERKAN OLEH PYD KE ARAH PENCAPAIAN OBJEKTIF ORGANISASI YANG DITETAPKAN

MENGGALAKKAN PERSAINGAN POSITIF SESAMA PEGAWAI UNTUK MENINGKATKAN KUALITI DAN PRODUKTIVITI

JPA(S)K.256/6/27 KLT.2(31) SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2009

J A B A T A N

P E L A J A R A N

N E G E R I

S E M B I L A N

PENGURUSAN PRESTASI JPNS 5

PEMANTAPAN PENGURUSAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM

2/2012

PENAMBAHBAIKAN BAGI MEMANTAPKAN PERATURAN PENGURUSAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI

ALIRAN PROSES PENGURUSAN SKT DAN PENILAIAN PRESTASI

PENJELASAN PEMBERIAN MARKAH PRESTASI 90% DAN KE ATAS

PENILAIAN ASPEK KEGIATAN DAN SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI

J A B A T A N

P E L A J A R A N

N E G E R I

S E M B I L A N

PENGURUSAN PRESTASI JPNS 6

2/2012

PYD TIDAK PUAS HATI PRESTASI YG BERI OLEH PPP/PPK

PYD TIDAK DIMAKLUMKAN MARKAH PRESTASI

PENGURUSAN PRESTASI JPNS 7

MASALAH PENILAIAN PRESTASI YANG TIDAK TEPAT DAN TIDAK KONSISTEN UMUMNYA DISEBABKAN OLEH PEGAWAI PENILAI

2/2012

J A B A T A N

P E L A J A R A N

N E G E R I

S E M B I L A N

PENGURUSAN PRESTASI JPNS 8

2/2012

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH

PENGURUSAN PRESTASI JPNS 9

SEKIAN SEKIAN

2/2012

RINGKASAN WAJARAN MARKAH PRESTASI MENGIKUT KUMPULAN PEGAWAI


WAJARAN (%) ASPEK PENILAIAN PENGURUSAN TERTINGGI JUSA KEPIMPINAN PENGHASILAN KERJA ILMU PENGETAHUAN & KEPAKARAN 60 KHAS 15 50

PENGURUSAN & PROFESIONAL


50 -

SOKONGAN I 50 II 50 -

ILMU PENGETAHUAN & KEMAHIRAN


KUALITI PERIBADI KEGIATAN SUMBANGAN JUMLAH

35 5 100

30 5 100

25 20 5 100

25 20 5 100

20 25 5 100

KUMPULAN PEGAWAI Pengurusan Tertinggi (JUSA) Pengurusan Tertinggi (Gred Khas) Pengurusan dan Profesional (Gred 41-54) Sokongan I (Gred 17-40)

BORANG J.P.A. (Prestasi) 1/2002 J.P.A. (Prestasi) 2/2002 J.P.A. (Prestasi) 3/2002 J.P.A. (Prestasi) 4/2002

WARNA BORANG Merah Jambu Biru Hijau Kuning

Sokongan II (Gred 1-16)

J.P.A. (Prestasi) 5/2002

Jingga

KATEGORI PENCAPAIAN PRESTASI PEGAWAI


KATEGORI MARKAH
CEMERLANG 90-100%

PENJELASAN KATEGORI PENCAPAIAN


MEMILIKI KUALITI KEPIMPINAN YG CEMERLANG DALAM MEMASTIKAN FUNGSI DAN OBJEKTIF ORGANISASI TERCAPAI PENGHASILAN KERJA YG CEMERLANG DAN SENTIASA MELEBIHI STANDARD YG DITETAPKAN MEMPUNYAI PENGETAHUAN/KEMAHIRAN/KEPAKARAN YG TINGGI DALAM BIDANG TUGAS DAN DIAKUI SERTA SENTIASA MENJADI PAKAR RUJUK MEMILIKI KUALITI PERIBADI YG CEMERLANG DAN DIJADIKAN CONTOH IKUTAN

BAIK

80-89.99%

BERUPAYA MENTADBIR/MENYELIA DGN BAIK DALAM MEMASTIKAN FUNGSI DAN OKJEKTIF ORGANISASI DIPENUHI PENGHASILAN KERJA YG BAIK DAN SENTIASA MENEPATI STANDARD MAKSIMA YG DITETAPKAN MEMPUNYAI PENGETAHUAN/KEMAHIRAN/KEPAKARAN YG TINGGI DALAM BIDANG TUGAS DAN MENJADI SUMBER RUJUKAN MEMILIKI KUALITI PERIBADI YG BAIK BERUPAYA MENTADBIR/MENYELIA DENGAN SEDERHANA PENGHASILAN KERJA YG SEDERHANA DAN MENEPATI STANDARD YG DITETAPKAN MEMPUNYAI PENGETAHUAN/KEMAHIRAN/KEPAKARAN YG SEDERHANA DALAM BIDANG TUGAS DAN BOLEH MEMBERI NASIHAT DALAM BIDANG-BIDANG TERTENTU MEMILIKI KUALITI PERIBADI YG SEDERHANA PENGHASILAN KERJA YG KURANG MEMUASKAN DAN SERING TIDAK MENCAPAI STANDARD MINIMA YG DITETAPKAN MEMPUNYAI PENGETAHUAN/KEMAHIRAN YG KURANG MEMUASKAN UNTUK MELAKSANANKAN TUGAS MEMILIKI KUALITI PERIBADI DAN TAHAP DISIPLIN YG KURANG MEMUASKAN PENGHASILAN KERJA YG LEMAH DAN TIDAK MENCAPAI STANDARD YG DITETAPKAN KURANG BERPENGETAHUAN DAN KURANG MAHIR DALAM MELAKSANAKAN TUGAS MEMILIK KUALITI PERIBADI DAN TAHAP DISIPLIN DI BAWAH TAHAP YG DIHARAPKAN

