SEKOLAH MENENGAH ………………………………………………… PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TEMA 1 NAMA:……………………………… KELAS:……………………………… TARIKH:……………………………

.
BAN D 1 DESKRIPT OR B1D1 EVIDE NS B1D1E

Soalan : Lengkapkan 4 aspek kecemerlangan diri berikut

1. P _ _ W_ _ _ K _ _ KE__H__A_ P _ N_ I D _ _ A _ K _ M_ _ _ R _ _ M__B__T _EF__K__ B _ R K_ _U _ _ K _ S _

2.

3. 4.

SEKOLAH MENENGAH ………………………………………………… PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

BAN D 2 DESKRIPT OR B2D1 EVIDE NS B2D1E Soalan : ciri berikut: Kenalpasti dan bulatkan ciri-ciri perwatakan terpuji pada ciri- Mengalah Berdaya saing Putus asa Gigih Tahan cabaran Bertanggungjawab Tekun Malas Ikhlas Pecah amanah Iri hati Berani Ambil berat Tidak peduli .TINGKATAN 2 TEMA 1 NAMA:……………………………… KELAS:……………………………… TARIKH:…………………………….

SEKOLAH MENENGAH…………………………………………… PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TEMA 1 NAMA:……………………………… KELAS:……………………………… TARIKH:……………………………. BAN D 3 DESKRIPT OR B3D1 EVIDE NS B3D1E 1 Soalan : Tulis perbualan yang berhemah berdasarkan situasi berikut: .

Kemudian pilih 2 daripada kelemahan tersebut dan jelaskan cara anda mengatasinya. 4. 3. 2. KELEBIHAN KELEMAHAN CARA MENGATASI KELEMAHAN 1. BAN D 4 DESKRIPT OR B4D1 EVIDE NS B4D1E 1 Soalan : Senaraikan kelebihan dan kelemahan diri anda. 3. 4.SEKOLAH MENENGAH…………………………………………… PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TEMA 1 NAMA:……………………………… KELAS:……………………………… TARIKH:……………………………. 1. 2. .

Kemudian. terangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai kecemerlangan dalam aspek tersebut. Senaraikan peristiwa duka yang telah anda lalui dalam aspek disiplin. akademik dan sahsiah.. Aspek Akademik Peristiwa Sasiah Disiplin .SEKOLAH MENENGAH …………………………………………. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TEMA 1 NAMA:……………………………… KELAS:……………………… TARIKH:…………………… BAN D 5 DESKRIPT OR B5D1 EVIDE NS B5D1E 1 Soalan: Imbas kembali kehidupan anda ketika di tingkatan 1 yang lalu.

Aspek Akademik Langkah-langkah penambahbaikan untuk mencapai kecemerlangan Sahsiah Disiplin SEKOLAH MENENGAH ………………………………………….. . PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TEMA 1 NAMA:……………………………… KELAS:……………………… TARIKH:…………………… BAN D 6 DESKRIPT OR B6D1 EVIDE NS B6D1E 1 Soalan: Isikan borang penyertaan kokurikulum di bawah dan sila dapatkan pengesahan daripada guru yang berkaitan.

Pelajar diminta melampirkan sijil-sijil yang berkaitan. TARIKH PENGLIBATAN / AKTIVITI PERINGKAT PENGESAHAN GURU .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful