Anda di halaman 1dari 7

SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TEMA 1 NAMA: KELAS: TARIKH:.

BAN D 1 DESKRIPT OR B1D1 EVIDE NS B1D1E

Soalan : Lengkapkan 4 aspek kecemerlangan diri berikut

1. P _ _ W_ _ _ K _ _ KE__H__A_ P _ N_ I D _ _ A _ K _ M_ _ _ R _ _ M__B__T _EF__K__ B _ R K_ _U _ _ K _ S _

2.

3. 4.

SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

TINGKATAN 2 TEMA 1 NAMA: KELAS: TARIKH:.


BAN D 2 DESKRIPT OR B2D1 EVIDE NS B2D1E

Soalan : ciri berikut:

Kenalpasti dan bulatkan ciri-ciri perwatakan terpuji pada ciri-

Mengalah Berdaya saing

Putus asa Gigih

Tahan cabaran Bertanggungjawab Tekun Malas Ikhlas Pecah amanah Iri hati Berani Ambil berat Tidak peduli

SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TEMA 1 NAMA: KELAS: TARIKH:.
BAN D 3 DESKRIPT OR B3D1 EVIDE NS B3D1E 1

Soalan : Tulis perbualan yang berhemah berdasarkan situasi berikut:

SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TEMA 1 NAMA: KELAS: TARIKH:.
BAN D 4 DESKRIPT OR B4D1 EVIDE NS B4D1E 1

Soalan : Senaraikan kelebihan dan kelemahan diri anda. Kemudian pilih 2 daripada kelemahan tersebut dan jelaskan cara anda mengatasinya.

KELEBIHAN

KELEMAHAN

CARA MENGATASI KELEMAHAN

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

SEKOLAH MENENGAH .. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TEMA 1 NAMA: KELAS: TARIKH:
BAN D 5 DESKRIPT OR B5D1 EVIDE NS B5D1E 1

Soalan: Imbas kembali kehidupan anda ketika di tingkatan 1 yang lalu. Senaraikan peristiwa duka yang telah anda lalui dalam aspek disiplin, akademik dan sahsiah. Kemudian, terangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai kecemerlangan dalam aspek tersebut.
Aspek Akademik Peristiwa

Sasiah

Disiplin

Aspek Akademik

Langkah-langkah penambahbaikan untuk mencapai kecemerlangan

Sahsiah

Disiplin

SEKOLAH MENENGAH .. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TEMA 1 NAMA: KELAS: TARIKH:
BAN D 6 DESKRIPT OR B6D1 EVIDE NS B6D1E 1

Soalan: Isikan borang penyertaan kokurikulum di bawah dan sila dapatkan pengesahan daripada guru yang berkaitan.

Pelajar diminta melampirkan sijil-sijil yang berkaitan.


TARIKH PENGLIBATAN / AKTIVITI PERINGKAT PENGESAHAN GURU