SEDERHANA

60-79.99%

KURANG MEMUASKAN

50-59.99%

LEMAH

49.99% DAN KEBAWAH

PENILAIAN YANG OBJEKTIF, ADIL DAN TELUS

PPP dan PPK serta PPSM bertanggungjawab menentukan penilaian prestasi dilaksanakan secara teratur, objektif, adil dan telus berdasarkan panduan berikut : (i) penilaian dibuat secara berterusan berdasarkan pencapaian kerja sebenar PYD sepanjang tahun yang dinilai; (ii) penilaian tidak dibuat secara tergesa-gesa atau dilakukan di saat akhir; (iii) penilaian dibuat tanpa dipengaruhi oleh prestasi tahun-tahun sebelumnya (iv) penilaian dibuat dengan keyakinan bahawa PYD merupakan aset terpenting yang perlu dan boleh dimajukan dari masa ke semasa; (v) penilaian tidak dipengaruhi oleh faktor yang boleh dianggap sebagai pilih kasih; (vi) Pegawai Penilai tidak bersifat terlalu murah hati (lenient) atau sebaliknya; (vii) Pegawai Penilai tidak mengambil jalan mudah dengan memberi markah dalam lingkungan pertengahan sahaja; (viii) tidak memberi perhatian yang lebih kepada perkara yang baru berlaku, sama ada bersifat positif dan negatif, yang boleh mempengaruhi penilaian keseluruhan seseorang pegawai

90% DAN KE ATAS


Pegawai Penilai (PPP/PPK) yg memberi markah PENILAIAN 90% DAN KE ATAS hendaklah menyatakan dalam ulasan mereka terhadap penghasilan nilai yg dihasilkan oleh PYD melayakkan pegawai berkenaan menerima penilaian cemerlang 90% dan ke atas.
Contohnya seperti: i. penambahbaikan atau pembaharuan yg dilaksanakan yg memberi faedah kepada organisasi, perkhidmatan awam atau negara pada tahun yg dinilai ii. sumbangan atau penglibatan yg mendapat pengiktirafan di peringkat komuniti/ daerah/ jabatan/ kementerian/ negeri/ negara/ antarabangsa.

PENJELASAN PEMBERIAN MARKAH PRESTASI

yang bersidang pada 1 JUN 2012 telah memutuskan:

J A B A T A N

1 2 3

PPP/PPK DIKEHENDAKI MENGEMUKAKAN JUSTIFIKASI SEKIRANYA MEMBERI MARKAH PRESTASI 95% DAN KE ATAS

PEGAWAI YANG MENDAPAT 10 MARKAH (5 WAJARAN) DI DALAM KOMPONEN KEGIATAN DAN SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI ADALAH PEGAWAI YANG AKTIF DAN MEMBERIKAN SUMBANGAN DI PERINGKAT ANTARABANGSA SAHAJA.

P E L A J A R A N

N E G E R I

S E M B I L A N

PENGURUSAN PRESTASI JPNS 15

PENILAIAN DAN PEMBERIAN MARKAH PRESTASI HENDAKLAH BERDASARKAN PENCAPAIAN SEBENAR PEGAWAI DAN HANYA PEGAWAI YANG CEMERLANG SAHAJA LAYAK MENDAPAT MARKAH 90% KE ATAS

2/2012

CONTOH PEMBERIAN MARKAH KEGIATAN/ SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI (

10 markah/ 5% wajaran)
PERINGKAT KEGIATAN/ AKTIVITI/ SUMBANGAN (JAWATAN ATAU PENCAPAIAN)

MARKAH (WAJARAN)
9-10 (4.5 - 5) 7-8 (3.5 4) 5-6 (2.5 3) 3-4 (1.5 2) 1-2 (0.5 1) 0

PERINGKAT ANTARABANGSA PENGERUSI/ KETUA PASUKAN/ SETIAUSAHA/ BENDAHARI DAN LAIN-LAIN JAWATAN KEPIMPINAN UTAMA PERINGKAT ANTARABANGSA/ NEGARA/ NEGERI/ DAERAH/ ZON/ KEMENTERIAN/ JABATAN/ KOMUNITI AJK PERSATUAN/ PROGRAM/ AKTIVITI SUKAN AKTIVITI LEBIH DARI TIGA (3) TAMBAHAN 1 MARKAH PERINGKAT BAHAGIAN/ CAWANGAN/ SEKTOR/ UNIT AJK PERSATUAN/ PROGRAM/ AKTIVITI SUKAN AKTIVITI LEBIH DARI TIGA (3) TAMBAHAN 1 MARKAH PERINGKAT ANTARABANGSA/ NEGARA/ NEGERI/ DAERAH/ ZON/ KEMENTERIAN/ JABATAN/ KOMUNITI/ BAHAGIAN/ CAWANGAN/SEKTOR/ UNIT AHLI BIASA AKTIVITI LEBIH DARI TIGA (3) TAMBAHAN 1 MARKAH PERINGKAT BAHAGIAN/ CAWANGAN/ SEKTOR/ UNIT AHLI BIASA AKTIVITI KURANG DARI TIGA (3) TIADA AKTIVITI DISENARAIKAN