SEKOLAH MENENGAH ………………………………………………… PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TEMA 1 NAMA:……………………………… KELAS:……………………………… TARIKH:……………………………

.
BAN D 1 DESKRIPT OR B1D1 EVIDE NS B1D1E

Soalan : Lengkapkan 4 aspek kecemerlangan diri berikut

1. P _ _ W_ _ _ K _ _ KE__H__A_ P _ N_ I D _ _ A _ K _ M_ _ _ R _ _ M__B__T _EF__K__ B _ R K_ _U _ _ K _ S _

2.

3. 4.

SEKOLAH MENENGAH ………………………………………………… PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

BAN D 2 DESKRIPT OR B2D1 EVIDE NS B2D1E Soalan : ciri berikut: Kenalpasti dan bulatkan ciri-ciri perwatakan terpuji pada ciri- Mengalah Berdaya saing Putus asa Gigih Tahan cabaran Bertanggungjawab Tekun Malas Ikhlas Pecah amanah Iri hati Berani Ambil berat Tidak peduli .TINGKATAN 2 TEMA 1 NAMA:……………………………… KELAS:……………………………… TARIKH:…………………………….

BAN D 3 DESKRIPT OR B3D1 EVIDE NS B3D1E 1 Soalan : Tulis perbualan yang berhemah berdasarkan situasi berikut: .SEKOLAH MENENGAH…………………………………………… PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TEMA 1 NAMA:……………………………… KELAS:……………………………… TARIKH:…………………………….

3.SEKOLAH MENENGAH…………………………………………… PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TEMA 1 NAMA:……………………………… KELAS:……………………………… TARIKH:……………………………. . Kemudian pilih 2 daripada kelemahan tersebut dan jelaskan cara anda mengatasinya. 2. 2. KELEBIHAN KELEMAHAN CARA MENGATASI KELEMAHAN 1. 1. 4. BAN D 4 DESKRIPT OR B4D1 EVIDE NS B4D1E 1 Soalan : Senaraikan kelebihan dan kelemahan diri anda. 4. 3.

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TEMA 1 NAMA:……………………………… KELAS:……………………… TARIKH:…………………… BAN D 5 DESKRIPT OR B5D1 EVIDE NS B5D1E 1 Soalan: Imbas kembali kehidupan anda ketika di tingkatan 1 yang lalu.SEKOLAH MENENGAH ………………………………………….. Aspek Akademik Peristiwa Sasiah Disiplin . terangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai kecemerlangan dalam aspek tersebut. Kemudian. akademik dan sahsiah. Senaraikan peristiwa duka yang telah anda lalui dalam aspek disiplin.

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TEMA 1 NAMA:……………………………… KELAS:……………………… TARIKH:…………………… BAN D 6 DESKRIPT OR B6D1 EVIDE NS B6D1E 1 Soalan: Isikan borang penyertaan kokurikulum di bawah dan sila dapatkan pengesahan daripada guru yang berkaitan.Aspek Akademik Langkah-langkah penambahbaikan untuk mencapai kecemerlangan Sahsiah Disiplin SEKOLAH MENENGAH ………………………………………….. .

TARIKH PENGLIBATAN / AKTIVITI PERINGKAT PENGESAHAN GURU .Pelajar diminta melampirkan sijil-sijil yang berkaitan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful