PANDUAN GURU CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR

1 Mengetahui asas identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan jenis cabaran masa depan. B1D1 Mengetahui aspek kecemerlangan diri B1D1E1 Menyatakan empat aspek kecemerlangan diri ( pendidikan, perwatakan, kemahiran berkomunikasi dan kemahiran membuat refleksi)
1. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru. Soalan : Lengkapkan 4 aspek kecemerlangan diri berikut: ARAS TINGGI

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

CONTOH ITEM

ASPEK KECEMERLANG AN DIRI

ARAS RENDAH
1. P _ _ W_ _ _ K _ _

(PERWATAKAN) _E__H__A_ B _ R K_ _U _ _ K _ S _ (KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI) P _ N_ I D _ _ A _ (PENDIDIKAN) K _ M_ _ _ R _ _ M__B__T _EF__K__ (KEMAHIRAN MEMBUAT REFLEKSI)

1

PANDUAN GURU CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 2 .

hormat menghormati) 1. keluarga. kewarganegaraan dan cabaran masa depan. budaya.PANDUAN GURU CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR 2 Mengetahui dan memahami identiti diri. Soalan : Kenalpasti dan bulatkan ciri-ciri perwatakan terpuji pada ciri-ciri berikut: CONTOH ITEM Mengalah Berdaya saing putus asa gigih Tahan cabaran bertanggungjawab Tekun Malas Ikhlas Pecah amanah peduli iri hati berani ambil berat tidak BAND 3 3 . B2D2 Mengetahui dan memahami ciri-ciri kecemerlangan diri dalam aspek perwatakan B2D2E1 Menyenaraikan ciri-ciri perwatakan yang terpuji ( rajin. baik hati. Guru meminta murid mengenalpasti ciri-ciri EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN perwatakan terpuji dengan membulatkan jawapan yang betul. masyarakat.

PANDUAN GURU CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR Mengetahui dan memahami identiti diri. budaya. kewarganegaraan dan cabaran masa depan serta boleh melaksanakan kemahiran sivik dengan baik. (sopan santun. masyarakat. Guru meminta pelajar menyelesaikan perbualan berdasarkan situasi di bawah 2. B3D2 Berinteraksi dengan cara yang baik EVIDENS B3D2E1 Berkomunikasi secara berhemah dalam kalangan warga sekolah. lemah lembut dan beradab) 1. AKTIVITI PENTAKSIRAN Soalan – SITUASI CONTOH ITEM Tulis perbualan yang berhemah berdasarkan situasi berikut: 4 . Murid menyelesaikan perbualan di dalam kertas yang disediakan. keluarga.

patriotik dan bersatu padu. B4D1 DESKRIPTOR 5 . memahami dan mengamalkan kemahiran sivik dengan dedikasi ke arah membentuk warganegara yang berakhlak mulia bertanggungjawab.PANDUAN GURU CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 BAND PERNYATAAN STANDARD 4 Mengetahui.

3. Kemudian pilih 2 daripada kelemahan tersebut dan jelaskan cara anda mengatasinya. 2. 3. 2. B5D1 DESKRIPTOR 6 . 4. CONTOH ITEM KELEBIHAN KELEMAHAN CARA MENGATASI KELEMAHAN 1.PANDUAN GURU CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 Membuat refleksi untuk mengembangkan potensi diri EVIDENS B4D1E1 Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan diri (soal selidik / SWOT) 1. Guru meminta murid melengkapkan jadual di AKTIVITI PENTAKSIRAN bawah. BAND PERNYATAAN STANDARD 5 Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten ke arah melahirkan warganegara yang bersikap positif. bertanggungjawab. 1. berupaya menyelesaikan masalah dan bersedia menghadapi cabaran. Soalan : Senaraikan kelebihan dan kelemahan diri anda. 4.

2. Aspek Akademik Sahsiah Disiplin Aspek Langkah-langkah penambahbaikan untuk mencapai kecemerlangan Peristiwa Akademik Sahsiah Disiplin 7 . Murid melaksanakan arahan guru dan membuat pembentangan dengan menyatakan langkahlangkah penambahbaikan untuk mencapai kecemerlangan dalam aspek berkenaan. terangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai kecemerlangan dalam aspek tersebut. Kemudian. Guru meminta murid melengkapkan jadual AKTIVITI PENTAKSIRAN CONTOH ITEM “imbasan peristiwa lalu” serta langkah-langkah penambahbaikan. 1. akademik dan sahsiah.PANDUAN GURU CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 Mengamalkan sikap bertanggungjawab terhadap diri EVIDENS B5D1E1 Menunjukkan sikap bertanggungjawab untuk mencapai kecemerlangan diri dalam aspek disiplin. Soalan: Imbas kembali kehidupan anda ketika di tingkatan 1 yang lalu. Senaraikan peristiwa duka yang telah anda lalui dalam aspek disiplin. akademik dan sahsiah.

PANDUAN GURU CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 8 .

Choral Speaking / Bicara berirama . prihatin.Anugerah Nilam DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN 1. Guru menyemak sijil / pengesahan penglibatan pelajar. bertanggungjawab. 2.Syarahan / Bahas / Pidato .Kuiz / Nasyid /MTQ .PANDUAN GURU CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 BAND PERNYATAAN STANDARD 6 Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten sebagai warganegara yang. patriotik dan bersedia menyumbang ke arah pembangunan diri. berakhlak mulia. masyarakat dan negara serta boleh diteladani. Guru meminta pelajar mengisi borang dan menyertakan bukti penglibatan. CONTOH ITEM Soalan: Isikan borang penyertaan kokurikulum di bawah dan sila dapatkan pengesahan daripada guru yang berkaitan. B6D1 Mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan diri B6D1E1 Menyertai aktiviti kokurikulum dalam pelbagai peringkat . TARIK H PENGLIBATA N / AKTIVITI PERINGKA PENGESAH T AN GURU Pelajar diminta melampirkan sijil-sijil yang berkaitan. 9 . berwawasan.

PANDUAN GURU CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 10 .