PANDUAN GURU CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR

1 Mengetahui asas identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan jenis cabaran masa depan. B1D1 Mengetahui aspek kecemerlangan diri B1D1E1 Menyatakan empat aspek kecemerlangan diri ( pendidikan, perwatakan, kemahiran berkomunikasi dan kemahiran membuat refleksi)
1. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru. Soalan : Lengkapkan 4 aspek kecemerlangan diri berikut: ARAS TINGGI

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

CONTOH ITEM

ASPEK KECEMERLANG AN DIRI

ARAS RENDAH
1. P _ _ W_ _ _ K _ _

(PERWATAKAN) _E__H__A_ B _ R K_ _U _ _ K _ S _ (KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI) P _ N_ I D _ _ A _ (PENDIDIKAN) K _ M_ _ _ R _ _ M__B__T _EF__K__ (KEMAHIRAN MEMBUAT REFLEKSI)

1

PANDUAN GURU CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 2 .

hormat menghormati) 1. budaya. keluarga.PANDUAN GURU CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR 2 Mengetahui dan memahami identiti diri. masyarakat. baik hati. Guru meminta murid mengenalpasti ciri-ciri EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN perwatakan terpuji dengan membulatkan jawapan yang betul. Soalan : Kenalpasti dan bulatkan ciri-ciri perwatakan terpuji pada ciri-ciri berikut: CONTOH ITEM Mengalah Berdaya saing putus asa gigih Tahan cabaran bertanggungjawab Tekun Malas Ikhlas Pecah amanah peduli iri hati berani ambil berat tidak BAND 3 3 . kewarganegaraan dan cabaran masa depan. B2D2 Mengetahui dan memahami ciri-ciri kecemerlangan diri dalam aspek perwatakan B2D2E1 Menyenaraikan ciri-ciri perwatakan yang terpuji ( rajin.

PANDUAN GURU CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR Mengetahui dan memahami identiti diri. B3D2 Berinteraksi dengan cara yang baik EVIDENS B3D2E1 Berkomunikasi secara berhemah dalam kalangan warga sekolah. kewarganegaraan dan cabaran masa depan serta boleh melaksanakan kemahiran sivik dengan baik. masyarakat. keluarga. Murid menyelesaikan perbualan di dalam kertas yang disediakan. AKTIVITI PENTAKSIRAN Soalan – SITUASI CONTOH ITEM Tulis perbualan yang berhemah berdasarkan situasi berikut: 4 . lemah lembut dan beradab) 1. budaya. Guru meminta pelajar menyelesaikan perbualan berdasarkan situasi di bawah 2. (sopan santun.

memahami dan mengamalkan kemahiran sivik dengan dedikasi ke arah membentuk warganegara yang berakhlak mulia bertanggungjawab. patriotik dan bersatu padu.PANDUAN GURU CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 BAND PERNYATAAN STANDARD 4 Mengetahui. B4D1 DESKRIPTOR 5 .

2. bertanggungjawab. berupaya menyelesaikan masalah dan bersedia menghadapi cabaran. 2. Kemudian pilih 2 daripada kelemahan tersebut dan jelaskan cara anda mengatasinya. 3. 3. B5D1 DESKRIPTOR 6 .PANDUAN GURU CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 Membuat refleksi untuk mengembangkan potensi diri EVIDENS B4D1E1 Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan diri (soal selidik / SWOT) 1. 1. 4. BAND PERNYATAAN STANDARD 5 Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten ke arah melahirkan warganegara yang bersikap positif. CONTOH ITEM KELEBIHAN KELEMAHAN CARA MENGATASI KELEMAHAN 1. 4. Guru meminta murid melengkapkan jadual di AKTIVITI PENTAKSIRAN bawah. Soalan : Senaraikan kelebihan dan kelemahan diri anda.

terangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai kecemerlangan dalam aspek tersebut. Guru meminta murid melengkapkan jadual AKTIVITI PENTAKSIRAN CONTOH ITEM “imbasan peristiwa lalu” serta langkah-langkah penambahbaikan. 1. Kemudian. Senaraikan peristiwa duka yang telah anda lalui dalam aspek disiplin. Soalan: Imbas kembali kehidupan anda ketika di tingkatan 1 yang lalu. 2. Aspek Akademik Sahsiah Disiplin Aspek Langkah-langkah penambahbaikan untuk mencapai kecemerlangan Peristiwa Akademik Sahsiah Disiplin 7 . Murid melaksanakan arahan guru dan membuat pembentangan dengan menyatakan langkahlangkah penambahbaikan untuk mencapai kecemerlangan dalam aspek berkenaan.PANDUAN GURU CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 Mengamalkan sikap bertanggungjawab terhadap diri EVIDENS B5D1E1 Menunjukkan sikap bertanggungjawab untuk mencapai kecemerlangan diri dalam aspek disiplin. akademik dan sahsiah. akademik dan sahsiah.

PANDUAN GURU CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 8 .

TARIK H PENGLIBATA N / AKTIVITI PERINGKA PENGESAH T AN GURU Pelajar diminta melampirkan sijil-sijil yang berkaitan.Syarahan / Bahas / Pidato . 2. berakhlak mulia. CONTOH ITEM Soalan: Isikan borang penyertaan kokurikulum di bawah dan sila dapatkan pengesahan daripada guru yang berkaitan. Guru meminta pelajar mengisi borang dan menyertakan bukti penglibatan.Kuiz / Nasyid /MTQ . patriotik dan bersedia menyumbang ke arah pembangunan diri. 9 .Choral Speaking / Bicara berirama . bertanggungjawab. Guru menyemak sijil / pengesahan penglibatan pelajar. berwawasan. masyarakat dan negara serta boleh diteladani.PANDUAN GURU CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 BAND PERNYATAAN STANDARD 6 Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten sebagai warganegara yang.Anugerah Nilam DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN 1. B6D1 Mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan diri B6D1E1 Menyertai aktiviti kokurikulum dalam pelbagai peringkat . prihatin.

PANDUAN GURU CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 10 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful