PANDUAN GURU CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR

1 Mengetahui asas identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan jenis cabaran masa depan. B1D1 Mengetahui aspek kecemerlangan diri B1D1E1 Menyatakan empat aspek kecemerlangan diri ( pendidikan, perwatakan, kemahiran berkomunikasi dan kemahiran membuat refleksi)
1. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru. Soalan : Lengkapkan 4 aspek kecemerlangan diri berikut: ARAS TINGGI

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

CONTOH ITEM

ASPEK KECEMERLANG AN DIRI

ARAS RENDAH
1. P _ _ W_ _ _ K _ _

(PERWATAKAN) _E__H__A_ B _ R K_ _U _ _ K _ S _ (KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI) P _ N_ I D _ _ A _ (PENDIDIKAN) K _ M_ _ _ R _ _ M__B__T _EF__K__ (KEMAHIRAN MEMBUAT REFLEKSI)

1

PANDUAN GURU CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 2 .

hormat menghormati) 1. kewarganegaraan dan cabaran masa depan. keluarga. Guru meminta murid mengenalpasti ciri-ciri EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN perwatakan terpuji dengan membulatkan jawapan yang betul. Soalan : Kenalpasti dan bulatkan ciri-ciri perwatakan terpuji pada ciri-ciri berikut: CONTOH ITEM Mengalah Berdaya saing putus asa gigih Tahan cabaran bertanggungjawab Tekun Malas Ikhlas Pecah amanah peduli iri hati berani ambil berat tidak BAND 3 3 . B2D2 Mengetahui dan memahami ciri-ciri kecemerlangan diri dalam aspek perwatakan B2D2E1 Menyenaraikan ciri-ciri perwatakan yang terpuji ( rajin. baik hati. budaya. masyarakat.PANDUAN GURU CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR 2 Mengetahui dan memahami identiti diri.

Murid menyelesaikan perbualan di dalam kertas yang disediakan. B3D2 Berinteraksi dengan cara yang baik EVIDENS B3D2E1 Berkomunikasi secara berhemah dalam kalangan warga sekolah. masyarakat. kewarganegaraan dan cabaran masa depan serta boleh melaksanakan kemahiran sivik dengan baik. budaya. lemah lembut dan beradab) 1. AKTIVITI PENTAKSIRAN Soalan – SITUASI CONTOH ITEM Tulis perbualan yang berhemah berdasarkan situasi berikut: 4 . Guru meminta pelajar menyelesaikan perbualan berdasarkan situasi di bawah 2. keluarga.PANDUAN GURU CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR Mengetahui dan memahami identiti diri. (sopan santun.

memahami dan mengamalkan kemahiran sivik dengan dedikasi ke arah membentuk warganegara yang berakhlak mulia bertanggungjawab. B4D1 DESKRIPTOR 5 .PANDUAN GURU CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 BAND PERNYATAAN STANDARD 4 Mengetahui. patriotik dan bersatu padu.

CONTOH ITEM KELEBIHAN KELEMAHAN CARA MENGATASI KELEMAHAN 1. B5D1 DESKRIPTOR 6 . BAND PERNYATAAN STANDARD 5 Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten ke arah melahirkan warganegara yang bersikap positif. 3. 2. Soalan : Senaraikan kelebihan dan kelemahan diri anda. Kemudian pilih 2 daripada kelemahan tersebut dan jelaskan cara anda mengatasinya. 4. Guru meminta murid melengkapkan jadual di AKTIVITI PENTAKSIRAN bawah. 4. 3. 1. bertanggungjawab.PANDUAN GURU CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 Membuat refleksi untuk mengembangkan potensi diri EVIDENS B4D1E1 Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan diri (soal selidik / SWOT) 1. 2. berupaya menyelesaikan masalah dan bersedia menghadapi cabaran.

akademik dan sahsiah.PANDUAN GURU CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 Mengamalkan sikap bertanggungjawab terhadap diri EVIDENS B5D1E1 Menunjukkan sikap bertanggungjawab untuk mencapai kecemerlangan diri dalam aspek disiplin. terangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai kecemerlangan dalam aspek tersebut. Murid melaksanakan arahan guru dan membuat pembentangan dengan menyatakan langkahlangkah penambahbaikan untuk mencapai kecemerlangan dalam aspek berkenaan. Soalan: Imbas kembali kehidupan anda ketika di tingkatan 1 yang lalu. Senaraikan peristiwa duka yang telah anda lalui dalam aspek disiplin. 1. 2. Kemudian. Aspek Akademik Sahsiah Disiplin Aspek Langkah-langkah penambahbaikan untuk mencapai kecemerlangan Peristiwa Akademik Sahsiah Disiplin 7 . akademik dan sahsiah. Guru meminta murid melengkapkan jadual AKTIVITI PENTAKSIRAN CONTOH ITEM “imbasan peristiwa lalu” serta langkah-langkah penambahbaikan.

PANDUAN GURU CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 8 .

Guru meminta pelajar mengisi borang dan menyertakan bukti penglibatan. masyarakat dan negara serta boleh diteladani. B6D1 Mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan diri B6D1E1 Menyertai aktiviti kokurikulum dalam pelbagai peringkat .Syarahan / Bahas / Pidato . Guru menyemak sijil / pengesahan penglibatan pelajar. CONTOH ITEM Soalan: Isikan borang penyertaan kokurikulum di bawah dan sila dapatkan pengesahan daripada guru yang berkaitan. berwawasan. TARIK H PENGLIBATA N / AKTIVITI PERINGKA PENGESAH T AN GURU Pelajar diminta melampirkan sijil-sijil yang berkaitan. prihatin. bertanggungjawab.Kuiz / Nasyid /MTQ . patriotik dan bersedia menyumbang ke arah pembangunan diri.Choral Speaking / Bicara berirama .PANDUAN GURU CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 BAND PERNYATAAN STANDARD 6 Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten sebagai warganegara yang. berakhlak mulia. 2.Anugerah Nilam DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN 1. 9 .

PANDUAN GURU CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 10 .